een knijpflacon Lodaline een flacon LODA-extract Lodaline DEZE 4 KOSTBARE ROMANS Loc/aliehffe offreert U: R.S.STOKyis gg deze beroemde melange gaat ook in de R VAN NELLE'S AFTERNOON THEEBUILTJES LODA-extract Tijdelijk van voor 3 A O cent~ i U wilt uw omzet verhogen Adverteer dau in de PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT A DONDERDAG 15 NOVEMBER 1962 Hierlangs afknippen Maak het volgende rijmpje af: Sinds EKRES TV in ons buis staat en ons gezin 's avonds thuis „uit" gaat is 't beeld en de klank, en 't model rank en slank Naam: Adres: Woonplaats: Datum aankoop: Type nr.: Serie nr.: BBEEBfBESESBBn BEEÏaEfEBSEEEEn BEISEDEBEBBBEEI2 lEOTr.ixLüCcr.i n y^BBBBBSggggH j SEEgEEEEEEEES Rosita's Concours der Schoonheid nadert het hoogtepunt Als abonnee hebt U zitting in de jury van lezeressen. Met kans op een zeer aanlokkelijke be loning! „Welkom in de familie", zei Willy Walden en daarmee werd de Snip en Snap revue een kostelijke figuur rijker. Wie? Rosita doet het U uit dé doekjes. Met heel bijzondere kleurenfoto's. „Zo was Tansy". Zij telde meer lentes dan haar voogd kon vermoeden. Zijn aanvankelijke ontzetting maakt echter van lieverlee plaats voor andere ge voelens. Een enig-leuk feuilleton. „De Sint is al druk bezig" en Rosita knutselt mee. Over feestmaand ge sproken... is een abonnement op Rosita nietgeknipt voor het verlanglijstje? Dit geeft alléén ROSITA: Gratis ERRES TV (Waarde ca. f 16.-. In prachtband. Juwelen voor Uw boekenkast!) Uitsluitend „Rosita"-abonnees ontvangen in het komende abonnementsjaar deze 4 schit terende romanwerken, waarvan de inhoud niet in „Rosita"-zelf wordt gepubliceerd. Als kleine tegemoetkoming betaalt men slechts 47 cent per boek voor de kosten van administratie, verpakking, verzending, enz. U haalt de abonnementsprijs van „Rosita" er al haast uitl Na Feijenoord-Vasas een nieuwe ERRES verrassing Doe mee aan de sportieve ERRES prijsvraag ERRES geeft 2 televisie toestellen per dag Iedere dag1 (van maandag: t/m. vrij dag) in de periode van 16 t/m 27 november beoordeelt een jury, be staande Xlit Coen Moulyn, Eddy Pieters Graafland, Gerard v. Kerkum de inzendingen van onderstaande wed strijd en wijst per dag de 2 winnaars aan die volgens haar de beste inzen dingen hebben gedaan. Hoe kunt U meedoen? Iedereen die In de periode van It/m 27 november een ERRES televisie toestel koopt (of gekocht heeft), kan mee doen aan deze wedstrijd. Knip de onderstaande bal uit en plak hem in het beeldscherm op de plaats waar U denkt, dat de bal zich tijdens dit spelmoment be vindt. Maak de laatste twee regels van bovenstaand rijmpje af. Vul de coupon Verder volledig; en duidelijk in (liefst in blokïetters).. Verzend het geheel (coupon en af beelding TV-apparaat) in een ge sloten enveloppe, voorzien van 12 ct postzegel. Zorg ervoor, dat de coupon vóór 27 november 1962, 12 uur, in het bezit is van R.S. Stokvis Zonen N.V., afdeling Publiciteit, Heiman Dullaertplein 3, te Rotterdam. De originele foto is gedeponeerd bg Notaris L. W. A. Duynstee te 's-Gra- venhage. Prijswinnaars ontvangen persoonlijk bericht. Over de uitslag kan geen correspon dentie worden gevoerd. Personeel van R.S. Stokvis Zonen N.V. en van het Reclame-adviesbu reau zijn van deelname uitgesloten. Doordat ERRES zich spontaan garant stelde voor de eventueel niet afgenomen plaatskaarten, hebt U gisteravond via de beeld buis getuige kunnen zijn van het grandioze voetbalduél Feijenoord- Vasas. Zorg, dat U in het vervolg geen enkel belangrijk televisie- evenement meer mist. Koop een ÉRRES TV! Koop speciaal een ERRES TV vóór de 28ste novem ber! Want dan hebt U de kans het bedrag van Uw aankoop (tot een maximum van 1000.in zijn geheel terug te winnen. Mits U natuurlijk aan die sportieve ERRES prijsvraag meedoet. (Mocht U in de periode van 1 t/m 15 november net een ERRES TV hebben gekocht, dan staat óók voor U de deelname aan de ERRES prijsvraag open). de koningin der damesbladen mooi, interessant, gezellig, van deze tijd! Kies een ERRES Uit 24 verschillende toestellen in Zweeds naturel of hoogglanzend gepoli toerd notehout te leveren met UHF (klaar voor ontvangst van het tweede programma) eenvoudige bediening voi-automatische schakelingen, zodat U tijdens de uitzending niets hoeft bij ta regelen. Adres: Woonplaats: Vui in en verzend in open envelop, gefrankeerd met 4 ets postzegel, aan Rosita, Postbus 74, Haarlem. Ik abonneer mij op ROSITA a 40 cent per week a f5.20 per kwartaal (13 nrs). Door inzending van deze bon heb ik recht op: twee gratis Rosita's vier gratis romans in de loop van het komende abonnementsjaar (te gemoetkoming in de kosten 47 cent per boek) deelname aan Rosita's keuzewedstrijd „Concours der Schoonheid" alle voordelen waarvan Rosita-abonnees nu of In de toekomst profiteren. TER KENNISMAKING S A M E N- M E T ERRES televisie een bezit voor jaren en jaren. R. S. Stokvis producten, vervaardigd door Van der Heem 2 moderne verpakkingen, handig mee te nemengeen statiegeld U doet er veel meer mee - grote inhoud: 350 gram - zeer hoge con centratie - bijzondere kwaliteit - fris geurend - zacht voor de han den - u kunt er evenveel mee doen als met 2 volle literflessen. U maakt er thuis een hele liter Loda-bleekwater mee. Bleekt vei lig. Reinigt en ontsmet uw W.C., gootsteen, enz. Veilig hermetisch gesloten flacons. VAN NELLE'S Afternoon thee krachtig en aromatisch met een bijzondere fijne, karakteristieke smaak. Donkere, volle afschenk. Een verrukkelijke melange I KOSTEN SAME" Van Nelle's gebroken thee - de zoveel gevraagde Afternoon melange - wordt ook gebruikt in die handige, hygiënische Afternoon theebuiltjes. Het krachtige aroma van deze verfijnde thee blijft daarin nog extra geconcentreerd bewaard. Eén builtje (groot formaat) is al voldoende voor een flinke familiepot A geurige thee. <8?| Doosje van 20 stuks 98 ct. 10 kwaliteit!

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1962 | | pagina 17