Havendorp Halve Palladium in Music-Hall voor na de kerstdagen PUZZEL-rubriek ivoROL zaterdagnummer Kijkje bij Karei Prior in de chaos van Treslong Drink w 2 P E i mt 111- h i m HT BT I LI S p sist i 8 S Si ro58 rol Ü5 j _W_ S(_ Sr©1,4 rol M s "(TIHX IXHIIXH S *72 731 I Zaterdag 15 decÏ962 Het Vlissingse Havendorp: een merkwaardige bui tenwijk die ontstond kort na de oorlog. Daar ver rezen de nieuwe huizen, moderne stenen woningen. Nu is het Havendorp het terrein van de afbraak. Overal ontstaan gaten. Slechts enkele huizen zijn nog bewoond, zoals dat van de meneer met die auto's voor zijn deur. Daar is het ook waar het Havendorp een van zijn merkwaardige contrasten heeft: de achtersteven van een mailboot lijkt zo op de straat aan te sluiten. De afbraak gaat door. Dagelijks. Puin, balken en gruis komen vrij. Kleine meisjes die uit school thuiskomen moeten zich wekelijks heroriënteren en het meisje dat haar zusje op de arm draagt lijkt op een soort vluchteling, die de kleuter in veiligheid wil brengen voordat er geen spoor meer van het Havendorp te vinden is. In de grote zaal van Treslong In Hillegom zitten vier reusachtige jonge boeddha's beschouwend in het niets te staren. Twee hebben een truitje om de schouders getrokken, want het is geen lolletje in ons klimaat haremdame te moeten zijn, zelfs al brandt er dan zo'n brullend oliekacheltje als bollenkwekers in hun kassen gebruiken. Een jonge Engelsman, met wit haar, trekt z'n colbertje uit om zich warm te trainen. Hij leest van een notenboek op een mu ziekstandaard z'n dansparti- tuur. Een been geheven naar links, een pirouet, een been ge bogen naar rechts, beide armen gekruist voor de borst. Zulk bal letnotenschrift is moeilijk lezen, omdat na elke maat de danser al meters weg is. Ryk de Gooyer doet baldadid, want hij draagt een Schots rokje. Een klei ne. oude man pakt een reusachtig staketsel op, dat eruit ziet als brons, maar van karton is. Hy sjouwt het fevaarte naar voor do camera's, van aar sjouwt hy het weer naar het kartonnen fornuis waarop iemand zo even oiyven in een cocktailshakcr heeft staan koken. „Kom mee", zegt Karei Prior, en hij is de eerste die struikelt over een kabel, die als een slapende python over het looppad ligt. Vóór de oliebollen In liet restaurant, waar het wat rus tiger is, zegt hy: „we zyn bezig met de nieuwe uitzending van onze Music. Ilall. Op 28 december gaat hy de lucht in. dus als het kerstbrood op is en de oliebollen nog gebakken moe ten worden". Aan liét tafeltje er naast zit Dick Engelbraclit wanho pige gezichten te trekken. HQ leert nog even gauw zyn tekst. sterdam uit? Zo kreeg ik Donna Hightower, op het ogenblik zo'n beetje de meest gevierde jonge ne ger-jazzzangeres van Amerika. Ze moest naar Brussel en München. En ik heb Fred Roby, een grandioze buikspreker, die in een film met Yul Brynner is opgetreden. Hy moet naar Beriqn en dan kom je ook over Hille gom. Ik heb ook de Four Merricks, sterdansers van het Palladium. En The Amin Bros, acrobaten uit Egyp te. Ze moeten straks naar Amerika, maar ze wisten niet waar Nederland lag, dus zo kreeg ik ze toch". „Dick Engelbraclit is professor Diep- vanborst in ons forum", zegt Karei Prior, „André Carrell is natuuriyk mr. Luns die aan de tand wat zeg ik: aan al z'n excellente tanden en kie zen gevoeld wordt. En dan is er ook nog ds. Buskruit, waarvan ik niet zeggen mag wie het is, omdat Ger Lugtenburg het niet leuk vindt dat de mensen weten dat hij het is. We hebben ook nog een parodie op die vader die het nu al zo lang beter weet. Zijn dochter is Janine van We- ly en nou wil ik niet stoken en wan trouwen zaaien in vele gelukkige ge zinnen, maar ik zeg maar zo: een dochter moet niet zo mooi zijn, dat negen van de tien keer als de tele foon rinkelt, het voor haar is". Tweede ik Terug in de zaal, by de kabelpython, waar in de loop van een hele dag re peteren iedereen wel een keer over struikelen zou, is Fred Roby bezig. De bauksprekker, zoals hy zelf zegt. „Hoe sprekt U bauk?". In een men gelmoesje van Frans, Duits en En gels legt hy uit dat hy dat niet uit leggen kan. „Het zit niet in je buik, zegt hy, maar het zit ergens: een tweede stem die eigeniyk een tweede ik is. Ik merkte het als klein jongetje, als ik een liedje zong, dan zong er van binnen nog ccn jongetje mcc. Wie ben je? vroeg ik toen, maar dat jon getje gaf geen antwoord. Het leek nicer of hij ook vroeg: wie ben je? Omdat het zo'n licht trillend, bijna onverstaanbaar stemmetje was, ben ik het gaan ontwikkelen, en toen bleek dat het jongetje een meisje was. Ik ben het Coralie gaan noemen, en zo heet dan nu het poppetje waar mee ik optreed. Even verder op zijn de Amin broe ders aan het repeteren. De grootste ligt op z'n rug op een tafeltje. Er rolt een dubbeltje uit z'n zak. Het dubbel tje dat Pearl Carr niet had. De jong ste, die ondersteboven op de voeten van zijn broer moet gaan staan, pro beert in die stand met regisseur Jef de Groot Engels te spreken. Maar dat lukt zelfs een Engelsman niet, laat staan een Egyptenaar. In een andere hoek van de hal zit een man verwoed op een soort Hammondor gel te spelen, maar er komt geen ge luid uit, want de stekker zit niet in het stopcontact. Sylvia de Leur loopt radeloos te zoeken naar de man, die haar een zoen moet geven voor de camera. Een eenzame trompettist van de A.V.R.O. Show Band van Bert Paige zit melancholieke klanken te blazen als van de waldhoorn die Piet Paaltjens op sempre hoorde. Een man van de techniek loopt met een bord met vier pillen van boterham men, belegd met ontbijtkoek, dwars door Karei Priors show, en gaat aan een tafeltje zitten waarop eon doos staat met kostbare orchideeën. Het is pauze. Als we weggaan struikelen we over de kabel, die als een python in het looppad ligt. Top show Advertentie We moeten weer cveu stil zyn, omdat Karei Prior op zyn tien vingers de twaalf nummers van zyn Music Hall wil tellen. In de stilte vraagt een zeer Britse vrouwestem om een dub beltje. De man heeft echter niet klei ner dan een half crown. Dat is zowat een halve ryksdaalder. Dat, zegt Ka- rel Prior, zyn Pearl Carr en Teddy Johnson, de Teddy en Henk Schol ten van Engeland. Ze komen llnea recta van de London Palladium Show, die pas gesloten is. We hebben in de Music Hall zowat een kwart van het palladium, want dat is het fync van al die grote shows in het buitenland: men brengt er de top-artiesten van alle windstre ken byeen, en tegen de tyd dat zo'n show sluit kom ik en vraag: jongens wie moet er zowat de kant van Am- de enige enhto {Advertentie) -1 3™1 ii 1 il 1b Zo Z\ 22 23 Wfl'* 25 26 29 32 33 XX 39 36~ 37 X/ /X 40 /x 43 9 44 46 49 50 51 52 55 54 55 56 bB 59 60 61 64 65 66 67 69 70 71 74~ voor mensen die kwaliteit verlangen! De eerste prijs van onze puzzel van vorige week gaat naar J. v. d. Pijl, Everingseweg 14 te Oudelande, die een waardebon van f 5,krijgt thuisgestuurd. De drie overige prij zen elk een waardebon van f2,50 zijn terecht gekomen bq mej. C. Stroo, Dqkstraat 77, Kats; C. de Vos, De Lannoystraat 7, Vlissingen en L. Sanderse, Da Costastraat 2, Terneu- zen. Hier volgt dan weer de volgende opgave: Horizontaal: 1. een der Sporaden (Egeïsche Zee): 6. overeenkomst; 12. vansedert oude tijden; 14. gelief de van Zeus; 15. stop van een vat; 17. deel van een schoen; 19. -recor: der geluidsopnamc-app.; 21. getemd; 22. desert; 24. titel, afk.; 27. (a): voorvoegsel: naast-, voorbij-, ver keerd; 28. daar; 29. lint voor het haar; 32. Staatsspoorwegen, afk.; 33. verkwikken van dorstigen; 34. uiting van genegenheid; 35. voor de ande ren; 36. kreet; 38. naam v. e. reini gingsmiddel; 39. koude versnapering; 40. rivier in Nederland; 41. Engels bier; 42. lidwoord; 43. Binnenlandse Strijdkrachten, afk.; 44. sprookjes wezen; 46. bert: licht geweer, ge heten naar de uitvinder; 48. zuider breedte, afk.; 50. ment: gewichtig feit; 51. eer; 53. afgodsbeeld; 54. mu zieknoot; 55. veel tqd eisend; 58. windrichting, afk.; 59. Turks opper bevelhebber; 61. droog (wijn); 62. nauw; 63. gemeente op de Veluwe; 64. lucht; 66. zestig minuten; 68. eer ste mens (bqbel); 69. langwerp. ge sloten, kromme iyn; 72. verwoesting, 74. onmiskenbaar; 75. vrouwenver blijf. Vertikaal: 1. een soort tekening; 2. het geheel van teugels en bit; 3. mid den Aziat. nomade; 4. dokter i. d. medicynen, afk.; 5. rund; 7. lengte maat; 8. muzieknoot; 9. insektendo- dende stof, afk.; 10. groente; 11. Excellent uitmakende tandpasta Afrikaanse graansoort; 13. vader; 16. prachtig gekleurde vogel; 17. stijf houterig persoon; 18. in orde (volkstaal); 20, de 2de zondag voor Pasen; 22. zie 39 horizontaal!; 23. muzieknoot; opbergruimte; 25. num mer, afk.; 26. zwarte Iqster of merel; 29. tuinhaag; 30. soezerig, dof van geest; 31. meisjesnaam; 37. moed, durf; 38. natuurgeest; 43. kalmeren; 44. tak van een andere boom; 45. ri vier in Venezuela; 47. -fellows: ver een. voor onderl. hulp en steun; 49. Flora's kinderen!; 51. licht beige; 52. wild zwijn; 56. lidwoord; 57. voeg woord; 60. gehoorzaal; 63. gemeente in Noord-Holland; 65. hoen; 67. groente; 68. gegroet (Latijn); 70. dant: waanwqs; 71. de oudere, afk.; 72. deel van een mast; 73. soort van slede. De oplossing van de vorige puzzel is als volgt: eiESMSQSaESxaia HmaragaMBHoasio HMinasHMiaMraEaaMH amasiHMïïöDHMasaGSH @lï)3HHa2ËiE!ÏIHHa[a3 aaMBMBsaia ananas «at «gaan» «HaasiaiiiKaHanaiat «aasiat «EMoaasjMUi aananganannanHH mHBHHHHaagoMiags] aaaaHxiïiaannBEJHiii tSMsaaoaHiiixiuaaaMB BnagasaMnHHmasi aBMHSHSHngn Advertentie I BANANEN fetde^L'

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1962 | | pagina 15