Jaap de Roo was in Wissenkerke weer sneller dan al de De Jagers Reed Lamers ronde te weinig in Middelburg? Oud-internationale voetballers verpletterden Haarlems H.F.C.: 8-2 Fransman rende winnend het nieuwe jaar in STRIJD OM DE NEDERLANDSE SCHAATSTJTEL Betaald voetbal moét doorgaan NIEUW NOORS RECORD VOOR J0HANNESEN Sparta bestaat in april 75 jaar NEDERLANDERS LEVERDEN MATIGE PRESTATIES IN BAD INZELL WOENSDAG 2 JANUARI 1963 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT FELLE WIND MAAKTE GOEDE TIJDEN ONMOGELIJK Schaatser uit Schore zegevierde op alle afstanden: 500,1500 en 3000 m De 32-jarige schaatser Jaap de Roo uit Schore heeft op de laatste dag van het jaar 1962 in de drie klassementen van de gewestelijke KN.S.B.-wedstrijd in Zeeland gezegevierd. Hij triomfeerde maandag op de banen van het Bokkegat te Wissenkerke op de 500, de 1500 en de 3000 meter. De Roo snelde in het eerste nummer (de 500 meter) vlak voor Kees P. L. de Jager (30) uit Wolphaartsdijk over de eindstreep en liet een tijd van 0.58.9 noteren. De felle wind moet niet alleen deze schaatser, maar ook de andere favorieten parten hebben gespeeld. Enorme sneeuwivallen bakenden maan dag op het Bokkegat bij Wissenkerke de banen af, waarop Zeeuwse schaat senrijders strijd leverden. De snerpend- koude wind bezorgde de deelnemers veel last, maar ook hier werd een hartver warmende strijd geleverd. De foto toont een pittig duel op de 1500 meter. (Foto P.Z.C.) thd schaatswedstrijd van zaterdag jongstle den konden na zyn rit in Middelburg van de chronometers een fraaiere tijd, nl. 51.5 aflezen. Kees de Jager reed dit nummer in 1 minuut (tegen o2 seconden in de wedstrijd om de Zeeuwse titel). Jaap de Jager werd met 1.17 derde. Reeds vroeg in de morgen was eer groot aantal rijders naar de Noordbe- velandse gemeente getogen om daar deel te nemen aan het tweede evenement op schaatsgebied binnen een week. Velen van hen stuitten bij het naderen van de Wissenkerkse ijsbaan op het Bokkegat 1 kilometer buiten de gemeente bij de oprit naar de Dorpsdijk op een sneeuwwal, die daar door de harde wind vlagen was opgeworpen. Er waren in totaal 34 deelnemers. De nieuwe schaats ster Cor van de Kreek uit Rilland-Bath, die in Middelburg Zeeuws kampioen was geworden, ontbrak op het appèl. WEINIG SUPPORTERS De belangstelling voor de wedstrij den was gering. Weinig supporters hadden de moed kunnen opb om achter de kachel vandaan men en een reis door het gure, bit terkoude weer te maken. Omdat er op de banen geen gelegenheid be sfond om op temperatuur te komen werden de nummers snel achter elk aar afgewerkt. De wedstrijden hadden een prima ver loop. Wel veroorzaakte de opgewaaide sneeuwmassa's een slecht zicht. Het ijs was van vrij redelijk gehalte. Maar met man en macht moest men, vooral in de bocht aan de zijde van het dorp optre den, om de baan telkens sneeuwvrij t? maken. Ook ondervonden de rijders last bij het starten, dat moest geschieden met de wind tegen. De 1500 meter leverde eveneens een Lip teen- jes uit Sluiskil, die over een goede teel niek bleek te beschikken, nam een ver diende tweede plaats in. Zjjn tijd was 3.23.7. Kees ae Jager versloeg in dit nummer zijn oom Jaap de Jager. Hij suisde in 3.24.45 vlak voor hem over de eindstreep. Jaap maakte een tijd van 3.28.55. Ook zegevierde de broer van de wielrenner Jo de Roo op de 3000 Post-Pfenniger derde in Keulse zesdaagse Om zes uur gisteravond hadden Altig- Junkermann, Duitsland, de leiding in de Keulse Wielerzesdaagse, met een to taal van 704 punten. Tweede waren van Steenbergen-Lykke, België-Denemarken, met 389 punten. Het Nederlands-Zwitserse koppel Post- Pfenningcr is derde op één ronde met 545 punten. Vier zijn Arnold en Seve- reyns Australië-België) met 165 pun ten, eveneens op één ronde. Van der Grift blijft liever in Noorwegen De technische commissie van de Ko ninklijk Nederlandse Schaatsbond heeft de namen bekendgemaakt van de laat ste zes rüders, die in aanmerking ko men om deel te nemen aan het Neder lands kampioenschap langebaan, dat vandaag en morgen in Groningen wordt gehouden. Het zijn G. J. Timmerman (Deventer), kampioen van Overijsel, E. Holwerda (Coevorden), kampioen van Drente, als mede Joop van der Berg (Woerden), C. Verkerk (Puttershoek), K. Blokker (Akersloot) en A. van Maanen (Rhe- nen). Oud-wereldkampioen Henk van der Grift (Breukelen) deelde maandag telegrafisch mee, dat hij er de voorkeur aan geeft zijn training voor de komende Europese en wereldkampioenschappen niet te onderbreken. Zoals bekend ver blijft Van der Grift reeds geruime tijd in Noorwegen. Dinsdag is in Groningen de loting ver richt voor het nationale schaatskam pioenschap (lange baan) dat woensdag en donderdag in het Groninger stads park wordt gehouden. 500 mgter: le rit: Liebrechts-Hoorne- man, 2e rit: Verkerk-Renes, 3e rit: Wes- ter-Roozendaal, 4e rit: Koops-Holwerda, 5e rit: Halfweeg-Tlmmerman, 6e rit: Kroon-v. Adrichem, 7e rit: v. Manen- Houter, 8e rit: Nottet-de Kreek, 9e rit: Zee-Joop v. d. Berg. 10e rit: Meijering- Hopman, 11e rit: Karstens-Jeen v. a. Berg, 12e rit: Boers—Meewisse. 5000 meter: le rit: Meewisse-Koops, 2e rit: Karstens-Timmerman, 3e rit: Hop- mun-Kroon, -le rit: Wester-Roozendaal, 5e rit: v. Adrichem-Verkerk, 6e rit: Hoorneman-Liebrechts, 7e rit: Houter- Halfweeg, 8e rit: Renes-Zee, 9e rit: Boers-de Kreek, 10e rit: v. Manen-Hol- werda, 11e rit: Metering-Jeen van de Berg, 12e rit: Joop v. d. Berg-Nottet. Dames: 500 meter: le rit: mej. de Beer- mej. Kemperink, 2e rit: mej. v. d. Aa- mevr. Pfrommer-r-ouwcn, 3e rit: mej. Lokhorst-mej. Bekkema. ter. Hij bracht deze race met een tijd van 6.55.95 een ruime voorsprong op de tweede rijder op zijn naam. J. Goeree kwam na 7.10.25 binnen. Derde werd J. Lipjes met 7.10.4. Voor de drie beste schaatsers had de organiserende ijsclub Wissenkerke een medaille schikbaar gesteld. UITSLAGEN De verdere uitslagen van de gewestelij ke schaatskampioenschappen op de lan ge baan luiden als volgt: 500 meter: 4. H. de Ru, 1.03: 5. Piet Rijn, 1.35; 6. G. A. J. Lammers, 1.04; 7. J. Lipjes, 1.04.05 8. J. de Jager, 1.04.35; 9. J. Goeree, 1.05; 10. A. v. d. Kreek 1.05.35; 11. W. Hirdis, 1.05.95; 12. J. v. d. Kreek 1.06;, 13. J. C. v. d. Maldegem, 1.06; 14. W. Traas, 1.07.05; 15. Maarten Janse, 1.08.5. 1500 meter: 4. Jaap de Jager, 3.28.5; 5. H. de Ru, 3.28.65; 6. P. Rijn, 3.31.1; 7. Jan de Jager, 3.32.3; 8. J. Goeree, 3.32.9; 9. G. A. J. Lammers, 3.34.4; 10. J. v. d. Kreek, 3.38.4; 11. P. Ganseman, 3.42.35; 12. A. v. d. Kreek, 3.47.3; 13. Van Maldegem, 3.48.5; 14. Ko Brugge- man, 3.50.1; 15. Maarten Janse, 3.50.7. 3000 meter: 4. Jaap de Jager, 7.12.7; 5. Kees de Jager, 7.16; 6. Piet Rijn, 7.24.2; 7. H. de Ru, 7.30.6; 8. G. A. J. Lammers, 7.43.4; 9. Ko Bruggeman, 8.10.03; 12. J. de Jager, 8.14.8; 13. W. Traas, 8.16.r" 15. J. v. d. Kreek, 8.17.8. De eerste tien plaatsen in het eindklas sement worden als volgt ingenomen: 1 Jaap de Roo, 193.008; 2. Kees de Ja- fer, 200.8.16; 3. Jaap de Jager, 203.382; J. Lipjes, 203.683; 5. H. de Ru, 207.650 6. J. Goeree, 207.677; 7. Piet Rijn, 207.899 8. G. A. J. Lammers 211.032; 9. J. de Jager 217.582; 10. J. v. d. Kreek, 221.766. ONOPGEHELDERD PROBLEEM De Roo bewees superioriteit JAAP DE ROO uit Schore heeft op de laatste dag van het oude jaar in Wissenkerke geen revanche kunnen nemen op de man, die hem zaterdag in Mid delburg tijdens de strijd om de Zeeuwse titel versloeg: Cor de Kreek uit Rilland-Bath. Deze splinternieuwe provinciale kam pioen moest maandag namelijk verstek laten gaan bij de lange- baanwedstrijd op het Bokkegat in Wissenkerke. Maar toch kreeg De Roo een revanche.... Toen de schaatser uit Schore zaterdagmiddag zijn race in Middelburg op de 5000 meter had beëindigd, was iedereen er van overtuigd, dat zijn eerste plaats op dat nummer onaan tastbaar was. De Roo verwezen lijkte een tijd van 9.47.7, slechts tweetiende seconde boven het Zeeuwse record (9.47.5). Maar zie: even later kwam de vrij on bekende Gerrie Lamers uit Kloe- tinge de baan op, zag en over won. Hij finishte in 9.38.1: een nieuw record en Jaap de Roo naar de tweede plaats! Dat zat Jaap maandagmiddag ken nelijk nog dwars, toen hy op de baan in Wissenkerke van start ging voor de 3000 meter. Hy wilde bewyzen een betere stayer te zijn dan Gerrie Lamers en hij deed hetDe Roo zegevierde in 6.55.95, ruim veertien seconden sneller dan nummer twee, J. J. Goeree uit Biezelinge. Maar bo vendien byna48 seconden sneller dan Gerrie Lamers! De rijder uit Kloetinge, in Middelburg nog onbe twistbaar eerste op de 5000 nieter, kwam nu niet verder dan de achtste plaats op de 3000 meter. Mysterieuze krachten in de sport... Neen, de insiders betwijfelen het. Het gerucht gaat, dat Lamers in Middelburg een baan (400 meter dus) te weinig heeft gereden. De organi satoren hebben getracht na te gaan of het inderdaad het geval was. Men kwam tot een merkwaardige ont dekking: Lamers startte in Middel burg in de buitenbaan, had in de bin nenbaan moeten finishen, maar ging op de buitenbaan over de eindstreep. Maar het bewijst nog niet, dat La mers inderdaad een ronde te weinig heeft gereden. Het is ook mogelijk, dat Lamers eenmaal verkeerd heeft gewisseld (van binnen- naar buiten baan of andersom). Eén punt tast de bewering, dat La mers een ronde te weinig heeft ge reden vooral aan. Het feit namelijk, dat de tegenstander met wie Lamers in de baan kwam (de Zierikzeeënaar Erik Franke) tot een normale tijd kwam: 10.26.1. Ook hij zou dus een ronde te weinig hebben gereden, als de beweringen juist zijn. Maar met een ronde meer was zijn tijd circa 11.25 geworden en dat is ook weinig geloofwaardig. Kortom: de organisa toren van Middelburg kunnen de zaak niet meer ophelderen, maar zullen veiligheidshalve de tijd van Lamers niet voordragen voor een nieuw Zeeuws record. Maar hoe het ook zij: in Wissenker ke heeft Jaap de Roo bewezen Ger rie Lamers ook op de langebaan de baas te z(jn. Daar waren de ronde tellers want iedereen wilde weten hoe Lamers het er nu af zou bren gen wél op liun qui vive. BOKSEN EN JUDO TEN BATE VAN .ACTIE SPORTHAL" De Vlissingse boksvereniging D.O.S. or ganiseert zaterdag in het Concertge bouw te Vllssingen een sportmiddag ten bate van de „Actie Sporthal" Voor de pauze zal er een boksprogramma worden afgewerkt, terwijl na de pauze judoploegen uit Vlissingen. Middelburg, Goes en Bergen op Zoom tegen elkaar zullen uitkomen. Ook zal er na de pauze een jiu-jitsudemonstratie worden gege ven. RUSSISCHE GROOTMEESTERS HAAIDEN BLINA 90 PCT. De hoofdstedelijke schakers zijn het nieuwe jaar begonnen met een massa- simultaan aan 138 borden tegen de Rus sische grootmeesters Averbach en Bron- stein en de Nederlanders Henneberke, Van Roessel en Withuis. De uitslagen waren: gesp. gew. rem. verl. perc. Averbach 33 26 6 2 85 Bronstein 33 25 7 1 86 Withuis 25 16 7 2 78 Henneberke 23 15 6 2 78 Roessel 23 14 6 3 74 Tot nu toe zijn in de tournee, die de grootmeesters door Nederland maken 735 partijen gespeeld met een gemiddel de score van 88,5 pet. Tsjecho-Slowakije beste Europese voetbalnatie Het Franse sportblad „France Football" dat elk jaar een Europese voetbal rang lijst publiceert, heeft Tsjecho-Slowakije. dat tijdens het wereldkampioenschap in Chili in de finale van Brazilië verfoor, voor 1962 aangewezen als beste Europe se voetballand. Enkele weken geleden was Masopust, de aanvoerder van het Tsjechische elftal al uitgeroepen tot de beste voetballer van het jaar. Het Ne derlandse elftal bezet op de Franse rang-lijst een gedeelde vijftiende plaats. De volledige lijst ziet er als volgt uit: 1. Tsjecho-Slowakije, 2, 3 en 4 Rusland, West Duitsland, Italië, 5 en 6 Zuid Sla- vië, Hongarye, 7. Engeland, 8, 9 en 10 Spanje, Zweden. België, 11. Oost-Duits- land, 12 en 13 Schotland, Bulgarije, 14. Oostenrijk, 15, 16. 17, 18, 19 en 20 De nemarken. Noord Ierland, Nederland, Roemenië, Polen, Portugal. 21. Fran krijk, 22, 23 en 24 Wales, Noorwegen en Zwitserland, 25. Ierse Vrijstaat, 26. Fin land. Het K.N.V.B.-bestuur is van me ning dat het betaalde voetbal op zondag 6 januari als het maar even kan zijn gehele programma moet afspelen. Alles moet daartoe in het werk worden gesteld. Het bestuur heeft derhalve een aantal richtlynen uitgegeven om inge sneeuwde velden bespeelbaar te maken. Velden, die op tweede kerstdag onder sneeuw bespeeld zijn en waarop zich slechts een dun sneeuwdek bevindt, moeten met een lichte egge in lengte- en breedterichting bewerkt worden. Een wat zwaarder sneeuwdek moet eventueel nadat men er met een niet te zware rol over heen is gegaan, worden verwij derd. Het bondsbestuur raadt echter aan een dim laagje achter te laten, teneinde niet de f te beschadigen. Het on^etwyfeld belangrijkste feit bij de Noorse kampioenschappen hardrijden in het Bisletstadion van Oslo was de verrichting van Knut Johannesen, die op de 5000 meter tot een nieuw natio naal record kwam. Hij won deze af stand in 8 min. 04.2 sec. De beste man na twee afstanden, de 500 en de 5000 meter, was Nils Aaness, die op de 5000 meter met een tijd van 43.2 sec. met nog vijf anderen de snelste was en op de 5000 meter achter Knut Johannesen op de tweede plaats, in 8 min. 06.6 sec., belandde. De uitslagen luiden: 500 meter: 1. Harald Jonassen, Hroar Elvenes, Nils Aaness, Ivar Eriksen, Ter ry Malkin en Edmund Lundsten, allen 43.2 sec.; 2. Magne Thomassen en Svein Erik Stiansen, beiden 43.4 sec. 5000 meter: 1. Knut Johannesen 8.04.2; 2. Nils Aaness 8.06.6; 3. Martin Holtung 8.10.1; 4. Per Odegaard 8.10.6: 5. Per Guttormsen 8.10.8. Klassement: 1. Nils Aaness 91.860 pnt.: 2. Svein Erik Stiansen 92.660; 3. Terry Malkin 92.670: 8. Knut Johannesen 93.420, Schaatselubkampioenschap Zierikzee voorlopig uitgesteld MET MAN EN MACHT heeft het be stuur van de Zierikzeese IJsvereniging op oudejaarsmiddag de strijd aange bonden tegen de stuifsneeuw, die de baan aan het Kaaskenswater in dichte hopen bedekte. De agenda vermeldde nog juist in 1962 wedstrijden om het cluhkampioenschap voor seniorleden van 17 jaar en ouder. Afstanden 500 en 1500 meter. Maar na verloop van een paar uur was wel duidelijk, dat het veenten tegen de bierkaai was. De kampioen schappen moesten worden afgelast en uitgesteld tot een nader te bepalen da tum. Aan het begin van de middag kon men nog een baantje van enkele hon derden meters schoongeveegd krij gen. Daarop kregen de ongeveer tien gegadigden, die het barre weer had den getrotseerd, gelegenheid eer. oefenwedstrijd te rijden. Maar ook daaraan kwam al snel een einde. De oostenwind stak fel op en joeg in alle hevigheid grote hopen sneeuw over de zo vlak gelegen baan achter het Zweede Rode Kruisziekenhuis. Met handkracht met schuiven en schop pen en zelfs een bulldozer werd geprö- >eerd om de ijsvloer vrij te krijgefl, naar alles was tevergeefs. Sneller nog dan het ruimen werd de baan weer on der de sneeuw bedolven. Zodat het be stuur van de Zierikzeese IJsvereniging zich ten slotte terugtrok in de barak naast de baan oin de strijd op te geven. De clubkampioenschappen om de beker van de gemeente Zierikzee werden uit gesteld. Temeer omdat ook slechts een klein aantal deelnemers aan de start was verschenen. Toezeggingen uit plaat sen elders op het eiland voor deelname aan deze strijd konden vanwege de slechte toestand van de wegen niet ge stand worden gedaan. De weerberichten zijn vandaag ook nog dermate ongun stig, dat een nieuwe datum voor de wedstrijden van de Zierikzeese IJsver eniging de eerste dagen nog niet is te verwachten. Een aantal leden van de Haarlemse zwemvereniging vNjord '59" is op nieuwjaarsdag in Zandvoort traditiege trouw in de golven van de Noordzee gedoken Foto: De ijzige terugtocht. VIJF TREFFERS VAN WIM ROOZEN Superieur in alle linies De traditionele nieuwjaarsvoetbal- wedstrijd tussen K.H.F.C. en de oud-internationals, die dinsdag op het, tot veier bevreemding toch nog bespeelbare, veld aan de Span jaardlaan in Haarlem werd ge speeld, heeft niet minder dan tien doelpunten opgeleverd. Acht voor de vroegere spelers van het Neder lands elftal en slechts twee voor de amateur eerste klasser, die wer kelijk in alle onderdelen van het spel bij de oud-internationals ten achter bleven. De grote goalgetter in de openings wedstrijd van het jaar 1963 was eigenaardig genoeg een van de oud sten: Wïm Roozen, die liefst vijfmaal scoorde. Twee goals kwamen op □aam van de oud-H.F.C.-speler Wout Heinen en een van de voet van de Haarlemspeler Angenent Er was geen toeschouwer die met recht kon zeggen dat deze regen van doel punten niet was verdiend. Want de oud-internationals speelden veel meer met, dan tegen de H.F.C.-ers. Zij pasten zich goed aan de moeilijke omstandigheden aan een hard en hier en daar glad veld en met hun nog altijd bewonderenswaardige techniek maakten zij de ene opening na de andere in de veelal besluiteloze verdediging van de Haarlemmers. Binnen twintig minu ten was het al 30 door goals van Hei- Op 1 april van het volgend jaar her denkt het Rotterdamse „Sparta", de oudste voetbalclub van de Maasstad, het feit dat het 75 jaar geleden werd op gericht. Het Sparta-bestuur nu nog druk beziggehouden met tribune-proble men organiseert in maart en april van het volgend jaar een reeks festivi teiten ter gelegenheid van dit vijftiende lustrum. Hoewel het officiële program ma nog niet geheel gereed is kan wor den aangenomen dat de mijlpaal „75 jaar voetbal in Rotterdam" óp grootse wijze zal worden gevierd. Half maart verschijnt een gedenkschrift, waarin Sparta's lotgevallen van de laat ste vijftien jaren zijn opgetekend. Eind maart komt een uitgave van het gezel schap „Roterodamum" met als titel „Sparta, een voetbalclub". Op 23 maart komen de „Oer-Spartanen" bijeen ter wijl op 6 april het Sparta-bestuur tijdens een receptie de vele gelukwensen in ont vangst gaat nemen. Vanzelfsprekend zijn ook sportieve manifestaties georga niseerd. In de maanden maart en april gaan 32 vertegenwoordigende elftallen van Rotterdamse scholen strijden om de „Tony van Ede-beker". De eindstrijd van dit toernooi zal op koninginnedag plaatsvinden in het „Kasteel". Tegen Pinksteren gaan de Sparta-honkballers en -cricketers hun jubileumwedstrijden spelen. Over de organisatie van vetera nen voetbalwedstrijden en een jubileum wedstrijd van het eerste elftal is nog geen beslissing gevallen. nen, Roozen en nogmaals Heinen. Nadat de H.F.C.-er Jansen voor 31 had ge zorgd, kwamen de oranjelieden door treffers van Angenent en Roozen tot een ruime voorsprong. Na de rust verscheen Van Schijndel, die in de sneeuw was vast blijven zitten, in het veld. waardoor de H.F. C.-er Bouwman zijn plaats moest af staan. De trainer van de Haarlemse club Schaap, die ook bij de „oudjes" zou meedoen, had de sneeuwbarrières niet kunnen overwinnen, maar werd desondanks niet gemist, want de doelpuntenmachine bleef werken. Eerst zorgde Roozen voor 61 toen Heinen hem de bal voor de voeten plaat ste en toen de vroegere Haarlemspeler daarna tweemaal alleen voor doelman Van der Meulen kwam, betekende dat met haarzuivere inzetten evenzovele doelpunten (81). H.F.C. kreeg nog een doelpunt door G. Koenders, maar dat was niet meer dan een cadeautje voor het moedige volhou den tegen een superieure ploeg. Door vaak bijzonder aardig voetbal heb ben de oud-internationals op nteuto- jaarsdag in Haarlem hun traditionele voetbalwedstrijd tegen K.H.F.C. met 8 2 gewonnen. Foto: Een doelworste- ling voor het doel van de oud-Oranje spelers. Data tweede ronde bekervoetbal Vier van de zes clubs uit het betaalde voetbal die hun wedstrijd voor de twee de ronde van. het toernooi om de Ne derlandse voetbalbeker oorspronkelijk op nieuwjaarsdag moesten spelen, heb ben overeenstemming bereikt over dt nieuwe wedstrijddata. Vitesse en Scheveningen-Holland Sport zullen woensdagavond 9 januari op het VUC-terrein in Den Haag uitkomen. Voor de wedstrijd VeloxNO AD is eveneens D januari al3 nieuwe wedstrijd- datum overeengekomen. De teams ont moeten elkaar in een lichtwedstrijd in het Utrechtse stadion. De besturen van Wageningen en RCH hebben nog geen overeenstemming kunnen bereiken over een nieuwe datum. De verenigingen kampen met de moeilijkheid dat zij geen mikt verlicht terrein kunnen vinden. SCHAATSWEDSTRIJDEN Record van Kroon op 500 meter niet erkend Op de eerste dag van de vyflanden- schaatswedstrïjd in de omgeving van Bad Inzeil Italië was zonder opgaaf van redenen slechts door de bepaald niet imponerende Octavio Cinquanta ■ertegenwoordigd toonde de Duitse ploeg zich oppermachtig. Dat gold in het bijzonder voor Gontlier Traub, de oud-wereldkampioen rolschaatsen, die zowel op de 500 als op de 3000 meter won. Vooral zijn tijd op deze laatste afstand (4 min. 47,6 sec.) mocht er zijn. De Nederlanders Wim de Graaff, Diek van Zanten en Arnold Vroege le verden matige prestaties. De uitslagen ••'aren: 500 meter: 1. Günther Traub (W.-Dld.) 43,8 sec. 3000 meter: 1. Traub 4.47,6; 5- De Graaff 5.06,8; 7. Vroege 5.10," 9. Van Zanten 5.12,3. 1500 meter: 1. S lonen (Finl.) 2.17,8; 6. Wim de Graaff 2.23,1; 9. Dick van Zanten 2.27.4; 11. Arnold Vroege 2.28,5. 5000 meter: 1 Traub 8.27,3; 5. Wim de Graaff 8 51,8; 7. Arnold Vroege 8.54.4; 8. Dick van Zanten 9.06,2. Het eindklassement ziet er als volgt uit: 1. Traub 188.496 Salonen 190.560; 3. Jaervinen 19 4. Zimmermann 193.617; 5- Wim Graaff 197.613; 8. Dick van Zanten 202.203; 9. Arnold Vroege 202.840. tekend zou hebben. Bij navraag bleek echter, dat de organisatoren de baan iets hadden ingekort, aangezien in bochten water op het ys was gekon Daardoor werd net onmogelijk de pres tatie van Kroon en ook die van Verkerk (43,6 sec.) op de juiste waarde schatten. Verkerk (Puttershoek) werd eerste in het eindklassement over 500 en J500 meter met een puntentotaal van 92.233. Jan Timmerman uit Deventer is maan dag op de kunstijsbaan in Deventer langebaankampioen van het gewest Overijsel geworden, na harde strijd met van Bezoen, Bakker en Reinier Paping. E. Holwerda (Coevorden) veroverde za terdag in Uffelte het langebaankam- pioenschap van Drente over 500. 1500 en 5000 meter met een puntentotaal van 161.457. De prestaties van de deel nemers waren ondanks het goede ijs niet bijzonder, aangezien de harde, dwars over de baan staande wind te veel moeilijkheden opleverde. INGEKORT II warring over de tyd, die zaterdag tijdens nationale langebaan- wedstryden te Puttershoek maakte op de 500 meter. Kroon kwam tot 42,4 sec., hetgeen een verbetering van het Nederlands record op deze afstand be- Schaaktoernooi te Hastings Voor het internationale schaaktoernooi van Hastings zijn maandag twee afge broken partijen uit de eerste ronde ge speeld, De Engelsman Littlewood ver sloeg Tan (Indonesië), de partij Clarke (G.B.)-Kotov (Rusland) werd opnieuw afgebroken. De uitslagen van de derde i ronde, die eveneens maandag %verd ge-j speeld, luiden: Alexander (G.B.i-Little- wood (G.B.) 10, Smyslow (Rush)— Tan (Ind.) Y2 V2, Kotov (Rush)—Hol-1 lis (G.B.) 10. De overige partijen wer-1 den afgebroken. Koffer van Sjoukje weer gevonden Een verheugde vader Dijkstra deelde ons maandagavond mede, dat op de laatste dag van dit voor zijn dochter zo succesvolle jaar de koffer die zij daags tevoren was kwijtgeraakt in de trein naar Davos, terecht was. De kof fer, waarin zich onder meer een groot aantal wedstrijdkostuums bevond werd gevonden op het station van Buchs. Het is niet bekend, hoe deze daar was gekomen, maar Sjoukje is er niet minder blij om. Oud-secretaris van N.V.V. overleden In zijn woning in Amsterdam is maan dagmiddag op 64-jarige leeftijd plotse ling aan een hartaanval overleden de heer H. Korte jr. oud-algemeen secreta- ris en oud-vice-voorzitter van het N.V.V. De heer Korte werd na zijn af scheid bij het N.V.V. in juni jl. benoemd tot voorzitter van het alge meen werkloosheidsfonds. Hij was bij het N-V.V. de expert op het gebied van de sociale verzekering. De heer Korte, die op 10 december 1898 in Amsterdam geboren werd, werkte na zijn lagere schoolopleiding van 1914 tot 1929 als typograaf in Amsterdam. In 1929 werd hij gekozen tot penningmees ter van de Algemene Nederlandse Ty pografen Bond. Deze functie vervulde hij tot 1941. In de oorlogsjaren propa geerde hij de fusie van een aantal hij het N.V.V. aangesloten grafische werk nemersorganisaties- Deze fusie werd een. feit in 1945 met de oprichting van de Algemene Nederlandse Grafische Bond, waarvan de heer Korte tot 1949 voor zitter-redacteur was. In 1949 werd hij benoemd tot algemeen secretaris van het N.V.V. Hij bleef dit tot 1959 toen hij tweede voorzitter van het N.V.V. werd. Deze functie vervulde hij tot zijn pensionering in juni jl. Geen overlevenden bij vliegtuigramp op Corsica Reddingsploegen zijn er maandagmor gen in geslaagd het wrak van het za terdag on de '•ellïngen van het Monte- Renosogebergte, in Midden-Corsïca, verongelukte passagiersvliegtuig te be reiken. Er werden geen overlevenden aangetroffen. Het vliegtuig, toebehorend aan de par ticuliere Franse luchtvaartonderneming ..Air Nautique", was zaterdagmiddag uit Bastia naar Nice vertrokken en had behalve een bemanning van drie kop pen. elf jongemannen. 20 meisjes en een kind aan boord, onder wie de leden van een bi^k-^tballteam uit Bastia- T raditionele nachtloop in Sao Paulo Honderdduizenden Brazilianen waren maandagnacht ondanks de heftige tropische regens in Sao Paulo op Se been voor de traditionele Sint-Syl- vestorloop, die elk iaar in deze Bra ziliaanse stad wordt gehouden. Ook dit janr hebben de toeschouwers geen Braziliaan als winnaar van de ze wedstrijd, die start in het oude en eindigt in het nieuwe jaar, kunnen begroeten. Voor de zestiende maal na 1947, toen de race voor het eerst voor niet-Brazilianen werd openge steld, ging de zege naar een buiten lander. De Fransman Hamoud Arneur was dit jaar de snelste van de byna driehonderd lopers, die ruim twintig minuten voor midder nacht van start waren gegaan. Onder oorverdovend gejuich, confetti en het geknal van vuurwerk ging de kleine Fransman, die op het "laatste moment voor zijn geblesseerde land genoot Vaillant was ingevallen, over de eindstreep. Ameur, die tot hal verwege de 7400 meter midden in het langgerekte veld had gelopen, kwam in het tweede gedeelte sterk naar voren, waarna hij erin slaagde zich bij het favoriete duo De Olivei- ra (Portugal) en Suarez (Argenti nië) te voegen. Suarez, die in 1958, 1959 en 1960 de race heeft gewonnen, en De Oliveirn hielden elkaar zo goed In de gaten, dat zij in de laatste 400 meter door een aanval van Ameur volkomen ver rast werden. Ameur nam een voor sprong van ruim twintig meter, die hij tot het einde toe wist tc behou den, ondanks de verwoede pogingen van De Oliveira om de achterstand goed te maken. V 1 slaagde hij erin weg te komen van Suarez en zo zijn tweede plaats vei lig te stellen. De Duitser Gustav Disse eindigde na Suarez als vierde, terwijl de'eerste Braziliaan Firminio \mara als vijfde eindigde. 1 uitslag luidt: 1. Ameur (Fr.) 7400 m in 22.08.5; 2. De Oliveira (Port.) 22.23.0: 3. Suarez (Arg.) 22.28,0; 4. Disse (Did.) 22 38,0: 5, Amara (Braz.) 22.42,0; 6. Anibu (It.) 22.45,0). HARDE WIND MET SNEEUWKANS t Van onze weerkundige mede werker). Na 1941 zijn deze eerste januari dagen niet meer zo ijzig koud geweest. Van Groenland tot de Oostzee strekt zich een hogeüruk- gebicd uit, waardoor oostelijke winden koude lucht blijven aan voeren. Een depressie, die uit de omgeving van Portugal afkom stig is. komt naar het noorden en doet de oostenwind tot hard of stormachtig toenemen. Ook de sneeuwkans zal van het zuiden uit geleidelijk wat groter worden. Overdag vriest het 5 tot 8 graden en in de nacht is matige tot strenge vorst te verwachten. Het is niet waarschijnlijk, dat ons in de komende dagen belangrijk zachtere lucht zal bereiken. De kans op een Friese elfstedentocht is tegen het einue van de week wat de vorst betreft dan ook groot te noemen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1963 | | pagina 3