wij stoken olie GEEFT DIRECT WEER ENERGIE „Holle Pinkel en de sroeikoeken" ^ONOVERTREFBAAR Mmm NIEUW! 1 American Styl Hairspray 2,50. J0 FIBBE ZEEUWSE REISGIDS Met uw advertentie komt U bij 35.000 abonnees Mij krijgt u niet meer uit m'n stoel... IN PRIJS IN MODEL IN KWALITEIT LEEUWEN ZEGEL PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT DINSDAG 9 OKTOBER 1962 De heer en mevrouw Pee- ters-de Smalen geven met vreugde- en dankbaarheid kennis van de geboorte van hun dochter JOSINE ADRIANNE WnXEMIEN. Middelburg, 7 oktober '62, Houtkaai 7. Tijdelijk: Gasthuis, Middelburg. De heer en mevrouw Bol kenbaas-van Hoek danken hartelijk voor de vele ge lukwensen bij hun huwe lijk ontvangen. Burgh, Kerkstraat 15. Heden overleed plotse ling onze geliefde zwa ger en oom ADRIAAN VERHAGE op de leeftijd van 65 jaar. Middelburg: E. M. Bouwense- Geldof Middelburg: W. C. Kamermans- Geldof Wolfheze: M- Davidse- Geldof P. Davidse Ouderkerk a-d. Amstel: C. Geldof Krabbendijke: J. Geldof-Vogel Middelburg, 7 oktober 1962. Heden overleed, in het ziekenhuis te Oost burg, mijn zeer gelief de zuster, schoonzus ter, tante en oud-tante SÜZANNA MAGDALEN A ANDREESSEN in de ouderdom van bijna 78 jaar. Uit aller naam, J. J. Andiïessen en fam. De Hulster Oostburg, 7 oktober 1962, Zuidzandsestraat 16. De begrafenis zal plaatshebben op don derdag 11 oktober 1962 om 2 uur vanuit Ned. Herv. Kerkcen trum te Oostburg. Langs deze weg zeggen wij allen hartelijk dank voor het medeleven dat wij mochten ondervinden het ongeval onze man en zoon overkomen. In bijzon der de doctoren, zusters en het verdere personeel van het Gasthuis te Middelburg. Fam. Poppe Fam. Bakker Meliskerke, oktober 1962. Hiermede betuigen wij, ook namens onze kinderen, on ze hartelijke dank voor de grote belangstelling die wij mochten ontvangen op on ze 25-jarige echtvereni- ging- F. J. Weststrate G. Weststrate-Smits Kattendijke, oktober '62. Heden is zacht en kalm van ons heenge gaan onze lievevrouw, moeder, behuwd-, groot- en overgroot moeder en tante MARIA ELISABETH SEIJNSTRA, geboren WDlemse, op de leeftijd van bijna 87 jaar. Uit aller naam, P. B. Seijnstra Vlissingen, 8 oktober 1962, Nijverheidstraat 21. Tijdelijk adres: Ravesteynplein 5. Liever geen bezoek en geen bloemen. De teraardebestelling zal plaatshebben op woensdag 10 oktober a.s. Vertrek Nijver heidstraat 21 des n.m. 2 uur. Na een langdurig lij den is op 62-jarige leeftijd van ons heen gegaan onze lieve man, vader en groot vader ROBERT van de WOESTUNE A. H. v. d. Woestijne van Roo Hans v- d. Woestijne Roelie v. d. Woestijne- Rompis En kleinkinderen Naarden, 8 okt. 1962, Huizer Straatw. 16 b- Wegens sterfgeval is ons bedrijf a.s. woensdag de gehele dag GESLOTEN. Groente- en Fruitbedrljf „DE SCHAKEL" (Oor Maas) Bonedijkestraat, Vlissingen VAN DE VELDE UW DRUKKER Steeds in de nieuwste modekleuren. Reeds vanaf ƒ1,95 Voor betere nylons naar TEXTIELHUIS JOZLASSE Souburg ^AAMBEIEN! SCHROMPELEN WEG Pijn en jeuk wèg j 5 Bloeden houdt op g ';De wetenschap heeft thans ij Veen helende substantie ont-g 5 dekt met de verbazingwek- p fc kende eigenschap de aam- .j 2 beien eenvoudig te doen weg- j drogen - pijn verdwijnt, bloe- S rr den houdt op. Toegepast i in SPERTI, doet dit weefsel-1; S' vernieuwende Bio-Dyne zelfs s de meest hardnekkige aam- 5 J! beien ineenschrompelen, zó L 5 afdoend dat ze thans geen - n probleem meer zijn. Sperti Zalf en Zetpillen 8 SPERTI is zacht en deslnfec- V ge. rechtstreekse oenanae- o Kling van aambeien, SPERTI 5 Zalf f 3.30, Zetpillen f 4.90. ïüiSerjSMS*- ZET ER GERUST DE SCHAAR MAAR IN Voor mantelpakjes of japon Shetland - Alpaca - Kamgarens - Flannel Schotse tweed, Clan-ruiten. Er is erg veel moois in S CHRUVER' S STOFFEXHUIS, Goes, in de Lange Vorst t.o. Berco, telefoon 6604. De stoffenspeciaalzaak met de geweldige keuze. Houdt uw kapsel de gehele dag onberispelijk in model. 2 Deze grote spuitbus S haarlak kost bij ons slechts U vindt alle veranderingen in de NIEUWE Pijp, tijdschrift en een héééle diepe stoel. Reken maar, dat ik hier vanavond niet meer uit kom. Die tijd is voorbij. Vroeger, ja vróeger.Toen was ik elke avond in de weer voor de kachel. Maar nu hebben we een oliehaard. Kijk, daar staat 'ie. Een vriend. Heeft begrip voor een vermoeide vader.Zorgtvoorrichzeif.En zorgt voor ons. Met warmte. Bij ne warmte, tot in de verste hoeken. Olie, mensen, dat ïs het. Schoon.En economisch. En volop verkrijgbaar. En al- tijdgoedvankwaliteit.Enfin, u weet er alles van. U stookt toch ook olie? Tijdelijk gratis dierfiguren VRAAG HET BOEKJE „NAAR EEN BETER WOONKLIMAAT, AAN HET OLIEHAARD VOORLICHTINGSBUREAU. MERCVUUSSÏRAAT NUMEGEJ bij Japon van een heerlijk warme „Korvel" tweed. Markante zwart-wit ruit. Lakceintuur met gouden munt. In de maten 38t.m. 44 Wollen gebreid Trois- piêces. Zeer modern met "Dolce Vita"pull- over. Pullover en jasje Fully-fashioned. cn In terra met zwart en #1% bruin met azuur. Nieuw! Blouse-pakje met de moderne pepita garnering. Koperen kno pen en ketting. In de maten 34 t.m, 42 WALSTRAAT 15 - VLISSINGEN smakelijke Leeuwen zegel margarine Uw melkhandelaap geeft u een dierfiguurtje GRATIS bij elke 2 pakjes ELKE DAG VERS VAN UW MELKHANDELAAR! Zo'n lekkere Mars bevat chocolade, suiker, glucose en melk. Daardoor maakt Mars u kwiek weer energiek. Romige caramel met glucose en f suiker geeft di rect weer energie Luchtige creme met volle melk 'geeft meer uit houdingsvermo gen. Heerlijke choco lade houdt u in topconditie. MAAR 25 CT

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1962 | | pagina 6