Holle Pinkel en de groeikoeken NIEUW! American Styl Hairspray IN MODEL IN KWALITEIT ZEEUWSE REISGIDS Met uw advertentie komt U bij 35.000 abonnees Mij krijgt u niet meer uit m'n stoel LEEUWEN ZEGEL DINSDAG 9 OKTOBER 1962 De heer en mevrouw Pee- ters-de Smalen geven met vreugde en dankbaarheid kennis van de geboorte van hun dochter JOSINE ADRIANNE WTLLEMIEN. Langs deze weg zeggen wij allen hartelijk dank voor het medeleven dat wij mochten ondervinden na het ongeval onze man en zoon overkomen. In bijzon der de doctoren, zusters en het verdere personeel van het Gasthuis te Middelburg. Fam. Poppe Fam. Bakker Meliskerke, oktober 1962. Wegens sterfgeval is ons bedrijf a.s. woensdag de gehele dag GESLOTEN. ZET ER GERUST DE SCHAAR MAAR IN Voor mantelpakjes of japon Shetland - Alpaca - Kamgarens - Flannel Schotse tweed, Clan-ruiten. Er is erg veel moois in SCHRIJVER'S STOFFENHUIS, Goes, in de Lange Vorst t.o. Berco, telefoon 6604. De stoffenspeciaalzaak met de geweldige keuze. Groente- en Fruitbedrijf „DE SCHAKEL" (Cor Maas) Bonedijkestraat, Vlissïngen Middelburg, 7 oktober '62, Houtkaai 7. Tijdelijk: Gasthuis, Middelburg. Japon van een heerlijk warme „Korvel" tweed. Markante zwart-wit ruit. Lakceintuur met gouden munt. In de maten 38 t.m. 44 Houdt uw kapsel de 2 gehele dag onberispelijk in model. J Deze grote spuitbus haarlak kost bij ons slechts De heer en mevrouw Bol kenbaas-van Hoek danken hartelijk voor de vele ge lukwensen bij hun huwe lijk ontvangen. Burgh, Kerkstraat 15. Hiermede betuigen wij, ook namens onze kinderen, on ze hartelijke dank voor de grote belangstelling die wij mochten ontvangen op on ze 25-jarige echtvereni ging- F. J. Weststrate G. Weststrate-Smits Kattendijke, oktober '62. Heden overleed plotse ling onze geliefde zwa ger en oom ADR1AAN VERHAGE op de leeftijd van 65 jaar. Middelburg: E. M. Bouwense- Geldof Middelburg: W. C. Kamermans- Geldof VVolftteze: M- Davidse- Geldof P. Davidse Ouderkerk a-d. Amstel: C. Geldof Krabbendijke: J. Geldof-Vogel Middelburg, 7 oktober 1962. Leuk pakje van prima 'wollen flannel; gebiesd met Schotse ruit.. In de maten 36 t.m. 44 Heden is zacht en kalm van ons heenge gaan onze lievevrouw, moeder, behuwd-, groot- en overgroot moeder en tante MARIA ELISABETH SEIJNSTRA, geboren Willemse, op de leeftijd van bijna 87 jaar. Uit aller naam, P. B- Seijnstra Vlissingen, 8 oktober 1962, Nijverheidstraat 21. Tijdelijk adres: Ravesteynplein 5. Liever geen bezoek en geen bloemen. De teraardebestelling zal plaatshebben op woensdag 10 oktober a.s. Vertrek Nijver heidstraat 21 des n.m. 2 uur. Empire nylons zijn sterk en elegant! Steeds in de nieuwste modekleuren. Reeds vanaf ƒ1,95 Voor betere nylonsnaar TEXTEELHÜIS JOZIASSE Souburg in de Zeeuwse bus-, boot- en treindiensten Heden overleed, in het ziekenhuis te Oost burg, mijn zeer gelief de zuster, schoonzus ter, tante en oud-tante U vindt alle veranderingen in de NIEUWE SUZANNA MAGDALEN A ANDRIESSEN in de ouderdom van bijna 78 jaar. Uit aller naam, J. J. Andriessen en fam. De Hulster Oostburg, 7 oktober 1962, Zuidzandsestraat 16. De begrafenis zal plaatshebben op don derdag 11 oktober 1962 om 2 uur vanuit Ned. Herv. Kerkcen trum te Oostburg. SCHROMPELEN WEG 5 Pijn en jeuk wèg Bloeden houdt op De wetenschap heeft thans Veen helende substantie ont-L. •i dekt met de verbazingwek- kende eigenschap de aam- .5 2 beien eenvoudig te doen weg- 5 S drogen - pijn verdwijnt, bloe- 5 rr den houdt op. Toegepast in 8PERTI, doet dit weefsel-1- 'i, vernieuwende Bio-Dyne zelfs g v de meest hardnekkige aam- J; S beien ineenschrompelen, zó L 5 afdoend dat ze thans geen- n probleem meer zijn. Sperti Zalf en Zetpillen f, SPERTI is zacht en desinfec- A terend - bevat géén verdo- 5 vende middelen. Voor velli- 'V ge. rechtstreekse behande- A ling van aambeien. SPERTI 2 Zalf f 3.30. Zetpillen f 4.90. S Na een langdurig lij den is op 62-jarige leeftijd van ons heen gegaan onze lieve ♦nan, vader en groot vader ROBERT van de WOESTIJXE A. H. v. d. Woestijne van Roo Hans v_d. Woestijne Roelie v. d. Woestijne- Rompis En kleinkinderen Naarden, 6 okt. 1962, Huizer Straatw. 16 b- Tijdelijk Wollen gebreid Trois- piêces. Zeer modern met "Dolce Vlta"pulj- over. Pullover en jasje Fully-fashioned. In terra met zwart en bruin met azuur. I Japon van een soepele blauwe „Trevira". v Slank-afkledend voor korte taille-figuren. In de maten 43 t.m. 49 s Geheel gevoerd. Nieuw! Blouse-pakje met de moderne pepita garnering. Koperen kno pen en ketting. In de maten 34 t.m. 42 WALSTRAAT 15 - VLISSINGEN Pijp, tijdschrift en een héééle diepe stoel. Reken maar, dat ik hier vanavond niet meer uit kom. Die tijd is voorbij. Vroeger, ja vróeger.Toen was ik elke avond in de weetvoor de kachel. Maar nu hebben we een oliehaard. Kijk, daar staat 'ie. Een vriend. Heeft begrip voor eeu vermoeide vader.Zorgtvoorachzelf.En zorgt voot ons. Met warmte. Fijne warmte, tot in de verste hoeken. Olie, mensen, dat is het. Schoon. En economisch. En volop vetktij gbaar. En al tijd goed van kwaliteit. Enfin, u weet er alles van. U stookt toch ook olie? Wie metz'n tijd meegaat...gaat altijd verse aar (f bder, roonkUP^^ melkhandelaar geeft u een dierfiguurtje VRAAG HET BOEKJE .NAAR EEN BETER WOONKLIMAAT. AAN HET OUEHAAfD VOORLICHTINGSBUREAU. MEKCURiUSSTRAAT j.NUMEGEJ Een monster...'! Een vliegend monsierij Zo'n lekkere Mars bevat chocolade, suiker, glucose en melk. Daardoor maakt Mars u kwiek weer energiek. Romige caramel met glucose en suiker geeft di- reet weer energie ïtenga ik nu maar naambt kijk,Ho!leJa ga^, huis.» ik ben fcekafy dacteiijk mek bakken bgmnvm beginnen-zoTi voorraad heb "ik nog nooit 02'rad!/ ^Duizend koeken kan ik her van bakten! Hd bp&ssnM jen dukaat voor j? harde wertenlEn zullen vjeonzéJ ifwz&nmrwgiuiftj-erti CMM. wam ffSRWM er met mCerover j Luchtige creme met volle melk "geeft meer •uit houdingsvermo gen. ELKE DAG VERS Ir VAN UW MELKHANDELAAR! Heerlijke choco- ■lade houdt u in topconditie. MAAR 25 CT

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1962 | | pagina 18