kans SPECIALE AANBIEDIGEN BERCO garantie GEBR. KUNST h.blok 1 Koop nu Tlf PHILIPS l¥ 00QQ000000000000000000000000^^ D™mx)00QM(^^ BEKENDMAKING. GARAGE „BRITANNIA" Garage „Britannia", Vlissingen J. MEIJER, aardappelen, groenten en fruit, IS WEGENS VAKANTIE GESLOTEN BELANGRIJKE IN B0 ED EL VEILING ELEKTRONIKA-MONTEUR en ELEKTROTECHNISCH-INSTALLATEUR PRIMA KWALITEIT MANTELS ZUIVER WOLLEN MANTELS POPLIN REGENMANTELS het zeer gunstig gelegen HERENHUIS met erf en tuin, Goed nieuws VOOR INVALIDEN! GRATIS OP PROEF! SC. DE LEEUW 12 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT ZATERDAG 8 SEPTEMBER 1962 met uw geld terug te winnen door de grote Philips kijk-wedstrijd driedubbele voor ongestoord kijkplezier door Philips garantie Waarborg-ceytificaat van de N.V.R.D. eigen servicedienst. ELEKTRO- EN RADIO-TECHNISCH BUREAU LANGE DELFT 68 MIDDELBURG TELEFOON 2471 Hierdoor bericht ik H.H. AUTOMOBILISTEN te Vlis singen en omgeving dat ik als compagnon ben uitge treden uit het AUTOMOBIELBEDRIJF „DE TOE KOMST", Dr. Stavermanstraat, Vlisslngen. Het doet mij genoegen U te kunnen mededelen dat ik mij gevestigd heb in KENAU HASSELAARSTRAAT nabij het Wooldhuis. Zoals steeds mijn streven is geweest hoop ik ook nu uw vertrouwen waardig te zijn door alle reparaties en service aan uw rijdend materiaal vakkundig uit te voeren. Mijn jarenlange ervaring staat U daarvoor borg. Ook voor levering van de door U gewenste automo bielen houd ik mij beleefd aanbevolen. P. J. DE BOE TELEFOON 01184-2120- KLEINE MARKT 3 - TEL- 2271 - VLISSINGEN, VAN 10 tan. 15 SEPTEMBER. WILT U TROUWEN en uw woning WILT U GAAN TROUWEN en uw woning U vindt bij ons wat U zoekt, komt U samen eens kijken, 't verplicht U immers tot niets. Bekijk op uw gemak de vele mooie kamers, tapij ten, gordijnstoffen enz. enz- En wenst U inlichtingen; wij geven ze gaarne! WONINGINRICHTERS SINDS 1890 WOENSDAGAVOND a.s. 7 uur in „Concertgebouw"/ Vlissingen, wegens emigratie: PIANO'S, ijskasten, radiotoestellen, grammofoon- salonkast met versterker, grote collectie grammo foonplaten, clubs, tafels, stoelen, opklapbed, divan- bed, kleingoed, ANTIEK, dames- en herenkleding, CHEVROLET BESTELAUTO (pr. staat), enz. enz. Kijkdag: dinsdag a.s. 1420 uur; woensdag a.s- 912 uur. Aanvang precies 7 uur.. Notaris H. BELJER- Zeeuwse Elektrotechnische Vakopleiding te Middelburg. Deelnemers aan de cursussen voor welke in oktober a s. aanvangen, gelieven zich vóór 15 september a.s. op te geven aan de directeur der lagere technische school, Molenwater 8 te Middelburg. /«/////////A///////////////////////////////////////////////////////// Koop nu voor hef najaar sportieve kleding voor weinig geld 1 LANGE VORST 80-82 GOES „WEER EN WINDKLEDING" voor de jeugd met wollen ruitvoering, voor fiets en school 15,90 23,90 17,90 25,90 19,90 27,90 21,90 16 29,90 Heerlijk warm. Speciale aanbieding. 18,50 10 26,50 20,50 22,50 28,50 - 30,50 24,50 32/50 met fantasievoering/ degelijk en toch apart. 15/75 17,75 19,75 - 21,75 23,75 - 26,75 28,75 30,75 VAKSCHOOL VOOR MEISJES BERGWEG 6 - GOES- Gevraagd zo spoedig mogelijk LERARES N XII of N XIX. voor plm. 12 lessen. Voor het ZONNEBLOEMWERK LEERKRACHT HANDENARBEID voor 2 lessen per 3 weken, op donderdagmiddag, akte N XX of diploma één der verenigingen voor handenarbeid.. LEERKRACHT MAATSCHAPPELIJK INZICHT voor 3 lessen per 3 weken op dinsdagavond en donder dagmiddag, getuigschrift maatschappelijk werker of bevoegd-lager NO. en competent voor dit leervak; LEERKRACHT LICHAMELIJKE OEFENING voor 3 lessen per 3 weken op dinsdagavond en donder dagmiddag met lagere akte lichamelijke oefening, m.o.-P of Ngy. Sollicitaties z-s.m. aan de directrice, mej- H. J. IBES. voor gezellige warmte GOES Zurteniraal 10-12 Tel.loon (01100) 7003 SOUBURG Braamstraat 42 Telefoon (01183) 352- TERNEUZEN Ver!, van Steenberglaan 25 Telefoon (01150) 3197 Mr. P. W. MEYLINK, notaris te Middelburg, zal don derdag 13 september 1962, 20 uur, in het Notarishuis, Koepoortstraat aldaar, publiek verkopen Park de Griffioen 14 te Middelburg, groot 5.39 are, met centr. verwarming; het WOONHUIS en erf, Kleine Werfstraat 5 te Middelburg, met uitgang a. d. Karelsgang, groot 81 c.a. Beide percelen onverhuurd en ontruimd te aanvaarden 1 oktober 1962. Bezichtiging: perc-1 woensdag en zater dag 10-12 uur, op toegangsbewijs, verkrijgbaar ten kantore L. Noordstraat 37, perc. 2 donderdag 6 en 13 september 10-12 uur. WINTERBERGING voor BOTEN en CARAVANS. Inlichtingen J. COLIJN, Veerweg 73, Wolphaartsdijk, tel- 01198-436-477. i Zojuist kregen wij weer een paar spe- S ciale wandehvagens binnen van het C bekende merk 2 EVEREST JENNINGS S C Zonder enige verplichting geven wij U zo'n wagen een paar dagen S 25 cm breed is U kunt- dan zelf kennis maken met N deze ongelofelijk handige wagen, die J opgevouwen maar 5 dig. S Geef ons even een berichtje en wij J brengen de wagen - zonder enige S verplichting - bij U thuis. 5* TELEFOON 2526 (na 6 uur 3276) '////////////////////////////////A VAN DE VELDE UW DRUKKER Onze specialiteit visgerechten Sole Meunièrc (Gebakken tong) Filets de Sole au vin blanc (Tongfilets in witte wijnsaus) Sole Japonais (Gebakken tong met gember en nootjes) HOTEL-CAFfi-RESTAURANT ,,^e lAiïkijh" KRUIN1NGEN TEL. 01130-418 Te koop lange witte kanten bruidsjapon, maat 40. Brieven onder no. 24'.) aan Boekhandel FANOY. N Burg 26—28, Mid delburg. Wij verhuren klapstoeltjes, ser viesgoed, glaswerk, enz. ge schikt voor aile gelegenheden. P. DEN HOLLANDER Kasteel straat 44B. Viissingen. tel. 3426 Fiat 1100 53-54. Automobielbe drijf „DE TOEKOMST". Dr. Stavermanstr. 37, tel. 3908, Vlis singen. Wegens inruil te koop DKW Junior 1960. In prima staat. GARAGE CaRELS. Off. DKW- dealer. Goes. Tel. 7191. Te koop l.pr.st.z. N.S.U., Quickly bromfiets, f 150. Kas teelstraat 46. Vlissingen. Meisje, 21 Jaar, met ervaring, zag zich gaarne geplaatst in Horecabedrijf. Br. no. 870, bur. PZ.C.. Middelburg. Doe nu uw voordeel, alle soor ten timmerhout voor schuur tjes, strandhuisjes, dakbeschie- ting enz. S VAN GURP. tel. 01196—366, Lewedorp. Kantoormaeblnehandcl LÏJN- BACH, Badhuisstraat 77, Vlis singen, tel. 3307. H.H. winke liers, bespaart tijd cn geld met een telmachine of kassa met controlestrook v.a. 375, ook in huurkoop. Vraag vrijbl. offerte. Echte Engelse truien, prijzen varieren van f 40 tot en met f 60. Prima Engelse marine- broeken. waterafstotend. BLEU'S kledingmagazijn, Bres- kens. telefoon 704. "onze kleintjes^ 25 ct. per regel met een minimum van f 1.25 max. 8 regels. ..Brieven bur. v d. blad" 25 cent meer. Giro no. 359300 P.Z.C Middelburg. „KLEINTJES" vóór 9 uur v.m opgegeven aan onze kantoren verschij nen In bet volgende ocbtendnummcr. Plaatsing uitsluUend bij vooruitbetaling. s RIJLESSEN VAKANTIEVERBLIJVEN Erk bondsrijschool ,,'T ZAND" met Renault Dauphine als les- wagen f 6.50 per uur. Scooter- les f 6.per uur. Adeiaarstr. 68. Middelburg Tel. 3623 Te koop gevraagd l.pr.st.z. klei ne auto, V.W o.i.d. Brieven met inlichtingen cn uit. pr. on der no. 862. bur. B.Z.C. Mid delburg. Te koop gebruikte caravans. Te koop halfvaars. rek. 20 sept. L. A. KRIJGER, Bigge. kerke. Pakhuis to huur- LOUISSE Middelburg. PERSONEEL GELEIJN, Wagenaarstraat 28, Middelburg, tel. 01180—2971. „De Vogelgids". populairste vo- gelkwckersö'ad. Nieuwe abon nees speciale boekjes over hun Te koop als nieuwe half-Engel- se kinderwagen. J. VAN BEL- ZEN. Schuttershof 32. Arne- muiden. WONINGEN AANGEB. Autorijschool KOETSENRUY- TER. Reeds Jaren een ver- Wegens inruil te koop DKW '58 stationcar In pr. conditie. GARAGE CARELS. Off. DKW- dealer. Goes. Tel. 7191. Te koop: Volvo 444 1958 met radio, in zeer goede staat PIK'S Garagebedrijf. M. A. de Ruyterlaan 35. Goes, tel. 01100 —6583. Te koop: Opel Rekord 1957 met leren bekleding, van eerste eigenaar. PIK'S Garagebedrijf, M. A. de Ruyterlaan 39. Goes, Gevraagd rij-lnslnicteur voor enkele uren per dag, (avond), liefst in bezit van alle rijbewij zen. Autorijschool 'T ZAND, Adelaarstraat 68, Middelburg, telefoon 3623. Hotel „DE BURG", Middel burg vraagt keuken-werkmeis je van 8—5 uur. CORRESPONDENTIE mer f 0.24 (postzegels): Box V P-143. Leiden Te koop 6 nieuw te bouwen woningen a. d Oosterschelde- straat te Middelburg met ga rages. Te oevr Middelburgse- straat 136. Koudekerke. Tel. 01180—2770. St.-Jacobsstr. 6, Vliss.. tel. 3680. Goede vriend (innen) binnen- en buitenland vindt U bij de Algemene Correspondentie- Club. Inlichtingen gratis. BOx 6077. Rotterdam, telef. 33300. woning? Kredieten voor iedér- ecn tot f 5000,— voor aan schaf meubi'mir-woningtextiel. Vraag gratis folder. Dan krijgt U algehele Inlichtingen. Post bus 1371. Rotterdam. Er zijn weer nieuwe titels in de 4.90 prijsklasse, U speciaal gebracht door „BOEKHANDEL 'T ZOEKLICHT". Nwe Burg. Middelburg Komt U zelf eens kijken? Stalmest te koop. L. DEIJ Doeleweg A 6. Arnemuiden. tel. 482. Te koop draenilge zeug en big gen. L. J. EOONE. Schorerpol Autorijschool STOKMAN. Erk. rij-instructeui Leer vlug en goed autorijden in Volkswagen Tegen gereduceerde prijzen. Tijd. tel. 71185—408. Wegens >nruil te koop Ci troen 2 CV ae Luxe 1958. Ziet er uit als nieuw. GARAGE RELS. Off. DKW-dealer, Goes. Tel. 7191. Wasmaehint-s dir. v. d. fabriek, zeer zware luxe uitv. f 149. Ook combinnties. Vraag inlich tingen. Fabrieksagente Nieuw- straat 28. Terneuzen, telefoon 0U50—2410. Te koop zaagbank met bezine- motor 3V4 PK Oude Koude- kerkscwcg fli) Middelburg. 14 nieuw ie oouwen woningen aan de Mastgatstraat te Mid delburg. Ge» eed 1963. Vraag inlichtingen bij makelaar C MOL. Zandstraat 1. Middel burg. per uur .n Renault Dauphine 1962 Gratis geh en gebr. Erk. B.E.A,-autorijschool „ACTIEF", Nw, Vliss weg 236, Middelburg. Tijd. tel 71180—4468 twee cilinder 1953 met rol- dak. In prima staat, koopje. GARAGE CARELS, Off. DKW- dealer. Goes. Tel. 7191. Te koop Stuaebaker Champion van '59 en 54 Zuidvlictstr. 102. Colporteurs ririces) gevraagd voor de de nuis aan huis ver LESSEN „KLEINTJE" PLAATSEN VOOIt 9 UUR V.M. OP GEVEN VOOR HET NUM MER VAN DE VOLGENDE OCHTEND koop van artikelen vervaardigd door blindrn, Invaliden en min- dervaliden. Br GENCO. Win- kelmanstraat '45, Soesterberg. Wordt detective (beroeps of bijverdienste). Gratis inlichtin gen over schriftelijke oplei ding. Particuliere recherche, Nieuwe Binnenweg 352a, Rot- TE KOOP Te koop muoie biggen. A JANSE, Zwnanweg 5, Koude- kerke. Wegens inruil te koop DKW 1956 Hardtop de Luxe. In zeer mooie st. van onderhoud GARAGE CARELS. Off. DKW- dealer. Goes. Tel. 7191. neet, 5000 km gelopen. Prijs f 295. Violenstraat 60, Goes, tel. 5189. Lange lederen jassen, Echt rundlcdcr, 6 jaar garantie. Re clameprijs f 125, Sporlhuis AN- TOINE, Roosendaal. Tel. 01650- 4318-3516-5842 U kent mij toch? Autorijschool HENDERIKSE instruct, m. Ja Gevraagd bromfietsmonteur MEIJERS, Kanaalstraat, Sou burg. Te koop t.v. 45 en 53 cm. De monstratie- eD overjarige toe stellen. Met garantie. Violen straat 60. lel. 5189. Goes. d. rek. en gevraagd tweeschar. ploeg. A. OSTÉ. Biggekerkse- str. 4. KoudcKerke. Te koop kinderfietsje plm. 5 j.. babycommode, box m vloer, grasmachientje 1- en 2-pers kantelbed, Initagasstel, stapel- ledik.. wringer m. box. uittrek- tafel. 3-gaaiskachel. step. Tel. 3513. Vlissir.gse singel 34. Mid delburg. KOST EN INWONING Hol). Amerikaan vraagt kosi huis (geen kleine kinderen). Br. lett. P 20, bur. P.Z.C., Goes. renlange erv. Erk. en gedipl. F.N.O.P, Seissingel 72, Mid delburg, telefoon 3077 Leer goeu en veilig autorijden bij auto- .n motorrijschool PA- RENT, Vrijburgstr. 14. Sou burg. tel. 01183—461. Eric, en gediplomeerd A.N.W.B. en F. Renault bestelwagen 1957, 1400 kg. in uitstekende st. Koopje. Automobie.bodrijf „DE TOE KOMST", Dr. Stavermanstr. 37. tel 3908. Vlissingen. Piano-, orgel- en blokfluitlcs- sen zijn hervat door mevr. El- ly Bruining-Klören, dipl. con servatorium, Mosselkreekstr. 28. Middelburg Wegens inruil te koop Auto Union 1000 S. 1960 Radio, leren bekleding. Als nieuw. GARAGE CARELS. Off. DKW- dealer, Goes. Tel. 7191. Hotel „DE BURG", Middel burg vraagt ochtend- of mid daghulp. 'Kredieten tot t 4000 voor ann- koop meubelen en woningtex tiel. v'raa" Gratis folder. Dis crete behandeling cn zeer lage aflossingen. Postbus 1083. Rot terdam. Te koop: grote partij metsel steen. dubbele straatsteen, ook geschikt om te metselen. F HOORNICK. Achtersingel 6. Middelburg, tel 3901 Zaterdags ook geopend. Te koop Snelbrommer z.g.a.n. SPECKENS' brood-banketbak kerij vraagt voor direct een bakker-bezorger en leerling- banketbakker. Aanm. Walstr. 135, Vlissingen. Renault Dauphine 1956. Zeer mooie staat. Automobielbedrijf „DE TOEKOMST". Dr. Staver manstr. 37, tel. 3908. Vlissingen f 250. Hogeweg 101. na 6 uur Vlissingen. ONTSPANNING Wij lessen met Mercedes '62. Taunus 62. Mercedes '61. U wordt thuis geh. en gebr. Erk. en gedipl. VA.M.O.R en FN O.P. Autorijschool VAN ZWEE- Huwelijk. Gaat U trouwen? Bruiloft. kc®betafel of diner? Vraagt U dan eerst vrijblij vend prijsopgave. „CONCERT GEBOUW" Vlissingen. telef. 2287. Moderne brede gouden verlo vingsringen met levenslange sch rif lelijke garantie, goud. zilver en uurwerken. WED. D. LIEVENSE. L Vorsistraat 87. Goes. tel. 7105 KAMERS EN PENSION Te koop V.W. 1952 i.g.st. Prijs f 575. Violenstraat 60. Goes. Hoog loon. een goede opleiding een een prettige werkomgeving bieden U de Z.C.F.-ateliers. Reisgeldvergoeding, zaterdags vrij. Aanmelden: Noordbolwerk 5. M'burg. Coosje Buskenstr. 1. Vlissingen en Peuresenstr. 21. Aardenburg. Houdt U van schaken? Wordt dan lid van de schaakver. Mid delburg. Vrijdagsavond 19.30 uur in hotel PAX. Staiionsstr. Middelburg. Te koop: grote partij afbraak planken, riboer. balken, deuren met kozijn vanaf f 10. blauwe kruispannen. F HOORNICK Achtersingel h. Middelburg, tel. 3904. Alles franco thuis. RUVLI accu's 6v-60 ah f 39. 6v-90 ah i 46.- en f 52.—; 12 v-45 ah 70. IVs Jaar gar. Spec. Accuoedrijf „RUVLI". Spuistr. 25. Vlissingen. tel. 2972 (kleine witte eendjes). BE GEER. 't Zar.tldorp 83. Middel burg. tel. 2661 Gezinshelpster zoekt zonnige ongemeubileerde zit-slaapka- mer, met gebruik van keuken te Middelburg. Br. no. 865. bur P.Z.C.. Middelburg. Te koop Ford Mercury 1956 Hardtop i.g.st. Prijs f 1475. Vi olenstraat 00, Goes, tel. 5189. 10 rijlessen 60 min. v. f 75 in Peugeot, V W of DAF door erk. en gedipl B.E.A.-instruct Gratis geh. cn gebr. AutoriJ- sch. „ADR1 HAMEETEMAN". Ravesteynpl. 19, VÜ6S.. tel. 3558 Adr. v. M'burg sig.-mag. J. D Domes, laat uw bontmantel nu De „Doe Het Zeiver" met ver stand heeft altijd Collal bij de hand. COLLALL lijmt alles aan alles! Te koop olm. 3000 oude IJsel- steentjes. plm 1000 oudholl. dakpannen en oude deuren. D J. FRANSE, aannemer. Seis- weg 31, M'burg. telef. 01180— 3316. Opel Caravan i957. Prima staat. Automobielbedrijf „DE TOE KOMST", Dr Stavermanstr. 37. lel 3908. Vlissingen. Te koop Plymouth 1954/'55, kl. zwart, i.z.g.st. Prijs f 975 Violenstraat 60. Goes, tel. 5189 Volkswagen de Luxe 1959. Zeer goede staat. Automobiel bedrijf „DE TOEKOMST". Dr. Stavermanstr 37. tel. 3908, Vlissingen. RUVLI accu's voor Fiat f 60.—. Te koop of te ruil voor brom fiets N.S.U. Max, bouwj. 1936. 250 cc, nieuwe banden, i.pr.st. Dam 6, Vlissingen. Te koop onderd. voor Minor (Tsjech. 2 takt) w.o. versnel bak. Tel. 1180—4635. Te koop brommer (Berini 21) in prima staat en handwagen tje. als nieuw, zeer geschikt voor schilder. Vcerse Singel 78. Middelburg. HUWELIJK 's winters. BONTWERKERIJ KUYPER. Korte Noordsir. 16. Middelburg, iel. 4270 H.H. Landbouwers. Te koop nieuwe 9-baIkshout en stoppel- egge. nieuwe ladders. Wagen makerij Biggekerke. tel. 01185- 279. Hotel „DE BURG". Middel burg vraagt afwashulp voor enkele avonden per weck. Gevraagd flinke Jongen voor de Bchoorstoenvegcrij. G. H. BOS, Edisonweg, Vlissingen. Gevraagd boekhouder in klein bouwbedrijf voor één avond per week. Br. lett. N 29. bur. P.Z.C.. Vlissingen. Gevraagd hulp in huishouding in gezin met twee kleine kin deren. Meerdere hulp aanwe zig. Drs. M. C VERBURG. Kastanjelaar» 11. Middelburg Dame op leeftijd zoekt ongem zit- en slaapkamer met kook gelegenheid in centrum Mid delburg of Vlissingen. Br. no 867, bur. P.Z.C., Middelburg. Huwelijk. Discrete, serieuze, contactbemidd. voor meisjes cn vrouwen v. d. werkende cn boerenstand, door sol. bemid. kunt. Direct contact gegnr. To tale koBten f 10 (tien gulden) Br. lett. Z 59. bureau P.Z.C., Vlissingen. Suède Jasjes (odk nappn) en leren Jassen voor f 10 p. mnd Rechtstreeks van fabrikant. Stuur even een briefje en U ontvangt nadere inlichtingen. Fa. ZAAL. 0 Boteringestraat 79. Groningen Telefoon 05900- 23776. Volgende week verschijnt de nieuwe IJvert 1963 en de Ne derlandse Catalogus. Bestel tij dig bij Postzegelhandel D. P. CORNELISSK, Korte Delft 30. tel. 3006. Middelburg. Te koop twee werkpaarden. L. v. WALLENBURG. Wagenaar- straat, Veere eenden. Tegen de leg. C. DE BRUIJN. Kon. Emmaweg 32. Onze instructeur geeft les in Morris 1000 t 7.— p. uur. Au- Te koop mooie jonge hennen en biggen. V/. MINDERHOUD. Prelaatweg, Westkapelle. Tel 01187—254. Te koop z.g a.n. damessport- fiets. Avaros bromfiets. 2 ver snellingen. W v. d. Veldelaan 44. Vlissingen TAXI 01180—2906. Seissingel 18—20 Middelburg. ne eompl. mei koffer enz. ƒ298. Alleen bij SCHOLTUS Naai machinehandel. Bierkade 3. Goes. tel. 7551 Taxi Bel 2200. Taxi Centrale WALCHEREN. Turfkaai 11. Middelburg Elke woensdagavond verkeers- theorie in het ver.gebouw Noordstr. 34, Vliss., tel. 01184 3432. Autorijschool STOKMAN. Tuinstraat 20. West-Souburg. VERMIST uur. Verzorgd werk, daar door goedkoper, 20 karaat gouden tand f 17.50. Elke werk dag. „DENTI" Nieuwstrant 102 (boven Bisrhoff). Vlissingen Telefoon 4533 Te koop voetbalschoenen, m. 40. Rgnstraat 11. Middelburg. v. Vauxhall, Austin. Morris. Ford Anglia. Prefect f 70.—. Opel f 46.- Renault f 48. Spuistraat 25, Vlissingen. BIEDT ZICH AAN Wie brengt legen goede belo ning mijn poes terug Roep naam Monkie. Kleur: grijs-wit- Sleutels. Wij maken alles op sleulelgobied. Alle soorten ver krijgbaar. DE VRIES. Lange- viele. 63, Middelburg. Dames, ook uw kousenreparatie wordt bij ons prima uitgevoerd. Te koop een oud kabinet. TE KOOP GEVRAAGD Takelwagen nodig Dag en nacht. Tel. I'll80-4602-4782. J. v. d. IJSSEL. Middelburg. Te koop Van Delfts kinderwa gen z.g.a.n.. hoog model, wit- zwart. Molenweg 27. Westka pelle. Te koop gevraagd nette ge bruikte meubelen, ook antiek enz. VAN HALEN. Gravenstr AUTOVERHUUR weg naar uw rijbewijs. AUTO RIJSCHOOL JASPERSE. Mid delburg. Telefoon 3387. Berini-brornfiets. 3000 km gel. Automobielbedrijf „DE TOE KOMST", Dr. Stavermanstr. 37. lei 3S08. Vlissingen. Welke Jonge vrouw zou mijn meisje dat mijn hele huish. oronje. L. KESTELOO. Clij- verstroat 11. Vlissingen. HUISDIEREN Lettertjes om te merken. Let tertjes. cijfers cn namen. C. J TILROE. Goes. Ganzepoorlstr. 23. Telefoon 5413. Voor uitstekende luxe wagens Klein-offsetwerk In onberispe lijke uitvoering levert klein- offsetdrukkorij J. A. WEST- STRATE. Rouaanse Kaai 21. Middelburg iel. 01180—2453. dagen buitensh. werk, 1 dag in de week willen helpen. Prett. werkkr. gegarandeerd. Aanm. 's av. na 8 u mevr. POLAK. Alles voor de verzamelaar. Blanco albums, stockboeken. Postzegels van alle landen. Lueifermerken en sigarenband jes. Korte Delft 30. M'burg. Te koop uit faillissement gro te partij nieuwe Marmersman veilen alle soorten. Toonzaal Beunilr. 3. G. H. BOS. tel 3734. Edisonweg. Vlissingen. Te koop 5 ton linoleum te snijden als parket, diverse kleuren f Krommenie) iets moois f 2,50 p m2. G. H. BOS. Edinonweg, tel. 3734, Vlissin- gen. KUNSTZAAL VAN LIER. Markt 205 - Veere. Te koop gevraagd oude gravures en te keningen n boeken van Zee land en België KUNSTZAAL VAN LIER. Markt 205 Veere. Te koop gevraagd antiek Chin, en Jap, porselein en aardewerk en Oosterse kunst GEBR. VAN FRAASSEN ZONEN. Seheldestraat 96—100. Vlissingen. Auto's te nuur Opeis Rekord '61. Volkswagen '62. Simca Ariane '61 en Mercedes 190 D '62. DE MUTJNCK, P. Kru- gerstraat '90 telpf 01184— 4018. Vlissingen Autoverhuur zonder chauffeur Opeis Rekord. Opel KapitUn. V.W Taxi- en Garagebedrijf GEBR BLANKER, Klein Vlaanderen 97. Middelburg, telefoon 01180—2865. AUTO'S EN MOTOREN slaat. Automobielbedrijf „DE TOEKOMST" Dr. Staverman str. 37, tel. £i08, Vlissingen. Maar! Voor onderdelen naar Zeelands gro itste sloperij. meer dan 200 auto's, radio's, onder stellen. J. v d IJSSEL, Mid delburg, tel. 46024782. Te koop: Peugeot 403 1957 sta tioncar. In zeer goede staat, van eerste eigennar. PIK'S Ga ragebedrijf, M A. de Ruyter- laan 35, Goes, tel. 0U00—6588. Te koop prachtige Schotse col lies met stamboom, 6 weken. C. DE BRUIJN. Kon. Emma weg 32, Vrouwenpolder, telef. 1198—387. VAN ALLES! Moderne dejeu ners 1,75. grote koffiepotten 1.98, bloempotten 0.49, mo derne bloemvazen f 1,98, plns- tic tafellakens f 1,49. bloembnk- Jes f 0.59H Korte Noordstr. 11- AUTO-UITDEUK- EN SPUIT- INRICHTING K. HOOGER- HEIJDE. Cruquiusstr. 19. tel. 01184-3017 (achter de Bonedij- kestr.), Vlissingen, spuit uw auto in elke door U gewenste kleur. Wenst U een goede accu voor laagste prijs' Kies dan een RUVL1 accu. <;2 jaar garantie. Spec. Accuoedrijf „RUVLI". Spuistr 25. •••'ssingen, tel. 2972 Biedt zich aan huishoudster, middelbare leeftijd, bj) heer alleen. Net milieu. Br. lett. E 27. bur. P.Z.C.. Vlissingen. Gevraagd nette huishoudster in klein moederloos gezin bij W. TAILLIE, Willemsweg 40, Schoondijkc. Iedere poppemoedcr droomt van zo'n echte onbreekbare Wildebvaspop! Zie onze sorte ring.' Met ingeplant kambaar haar reeds vanaf f 2,95! Baby poppen met stem 14.95 H 'T JANTJE VAN ALLES, Korte Noordstr. 11-15. M'burg, tel, 3733. Als U iels t<: vervoeren hebt, b.v. een naaimachine, kachel, meubilair, enz, bel dan 3077, Besteldienst CRUCQ, Sottegem- str, 86, Vliss. Ook kunt U bij ons terecht voor verhuizingen en transporten door geheel Ne derland voor billijke prijzen. Gevraagd een huishoudster, middelbare leeftijd, bij heer al leen.. Br. lett, S 31, bur. P.Z. C„ Vlissingen. Te koop jonge Franse dwerg- poedeltjcs met stamboom. Ie de Feyterstraat 5. Terneuzen. Nu voor '■olerccn een schrijf- machine. Remington sohrijfm. reeds vanaf t 193: m, tns f 20 extra. Ook In huurkoop voor f 3 p. week Kantoormnchine- handel LIJN'BACH, Badhuis straat 77. ■'lissingen, tel, 3307 Te koop pracht, partij glas Brut en Securit: grote geverf de glazen tafplbl., verf is te verw. en wordt dan blank glas, dubbel dik. iets moois, alles uit gez schip Maartje Luther en faillissement. G. H BOS. Edisonweg tel 3734, Vlise KUNSTZAAL VAN LIER, Markt 205 Veere. Te koop gevraagd antieke meubelen en „Wederverkopers" gevraagd. Hoge provisie, Postbus 3067. Afd. 69. Rotterdam. DIVERSEN Treffer overhemden in wit. 'cn grijs, no-iron, f 10,90, tricot nylon f 14.75 Trefferdealer SIES' textiel, Vlasmarkt 43. Middelburg. Te koop: Peugeot 403 1960 met schuifdak, 40.000 km. als nieuw PIK'S Garagebedrijf, M. A. de Ruyterlaan 35 Goes. tel. 01100 —6588. Te koop: ln prima staat zijnde Appeltje voor de dorst 1 Van nu tot en met zaterdag 15 sept. bij aankoop van f 10,— textiel, een paar prima nylons met of zonder naad voor een kwartje. Speciaalzaken ,,'t INTER LOCK- HUIS VIOLA", Goes. KUNSTZAAL VAN LIER. Markt 205 Veere. Te koop gevraagd schilderijen van Mondriaan, "oorop. Hart Nib- brig enz. Te koop personen- en bestel auto's, motorrijwielen, scooters enz. Inruil mogelijk. Lam- brechtstr. 17 Middelburg, tel. 3029. B.z.a. jongeman, 25 J. met middelbare laiidbouwopl., mid denstandsdiploma on rijbew. B. E. Brieven onder no. 868. bur. P.Z.C.. Middelburg. Gevraagd brood- en banket bakker. halfwas of nette Jon gen. HENDERIKX. Brood- en Banketbakkerij. Oranjeplein 29. Souburg. Onze herenconfectie naar mnat vervangt maatkleding, Uitslui tend do nieuwste kamgarens Model naar Keuze. Billijke prij zen. Kleermakerij „RIPO". Gravenstraat 15a, Middelburg Auto's zonde» chauffeur te huur. VAN ZWEEDEN. Dom burg. Telefoon 370. Wij hebben nog enkele ge bruikte naaimachines (zeer voordelig) rr.et garantie. M. v. grote partij akoestische tegels in maten 40x40. 80 cent: 62x62, 80 cent: diverse dessins, iets moois. Te zien toonzaal Beurs straat 3. G. H BOS, Edison- Te koop ingeschr. drachligf zc-ugen en ncn dekbeer bij W DE BUCK. Havelaarstraat 26, Colijsplaat. lei 01199—36ÖÏ te huur. KOPPEJAN. Dom burg. telefoon 01183—437. Auto's zonder chauffeur te huur. J. PARENT, Vrijburgstr Voor D.A.F -vrachtwagens kost een RUVLI-a.-cu f 159.—, DAF pers.w.. Citroen CV 2 f 39. Sim ca f 74.—. Mercedes f 82. Spuistraat 25 Vlissingen Vauxhall Victor 1954-1955. Kl. zwart. GARAGE GEBR VAN FRAASSEN *1 ZONEN. Schel- destraat 96—«8. tel. 011844247. Vlissingen. ploma 5 j. h.b.s. (A) cn 1 j. verblijf in Engeland zoekt pas sende werkkring. Br. no. 869. bur. P.Z.C.. Middelburg. KENNISMAKING Nette dame. wed. met mooie woning zoekt kennism. m. net te heer, leeftijd plm. 50 Jaar. Goed karakter Goede positie. Liefst met auto. Br. met foto, welke op erewoord retour, on der no. 864, bur. P.Z.C., Mid delburg. S.G.A. plastic luierbroekje het sluitstukje van iedere babyutt- Hypothekcn beschikbaar voor overname van zaken en wonin gen. Zo nodig tol de volle taxatiewaarde Tevens finan cieringen van auto's, tractoren, enz., tot elk bedrag. Op uw verzoek ontvangt U vrijbl. inl. Zend uw brieven aan postbus 66, Goes, Telefoon 3734 Voor eersre klas bindwerk Boekbinderij v. d. WOESTIJ- NE, Herenstraat 36, Middel burg, tel. 01180-4066. giro 654990 Vorsistraat 104. Goes. Dames laat nu uw schoenen verven in de laatste modekl. p.p. f 4.85. zw. verven: li. f 4. <1. f 3.75. kind. f 3,50. L. DE PAGTER, Walstraat 105, Vlis singen. Prima werkschoenen chroom vetleder met ledcrzool, met rubberzooi. Half jaar garantie f 18,50 tot no 37. L. DE PAG TER, Walstraat 105, Vlissingen Te koop 2 Philips radio's. 1 Philips bandrecorder, schoor- steenklok. gitaar met hoes. elektrische radiator, lederen vest, nieuw halve prijs. C. v. ZWEEDEN. P J. Eloutstraat 15 A, Domburg. TE HUUR Erk. en gediplomeerd A.N.W.B en F.N.OP Automobielbedrijf „DE TOE KOMST". Dr Stavermanstr. 37. tel. 3908. vMissingen. Te koop Opel Rekord Cabrio let 1956 in goede staat. Te be vragen Spuistraat 5, Vlissingen spotprijs. Violenstraat 60. Goes, tel. 5189. rooien van aardappelen met voorraad of zakkenrooier. Al le kraanwerk en alle verdere landbouwwerk uw adres Loon bedrijf. A. i\ DE VISSER. Pol- redijk 11. Vrouwenpolder, te lefoon 01139331. Plastic zolen, heren f 1,80, da mes f 1,60, kinderen f 1.35. hakken v.a. f 0,60, Lola plok zolen heren f 1,10. dames f 0,90, hakken v.a. f 0,60. L. DE PAGTER, Walstraal 105. Vlissingen. Bergplaats aangeboden voor strandhuisjes. Adres: Noord- straat 12, Meüskerke. Trouwauto's. Tel. 3200. Bruids auto versierd met levende bloemen. Taxi Centrale WAL CHEREN, Turfkaai 11, M'burg. Te koop Fiat 1400, bouwj. 1956. J. J. v. STRIEN. p.a. Banckert- plein 3. Middelburg. Tel. 01130- 3593.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1962 | | pagina 14