FABLO Pfaff verlaagt de prijzen van de ZIGZAG-naaimachines FOTOWEDSTRIJD 448.- KLOVEN Ook al aan de sigaar? AAN GELD-EN ANDERE PRIJZEN NESTOSYL ERVEN GABRIËLSE VELDTOCHT DER LIEFDE. dohyfral Paraplu BIJOU PARAPLUHUIS Na de drastische prijsverlaging van verleden jaar voor de rechtenaad-machines, verlaagt Pfaff thans ook de prijzen van de machines van haar vermaarde Z IGZ AG-serie. Profiteer van deze uitzonderlijke kans om uw hartewens in vervulling te laten gaan.Wat een plezier, wat een voordeel zult u hebben van uw Pfaff ZIGZAG-naaimachine Gun u zelf zo'n Pfaff! 8 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT DONDERDAG 15 NOVEMBER 1962 Bezichtiging christelijke h.b.s. Middelburg Voor degenen, die ver hinderd zijn de opening van de school mee te maken en verder voor alle belangstellenden, is er op zaterdag 17 no vember van 19-30-21.00 uur gelegenheid het nieuwe schoolgebouw aan de Elzenlaan te be zichtigen. verzorgt en bestrijdt U door deze te behandelen met nestosyl zalf. Deze ideale, pijnstillende èn ont smettende zalf helpt ook direkt bij: jeuk, winterhanden, winter voeten, smetten, schaaf-, snij- en brandwondjes. - vele huismiddeltjes in 1 tube KRUIDENKRACHT! ft Natuurvolken en dieren j r|geven ons een wijze les: de bron van genezing en v i] gezondheid ligt bij de natuur zelf! f B Klachten over hoofdpijn, t 3 moeheid, puistjes, vale 'f 3 teint, verstopping, aam- beien enz. zijn slechts het f\ f gevolg van een onnatuur- T lijke leefwijze. (Verkeerd,| voedsel, zittend leven1 HERBESAN Kruidenthee bevat 14 verschillende Kruiden met elkeen eigen f 2 heilzame werking en her- stelt de natuurlijke func- 1 het lichaam. ZIE ETALAGE 1-pers. wolbedden ƒ36,- 1-pers. ledikanten 45,- 1-pers. dekens vanaf ƒ12,- keukenstoelen 13,- huiskamerstoelen ƒ24,- ronde tafels vanaf 39,-. over het postkantoor, MIDDELBURG Een revue bij het 75-jarig I bestaan van het Leger des Heils in Nederland. Een programma vol vaart en variatie- Een avond i j waarvan U geniet en waar- van U wat meeneemt. Zaterdagavond in de Prins ran Oranje te Goes- Aanvang 8 uur. Toegang 1.I1 «complee t« Nu: voordelige gezinsflacon met 200 dragees 3Q 100 dragees f 3.65 - fffe tÉ» P10d.il tm M.V. f HIUPS DOPHIi voor elegance en bescherming. Natuurlijk beschermt de moderne paraplu U te gen de regen, maar de vormgeving en kleuren zijn zó modieus, dat ze elke garderobe 'n fleurig en flatteus accent geven. Keuze uit de allernieuw ste modellen, o.a- de Franse nylon paraplu Lioran (vanaf 13,95). Prijzen vanaf 6.95 Opvouwbare modellen 0 - vanaf l"-75 Lange Delft 44 - Middelburg Lange Vorststraat 43 - Goes. amateurfotografen in Nederland. GROTE NATIONALE BON Ultknippon on inzendon In opon envelop, gefrankeerd mol postzegel van 4 cent oen Pfoff Nederland N V 'a-Hortogenbosch. Verzoeke gratie toezending von de folder met do afbeeldingen van de Pfaff naaimachines. e/móten Sigarenroken zijn tevreden mensen. Wie sigaren rookt, geniet. Er gaat vriendelijkheid van een sigarenroker uit. Sigarenrokers zijn daarom ideale objecten voor de foto graaf, die'n plezierig plaatje wil maken. In de fotowedstrijd „MENS en SIGAAR" kunt u er forse prijzen mee winnen. Kijk om u heen - buiten en thuis - naar tafereeltjes, waarbij sigaren worden gerookt Het zal u niet moeilijk vallen aardige scènes te vinden. Steek na afloop een lekkere sigaar op. 4 maanden lang elke maand 3 hoofdprijzen van f. 500.-, f. 250.- of f. 100.- Bovendien zijn er nog vele andere prijzen tot een gezamenlijke waarde van f. 1.500.- per ronde. •De foto's van de eerste- en tweede prijswinnaar uit elke ionde worden gepubliceerd. Aan het slot van de wedstrijd zal het publiek uit de vier eerste prijswinnaars de winnaar van de ere-ronde aanwijzen; hem wacht nog een extra attractie. Zij, die de foto aanwijzen, waarop de meeste stemmen vallen, dingen mee naar een PRIJS van 500.- in contanten of één der andere geldprijzen tot een totaalbedrag van 1000, - WAT U MOET DOEN: Fotografeer buiten of binnen - met het eenvoudigste hoi je of de meest geperfectioneerde kleinbeeldcamera - zo nodig met flits. Voorwaarde is dat er cén of meer sigarenrokers op uw foto voor komen. Maak er een zo origineel mogelijke zwart/wit- of kleuren foto (géén dia's) van. Hiermee maakt u kans op een van de vele prijzen, misschien zelfs op een hoofdprijs van 500,—. In te zenden foto's moeten minimaal 9 x 9 cm en mogen maximaal 18 x 24 cm zijn. Vergroot uw foto(s) of laat het uw fotohande laar doen. U kunt elke maand ten hoogste 3 verschillende foto's inzenden, de eerste keer vóór 13 december a.s. De fotowedstrijd „MENS en SIGAAR" bestaat uit 4 ronden en loopt tot 7 maart 1963. U kunt slechts 1 maal per ronde voor een 1ste, 2de of 3de prijs in aanmerking komen. De vaststelling van de prijswinnaars geschiedt door een jury, be staande uit: J. J. Hens, Ere-voonitter Bond van Nederlandse Amaleurfotografcn Verenigingen (B.N.A.F.V.) M. C. Meijboom, Fotograaf W.J. Stumpel, Public Relations Officer van de Stichting ter Bevordering van de Amateurfotografic Mr. J. Derks, Creatief Adviseur Reclamebureau delaMar Drs. H. van der Waerden, Secretaris Commissie Collectieve Propaganda voor Sigaren De uitspraak der jury is voor alle partijen bindend. Correspon dentie hierover kan niet worden gevoerd. Foto's, niet opgeplakt, in gesloten envelop, als brief gefrankeerd, inzenden. Vermeld duidelijk op de achterzijde van elke foto uw naam en adres, als mede aantal ingezonden foto's. Inzendingen aan de Commissie Collectieve Propaganda voor Sigaren, Postbus 309, Eindhoven. Op de envelop vermelden: „MENS en SIGAAR". Verdere inlichtingen vindt u in de folder „MENS en SIGAAR", die gratis bij alle sigarenwinkeliers en fotohandelaren voor u klaar ligt. Selecte shirts-Perfecte shirts PFAFF NAAIMACHINEHUIS W. RIKKEN N.V., Kortemeestroot 17, BERGEN OP ZOOM, tel. 01640-5878 GOES: A. C. BASTIAANSE, Papegaaistraat 4, tel. 01100-7476 HULST: H. A. DE BREUCK, B. F. van Waesberghestraat 78, tel. 01140-2215 PFAFF NAAIMACHINEHUIS W. RIKKEN N.V., Nieuwediepstraat 23, TERNEUZEN, tel. 01150-2294 VLISSINGEN: G. HEMELAAR, Nieuwendijk 29, tel. 01184-3729 London Style... uitgezochte streepdessins voor man nen die graag apart gekleed gaan. Shirts die anders zijn...waarin u zich anders voelt... waarin u anders be oordeeld wordt! Overhemden van Fablo, internationaal befaamd shirtmaker, die ook met deze uitgezochte London Style streepdessins weer de toon, de kleur, de stijl aangeeft voor de Europese mannenmode. Shirts voormannen met een uitgesproken eigen smaak. Se lecte shirts. Perfecte shirts. Fablo shirts: boord, mou wen, manchetten in één woord: Fablo! PFAFF 30oooooooo0 voorhfeen fl. 498,°0 Pfnff 90 ZIGZAG-naaiinochine mei de vermaarde zélf-corrigerende dubbel-roterende Pfaff-grijper. Ingebouwde verlichting. Ingebouwde motor. Een.juweel van een elektrische ZIGZAG-naaimachine! O O Prijs compleet met kofier 5°ooooooO°G

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1962 | | pagina 8