HET ENIGE DAT U VOELT IS i|f SCHEREN MET BLUE GILLETTE EXTRA IS PAS ECHT SCHEREN! met zwaardere motor (110 km/u) en alle versnellingen gesynchroniseerd TELEFUNKEN Gillette DE STER" voor KORSETTEN (Ronda) Nieuwe lijn, nieuw geluid Gillette Avwirar» voor èe «A/richt1 Scheer u met Blue Gillette Extra en u voelt alleen het water. Verkwikkend fris, verrassend schoon. Gun uzelf dat prettige gevoel dat alleen Gillette geeft. TELEFUNKEN 6 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT MAANDAG 19 NOVEMBER 1962 Aan de leden van de afdelingen Middelburg, Souburg en Vlissingen van de VARA. Op DINSDAG 27 NOV- a-s. om 8 uur n-m. komt de VARA in het Scheldekwartier te Vlissingen met het bekende populaire radioprogramma Medewerking verlenen Het Ballroomorkest o.l.v. Jan Corduwener en het Trianonorkest o-l.v. Tony Karten. De leden van bovengenoemde afdelingen kunnen deze avond gratis bijwonen op ver toon van toegangskaarten, welke uitslui tend verkrijgbaar zijn op donderdag 22 nov. a.s- van 7-8 uur n.m- op de onderstaande Voor Middelburg: C- Hendrikse, Jasmijnstraat 43. Voor Vlissingen: Zaaltje Goed Wonen, Schuitvaartgracht Voor Souburg: J. J. Houtekamer, Ritthemsestraat 65. en stop U er lekker warp jes in met onze 4. laag benzineverbruik: 1 L op 17 km 5. snel: 110 km/u 6. felle acceleratie 7. grote bagageruimte (480 dm3) 8. vlakke carrosseriebodem, dus geen vrees voor obstakels 9. enorm vaste wegligging door vier onafhankelijk geveerde wielen; gemakkelijke besturing 1. geen smeerpunten 2. speciale vloeistofkoelinq een vereniging van alle voordelen van de waterkoeling (geruisloze motor, comfort, rendement) en die van de luchtkoeling (geen be vriezingsgevaar) 3. vijf deuren (met veilig "kinder- slot") WARME VESTEN WARME PULLOVERS WARME HANDSCHOENEN WARME SHAWLS WARME MAILLOTS WARME PYJAMA'S en niet te vergeten onze heerlijk warme FLANELLEN LAKENS cl. verwarming af Amsterdam Zend mij s.v.p. CJYcltis de Renault 4 folder. vaste, zeer lage onderhoudskosten Naam: U vindt het allemaal volop en niet duur in Plaats: 'PEC!AALZAAK Invullen en In open envelop (wurop pome(cl vin A cl) opsturen ain RENAULT NEDERLAND N.V. Wibaucstraat 224, Amsterdam. R 462-3 Lange Delft 8 MIDDELBURG Klokstraat 21 GOES Tel. 3908 Tel. 3220 Automobielbedrijf „DE TOEKOMST" VLISSINGEN MIDDELBURG GARAGE „CENTRUM" VAN DER VLIET BAK Jac. Valckestraat 5 GOES Tel. 5352 OOSTKAPELLE Telefoon 569 GARAGE W. VAN HEKKEN LENINGEN van 1 tot 2 x het maandsalaris in CONTANT GELD (max. 2000,-) voor ambtenaren en werknemers met min. 3 dienstjaren en vaste aanstelling. HANDEL IN BOUWMATERIALEN de ideale en doel treffende methode: gebruik expanders. Grote collectie bij snel - discreet - geheel schriftelijke behandeling - wettelijk vastgesteld tarief - vraagt inlichtingen bij Dokstraat 26 - Middelburg. Oranjesingel 74 - Nijmegen - Telef. 0880020264 WSAAA/VVWS«VVAAA4\AAA/VVVVAAA/WVVV\A ALHAMBRA VLISSINGEN, tel. 2260 Dinsdag en woensdag 8 uur THE CLIFF RICHARD SHOW OOVERS-SPORT DE KRANT MET MEER DAN 35.000 ABONNEES Donderdag 22 november om 8 uur FRED ASTAIRE en DEBBIE REYNOLDS in WIE GEEFT DE BRUID WEG Een vrolijke komedie- - 14 jaar. LUXOR VLISSINGEN Dinsd. t-m. donderd. 8 uur - 14 jaar. GRAND GOES telefoon 5165 Dinsd. en woensd. 8 uur - 14 jaar. SHIRLEY MmLAINE YVESMONTAND EDWARD G. ROBINSON BOBCUMMINGS Het liefdeleven liet privéleven het vrolijke, geheimzinnige, wonderlijke leven van ZIJ REDEN ONDER DE ZWARTE VLAG Het lage linea-model is prachtig van lijn, sierlijk van vorm en aantrekkelijk van frontverdeling. De teakhouten kast is ge distingeerd en verhoogt bovendien de klank schoonheid. Ja, die klank moet U* vooral gaan horen bij de Telefunken-dealer. TELEFUNKEN jubilate teak f 285.- drukknopbediening midden- lange- en korte golf FM aansluiting extra luidspreker bandrecorder pick-up. Zie ook bij de TELEFUNKEN dealer het onovertrefbare TELEFUNKEN televisie-beeld 1 O BLUE LBLADESj «i AÊGO TAAPI Si /VVVVW/AW/VVWA ELECTRO S MIDDELBURG Dinsdag en donderdag 5; 7-30 uur - 18 jaar. y jO**i met tuigledercn hengsels, in leuke ruiten, In het gevaarlijke oosten Bij inschrijving te koop een MARINA PETR0WA PERO ALEXANDER TELEFUNKEN toonkamer. Utrechtsestraat 139 tel. 62911 (uitgang Jac- Catsstr.), staande Veerscsingel 226, Middelburg. Behoudens goedk. van b. en w. binnenkort te aanvaar den. Te bezichtigen wo- 21 en do. 22 november a s. van 10-12 en 14-16 uur. Briefjes inleveren vóór 30 nov. a-s- fam. Le Grand, Veersesingel 226. ELECTRO MIDDELBURG Woensdag-cyclus, 7-30 uur - 14 jaar. SHIRLEY MACLAINE YVES MONTAND EDWARD G. ROBINSON MY GEISHA AMSTERDAM WERELDVERMAARD S^NDS MENSENHEUGENIS

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1962 | | pagina 6