P.Z.C-SINT-N ICO LAAS PUZZEL Een mjjter vol prijzen HIER ZIJN DE OPGAVEN: SINTERKLAAS PUZZEL een waardebon van 25,- vijf waardebonnen van 10,- vijf waardebonnen van 5,- Editie Zeeuws-Vlaanderen Horizontaal: 1. Niet moeilijk: de grootste krant van Zeeland! 3. een ander woord voor dierentuin; 5. rivier in het Spaans; 6. lekker nij, waar Limburg bekend om is; 8. bekende kerk in Zeeuwsch-Vlaanderen; 9. smal en dun stuk hout; 20. tak van onderwijs, die onlangs in Vlissingen een nieuw schoolgebouw kreeg; 12 voorzetsel; 14. rivier in Spanje; 17. voor zetsel; 18. Europese instelling op economisch terrein; 19. bekend Belgische dorpje bij de Nederlandse grens; 22. een plekje dat groen kan zijn, waar het stil kan zijn en waar soms kleine bloempjes groeien; 25. De Schouwena- ren weten het maar al te goed waarop zij wo nen; 27. Een naam, die vaak aan een voetbal club of aan een muziekkorps wordt gegeven; 30. dichtbij; 31. oud in het Engels; 32. stich ting, die tegenwoordig bij miljoenen 's avonds in de huiskamer komt; 33. stad in België; 36. één... meer of minder kan belangrijk zijn bij verkiezingen; 38. eiland in Indonesië; 40. komt bij kaartspel aan de orde; 41. bewoner van het hoge noorden; 42. doet iemand, wanneer hij de rem gebruikt; 43 persbureau; 44. tijd maat, (plechtig gezegd); 46. bergketen in Zuid-Amerika; 48. stadje in Italië; 52. Ne derlands tankschip, dat zich in de tweede we reldoorlog heftig weerde; 53. heldendicht; 54. jongensnaam; 56. bekend vervoersbedrijf; 57. een ander woord voor stuiver; 58. 2de toon der diatonisch toonladder; 59. uitgezette lijn op een rivier; as van kribben; 62. drassig land; 65. in... (toekomstig, in hope); 66. rivier in Duitsland; 68. heil den lezer; 70. muze van het minnedicht; 71. het tegenovergestelde van rumoerig; 72. kortschrift; 74. titel; 75. weg door het hooggebergte; 77. Selenium (afk.); 78. bekende wereldorganisatie; 80. bijwoord; 81. eiland in Indonesië; 82. gij; 83. naam van de Griekse letter p; 85. zegt men op z'n Zeeuws als men pijn heeft; 87. Zeeuws vaar water waarin een groot waterbouwkundig werk in aanleg is; 91. gemeenschappen van r.-k. geestelijken; 93. bekende luchtmacht; 94. Men zingt ervan in het Zeeuws-Vlaamse volkslied; 95. bekende internationale trein; 96. titel; 97. vrouwennaam welke vroeger op het platteland van Walcheren nogal eens voor kwam; 100. mannelijke runderen; 102 meis jesnaam; 103. stad in Duitsland; 104. inhouds maat voor schepen (afk.). Verticaal: 1. deel van een tafel; 2. windrich ting; 3. een ander woord voor betekenis; 4. klimmen; 5. maakt men, als men bijvoorbeeld op een fiets rijdt; 6. vader; 7. vele landbouw trekkers hebben een as, om een werktuig aan te drijven; 8. levensvocht; 9. tak van on derwijs; 11. buitenlandse luchtvaartmaat schappij; 13. als 58 horizontaal; 15. genees kundige dienst, zoals men die in verschillen de grotere gemeenten aantreft (afk.)16. eer ste officiële reis van een schip (Eng.); 17. tij delijke behuizing, die in de vakantietijd door velen wordt gebruikt; 19. instelling welke men in Middelburg wil stichten en die mettertijd zeker veel bezoekers zal trekken; 20. meng- licht (afk.); 21. eiland in de Ierse zee; 23. ge meente in Zeeland met Sint voor de naam, dat er hier echter niet bijstaat; 24. berg plaats; 26. predikant (afk.); 28. familielid; 29. lengtemaat (afk.); 31. Den kennen zeker de Schouwenaren allemaal; 34. getij; 35. de naam van een bekend burgemeester van een naburige Belgische badplaats, waar o.m. een grote straat naar hem werd genoemd; 37. motorschip; 39. een ander woord voor vlieg veld; 42. problemen, waarvoor wij U in deze puzzel misschien wel eens stellen; 45. verder naar binnen: geheim voor ingewijden (Grieks)46. tegen; 47. naamloze vennoot schap (Fr. afk.); 49. vervoeging van zijn; 50. schat (Fr.); 51. lekkernij, die bij het sinter klaasfeest hoort; 52. opdrachten; 55. dier; 58. oorzaak, grond (Lat-); 60. gemeente in Zuid- Beveland; 61. ernstig; 63. dorpje in Gelder land; 64. deel van een mast; 67. ad interim; 69. geen vlotte; 73. van een; 76. oppervlakte- maat; 79. zeggen ze in Brabant tegen een chef, wat klein van stuk; 81. godin waarvan in Goes een beeld staat; 83- als horizontaal 83; 84. vroegere naam voor Indonesië; 85. wortel; 86. ijverig; 88. het groene zoals Ierland wel eens wordt genoemd; 89. beroep; 90. ontkennend telwoord; 92. de oudste (afk.); 95. insekt; 97. tegenovergestelde van nee; 98. boomsoort; 99. motorschip; 101- waterweg. iwwuww.aai.haw—- rvwwi fwnnriAE Oplossingen van onze sinterklaas- puzzel moeten worden ingezonden naar de redactie van de Prov. Zeeuwse Courant, Walstraat 58-60 Vlissingen. Op de enveloppe moet worden vermeld: sinterklaaspuz zel. Voor de goede oplossingen stellen wij als prijzen beschikbaar: te besteden bij onze adverteerders. Inzendingen moeten voor 1 december a.s. in ons bezit zijn.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1962 | | pagina 23