PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT HOOG OPGEWAAIDE SNEEUW STREMT HET WEGVERKEER V.N.-troepen hervatten de opmars in Katanga „Grote schoonmaak" van besneeuwd Zeeland met groot materiaal aangepakt Dorpen geïsoleerd in kop van N.-Holland Treinen ontspoord en ingesneeuwd STILLEWITTE JAARWISSELING BLEEF ZONDER INCIDENTEN GRENSINCIDENT IN BERLIJN „V.S. en Sowjet-Unie samen naar de maan Jongen stak brandend rotje in zijn zak Wegen stoven weer dicht, busdiensten vielen uit 206e jaargang - no. 1 WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VL1SSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Directie. P. van de Velde, F. B. den Boer en W. de Paeter. Hoofdredactie: W. Leertouwer en G. A. de Kok. Abonnementsprijs 62 cent per week, ƒ8,00 perkw.franco per post 8,25 p. kw. Losse nummers 15 ct. Bureaus: Vlissingen: Walstraat 58-60, tel. 2355 (b.g.g. red. 3508/3546, adv. 3647/3643); Middelburg: Markt 51, tel. 3841 (b.g.g. red. 2078/3169, adv. 2375); Goes: Gr. Markt 2, tel. 6140 (b.g.g. red. 7853, adv. 5213); Oostburg: tel. 2395; Temeuzenred. tel. 2116. adm. tel. 2911; Zierikzee; red. tel. 2425, adm. tel. 2094. Adv.pr. 30 ct. p. mm. Min. p. adv ƒ4,50. Ingez. med. 3 x tarief. Kleine adv. (max. 8 regels) 30 ct. p. regel (min. 1,50). „Brieven bur. van dit blad" 25 ct. meer. Giro 359300 P.Z.C., Middelburg. Woensdag 2 januari 1963 Mysterieuze krachten of telfout Pagina 3 De voor Nederland uitzonderlijk grote sneeuwval heeft de afgelopen dagen zijn stempel gedrukt op het verkeer in het gehele land. Wat de treinenloop betreft, was gisteren vooral in de kop van Noord- Holland de situatie ernstig. Gistermorgen om half tien ontspoorde in de buurt van Oosthuizen in de lijn Hoorn-Purmerend een reizi gerstrein, die in een sneeuwbank raakte. De trein liep uit de rails, maar viel niet om, zodat niemand werd gewond. Tussen zeven en acht uur gistermorgen raakte tussen Anna Paulowna en Schagen een lege trein gistermorgen ingesneeuwd. De trein liep vast in een sneeuwbank van twee meter hoogte. Op oudejaarsavond raakten ongeveer 500 buspassagiers tussen Am sterdam en Purmerend geïsoleerd, doordat de bussen vastliepen in de stuifsneeuw. De helft van de passagiers kon per bus terugkeren naar Amsterdam, de rest moest lopend de terugtocht aanvaarden. Geïsoleerd In de Krinipenerivaard kon eveneens van een noodtoestand worden gespro ken. Op vele plaatsen had de sneeuw over honderden nieters een hoogte va riërend van een halve tot een meter. De buurtschap Havikhorst onder Ach terveld is geheel geïsoleerd. De bewo ners zitten reeds twee dagen zonder brood. In noordwest-Groningen bonden de be woners de strijd aan met de hoog op waaiende sneeuw, die de wegen blok keerde, maar ook hier werd op den duur alle verkeer onmogelijk. De dorpen Hoogland, Spakenburg en Bunschoten raakten eveneens geheel ge ïsoleerd. De diensten, die vanuit Amers foort op deze dorpen werden onderhou den, raakten gestremd. In Vierpolders werden de blokploegen van de B.B. op oudejaarsdag in actieve dienst geroepen om samen met de brandweer de wegen rondom het dorp weer sneeuwvrij te maken. Met behulp van een grote sneeuwploeg slaagde men daar gisteren in de loop van de dag in. In de zuïdwest-hoek van Friesland konden de treinen gisteren normaal blijven rijden, maar wegverkeer werd onmogelijk door de hoge sneeuw- banken. Door een krachtige oosten wind hoopt de sneeuw zich in deze streek snel op. De spoorwegen kregen het gisteren, naarmate de dag verstreek, steeds druk ker. In enkele gevallen moesten zelfs reizigers op stations worden achterge laten, omdat er in de treinen geen Claats meer was. Het treinverkeer in et westen van het land kampte met vertragingen van ongeveer een half uur. Op rijksweg nr. 1, de weg van Amster dam naar het Gooi, ontstonden gister avond grote verkeersopstoppingen. Be halve het altijd reeds drukke Gooise verkeer werd via deze weg ook het ver keer Amsterdam-Utrecht geleid, omdat rijksweg nr. 2 was gesloten. De Afsluit dijk zit sinds gisteravond half acht vol komen dicht. Geen verbinding Voor Purmerend begon het er gister avond donker uit te zien. Vanaf gis termiddag is namelijk geen directe verbinding meer mogelijk tussen Am sterdam en Noord-Holland boven het Noordzeekanaal. Talrijke dorpen rondom Purmerend raakten ge ïsoleerd en dat betekent dat voor deze kleine plaatsen, waar het brood wordt bezorgd door bakkers uit gro tere plaatsen, moeilijkheden op het gebied van de levensmiddelenvoorzie ning kunnen ontstaan. De Inwoners van Marken zullen van daag proberen een pad te banen over de bevroren Gouwzee teneinde het con tact niet de buitenwereld te herstellen. Regeling De busmaatschappij N.A.C.O., die 45 buslijnen benoorden het Noordzeekanaal onderhoudt heeft een regeling getroffen voor het personenvervoer. Op slechts een vijftal lijnen zal vandaag verkeer mogelijk zijn. Vr ,r de forenzen uit Pur merend, die in Amsterdam werken, zijn speciale maatregelen getroffen, door het instellen van pendeldiensten per spoor. Ook de Noord-Zuidhollandse Vervoer maatschappij heeft speciale maatregelen Behal.ve in de kop van Noord-Hol land ondervond gisteren ook het ver keer op de Noord-Veluwe veel hinder v an stuifsneeuw. Busverkeer was vrijwel onmogelijk. Hier en daar lag de sneeuw metcvs hoog op de wegen. Tussen vele plaatsen onderling was geen verkeer meer mogelijk. PRINS ALBERT EN PAOLA SLIPTEN MET AUTO Prins Albert en prinses Paola van Luik zijn dinsdag in do buurt van de Itali aanse si ad Turijn met hun auto geslipt op een gladde weg. Hoewel de auto tweemaal in het rond draalde, bleven beiden ongedeerd. Het pna- was op weg van Turijn naar San Raffaele Cimena, een klein dorp waar de familie van de prinses een villa bewoont. De prins reed met een snelheid van 80 km per uur over een beijzelde weg. Tijdens de slippartij bleef dé wa gen op de weg. Boeren uit de omgeving hielpen een handje om de wagen weer op het berijdbare deel van de weg te krijgen. Een van de broers van de prinses reed dertig meter vooruit en zag de auto in zijn spiegeltje in het rond draaien. Hij stopte zijn sportwagen en liep terug om te helpen. Toen de prins en de prinses hun reis voortzetten zwaaide een wal bleke prinses de behulpzame boeren ten afscheid. Sneeuwsneeuw en nog eens sneeuw. Direct na de zware buien van zondag is in heel Zeeland de grote schoonmaak op gang gekomen. Op de foto: sneeuw ruimen langs rijksweg 52 bij de Sloe- dam. (Foto P.Z.CJ Ijsgang Behalve het verkeer via de weg en de rails ondervond ook dat te water veel vertraging. Door ijsgang moest een groot aantal veerdiensten worden stil gelegd, terwijl andere diensten slechts met grote vertraging konden worden uitgevoerd. POLITIE HAD GEMAKKELIJKE NACHT „Veel rustiger dan voorgaande jaren" Het nieuwe jaar is in Nederland over het algemeen „rustig ter wereld gekomen". De sneeuw, die in steden en dorpen alles wat lelijk is bedekte met haar witte mantel was tevens de bondge noot van de politiemensen, die de jaarwisseling niet zonder zorg tegemoet waren gegaan. In de straten die in andere jaren altijd het trefpunt waren van baldadige jongeren, stak de jeugd nu veelal rustig zijn vuurwerk af, onder het toeziend oog van sigaretjes rokende politieagenten. De ouderen bleven met een oliebol in de hand van ach ter de ramen van de warm gestookte woningen toekyken. „Veel rustiger dan voorgaande jaren" was dan ook de conclusie van de politie. Vele Haagse straten lagen stil en ver laten. De vuurpijlen die de jeugd hier en daar afstak, werden bezorgd na geoogd door de ouders, maar op een enkel brandje na gaven ze de politie niet veel werk. Geen viervoeters Zonder noemenswaardige incidenten ver liep de jaarwisseling ook in Amster dam. Ditmaal misten de politieagen ten daar de hulp van de politiehon den en de paarden. Ondanks het ge mis van hun viervoeters kon de Am sterdamse Hermandad het echter best klaren. Twee grote branden op Een Oostduitse korporaal werd op nieuwjaarsmorgen aan het hoofd ge wond door een kogel, afgevuurd door de Westberlijnse politie, zo heeft, het Oost duitse ministerie van defensie bekend gemaakt. Oostduitse grenswachten pro beerden een „kennelijk voorbereide pro vocatie" te voorkomen, toen de West berlijnse politie plotseling het vuur opende. Een en ander speelde zich af aan een grenskanaal in het district Treptow, al dus het ministerie. Het verklaarde voorts, dat de Oostduitse grenswuchten tijdens het incident op Oostduits grondgebied waren. Het was slechts aan de „kalmte" van de Oostduitse po gen had gehad. De Westberlijnse politie deelde mee, dat Oost- en Westberlijnse politie dinsdag morgen op elkaar hadden geschoten. Vanaf een Oostduitse politieboot, die op de Spree voer. werden salvo's gelost met machinepistolen. Twintig minuten later voer een Oostduitse politieboot langs een Westberlijnse politiepost, die door de Oostduitsers onder vuur werd genomen. De Westberlijnse politie be antwoordde dit vuur. het Mariniers- en het Vogelplein wa ren de enige alarmerende berichten. Het traditionele geloei van scheepssire- nes luidde in Rotterdam het nieuwe jaar in. In de Maasstad ging het ook vrfl rustig toe. Kerstboombrandjes en veel vuurwerk, waren ook hier de tekenen van feestvreugde. In Utrecht werd 1963 eveneens niet veel geknal begroet, doch ook hier gold: „veel rustiger dan in andere jaren". Alleen de ongeveer 80 gasten van hotel „De Malle Jan" in Vierhouten (gemeente Ermelo) zullen minder prettige herinneringen behouden de jaarwisseling. Het hotel brandde kort nadat het middernachtelijk uur had geklonken, volledig uit. Niemand werd gedeerd. PARIS-PRESSE De Franse krant „Paris Presse" heeft gisteren in een artikel op de voorpagina geschreven dat de Verenigde Staten en de Sowjet- Unie na geheime besprekingen zijn overeengekomen de eerste bemande ruinitevlucht naar de maan gezamenlijk te ondernemen. „Een gemengde ploeg van Ameri kanen en Russen zal in 1970 op de maan landen en daar de vlag van de V.S. planten", aldus het blad. Volgens de krant is een basis overeenkomst voor dit project on dertekend door de onderdirecteur van het Amerikaanse bureau voor lucht- en ruimtevaart (N.A.S.A.), dr. Hugh Dryden, en de Sowjet- Russische professor Anatoli Bla- gonravov, leider van het kunst- „Van nu af aan maken de twee landen een eind aan de strijd voor verovering van de ruimte en zul len hun geleerden samenwerken bij het lanceren van kunstmanen en ruimteschepen", aldus „Paris Dr. Dryden heeft het bericht van „Paris Presse" tegengesproken, zo is uit Washington vernomen. „Wij hebben geen geheime over eenkomsten met Rusland en er staat geen gezamenlijke ruimte- vlucht naar de maan op het pro gramma", zo zei hij. Mr. Kortenhorst in het ziekenhuis Mr. L. G. Kortenhorst, voorzitter van de Tweede Kamer, is ter observatie in een ziekenhuis opgenomen. Zyn toestand is, naar het A.N.P. heeft vernomen, niet ernstig. Zoals bekend is mr. Kortenhorst sedert 18 december ziek. BOMAANSLAGEN IN OOST-BERLIJN Zondagavond even voor middernacht i er in Oost-Berlijn op twee plaatsen eci bomaanslag gepleegd, zo meldt het Oostduitse persbureau A.D.N. Een der bommen ontplofte na sluitingstijd in een tentoonstellingsruimte in het „cen trale huis der Duits-Sowjet-Russische vriendschap". Deze bom zou voorzien geweest zijn van een ontstekingsmecha nisme van Westduitse afkomst. Terzelfder tijd ontplofte een bom op een openbare parkeerplaats aan de Wadzeckstraat- Vlakbij lag een derde pakket met springstoffen. Jat •p tijd onschadelijk gemaakt kon worden. De springstoffen en de plastic zak waarin deze zaten waren eveneens uit West- Duitsland afkomstig, aldus A.D.N. THOMASVAER EN PIETERNEL DEDEN GREEP IN DE IJSKAST Wensen voor 1963 op het toneel (Van een onzer verslaggevers) In de schouwburgen van Ara- sterdam, Haarlem, Rotter dam, Breda, Arnhem en Nij megen zijn gisteravond door respectievelijk „De Neder landse Comedie", „Centrum", het „Nieuw Rotterdams To neel" en „Theater" feestelij ke nieuwjaarswensen ge speeld. Voor Amsterdam een eeuwenoude traditie en voor Haarlem, Breda en Nijmegen een nieuwigheid, die overi gens vooral was afgestemd op plaatselijke zaken. Het Amsterdamse spreidingsge zelschap „Studio", dat trouwens niet gisteren, maar vandaag zijn nieuwjaarspremière uitbrengt, doet niet aan jaarwisselingsgróe- ten, evenmin als „De Nieuwe Ko- niedie/Arena", en „De Haagse Comedie". In de Amsterdamse Stadsschouw burg werd na de traditionele voorstelling van Vondels „Gijs- breght van Aemstel" (ook dit jaar met Han Bentz van den Berg als Gijsbreght en Ank van der Moer als Baaeloch), door Thomasvaer een enorme ijskast het toneel op geduwd. met bovenop Pieternel. De kast symboliseerde onze wel vaart. Er kwamen verschillende gerechten uit de ijskast. Voor mi nister Cals een mammoetcarbona- de. Voor de minister van buiten landse zaken het „allerlaatste Lunspakket", bestaande uit: „een broodje hallef-om. Een sneedje: 't kan verkeren. Een slaatje Duyn- stee niet om te verteren. Een hapje rode kool net iets te vet gestoofd...". De traditionele slotwensen waren in de eerste plaats gericht aan het koninklijke gezin: P: 't verlies dat gy moest lijden en «lat U wel liet allergroot ste leed bereidde, trof U in 't zelfde jaar van 't zil- vren huwelijksfeest. Nooit is dit volk U zo zeer nabjj geweest. Dit zelfde volk, dat thans, ver eend met U, zal trachten, Gezamenlijk gevoelde smarten te verzachten". De tienjarige Simon S. uit de Brueghel- straat in Den Haag is even na de jaar wisseling in brand geraakt, doordat hij een rotje, dat na het aansteken niet di rect ontbrandde weer in zijn zak stak, waar hij echter nog een aantal rotjes had zitten. Het rotje ontplofte toch en bracht ook. de rest van het vuurwerk tot ontplof fing. Ook het vuurwerk in zijn andere zakken hij had in totaal ongeveer 60 rotjes bij zich ontploften en de jon gen werd één brandende fakkel. Toege schoten agenten rolden de jongen in de sneeuw en trokken hem zijn brandende kleren uit. Per ambulance is de jongen naar het ziekenhuis aan de Zuidwal ge bracht. Zijn toestand is ernstig. Ook Engeland heeft veel te lijden van de sneeuw Uit verscheidene delen van Europa onder meer uit Zwitserland en de Rivie ra is gisteren gemeld, dat de tempe ratuur is gestegen en dat het zonnetje zich weer heeft laten zien. In Moskou blijft het echter bar koud. Het vroor daar 24 graden. Engeland, dat de afgelopen dagen erg te lijden heeft gehad van sneeuwval en lage temperaturen, zal, blijkens de weervoorspellingen, voorlopig nog in de greep van koning winter blijven. In het westen van Engeland wordt een zware sneeuwstorm verwacht. Verscheidene Britse dorpen, die al sinds zaterdag van de buitenwereld zijn afgesloten, worden vanuit de lucht bevoorraad. In vele delen van Italië scheen de zon gisteren. In Milaan en het dal van Aos- ta is regen gevallen. In We3t-Duitsland was de temperatuur rond het vriespunt. Ook in Zweden en Noorwegen stijgt het kwik. In Spanje was het zacht. Er viel veel regen. Door ijs en lage waterstand op de Waddenzee kon Schiermonnikoog rond de jaarwisseling niet meer per boot wor den bereikt. Èr moest spaarzaam ge bruik ivorden gemaakt van een verbin ding door de lucht. Foto: Een klein vliegtuig van de vliegbasis Leeuwarden landt op een inderhaast gereedgemaak te. baan op Schiermonnikoog, voor het ophalen van een zieke die, naar het zie kenhuis in Leeuwarden werd gebracht. RADIOBERICHTENDIENST VOOR HET YERKEER In samenwerking met de K.N.A.C. en de Nederlandse Spoorwegen zal de N.C.R.V. vandaag opnieuw een bijzon dere radioberichtendienst ten behoev^ van het verkeer verzorgen. De berichten zullen worden omgeroepen om 7.45. 12.45, 17.45, 19.45 en 21.50 uur over Hil versum II (298 meter). Een beeld van de generale van de brui loft van Kloris en Roosje in de Stads schouwburg in Amsterdam. Bij dt nieuwjaarswens haalt Pieternel Mimi Boesnach) een mammoetham uit de koelkast voor minister Cals. SNELLE TOCHT NAAR JADOTSTAD Moise Tsjombe wil naar Elizabethstad Troepen van de V.N. zouden gis teren In Katanga de rivier de Loe- fïra overgestoken zijn en tot 24 km van Jadotstad zijn opgerukt. In deze mijnstad heeft president NEDERLANDSE VLAG OP NIEUW-GUINEA GESTREKEN Maandagmorgen om half twaalf plaat selijke tyd is de Nederlandse vlag Nieuw-Guinea, die daar sinds 1 oktober naast die van de V.N. wapperde, offi cieel en in alle stilte gestreken. Bij liet neerhalen van de vlag in de ambtswoning van de V.N.-bestuurder (het vroegere paleis van de gouverneur) werd niemand toegelaten. Fotograferen was uitdrukkelijk verboden. Een uur later was daar een gToot gezelschap bijeen voor de officiële hijsing van de Indonesische vlag naast die van de V.N. Aanwezig waren de V.N.-bestuurder, dr. Djalal Abdoh, de commandant van de politietroepen van de V.N. generaal Said Oeddin Khan en vele hoge Indo nesische officieren, die zondag op Nieuw-Guinea waren aangekomen. On der hen bevonden zich de commandant van de Indonesische landmacht gc raai Achmad Jani en de commandant van het „Mandala"-commando (voor de bevrijding van West-Irian). generaal- majoor Soeharto. Voorts was ook aan wezig de Nederlandse vertegenwoordi ger, 'mr. L. Goedhart. Bij de plechtig heid stonden Pakistaanse V.N.-troepen met blauwe helmen en Indonesische pa rachutisten met rode baretten. Er wer den geen toespraken gehouden. Auto's, huizen en dorpen sneeuwden in Het „Gelukkig nieuwjaar" heeft voor vele Zeeuwen gisteren een wat zuur bijsmaakje gekregen: 1963 begon voor honderden automobilisten met strandingen in sneeuwbergen. Voor de tien tallen kantonniers van rijks- en provinciale waterstaat en hun assistenten en het personeel van polders en waterschappen bete kende oud en nieuw een periode van hard werken in eeri ijzig kou de wind. Zeeland veranderde in een kil poollandschap, bussen worstelden door de sneeuw of staakten de dienst en treinen re den te Iaat. En ook al mat het Vlissingse Meteo slechts zeven centimeter sneeuw (Eindhoven 13 cm, Rotterdam 12 cm), hoofdingenieur-directeur Provin ciale Waterstaat ir. J. G. Snip kon spreken van een „abnorma le situatie, waartegen slechts ab normale maatregelen genomen kunnen worden". De grote schoonmaak kwam zon dag, na de sneeuwstorm vrijwel onmiddellijk op gang. Kantonniers en hun helpers werkten bijna dag en nacht doorom dinsdag te constateren dat een harde oosten wind (windkracht 6 tot 7) het meeste werk teniet had gedaan. Zo sneeuwden automobilisten, boerderijen en zelfs hele dorpen in. Op grote schaal worden bulldozers en sneeuwschuivers aangetrokken om de wegen begaanbaar te ma ken. Gisteravond kon een voorlo pige balans worden opgemaakt: rijksweg 52, redelijk tot goed be gaanbaar. Provinciale wegen: op Walcheren: voor een belangrijk ieel opgelegd, Bevelandenbegaan baar, Zeeuwsch-Maanderenbe gaanbaar, Tholen en Schouwcn- Duiveland: op sommige plaatsen nog dicht, over het algemeen rede lijk begaanbaar. Do binnenwegen liggen over het alge meen nog dicht, voornamelijk die in noord-zuia richting lopen en begroei ing of bebouwing hebben, waarlangs de stuifsneeuw zich heeft opgehoogd. De wegen in oost-west richting zyn vaak dóór de wind schoongeblazen. Op vele plaatsen staan nog ingesneeuwde en verlaten auto's op de wegen. In hoog tempo wil men echter alle wegen sneeuwvrij mnken met behulp van het aan te voeren zware materiaal. Inmid- (Zie slot pag 2 kol1 Tsjombe van Katanga met zijn mi nisters vergaderd. Het zou op het ogenblik rustig zijn in Jadotstad. De mijnbouwmaatschappijen zouden ech ter bij wyze van voorzorgmaatregel hun bedrijven gesloten hebben. De brug over de Loefira is door Katangaanse troepen opgeblazen. Indiase troepen van de V.N. zouden echter een noodbrug geboowd hebben. Een colonne, onder meer bestaande uit een Indiaas bataljon, een groep pant serwagens en Indiase en Ierse troepen, die met mortieren zijn uitgerust, zou den zeer snel van Elisabethstad in de richting van Jadotstad zijn opgerukt. Zij hebben een afstand van rond 100 km afgelegd. Vanuit de lucht werd door jagers steun verleend. Aanval De verovering van Jadotstad en het totstandkomen van de verbinding met de troepen van de V.N. uit Ka- mina zouden de weg vrijmaken voor een aanval op Kolwezi. Generaal Prem Chand, de Indiase be velhebber van de troepen van de V.N. in Katanga, deelde mee, dat er by de op mars vanuit Elisabethstad tot nu toe drie Indiase militairen zyn gesneuveld en 14 gewond. De Indiase troepen kwa men onder vuur van mortieren en had den twee versterkte dorpen bestormd. Tsjombe heeft tegen zijn ministers ge zegd, dat hij naar Elisabethstad zal gaan als hem tenminste volledige bewegings vrijheid wordt verleend. Hij vloog maan dag van Rhodesië naar Kolwezi, dat rond 350 km ten westen van Elisabeth stad ligt. Nieuwjaarsboodschap van Kroesjtsjew aan Kennedy Premier Kroesjtsjew en president Brezjnew van de Sowjet-Unie hebben nieuwjaarsgroeten gezonden aan het Amerikaanse volk en zijn president. In deze boodschap merken de Russische leiders op, dat het voorbije jaar getuige is geweest van gebeurtenissen die een fatale ontwikkeling hadden kunnen krijgen wanneer de betrokken partijen deze niet nuchter en toegeeflyk hadden benaderd. De landen verwachten thans van ons een energieke krachtsinspanning om belangrijke vraagstukken, die nieuwe crises zouden kunren verwekken, op te lossen. Ongetwijfeld heeft het Ameri kaanse volk hier net zo veel belang bij als dat van de Sowjet-Unie. aldus de Russisc'. e nieuwjaarsboodschap. In een toespraak ter gelegenheid van de jaarwisseling heeft c'c Franse presi dent, generaal de Gaulle, gezegd, dat zijn land streeft naar een Westeuropese unie, die een evenwicht vormt met de V.S. Engeland is welkom als het zon der voorbehoud aan deze unie kan en wil deelnemen, aldus de Gaulle, wiens toespraak wercl uitgezonden door de Franse televisie. Door het scheppen van evenwicht met de Ver. Staten zou de Westeuropese unie de westerse alliantie kunnen versterken, zo zei het Franse staatshoofd. Bezorging P.Z.C. Gelet op de slechte begaan baarheid van vele Zeeuwse wegen kan de expeditie van de Provinciale Zeeuwse Cou rant vertraging ondervinden. Op vele plaatsen kan ons blad op een later tijdstip dan ge woonlijk worden bezorgd. Wij roepen bij voorbaat de cle mentie van onze lezers in.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1963 | | pagina 1