Maanden stof zuigen zonder legen .tfr UITSLAG 3UDO „JUDO DRIEKWART IS MIJN SHAG" PHILIPS ...en Den Boer levert het drukwerk! „Holle Pinkel en de groeikoeken" I dit is'm [65 SAWYER'S 500 R WOENSDAG KLANTJE SMrtape Herhaalde oproep. EEN HOOFDLEIDSTER, M. Poortvliet STOFZUIGERS tussen zwaar en halfzwaar TRAININGSPAKKEN I Amo&te>!Ve koeken son PrieoeTTiVwij groeien niet van de koekenTÜk denkjP min primalWeeten ze hier allemaal, van kabouter meel,..maardie dieren l zelfs koning KrielEn zijn wij h wel ...'.Pit ie een probleem, geloov i |\s^Qroeid?rHik5! Geen duim [y/^ik...öpperho|denker,denkM -4 majesteit,ik moet kabouter Prfegel spreken ,Wj^| heeft mijeen zak kaboutórmeel gegeven.Pe bakker in onsdorpheefterkoekenvgngefekken.Ennuzljn alle dieren die de toeken gegeten hebben vreselijk/ gegroeidZe zijn nu weftwee keerzogroot 'Vj FELISOL woensdag DECEMBER DE AMERIKAANSE automatische diaprojector met volledige afstand bediening. 500 Watt Vraag uw fotohandelaar. MAANDAG 19 NOVEMBER 1962 Nog maar even:St.Nicolaas... de Kerstdagen... Oudejaars avond! C't Valt allemaal goed dit jaar). Gezellige avonden om iets te geven (cadeautje zus), gezellige avonden ook om iets te ontvangen (ge- schenkjezo).Avondenwaarop de baard van St. Nicolaas be slist moet blijven hangen. Avonden waarop pakjes stevig dichtgemaakt moeten worden. Avonden om kaarsen, kerst ballen entakjesvasttezetten... Kortom, avonden v/aarvoor u van te voren reeds een paar rolletjes SELLOTAPE moet halen om straks al die "feest- karweitjes" vlot te laten verlo pen! Immers, de ongeëvenaar de kleefkracht zorgt er voor, dat die baard op het kritieke moment niet loslaat... SELLO TAPE het sterke, transparante kleefband zorgt dat alle pakjes goed geslotenzijn. ('t Verhoogt de spanning óók nog!). En omdat SELLOTAPE in iedere lengte en breedte verkrijgbaar is, leent het zich bij uitstek ook omkaarsen, kerstballen,takjes e.d. stevig te bevestigen. Haal daarom een paar van die han dige rolletjes bij Uw kantoor boekhandelaar. Nèt als vorig jaar... Nèt als volgend jaar... (Wat gaat het toch gauw... een mens is zó oud!) Deson danks SELLOTAPE halen I KLEEFBAND KOOP HET BIJ DE KANTOORBOEKHANDEL atlas sMt Kleuterparka met gevoerd (dus extra Zeer aantrekkelijk 2 jaar Prijs 19,90 Voor alle prijzen geldt een kleine stijging per maat De raak waar U hel voor 'l kiezen hebt LANGE VORSTSTRAAT 100-102 GQE 3 Samen met haar man gaat ze naar de winkel, om de vele voordelen eens van dichtbij te bekijken. De handige drempelglijder voor grotere wend baarheid.... de soepele slang met zuig krachtregelaar.... de nooit meer bukken zuigmond. Het bestuur van de „Vereniging de Christelijke Kleuter school" te Slnt-Laurens vraagt voor haar in aanbouw zijnde éénklassige kleuterschool per 1 maart liefst in het bezit van akte A en B, bij voorkeur Ned. hervormd. Sollicitaties zo spoedig mogelijk aan M. Davidse, Noordweg 9, Sint-Laurens- Reeds ontvangen sollicitaties blijven geldig. CENTRIFUGES NU 114,50 m. schakelaar en voetrem. HET WASMACHINEHUIS Wijngaardstraat. 5 - Goes Telefoon 7708. 2's Avonds ziet ze in de krant de adver tentie voor Philips stofzuigers. Dat is interessant nieuws: het tankmodel heeft een stofruimte van 8 liter voor maanden zuigen zonder legen! En... on danks dèt is het Philips tankmodel licht van gewicht. 4 Het Philips tankmodel is aangeschaft en natuurlijk direct in gebruik ge nomen. Met één enkele voetbeweging brengt zij de zuigmond in de gewenste stand. De gladde mond voor matten en ta pijten, de borstelmond voor gladde vloeren. Zo gaat stofzuigen gemakkelijk en snel. 5 Het belangrijkstede grote stof- inhoud, die hier nog eens duidelijk gedemonstreerd wordt. Na maanden stofzuigen hoeft zij slechts de volle papieren zak te verwisselen voor een nieuwe. Geen opwaaiend stof meer en geen vuile handen. HIER IS DE VAN DE GROTE FELISOL KLEURWEDSTR1JD Jongens en meisjes! Het is enorm zoals jullie je In deze wedstrijd met kleur potlood en verfkwast hebben geweerd.Stel je voor: er waren méér dan 30.000 Inzendingen, die van een grote kleurgevoeligheid en een ruime fantasie getuigden! IZo'n sterk verouderde stofzuiger heeft vele bezwaren. Maar het ergste is wel dat je de - veel te kleine - stof- zak zo vaak moet legen. Iedere keer weer een lastig en vooral onhygiënisch werkje, met al dat opwaaiende stof. Behalve voor genees- en hulpmiddelen slaagt U ook altijd voor allerlei soorten geschenken by C. vah der Y^esi IANGÉ KERKSTRAAT 4? - GOE5 Het hoofd van het gemeentebestuur van Yerseke geeft hierbij ter voldoening aan het bepaalde in artikel 37, vierde lid der woningwet, kennis van de nederlegging ter gemeentesecretarie, ter inzage voor een ieder, van af 20 november tot en met 21 december 1962, van een ontwerp herziening van het uitbreidingsplan in onder delen, aangegeven als „Herziening 1962", in uitvoerige kaarten met bijbehorende bebouwingsvoorschriften en toelichting. Gedurende de termijn bedoeld in artikel 37, tweede lid der woningwet, kunnen belanghebbenden bij de raad bezwaren indienen. Yerseke, 19 november 1962. Het hoofd van het gemeentebestuur voornoemd, A. C. Willemsen te Vlissingen en tevens nog enkele gem. kamers te huur. Br. lett V 33, bur. P.Z.C., Vlissingen. VERKOPING. Notaris H. W. A. STEEN- POORTE te Kruiningen is voornemens ten verzoeke van de erven van de heer W Visscher bij inschrij ving te verkopen het HUIS met bergplaats en erf, Zou- teweg 25 en 23 te Kruinin gen, sectie I, nummers 1589, 1590, groot 5,04 are- Behoudens toestemming b. sn w- Dadelijk te aanvaar- len. Te bezichtigen woens- lag 21 november aa. van 1-5 uur. Inschrijviiigsbiljet- jen bij genoemde notaris in leveren. Uiterlijk 5 decem- >er 1962. Een geschenk dat „met de tijd meegaat". Kies een goed horloge uit onze grote collectie kwaliteits uurwerken. Merken als AL.P1NA, BUREN, PONTIAC, INDUS, JUNGHANS in goud doublé chroom staal vindt U bij I^ange Kerkstr. 30 - GOES Het is dan ook erg moeilijk geweest om uit al die FELISOL-kleurkaarten, die jullie In september van de textielhandelaar (met het FELISOL-etiket op de winkelruit) hebben gekregen, een keuze te doen. Maar na lang wikken en wegen heeft de jury besloten aan de volgende jongens en meisjes de prijzen toe te kennen: HOOFDPRIJZEN: Een luxe RS jongens of meis|esflete Groep 5-8 jaar Groep fl-12 jeer Gerion Versteeg I Joke Vellekoop Hasaeltatraat 287 I Vijversingel 76 Tilburg I Oss EERSTE FRIJZEN: RS jongens of melijosflets In standaarduitvosrfng Groep 12-ISJeor Ineke ven der Schoot Wllllbrondusweg 80 Johnny Hattlnk Binnensingel 82 Deventer TWEEDE PRIJZEN: Autoped Groep S-8 jaar Marjolein Alta Groenpad 35 Amsterdam Fototoestel Groep 8-12 laar Janneke Schoonderwoerd Llsscrweg 672 Haarlemmcrmoer Hans van Zo|JI Ccderstraat -18 Don Hoog Groep 12-IS jaar Alfons Sebregta Kalsdonksostraat 38 Roosondoal DERDE PRIJZEN: Ta Groep 5-8 jaar Ansje Coebergh Pomonapleln 40 Don Hoog Johan Relnders Rembrandtlaan 121 Enschede Sylvia Hoekman Coderotraat 27 Don Hoag Groep 8-12 laar Bas van Stokkum Houtae Parallelweg 88 Helmond Loesje Harders Fahrenheltstraat 490 Den Haag Anneko Stlenstre Hoic. Sogheratraat 32 Leeuwarden George van Stockhauaen Thomas de Keizerstraat 129 Enschede Jos d'Hont Gen. Bothstraat 10 Tilburg Anneke Albers Hunnostraat 23 Deventer Alle prijswinnaars ontvangen bericht. Ook de negen ennegentig troostprijswinnaars zullen hun doos met Bruynzeel kleurpotloden binnenkort ontvangen. Winnaars nogmaals van harte gelukgewenst met het behalen van jullie prijzen. En jongens en meisjes die niets hebben gewonnen: ook mede dankzij jullie enthousiasme is deze FELISOL KLEURWEDSTRIJD zo bijzonder geslaagdl Daarvoor hartelijk bedankt en... bij de volgende wedstrijd doen jullie natuurlijk weer.mee! alle textiel met dit Geel-blauwe etiket is kleurecht PHILIPS TANKMODEL Nooit-meer-bukken zuig mond. Enorme stofruimte (8 liter), dus maanden zui gen zonder leegmaken. Extra groot zuigvermogen. Grote stabiliteit en wend baarheid (drempelglijder). Met voetbediening (borstel, gladde zuigmond en pluis- opnemer). Gemakkelijk op te bergen (staand of hangend). Zuigkracht regelaar. Slang en buizen van plastic: lichten sterk. f188,- 'N TIP VAN SINT Trainingspakken „Nederlands elftal" in blauw en zwart. V SCHELDESTRAAT 38 \|H|t TEL. (01184) 3739 S VLISSIHGEN dat hele gedoe met filtertjee zus en sausje zo, kunnen ze van mij cadeau krijgen. Ik hou van een eerlijke, stevige sigaret, waar je als het ware houvast aan hebt En dat is Judo Driekwart - tussen zwaar en halfzwaar in. Net lekker! Nou ja, U kent hem al, maartegen m'n collega-graveurs zeg ik: „Eerst proeven en dan oordelen". En als ze dan geproefd hebben weet IK al wat ze gaan zeggenJudo: of je nou pas weet wat roken Is..." G. Honneleers (graveur) Platlelstraat 4, Maastricht Duidelijke taal van één van de vele Judo-rokers, die met deze driekwart shag honderd procent aan hun trék komen. Tussen zwaar en halfzwaar geeft deze shag juist dat, wat de roker verlangt: Mild, zacht en tóch pittig. BIGGELAAR - ROOSENDAAL

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1962 | | pagina 10