Middelburg lijstaanvoerder-af na 2-2 gelijkspel tegen Roosendaal Voortreffelijk AZW schoot leider Dinteloord naar 5-0 nederlaag I PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT MAANDAG 19 NOVEMBER 1962 Tweede klas B Zeeland Sport6-2 nederlaag tegen Veer se Boys LANG PLEZIER beeft Middel- burg niet gehad van zijn eerste po sitie in de 2e klas B van het Zeeuws-Brabants amateurvoetbal. Het moest de bovenste zetel na een 22 gelijkspel tegen Roosen daal afstaan aan Veerse Boys, dat Zeeland Sport met forse cijfers duidelijk maakte, dat de Vlissin- gers voorlopig nog maar geen kampioensaspiraties moeten koes teren (62). Weliswaar staan Middelburg en Veerse Boys in puntental gelijk, maar de ploeg uit Raamsdonkveer heeft een beter doelgemiddelde. Verheugend nieuws is er te melden uit de onderste gelederen, waar Zeeuwse ploegen vertoeven. Hon- tenisse riep DESK een halt toe (32) en die zege was bepaald no dig, omdat Uno Animo HW uit koos om er 2 punten aan te ver dienen (31). Ook Ternenzen behaalde een succesje, dat gestalte kreeg in een 11 gelijkspel tegen het schietgrage Internos. Steen bergenRood Wit werd afgelast. De stand is nu: Veerse Boys Middelburg Zld. Sport Rood Wit DESK Internos Roosendaal HW Steenbergen Terneuzen Hontenisse Uno Animo 9 7 0 9 6 2 2 14 1 14 2 12 24— 9 27—14 31—21 17—12 17—16 24—26 20—24 13—14 16—22 11—15 17—30 14—30 Middelburg-Roosendaal 2-2 HELAAS HEBBEN de spandoeken, waarop de jeugdige hoofdstedelijke sup porters verkondigden, dat ..Middelburg ras, ras, ras; naar de eerste klas", zou gaan in het duel tegen Roosendaal al leen maar opgang kunnen maken in de eerste 10 minuten. Toen legden de groen- witten een spelletje op de grasmat, een eventuele kampioen waardig. Snel, dan wel kort en snijdend door het centrum, of over de vleugels, en zonder dat er véle malen een tegenstander aan te pas kwam. Maar de Middelburgploeg kon dit voetbal niet vlug genoeg met resulta ten bekronen en miste vervolgens vol doende uithoudings- en doorzettingsver mogen om er op dit zware veld mee door te gaan. De Roosendaal-acties kre gen langzamerhand een veel gevaarlij ker karakter, omdat ze effectiever uit gevoerd werden. Dat eerste Middelburgse kwartiertje deed alle kou rond het veld vergeten. De spandoeken werden er met recht hoog voor geheven, het legioen smeekte om doelpunten. Slechts ééntje kwam er, in de 10e minuut van de voet van Wim de Vos. Middelburg schrok, toen het gevaar in de Brabantse uitvallen ontdekte liet tegelijkertijd zijn kampioensspel ver loren gaan in slordigheidjes en onoplet tende momenten. Zeker, er werd voort durend alles ingezet voor de kansen (een winstpunt in de laatste wedstrij den), dank zij het zwoegen van de kant- halfs Schoenmakers en Hendrikse kre gen de hoofdstedelingen voortdurend een meerderheid, maar de overtuiging er in ontbrak. Die overtuiging was er juist wel in de directe Roosendaalse aanvalsacties, waarin vooral de gevaarlijke spits, mid- voor Voets geheten, alle concentratie van Tobi Coppejans en zrjn mannen vergde. In eerste instantie kreeg doel man Versluis nog assistentie van het houtwerk, maar in de 40e minuut moest hij zwichten voor een treffer van Voets die volkomen verdiend dn tijen weer in evenwicht bracht, zou een Brabantse voorsprong met de rust aannemelijker geweest zijn dan nu de Middelburgse, waarvoor Wim de Vos in de 43e minuut zorgde. Fel hebben de hoofdstedelingen, nadat Voets reeds na 4 minuten een als voor zet bedoelde bal over Versluis' handen in het doel zag belanden (22) voor de zege gestreden. Maar met zijn normale 2e klasspel kon het de sterke Roosen daalse defensie niet op de knieën krij gen. Het waren nog de Brabanders, die de beste kansen op de zege kregen, maar ook aan die zijde had men het schutter3Vizier vergeten op scherp stellen. Internos-Ternexaen 1-1 Het zit de Zeeuws-VIaamse tweede klas- ser Terneuzen bepaald niet mee in deze competitie. Na een aantal nederlagen met slechts één punt verschil, leek het er zondag op, dat de Terneuzenaren op Internos een moeizaam verworven 10 overwinning zouden behalen. Dat éne doelpunt viel namelijk 4 minuten voor het einde, zodat het behalen van twee kostbare punten zo goed als zeker leek. Weer twee minuten later ging de bal bij een Internos-tegenaanval dwars door de Terneuzense defensie, waarin rechts back P. Geelhoed met een reflexbewe ging het leer trachtte tegen te houden. De scheidsrechter wees zeer terecht naar - de witte stip, vanwaar de Internos- rechtshalf Sprenkels met een droge knal de gelijkmaker liet aantekenen. De tranen van Geelhoed waren nog niet opgedroogd, toen het eindsignaal klonk. Opnieuw had de elftalcommissie door de druk der omstandigheden een groot deel van de vorige opstelling gewij zigd. Wissel stond midvoor met rechts naast hem Minneboo en links van hem Meeusen. Een binnentrio, dat bepaald een nieuwe kans verdient, al was de pre mière geen succes. Na een minuut of 1 twintig matig voetbal, kreeg Wissel een paar maal gelegenheid om de kwalitei- ten van Internosdoelman Van Ginneken i te beproeven. Laatstgenoemde behaalde daarbij een paar voldoendes Aan de andere kant bleek Doorns eveneens over een goede vorm te beschikken. Onmid dellijk na de rust kon Doorns opnieuw - zijn handen warmen aan schoten van Demmens en Van Beers, maar de Ter neuzense keeper hield zijn doel schoon In de 41ste minuut kwam het eerste doelpunt. Wissel sprintte door op een lange en verre trap en gaf de Inter nosdoelman geen schijn van kans 10—1). Twee minuten later moest Terneuzen de halve winst weer uit handen geven. In een zeer spannende ontmoeting tegen DESK heeft Hontenisse zijn eerste thuis overwinning van dit seizoen geboekt. Vanaf het beginsignaal liet Hontenisse blijken bijzonder op de zege gebrand te zijn. Met goed opgezette aanvallen werd het doel van DESK onder druk gezet. Ook de bezoekers kwamen echter en kele keren gevaarlijk voor het doel van Goossen, maar de Hontenisseverdediging wist van geen wijken. In de 15e minuut kreeg Hontenisse de verdiende voorsprong. Uit een door linksbuiten Van Waterschoot genomen vrije trap kwam de bal bij aanvoerder E. Steijns, die met een hard schot doel man Tausch van DESK het nakijken gaf. Na een half uur moest Tausch weer capituleren, nu voor een schot van Nee- teson (20). Alles vlotte nu veel beter ij Hontenisse en tot rust wisten de astheren hun voorsprong t§ behouden, fa de hervatting zetten de bezoekers alles op alles om de achterstand te ver kleinen, maar hun aanvallen waren voor lopig te doorzichtig om de goed slui tende defensie van Hontenisse te kun nen verschalken. Uit een goede aanval van Hontenisse kwam het derde doel punt tot stand. De naar rechts gezwenk te Neeteson kreeg de bal toegespeeld, de verdediging bleef voor vermeend bui tenspel staan en met een beheerste be weging omspeelde Neeteson de doel man (30). Protesten van de DESK- spelers, maar de scheidsrechter wees onverbiddelijk naar de middenstip. De gastheren geloofden het nu wel, maar DESK bleef aanvallen en met nog on geveer een half uur voor de boeg was nog alles mogelijk. Een misser van Van Kerckhove leidde het eerste DESK-doel- punt in. Linksbinnen Voogd omspeelde rechtsback Biesbroeck en doelman Goos sen had op zijn schot door te ver uit lopen geen schijn van kans (31). Vijf minuten later werd het zelfs 32. Uit een door rechtsbuiten Damen genomen corner kopte midvoor Dekkers onhoud baar in de rechterbovenhoek. DESK zette alles op alles om gelijk te maken, maar Hontenisse stond geen treffers meer toe. Na afloop van dewedstrijd protesteerde DESK tegen het toeken nen van het eerste en "derde doelpunt van Hontenisse. Veerse Boys-Zld. Sport 6-2 Zeeland Sport heeft in Raamsdonk veer een verdiende, maar geflatteer de 62 nederlaag geleden tegen Veerse Boys. De uitslag doet ver moeden, dat de thuisclub een gemak kelijke middag heeft gehad. Dat is echter niet waar. Dat de gastheren met een 3I voorsprong de eerste helft bonden afsluiten, was slechts te danken aan drie blunders van de verdediging van Zeeland Sport. Toen eenieder in de tweede helft het twee de doelpunt van de gasten verwacht te, kwam het succes aan de andere kant. Van dat moment af, was Zee land Sport een geslagen ploeg. De eerste aanvallen waren voor Veer se Boys, maar de Vlissingse verdediging hield voorlopig stand. In de 17e minuut miste Frans Rieteco de bal echter, waardoor B. Joore de beste speler van hét veld gemakkelijk kon doel punten (10). Zeven minuten later was de stand weer gelijk. Uit een door Klaas Honlenisse-DESK 3-2 Voltreffer van kogelslingeraar Kogel slingeraar Howard Payne (Rhodesia) zorgde zaterdag te Geraldton (Australië), voor een kleine paniek, toen hij tijdens wedstrijden de kogel buiten het sportpark wierp. Het projectiel trof na de uiteraard ongeldige worp een geparkeerde wagen met vijf inzittenden en.stuitte vervol gens op een tweede auto. waarin drie personen zaten. Niemand werd gewond, maar de schade aan de wagens was aanzienlijk. Voor wie het interesseert: Payne won desondanks de wedstrijd! Uitslagen en standen in betaald voetbal EERSTE DIVISIE. VeendamFortuna VI. 41: RBCRoda JC 2—0: Schev. Holland Sport—Ensched. Boys 2 1; DHC-DWS 0—0: WV—Velox 1—2: Go Ahead—Elinkwijk 5—2: Excelsior—Lim- burgia 20: Sittardia—Eindhoven 1- RBC Go Ahead 11 Enschede Boys 11 DWS Eindhoven Velox 11 Schev. Holland Sport 11 DHC 11 Excelsior 11 Elinkwijk 11 Veendam 11 WV 11 Roda JC 11 Sittardia 11 Fortuna Vld. 11 Limburgia 11 6 3 2 1 2 17 21—9 15 33—18 14 29—20 13 13—11 13 23—15 13 30—25 12 20—15 11 li 11 15—23 10 22—35 9 21—19 9 19—23 9 14—26 8 14—17 8 15—20 4 7—22 TWEEDE DIVISIE A. ZFCHeerenveen 00: Be QuickStormvc gels 5—1: Vitesse—Oldenzaal 4—0: Alkmaar- AGOVV 1—0: Zwolse BoysDe Graafschap 1—0: Zwnrtemeer—Wageningen 3—5: Leeuw arden—NEC 1—2: VSVKFC 3—0. Vitesse VSV KFC NEC Alkmaar Tubantia Stormvogels ZFC Zwolse Boys Wageningen Leeuwarden Quick Heerenveen AGOVV Zwartemeer Oldenznal De Graafschap 10 5 5 6 5 15 20—10 15 23—16 14 20—13 II 6 2 3 14 23—18 10 5 2 3 12 18—10 10 3 5 2 11 25—20 10 4 3 3 11 16—17 10 3 4 3 10 16—10 10 2 6 2 10 8—11 11 4 2 5 10 22—25 10 3 3 4 9 24—24 30 3 3 4 9 16—17 10 3 3 4 9 14—21 11 2 4 5 8 16—20 10 2 3 5 7 14—24 6 10—20 6 10—21 11 2 2 7 TWEEDE DIVISIE B. EDO—BW 06: BaronieXerxes 2—0; Her mes DVS—Hilversum 2—1: HVC—PEC 6—0: DFC—RCH 4—0; Helmondia '55—Longn 2—0: WilhelmlnaSVV 1—2: 't Gooi—NOAD g Haarlem HVC BW 't Gooi Helmondia '55 Hermes DVS Hilversum Xerxes RCH Baronie DFC NOAD SW EDO Wilhelmïna PEC Longa 10 7 3 0 17 25—12 11 7 2 2 16 10 3 1 C 7 15 25—10 3 15 23—13 2 14 20—16 3 12 17—13 3 12 15—13 5 10 27—22 4 9 15—17 15—18 19—17 1.5—25 17—27 11—28 13—25 11—25 14—3 van Belzen genomen corner liep Adrie Klopmeijer de bal in het doel (11). De bezoekers gingen nu in het offen sief en wisten enkele corners te force ren. Twee grove verdedïgingsfouten van de Zeeland Sport-defensie twee minuten voor rust, veroorzaakten even zovele doelpunten. Eerst speelde Wim van Rijswijk slecht terug op doelman De Ridder en in dezelfde minuut miste Adrie Theune. Direct na de hervattin] ing Zeeland Sport fel in de aanva lueces kwam echter aan de andere kant, toen Joore de bal achter doelman De Ridder deponeerde (41). De gastheren kwamen nu herhaaldelijk met prachtige aanvallen voor het doel van de bezoe kers. Nog tweemaal moest de Vlissing se doelman de bal uit het net halen; t trof Joore met een kopbal doel en even later rondde Zijlmans een goede combinatie af met een treffer (61). Kees Elve gaf de stand nog een redelij ker aanzien, toen hij eerst rechtsback Van de Kieboom omspeelde en vervol gens de doelman geen kans gaf (62). Uno Animo-H.V.V. 3-1 HW '24 heeft het in de uitwedstrijd te- Sen Uno Animo niet kunnen bolwerken, [et veldspel van Hulst was weliswaar beter dan dat van de thuisclub, maar de afwerking van de aanvallen liet yry- wel alles te wensen over. Uno .Animo benutte de kansen veel beter en de zege van de thuisclub was dan ook volkomen verdiend. Het succes voor de gastheren kwam nog voor rust, toen linksbinnen Pijnenburg de roos trof: 10. den Broek voor schepje boven op en wist de achterstand terug te brengen tot 21. De Unospe- lers namen het initiatief echter weer in handen en opnieuw was het Van den Broek die doel trof: 31. De verwoede pogingen van de gasten om deze achter stand terug te brengen slaagden niet omdat de verdediging van Uno Animo het veld meester bleef. SPORTUITSLAGEN VOETBAL. Robur—Kruiningen 4—3, Zierikzee H Renesse 24, DomburgPatrijzen 21, Hans- weertse BoysNoormannen 02, Brouwers havenDreischor afg. IB: WalcherenRia W 3—2, PliilippineGroede 6—1, Retranchement -Hoofdplaat 0—8, Sluiskil—Jong Ambon 16 Schoondijke—Vogelwaarde 2—4. Res. 1: Corn Boys in—Breskens II afg.. Goes HI Zeeland Sport IH 64, Luctor II—Zeelandla H afg. Oostburg HRCS H afg. 2A: Koe wacht H—Terneuzen Hl 2—8, Breskens IH Sluiskil II 02, Walcheren IISteen H 15, Vogelwaarde HIJzendijke II afg. 2B: 's-H. Arendskerke—Middelburg IV 2—3, Kwaden- dammeKruiningen II 13, Vlissingen V— Patrijzen II 1—5, Yerseke II—Cortgene afg. Zeeland Sport IVVolharding '32 42, 2C: Dreischor IIBrouwershaven H 02, Renesse nSVOWK 60. 3A: Kwadendamme II Kruiningen Hl 3—3, Hansw. Boys H—Noor mannen n 1i. Luctor HI—Lewed. Boys H afg. Zeeland Sport VRobur II 33. 3B: Re tranchement IIHoofdplaat II 22, Schoon dijke IIIJzendijke III afg. 3C: Graauw Clïnge IH 36, Sluiskil IHCorn Boys afg. Hontenisse ni—Philippine II afg. HVV '24 III —Ria W n 3—2. KORFBAL. Eerste klas KNKB: Ons Eibernest II—Fluks 3—5. Derde klas A: CrescendoTjoba 3—5, De Raven—Ahoy 7—0. Derde klas C: Gym nasiastenKwiek 85, SuccesUnicum 42, DKV—Schiedam 54. Alle overige wedstrij den werden afgelast. Hoofdklas A: Allen WeerbaarRhoda 33, LutoArchipel 1—5, Blauw Wit—Groen Geel 6—3, Westerkwartier—Roda 9—2, Swift Wordt Kwiek afg. Hoofdklas B: Het Zuiden— Rigtersbleek 5—2, ZKC—Sportlust afg. HVC— Quick 5—2, DeetosSpangen 2—2, Vicus OrientisDie Haghe 82. VOLLEYBAL. Overgangsklas dames EWC HRood Wit 3 Hoofdklas dames EWC—MOC 3—2. Hoofdklas heren EWC—Bermi 0—3. HANDBAL. Dames, district le kl.: Hellas—Tachos 12—1, SIOS—EBHV 2—5. Heren, district le kl.: Hellas—Were Di 9—9. Marathon—Tachos 51, SCA—Rapid 8—7. Dames 2e kl. A: Be FairDongen 42, Blauw WitVolt 82, Were DiActief 101. Dames 2e kl. B: Olympus—Zeeland Sport II 41. Heren 2e kl. A: Volt H—Velocitas 7—6, Taxandria—EBHV H 95. Heren 2e klas B: Tonido nOlym pus 156. Fortuna—Walcheren 7—10. Afd. West-Brabant: Dames le kl: SCA H Terheijden 82, HeerlenDVS 03, Taxan dria II—EBHV II 2—6, Desk—EmBeE 3—G. Heren le kl.: SCA II—Juliana H 15—3. Da mes 2e kl.: Riel II—EVV 2—3. Heren 2e kl.: Blauw Wit—Were Di II 7—2, Dongen—GHV 8—1. Afd. Zeeland. Heren le kl.: Fortuna IIWal cheren H 4—10. Dames junioren: EMM— Olympus 20. Jongens 14—15 j.: Fortuna— Walcheren 5—7. Jongens 12—13 j.: Fortuna -Walcheren 131. De Zeeuwse renner Jo de Roo (links) is in Parijs nog eens uit bundig gehuldigd voor zijn voor treffelijke prestaties in het afge lopen seizoen. Hij veroverde de jSU per-prestatie-prijs", waaraan tnder meer een bedrag van bijna 15.000 gulden is verbonden. De Fransman Joseph Groussard, die hier samen met De Roo poseert, verwierf de „prestatie-prijs". De Roo veroverde zijn prijs onder meer dank zij overwinningen in Bordeaux-Parijs, Parijs-Tours en de Ronde van Lombardije. LANDELIJK ZATERDAGVOETBAL VERRASSEND VERLIES VOOR ARNEMU1DEN Het gaat met de afwerking van het competitieprogramma in de landelijke vierde klas van het za terdagvoetbal van een leien dakje, want op één wedstrijd na is de helft achter de rug. In de vierde klas A sloten de leidende clubs Sprang en Aalburg deze eerste helft af met een puntenverdeling (11). Krabbendijke had hiervan kunnen profiteren maar deed het niet, omdat de uitwedstrijd tegen Sleeuwijk een wat teleurstellende puntenverdeling opleverde (22). Gelukkig voor Krabbendijke ver loor SSC met 20 van Wijk, waar door de schade beperkt is gebleven. Wemeldinge besliste bet belangrij ke duel tegen Smerdiek, met als inzet de voorlopige bezetting van de laatste plaats, met 31 in zijn voordeel. Rillandia stuurde Good Luck met een 30 nederlaag naar huis terug en deze Braban ders zullen nog heel wat moeite krijgen om minstens op de zesde plaats te eindigen, voorwaarde om op grond van „oude" rechten aan spraak te kunnen maken op een plaatsje in de derde klas. In de vierde klas B zorgde AZW voor een vreugdevol Zeeuws suc ces. De ongeslagen leider, Dintel oord, kwam op bezoek en moest ervaren dat de AZW-ers in uit stekende vorm verkeren en de 5 0 uitslag liegt er allerminst om. Prachtig werk, dat onmiddellijk zijn beloning vond, want door be tere doelcijfers eisten de Zeeuwen de eerste plaats voor zich op. Mid delburg liet SW in de Zeeuwse hoofdstad niet verder komen dan 22. WN is thuis heel wat mans en dat kwam Nieuwdorp op een 71 nederlaag te staan. Spui werd via een 20 nederlaag door Mevo naar de voorlaatste plaats verwe zen. Terneuzense Boys verbeterde zijn positie door Chrïslandia met lege handen naar huis te sturen (31). De grootste verrassing kwam uit Arnemuiden, waar de kampioenen met 02 het onder spit moesten delven tegen Zwa- luwse Boys. 4e klas A Aalburg Sprang SSC Krabbendijk Wijk Rillandia Roda Eoys Good Luck Wemeldinge Sleeuwijk Smèrdiek 4e klas B AZW Dinteloord Arnemuiden Chrislandia WN SW '54 Zwaluwse Boys Terneuzense Boys Middelburg Mevo Spui Nieuwdorp 11 3 1 7 7 19—44 11 2 1 8 5 20—45 11 1 1 9 3 14—46 10 8 2 0 18 26—10 9 6 1 2 13 33—17 10 5 2 3 12 28— 9 10 5 2 3 12 20—14 9 4 2 3 10 15—14 10 4 2 4 10 23—20 10 4 1 5 9 21—21 10 2 4 4 8 16—23 10 2 2 6 6 16—30 10 1 3 6 5 16—31 10 1 3 6 5 13—29 11 9 1 1 19 48—16 11 9 1 1 19 37—15 11 6 2 3 14 30—16 11 6 2 3 14 29—26 11 5 3 3 13 30—24 11 3 6 2 12 30—21 11 4 1 6 9 25—16 11 4 1 6 9 26—33 11 3 2 6 8 20—26 Wemeldinge-Smerdiek 3-1 In deze wedstrijd kregen de bezoekers reeds na 8 minuten een gemakkelijke kans op een voorsprong, maar de toege kende strafschop werd jammerlijk ge mist, want doelman Gijssel had geen moeite met het zachte rollertje. Aan beide zijden werden soms aardige aan vallen opgezet, maar er werd slecht af gewerkt. Na 20 minuten omspeelde Hou tekamer de Smèrdiek-defensie, de doel man incluis, en dat betekende 10. Na de rust nam Smèrdiek het spel in han den en een half uur lang kwam het We- meldïnge-doel onder zware druk staan. De thuisclubdefensie was echter prima vorm en had bovendien over de medewerking van Vrouwe Fortuna allerminst te klagen. Tot overmaat var ramp kopte Van Splunder in de 31e mi nuut in eigen doel (20). Toen Knuist minuten met een strak schot de achterstand tot 21 verkleinde, zag het er naar uit, dat het nog op een pun tenverdeling zou gaan uitdraaien, maar zoals zo vaak kwam succes onver wacht aan de andere zijde, want met een schot van grote afstand stelde De Bourgraaf de zege voor zijn ploeg vei lig (3—1). Sleeuuiqk-Krabbendijke 2-2 Een hard werkend Sleeuwijk heeft Krabbendijke het vuur na aan de sche- gelegd. Mogelijk dat de Zeeuwen dc tegenstander iets hebben onderschat, een feit is dat de Brabanders deze pun tenverdeling wel hebben verdiend. Het was Van Oosten die na een kwartier een fout in de Sleeuwijk- achterhoede keurig afstrafte (01) en na 21 minuten bracht linksbuiten Traas de thuisclubspi! Slagmaker dusdanig in het nauw, dat deze de bal in eigen doel liep (02). Een kwartier voor de rust slaagde links binnen Van Duin erin uit een hoekschop de achterstand tot 12 te verkleinen. Het duurde tot de 34o minuut in de helft voor de gelijkmaker kwam. Een door Schram genomen hoek schop verdween over de achterlijn, wat de scheidsrechter ontging. Even twij felde men in de Krabbendijke-achter- hoede, waardoor via de rug van Van Duin de bal in het Zeeuwse doel be landde (22). I-Ioe men daarna nog probeerde om de zege uit het vuur te slepen, het bleef bij 22. Rillandia-Good Luck 3-0 Rillandia begon onmiddellijk met een offensief het Good Luck-doel onder vuur te nemen. Na 8 minuten kwam rechts buiten Prevo alleen voor de Good Luck- doelman. Deze slangde- er in eerste in stantie nog in het gevaar te keren, maar de bal kwam bij linksbuiten Dc Boer, die daarna geen fout maakte (1—0). De Brabanders lanceerden enkele ge vaarlijke tegenaanvallen die echter geen succes opleverden. Na 20 minuten gaf Prevo een op maat gesneden voorzet, die door De Boer, onhoudbaar voor de Brabantse doelman, werd ingeschoten (20). Ook na de rust was Rillandia overwegend sterker, maar, zoals steeds, was de voorhoede scliotloos- Na 13 mi nuten werd reeds dc eindstand bereikt door toedoen van middenvoor Akkerniun (30). Toen de goed leidende scheids rechter Steenbakker het einde aankon digde had Rillandiu een verdiende 30- zege te pakken- Middelburg-S.V.V. 2-2 Voor de rust waren de bezoekers ster ker, maar na de thee gaven de groen-1 witten de toon aan. Na een kwartier spelen omspeelde Dirven de SW-acli- terhoede en gaf daarna de thuisclub een 1O-voorsprong. Een kwartier later haalde Van Gooi aan de andere kant hetzelfde kunstje uit en nu moest ook doelman Flipse capituleren (11). Reeds kort na de hervatting kreeg Rid derhof een goede kans, maar de SW- doelman slaagde er door tijdig uitlopen in voorlopig het gevaar te keren. Tien minuten later kreeg Ridderhof zijn doel punt toch, zij het- dan dat de SW-de- fensie hierbij onvrijwillig medewerking verleende (21). SW gaf de moed niet op en men trachtte alsnog een punten verdeling uit het vuur te slepen. Toen de Middelburgse defensie niet tijdig in greep kon Hesselberkt inderdaad de ba lans weer in evenwicht brengen (22), met welke stand ook het einde kwam van deze sportief gespeelde wedstrijd. 4 A.Z.V.V-Dinteloord 5-0 Een technisch prima spelend AZW heeft Dinteloord zijn eerste en stevige nederlaag in dit seizoen toegebracht. De thuisclub, nog steeds zonder Ruiten- burg, verdiende de overwinning vol komen. Het korte samenspel der Axelse spe lers was geheel in tegenstelling niet dat van de Brabanders, die met verre trappen hun voorhoede aan het werk trachtten te zetten. Omdat AZW het middenveld volkomen be heerste, haarde het geen verwonde ring. dat uiteindelijk do Axelse zege vrij gemakkelijk werd bevochten. Na wat verkenningen kwam na een half uur de openingstreffer- Lensen loste een prachtig schot dat door de Din- teloord-doelmaii werd weggestompt. Rechtsbuiten Borgt kreeg toen de bal te pakken en daartegen hadden de bezoekers toen geen verweer (I0) Reeds 3 minuten later gaf invaller Hamelink een pass naar linksbuiten Hout, die daurna voor een 20- achtcrstand zorgde. Direct na de her vatting kwamen de bezoekers even fel opzetten, maar hun onsamenhangende aanvallen leverden de AZW-defensie niet de minste moeite op- Aan de an dere kant ging het beter. Een mooie combinatie tussen Borgt en Haak stelde laatstgenoemde na 10 minuten in staat de zege reeds praktisch veilig te stel len (30). Met nog een kwartier te spelen kwam het mooiste doelpunt van de wedstrijd. Aanvoerder Haak om speelde drie a vier tegenstanders om daarna met een keihard schot onder de lat de stand op 40 te brengen. In de voorlaatste minuut kreeg Van der Hout de bal toegespeeld en met een goed doelpunt bracht hij de eindstand op 50. V.V.N.-Nieuwdorp 7-1 In een door beide partijen niet al te best gespeelde wedstrijd heeft Nieuwdorp, door gebrek aan tempo, een stevige 71-nederlaag moeten incasseren. Het gemis van Deurloo doet zich bij de Zeeuwen geducht voelen en met de rust was de strijd in feite reeds beslist, want door doelpunten van Noordijk (2x), Knook en Van Zouwen was het toen al 40. Ook na de rust bleek de ploeg uit Klundert de sterkste en eerst toen Noordijk en Knook de voorsprong tot 60 hadden opgevoerd, slaagde Van Westen erin de eer te redden (61) Tenslotte zorgde de produktieve Noor dijk nog voor 71. Arnemuiden-ZwaL Boys 0-2 Het verhaal over deze wedstrijd is gauw verteld. Door het niet meer spelen van Van de Ketterij is de Arnemuidcn-vooi'- hoede aanmerkelijk verzwakt en met uitzondering van Poortvliet is er van deze linie in zijn huidige samenstelling weinig gevaar te verwachten. De aan vallen zijn weliswaar vaak aardig van opzet, maar het ontbreekt aan een af- werker. Bovendien blijkt Zwaiuwse Boys inderdaad door het weer meespe len van Dubbelman veel aan kracht te hebben gewonnen. Na ecu kwartier was het deze gevaar lijke aanvulsleider die een aanval keu rig afwerkte om zijn ploeg oen 01- voorsprong te geven- Arnemuiden bleef wel overwegend sterker, maar doelpun ten kwamen er niet, alllians geen gel dige, want Poortvliet kopte een hoek schop in, maar deze werd op onregel matige wijze uit doel gewerkt hetgeen de scheidsrechter ontging. Na de rust putten de Boys moed uit een tweede treffer van Dubbelman, die nu 8 minu ten de voorsprong tot 02 opvoerde. Wel probeerde de thuisclub nog de ba kens te verzetten, maar het wilde niet lukken. Het was en bleef 02. BOTWINNIK VERDEDIGT TITEL TEGEN PETROSJAN Mikhael Botwinnik, de wereldkampioen schaken, zal het komend voorjaar zyn titel verdedigen in een tweekamp tegen zijn landgenoot Tigran Petrosjan, de winnaar van het op Curacao gehouden kandidatentoernooi. De tweekamp, die 24 partijen zal om vatten, wordt in Moskou gehouden. Bot winnik heeft aan een gelijke eindstand reeds voldoende om wereldkampioen te blijven. Mevo-Spui 2-0 Door rcismoeilijkheden verschenen de Zeeuws-Vlamingen veel te laat, zodat het laatste deel van de wedstrijd in de snel vallende duisternis moest worden gespeeld. Mevo, dat veel feller op de bal zat, kreeg na 10 minuten een rugge-j. steuntje. Nadat doelman Van Harn een bal had weggewerkt, kwam deze juist I1 voor de voeten van Slagboom, die geen moeite had de thuisclub een 10-voor- sprong te bezorgen. De Spui-voorhoede bleek onmachtig het de Mevo-achter- hoede erg lastig te maken. De Mevo- aanvallen waren veel beter van opzet en ook veel gevaarlijker. Ongeveer 10 minuten na de rust slaagde Rossen er in de voorsprong tot 20 op te voeren, toen hij na een mooie aanval over de linkervleugel een schuiver loste, waar tegen Van Harn geen verweer had- Verder clan een door De Smet gemaakt, maar door de scheidsrechter niet toe gekend, doelpunt kwamen de bezoekers niet meer. Tegen het einde consolideerde de thuisclub de verkregen voorsprong kundig en haalde op die manier twee kostbare puntjes binnen. Tern. Boys-Chrislandia 3-2 Na wat wederzijds verkennen, waarbij enkele goede doelkansen om zeep wer den ^bracht, scogr.de na 20j minuten middenvoor Schoonakker de openings treffer (10). Chrislandia zette een tegenoffensief in, maar reservedoelman De Feytcr weerde zich prima. Toch moest hij 5 minuten voor de rust zwichten toen rechtsbinnen Leyten, na een doel worsteling, uit twijfelachtige positie de gclijkmnker in het doel plaatste (11). Na de rust namen de bezoekers het heft in handen, maar ze waren met schie ten niet gelukkig. Nadat de aanvals- storm was geluwd ondernamen de Boys enkele tegenaanvallen en na 25 minuten slaagde Geelhoed erin zijn ploeg opnieuw een voorsprong te geven (2-r-l). De Boys bleven doorzetten en 5 minu ten voor liet einde bracht Hamclink de stand op 31. Middenvoor Voogd bruclit de achterstand kort voor het einde nog wel tot 32 terug, maar de daarna nog resterende speeltijd was te kort voor de bezoekers om nog de halve winst binnen te halen. Wemeldinge heeft het belangrijke duel tegen Smerdiek met als in zet de voorlopige bezetting van de onderste plaats van dc vierde klas A van het landelijk zater dagvoetbal met 51 in zijn voor deel beslist. Hier onderneemt We meldinge een aanval op het doel van Smerdiek. (Foto P.Z.C

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1962 | | pagina 4