Sjaak van der Kloot zegevierde in de Patrijzenjacht te Colijnsplaat Dynamo uit Middelburg nationaal kampioen Coen Niesten winnaar ronde 's-Heerenhoek Ruim tachtig atleten streden om de prijzen Arnemuiden gaf 6-1 voorsprong prijs Emiel Verstraete op tweede plaats NEDERLAND WON TENNIS- INTF.RLAND DUBBELE SOUBURGSE ZEGE IN WATERPOLOTOERNOOI GOESE SAS KOSTEN EERSTE IN BIERVLIET VIJFTIGSTE, TOUR START IN PARIJS ZEEUWS RECORD OOK VERBETERD Zeelandia sloeg 2e klasser: R.C.D.: 4-0 4 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT MAANDAG 27 AUGUSTUS 1962 Na 38 ronden alleen op kop..., _,"a een 6-1 achterstand in de wedstrijd tegen Arnemuiden is het Souburgse R.C.S. er toch nog in geslaagd om gelijk te eindigen. De raeing-mensen presteer den het namelijk op te halen tot 6-6. Reeds direct na de aftrap nam de thuis club het heft in handen en na enkele mi nuten benutte J. de Ridder een voorzet van Van de Ketterij om zijn ploeg de leiding te bezorgen (1-0). Doelman Da- nielscne van R.C.S. werd hierbij gebles seerd en tijdelijk vervangen door de veldspeler Van Klinken. Nadat Van den Berge juist naast het doel van Becks had gekopt moest van Hekken aan de andere kant Van Klinken assisteren om onheil te voorkomen. Arnemuiden was meestentijds op de RCS-helft te vinden, waar intussen doelman Oranje de plaats door een fout van doelman Oranje in een tweede doelpunt uitgedrukt. Het schot van Poortvliet stuitte af op de RSC-keeper en De Ridder schoot daar na de bal onder de te laat vallende R. C.S-doelman in de touwen (2-0). Na ongeveer een half uur spelen ver dween een voorzet van de RCS-rechts- buiten De Nooyer via het hoofd van back Van Belzen in het doel (2-1), maai' 10 minuten voor de rust bracht Poort vliet met een verbluffend mooi doelpunt de voorsprong op 3-1. Na de rust leek het voor R.C.S. een debacle te zullen worden. Nadat Van de Ketterij uit een onmogelyke hoek na vijf minuten de stand op 4-1 had gebracht, schoot De Ridder drie mi nuten later nummer vijf langs doel man Oranje. Na 20 minuten blun derde de R.C.S.-doelman opnieuw, bij een schot van Poortvliet, waardoor het halve dozijn werd volgemaakt Sjaak van der Kloot uit Zundert is zaterdagmiddag te Colijnsplaat voor amateurs en onafhankelijken de grote triomfator geworden van de Patrijzenjacht. Uit een sterk veld renners, kwam de Zundertse coureur tenslotte na 120 kilometer als overwinnaar naar voren. Deze zege was volkomen verdiend, want Van der Kloot was in de 9e van de 50 te verrijden ronden aan de haal gegaan en het peloton zag hem niet eerder terug dan na afloop, tijdens de huldiging. Toch is de zege van Van der Kloot nog in groot gevaar geweest. Want tegen het eind van de strijd lieten de inspan ningen, die hij had verricht om zich op zijn eenzame positie te handhaven, zich gelden. Hij verloor steeds meer ter rein op het peloton en zijn voorsprong, die op een gegeven moment meer dan anderhalve minuut had bedragen, slonk tot nog geen dertig seconden. In de 45e ronde ontsnapten Emiel Verstraete en Leo van Dongen uit Made aan de aandacht van het peloton. De Zeeuw trok er bijzonder hard aan en ondanks het feit, dat Van Dongen geen meter kop deed om de belangen van zijn ploeg genoot Van der Kloot niet op het spel te zetten, voegden de twee achtervol gers zich in de 47e ronde bij de kop loper. In de volgende twee ronden kregen de toeschouwers hetzelfde beeld te zien. Voorop Verstraete, met daarachter Van Dongen, die de Zeeuw angstvallig in de gaten hield en Van der Kloot, die naar het scheen grote moeite had om bij te biijven. gen, kwam de grote verrassing. Verstraete, maar Van der Kloot kwam alleen op de eindstreep af om de bloemenhulde in ontvangst te ne men. Op 50 meter achter hem stre den Van Dongen en de Zeeuw om de twee andere ereplaatsen. Emiel Verstraete toonde zich de beste sprin ter en legde beslag op de tweede plaats. Jachten Door zo vroeg aan de baal te gaan, heeft Van der Kloot eigenlyk voor een bijzonder attractieve wedstrijd gezorgd. Want vele renners hebben in de loop van de koers getracht de Zundertenaar van de troon te stoten. In de twaalfde ronde ging de Yerseke- naar Ko Tolhoek bijgestaan door G. Deykers uit St. Willibrord op jacht naar de koploper. Zij slaagden bijna in hun poging, maar moesten zich tenslotte weer in het peloton terug laten vallen. Daarna waren het in de 17e ronde Bart Zoet uit Sassenheim, opnieuw Deykers en de Noordbevelandse favoriet J. Ver burg uit Kortgene, die een kans waag den. Ook zij hielden het niet lang vol. Terwijl deze gevechten zich achter hem afspeelden, ging Van der Kloot rustig door en vergrootte gestadig zijn voor sprong. In de 24e ronde lag hij een minuut voor. in de 26e min. 25 sec. Dit werd zijn achtervolgers te erg en ver schillende renners, onder wie Wim de Rooy uit Bergen op Zoom, Piet Steen voorde uit Heemstede en Verburg gin- fen op jacht. Tot en met de 38ste ronde on Van der Kloot een voorsprong van meer dan een minuut handhaven. Toen moest hij echter de tol beta len voor zijn inspanningen. Zijn tem po daalde en in iedere ronde moest hij de grote groep dichter bij laten komen. De grote animators van het peloton waren Verstraete en Deykers. Zij wisten te bewerkstelligen, dat de voorsprong van Van der Kloot in do 44ste ronde nog slechts 18 bedroeg. In de wedstrijd voor aspiranten, die aan de Patrijzenjacht voorafging, en een lengte had van 25 kilometer, legde de Zeeuwse kampioen W. Dubois uit Zuid- zande beslag op zijn 20ste overwinning. De uitslagen waren: Patrijzenjacht: 1. J. v. d. Klcot te Zundert, 3.14; 2. E. Verstraete, Eede, 3.14.6; 3. L. van Don- w z.t.; 4. P. Steenvoorde, Heemstede, 3.14.13; 5. C. Haast, Rysbergen; 6. M. de Jong, Breqla; 7. C. Deyker, Beverwijk; 8. J. Timmer, Velsen; 9. B. de Vos, Din- teloord; 10. P. van As, Roosendaal; 11. H. Stevens, Elsloo; 12. J. Verburg, Kort gene; 13. H. de Jong, St. Willibrord; 14. R. Hogerland, Kapelle; 15. W. Sche pers, Stein; allen in dezelfde tijd als Steenvoorde. Ontsnapping In de 45ste ronde ontsnapten echter Verstraete en Van Dongen uit het pe loton en voegden rich In de 47ste ron de bij de koploper. Verstraete stond in de laatste fase van de strijd voor de moeilijke taak de coalitie van Van Don gen en Van der Kloot, beide lid van de ploeg van Toons Simons uit Breda, te doorbreken. Hij slaagde daarin niet en moest genoe, gen nemen met de tweede plaats. Van der Kloot legde eveneens beslag op de visserijpremie. De ploegenprijs werd ge wonnen door het team van Toons Si mons. Middelkamp A werd tweede. Nederland heeft de tennisinterland tegen België, die zaterdag en zondag op de banen van Hanenburg in Den Haag werd gehouden, gewonnen met 2014. Na de eerste dag had ons land een voorsprong van 97. Uitslagen Sjaak van der Kloot uit Zundert heeft zaterdagmiddag beslag ge legd op de eerste plaats in de Pa trijzenjacht te Colijnsplaat voor amateurs en onafhankelijken. Na zijn aankomst ontving hij van Sonja Brevet, de schoonheidsko ningin van de beide Vlaanderen, de bloemen en de overwinnings- kus. (Foto P.Z.C.) Arpiranten: 1. W. Dubois, Zuidzande, 46 min; 2. Joh. Smet, Hansweert; 3. H. Mol, Lewedorp; 4. R. Bukacki, Axel; op 100 meter: 5. A. A. Kerkmans, Nw.- Vossemeer; 6. W. de Feber, Sluiskil; 7. J, Roosendaal. Nieuw-Vossemeer; 8. E. Voerma, Westdorpe; 9. J. Messu, Arne muiden; 10. F. de Brouwer te Breda. DAMES EN HEREN VAN S.Z.V. BEIDEN VOORAAN Hoofdklas teams speelden vlotte demonstratiewedstrijd Het waterpolotoernooi, dat zaterdagmor gen en -middag aan het Goese Sas te Wilhelminadorp is gehouden, is een éclatante overwinning geworden voor de Souburgse Zwemvereniging. Zowel de dames- als de herenploeg legde beslag op de eerste plaats in dit toernooi, waar aan in totaal door zes herenteams en vier damesteams werd deelgenomen. In de finale heren kwam SZV na een har de strjjd tegen de Goese Zwem- en Po lo Club „De Ganze'' niet een 10 zege „uit het water". Ook het damesteam van SZV te Souburg behaalde de eind overwinning door een zege op het team van de zwemvereniging „De Baronie" te Breda. In de herenfinale toonden de Souburgse heren reeds direct na het begin over de beste papieren te beschikken. Meer ini tiatief en een grotere techniek resulteer den dit keer slechts in één doelpunt. Duidelijk bleek dat deze finalewedstrijd van de Souburgse zwemvereniging tegen het Goese „de Ganze", evenals alle voor gaande, mank ging aan een kramp achtig tempo, hetgeen mede werd veroorzaakt door de harde wind en flin ke golven. Ondanks heftige tegenstand „De Ganze" was Vrouwe Fortuna de rijde van de Souburgers. De da mes van SVZ legden tegen de zwem- meisjes van het Bredase „De Baronie" in de finale een zodanige vernietigende schietkracnt aan de dag, dat de cijfers aan het eind van de wedstrijd waren uit. gegroeid tot 62. Tot slot van de wedstrijden speelden de Haagse Zwem- en Poloclub en de Amersfoortse Zwem- en Poloclub een demonstratiewedstrijd, die door A.Z. P.C. met 84 werd gewonnen. De Amersfoortse waterpoloërs bezaten vo rig jaar het nationaal kampioenschap in de zomercompetitie. Uiteraard deden zich momenten voor waarin de hoofd- klas-waterpoloërs speelden uit het boek je „Hoe kunnen wij het publiek het Beste met waterpolo vermaken": na tuurlijk was in serieuze momenten te genieten van goed en haarscherp speeld waterpolo. De uitslag van het waterpolotoernooi aan het Goese Sas was als volgt: dames: 1. SZV, Souburg (beker); zwemvereniging „De Baronie", Breda (lauwertak): 3. comb. „Luctor" en „Zee hond", Middelburg-Vlissingen (medail le); 4. zwem- en poloclub „De Ganze" te Goes, (medaille). Heren: 1. SZV, Souburg (beker); 2. zwem- en poloclub „De Ganze", Goes (standaard); 3 zwemvereniging „De Krabbe", Bergen op Zoom (lauwertak); 4. zwemvereniging „De Bruinvis", Sas van Gent (medaille); 5. zwemvereniging „De Baronie", Breda (medaille); 6. zwem- en poloclub „De Zeehond", Vlis singen (medaille). De uitslagen var wedstrijden waren: GanzeBruinvis 85; ZeehondSZV 09; SZVLuctor 61; BaronieGan ze 22 (Ganze wint na loting); Zeehond Krabben 02; GanzeBaronie 1 (Baronie wint na loting); Bruinvis1 ronie 62; KrabbenSZV 35. De toernooileiding was in handen van de heer P. Slabber te Eindhoven; toemooi- secretaris was de heer J- Bogaard. De prjjzen werden uitgereikt in het café an de heer Dekker. De belangstelling oor dit waterpolotoernooi was niet bo en verwachting. Het werd georgani seerd door de zwem- en poloclub „De Ganze" en de zwem- en liadclub ,,'t Sas", beide te Goes. Alle clubs, uitge zonderd „De Baronie" uit Breda uit de 3e klas KNZB, spelen in de vierde klas KNZB. De Kapelse renner Dies Kosten heeft de dertiende ronde van de Kapitalen Dam, die dit weekeinde In Biervliet verreden Is, op rijn naam gebracht. In de sprint won hij van een groepje van 5 renners met wie hij een ont snapping had georganiseerd. Hij legde de 70 kilometer af in 1 uur 57 min. en 45 sec. Reeds in de tiende ronde ging de ster ke renner uit Kapelle ervandoor, sa men met Beugels uit Sittard- Zij kre gen een kleine voorsprong, die drie ron den later werd overbrugd door een drie tal, dat het peloton was ontvlucht, na melijk H. Lochs uit Meers, W. de Wilde uit Oudelande en C. de Veth uit IJzen- dijke. Een sterke Zeeuwse vertegen woordiging in dit kopgroepje dus, dat vanaf de dertiende ronde zijn voor sprong steeds verder opvoerde. Het werden 30 seconden, later één minuut en met nog enkele kilometers te rijden lagen de vijf kopmannen zelfs ander halve minuut voor op het peloton- In de eindsprint had Dies Kosten nog genoeg reserves over om zijn vier mede- ontvluchters te verrassen. Hij werd dus eerste, gevolgd door Beugels en Lochs. De renners zorgden voor een aantrek kelijke wedstrijd, die door vele belang stellenden werd bijgewoond. Bijna veer tig premies zorgden voor talrijke steeds weerkerende sprintjes aan de finish lijn. De uitslag van de wedstrijd luidt: 1 D. Kosten, Kapelle; 2 E. Beugels, Sittard; 3 H- Lochs, Meers; 4 W. de Wilde, Oude lande; 5 C. de Veth, IJzendijke; op 1 minuut: 6 W. van Alphen; 7 A. Kornells, Biervliet; 8 E. Dhondt, Eede; 9 H. van Llerop, Hillegom; 10 S. van Llerop Hillcgom; 11 -W. Bos, Zevenbergen; 15 C. de Smit, Hoofdplaat; 13 A. Steen bakker; 14 C. de Wolff, Souburg en 15 P. v. d. Yssel, Den Haag. Uitslagen Aan het Goese Sas is zaterdag een groot waterpolotoernooi aehouden, waaraan door niet minder dan tien dames- en herenploeaen uit Brabant en Zeeland werd deelgenomen. De foto geeft een beeld van een der wedstrijden, aie ge spannen door het publiek wordt ge volgd. Indonesiër Tan leidt in meestertoernooi Het internationale meesterscliaaktoer- nooi is zaterdag voortgezet met het spe len van de partyen uit de negende ron de. De Indonesiër Tan, die remise speel- tegen Hartocli staat nu met 6'/2 pnt. bovenaan en hij bereikte hiermede zijn eerste meesterresultaat. De uitslagen wai-en: Langeweg (Ned.)-Donner (Ned.) Henneberke Ned.)-Kieninger (Did.) Kool (Ned.)-Rellstab (Did.) 0-1; Heidenfeld (Dld.)-Dunkelblum (Did.) Vz-Vz', Czerniak (Isr.)-v. d. Berg (Ned.) 1-0; Hartoch (Ned.)-Tan (Ind.) %-%. De stand na de negende ronde ziet er als volgt uit: 1. Tan 6Vz pnt.; 2. en 3. Donner en Czer- nik beiden 6 pnt.; 4. Kieninger 5 pnt.; 5. v. d. Berg 4V2 pnt. plus een afgebr, partij; 6. Dunkelblum 4V> pnt. (6-1). Toen vyf minuten later Van Eenennaam een toegekende straf schop In een tweede R.G-S.-treffer omzette (6-2), bleek dit het keer punt in de stryd. Arnemuiden nam de zaken even te ge makkelijk op en toen Becks door een schot van Van den Dries werd verrast en De Nooyer na een half uur een fout van back Traas met een doelpunt af strafte (6-4), zagen de Souburgers plot seling weer mogelijkheden. Inderdaad slaagden ze er in de resterende speeltijd nog in door treffers van De Nooyer en Van den Berge een puntenverdeling uit het vuur te slepen. De opbrengst, die voor Sport Steunt Zonneveld was be stemd, bedroeg samen met het bedragje van de doelpuntenactie 113.85. DE REGENBOOGKOERS Met voorsprong van 60 meter op Van Est Coen Niesten heeft zondagmiddag in de Regenboogkoers voor profs en on afhankelijken te 's-Heerenhoek duide lijk willen maken, dat voor wat hem betreft, de Nederlandse afvaardiging naar de wereldkampioenschappen te Salo, geen tweederangs selectie is- Op overtuigende wijze won hij deze koers, over een afstand van 120 kilometer, ver deeld over 55 ronden. Hij had samen met Wim van Est enkele ronden voor het einde een flinke voorsprong geno men op een klein groepje. Met nog een halve ronde voor de boeg zag hij kans om „IJzeren Willem" van zijn wiel te rijden en een gat van 60 nieter te slaan. Om dit te presteren moet men nog altijd van goeden huize komen. In de eerste ronden gaven deze profs en onafhankelijken een voortreffelijke show ten beste, die de toeschouwers in de waan moest brengen, dat er fel werd gestreden. Het duurde tot in de 19e ronde voor de eerste echte ont snapping viel te noteren. Het was ech ter meteen raak. Frans Balvert uit Am sterdam nam ongeveer 30 seconden, voorsprong, welke groeide tot'47 sec. in de 25ste ronde en het peloton reageerde nog steeds niet. Balvert kreeg steun van Jos Linders uit Roosendaal en A. Rutte uit Haarlem, die een ronde ach terstand hadden opgelopen. In de 30e ronde schrok het peloton echter wakker en ging op jacht naar de koploper. In de 34e ronde moest Balvers het hoofd buigen voor een groepje met ondere andere Wim van Est, Emiel Verstraete en Coen Nies ten. Op 50 meter achter hen volgde de rest van het peloton, waaruit reeds eerder Dick Groeneweg uit Numansdorp, wegens een defecte de- railleur was verdwenen. de 54e ronde gedubbeld door Niesten en Van Est. Op de helft van de laatste ronde ontsnapte Niesten aan de aan dacht van Van Est en zegevierde met 60 meter voorsprong. Op 34 seconden volgden achtereenvolgens Van de Ven, Sijthoff en Hermes. De uitslag was: 1 Coen Niesten, Heems kerk, 120 kilometer in 3.2-; op 60 me ter 2 W. van Est, St.Willebrord; op 34 sec. 3 L. v. d. Ven, Vlijmen; 4 Th. Sijthoff, Rotterdam; 5 J. Hermes, Ber- kel; o" 38 seconden 6 P- Steenvoorde, Heemstede; 7 C. Lute, Castricum; 8 P. van Horst, Klundert; 9 M. Snijder, Halfweg; 10 F. Balvert, Amsterdam; U G. Pos, Vreeland: op 1.43: 12 P. de Jong, Amsterdam; 13 F. Stevens, Dus- sen; 14 L. van Kruiningen, Hooger- land en 15 P. van As. Beslissing Nadat het peloton weer een geheel was geworden kwam in de 41e ronde de beslissende ontsnapping. Leo van de Ven, Coen Niesten en J. Hermes uit Berkel sprongen uit de grote groep weg. Theo Sijthoff uit Rotterdam en Wim van Est uit St.-Willibrord zagen het gevaar bijtijds en gingen achter do vluchters aan. Zij slaagden er in om bij te komen en in de 42e ronde hadden de vijf renners een gat van ongeveer 150 meter geslagen. Ook Cees Lute en Piet Steenvoorde deden nog pogingen om bij de kans hebbers te geraken, maar moesten na enkele ronden het loodje leggen. De kopgroep liep steeds verder uit en had in de 49e ronde een voorsprong van 1 min. 10 sec. In de 50e ronde ging Wim van Est er vandoor. Hij kreeg de attente Coen Niesten aan zijn wiel en zij namen een flinke voorsprong op het kopgroepje, waarbij zich ook Mik Snij der had gevoegd. Het peloton was in tussen in vele delen uiteengevallen. De Zeeuwse favoriet Miel Verstraete vocht ver in de achterhoede cn werd in Atletiekwedstrijden in Goes Han d'Hont toonde zich een der beste Zeeuwse sprinters Ongeveer tachtig atleten namen zater dagmiddag deel aan de door de atletiek vereniging AV '56 uit Goes georgani seerde atletiekwedstrijden. Vooral bjj de junioren waren er goede wedstryden te zien, Han d'Hont van R.K.H.A.V. uit Hulst liet by de A-junioren weer eens zien, dat hij één van de beste sprinters is die Zeeland op het ogenblik bezit. In prachtige stijl won hy zowel de 100 als de 300 meter. Hy liet over deze afstan- De aankomst van Van Zundert van Thor bij het nummer 200 meter heren, tijdens de atletiekwedstrijden van AV den tjjden van 11.2 en 38.2 seconden voor zich afdrukken (hij had in serie de 100 meter reeds in de fraaie tijd van 11.seconden gelopen). Voor de heren stond er onder meer een sprinttweekamp op het programma. B. van Zundert van Thor uit Roosendaal won zowel de 100 als de 200 meter in 11.en 23.1 seconde. Ook de tweede laats op dit nummer was voor een irabander, n.l. G- Goverde eveneens lid van Thor. Van de Zeeuwse sprinters was Piet Versluis van Dynamo uit Mid delburg de beste. Hij eindigde als derde met de tijden: 11.4 en 24.3 seconden. De belangstelling voor de technische nummers was byzonder klein. De or ganisatoren badden slechts voor het nummer kogelstoten inschrijvingen ontvangen. Bij de lieren won I. do Bruyne van Zeeland Sport uit Vlis singen met een stoot van 10-69 me- De organisatoren van de Tour de France zijn voornemens van de vijftigste ronde, die van 23 juni tot en met 14 juli van het volgend jaar wordt gehouden, iets zeer bijzonders te maken. Zij overwegen j.a. om de start, in tegenstelling tot de gewoonte van de laatste jaren, ditmaal in Parijs te laten plaatsvinden. Het pas opgerichte Thoolse Boys, de voetbalclub uit Tholen, speelde zater dag een oefenwedstrijd tegen de sterke Zeeuwse eersteklasser V.C.K. uit Kou- dekerke. Met twee teams, het eerste en het tweede, waren de Tnolenaren naar Walcheren gekomen om te laten zien. dat zij in dè competitie beslist niet met de handen in het haar hoeven te xitten. Het eerste elftal van Thoolse Boys loor met 5-2, maar van dit V.C.K eigen huis verliezen zelfs de sterkste clubs uit de eerste klas geregeld. Het tweede elftal van de Tnolenaren be haalde nog een beter resultaat, want de V.C.K.-reserves konden slechts op het nippertje met 3-2 winnen. (Foto P.Z.C.) R. Stoutjesdijk van Delta Sport uit Zie- rikzee won het kogelstoten bij de meis- jes-C. Zij haalde een afstand van 9.71 meter. Het nummer verspringen jon- ;ens-A was voor Zeeland byzonder sterk jezot. J. van Broekhoven van Diomedon zag kans een afstand van 6.47 meter tc overbruggen. Naast hem waren er nog twee jongens die verder dan 6 meter ""rongen. Dit waren de twee R.K.H.A. ■atleten G. Ranchaert (6-24) en P. dc Kraker (6.03). 1500 METER De 1500 meter lieren leverde een over winning op voor P. Zuydervelt van Ex celsior '55 uit Putte. Hij wist zich na anderhalve ronde van het veld van tien lopers los te maken cn kreeg al gauw eeu voorsprong van ongeveer dertig me- OP 4 MAAL 1500 METER Tijdens de Nederlandse estafettekam pioenschappen, die op de Nenytosintci- baan in Rotterdam werden gehouden, heeft de ploeg van Dynamo uit Middel burg beslag gelegd op de titel op 4 maal 1500 meter- Voor dit fraaie resultaat zorgden Piet Zwartepoorte, Hans Boste laar, Cas Mulder en Hein Cujé. De Mid delburgers legden «leze estafette af in de nieuwe Zeeuwse recordtyd van 16.41.8, een verbetering van liet oude record met niet minder dan 18.4 secon de. Voor de tyd van 17.00.2 zorgden in 1957 Rien Mondeel, Piet Zwartepoorte-, Hans Bostelaar en Hein Cujé tijdens «1e nale ploeg Plet Zwartepoorte starlte als eerste lo per en hij gaf in tweede positie over aan Hans Bostclaar. De ploeg van A A-V. '36 uit Alphen aan de Rijn had toen de leiding. Hans Bostelaar moest enig ter rein aan de mannen uit Alphen prijs geven en moest ook dc A.A.C-loper uit Amsterdam voorbij laten gaan. Bostelaar gaf dus als derde over aan Cas Mulder, die daarna begon aan een voortreffelijke race. Hy startte niet een achterstand van ongeveer twintig meter op de A.A.V.-loper, maar nil zorgde er voor, dat de laat ste Mmdelburg.se loper, Hein Cujé, ter op iiet inmiddels naar de tweede plaats opgerukte A.A.C. kon begin nen. Het was voor d» Nederlandse crack dan ook niet moeilijk om het kampioenschap veilig te stellen. Zeker niet toen Harry Jansen van A-A.C. inzag, dat er voor zijn ploeg toch geen eer meer te behalen was en de laatste „opdracht" overgaf aan een an dere loper. De vier maal 100 meter werd gewonnen door het dappere team van Trekvogels, dat de Groningse A.V.G - ploeg met ster ren als Hans Smit en Frits Boss met een tijd van 42.6 ruim achter zich Het. De vier maal 400 meter was voor Mi nerva en de 4 maal 800 meter voor A.A.C.dat zijn recordpoging door wind en weinig tegenstand zag verijdelen, De Middelburgse 3e klasser Zeelandia heeft kennelijk zoveel inspiratie geput uit de wedstrijd SpartaBlauw Wit, waar de hoofdstedelingen als toeschou wers aanwezig waren, dat ze later op de middag in Dordrecht als actieve veld- spelers de Dordtse westelijke 2e klasser R.C.D. geen schijn van kans op een goed resultaat gaven. Het werd 40 voor Zeelandia. De Zeeuwse 3e klassers hadden gedu rende de gehele wedstrijd een overwicht, dat zij dank zy tie nieuwe aanwinsten Jan van Huizen cn Cas Huybrcgtse in behoorlijk zichtbare resultaten konden ombuigen. Voor rust gaf Van Huizen zijn ploeg de leiding, ccn voorsprong, die hy na de thee met twee goede doelpunten opvoer de tot 3—0. In de eindfase bracht Huy. bregtsc de stand op 40. >ergen. Hy meter ver. Tolhoek cn Van RIel van Dynamo werd die voorsprong wel verkleind, maar toch ging Zuydervelt ruim tweo en een halve seconde voor zjjn naaste concur- Scliaaf (A-junior) en Tolhoek hadden ten slotte de zelfde tyd, maar Van der Schaaf werd als tweede geklasseerd. Ook de 600 meter jongens-B was een spannende race. Wijnachter van Schei- do Sport uit Terneuzen nam kort na do start reeds alleen de leiding cn stond deze niet meer af. Even leek het erop dat Munnlkhof van AV '56 nog een be dreiging voor hem zou gaan vormen, doch deze kreeg een inzinking en ein digde op de derde plaats- Oerlemans van Excelsior '55 legde na een sterke eindsprint beslag op de tweede plaats. Het verspringen meisjes-A leverdo een overwinning op voor M. Tak van Thor. Zy sprong 4.51 meter. M. de Burger van R.K.H.A.V. werd tweede, haar sprong was slechts zes centime ter korter dan die van de winnares. Op do honderd meter bleef het Hulster- se meisje echter juist voor M. Tak. Zij zegevierde in de tyd van 13 6 seconde. De finale van de 80-meter jongens-B was byzonder spannend. G. Ranchaert van R.K.H.A.V. won deze afstand in de mooie tijd van 9.3 seconde. C. Schetters van AV '56 werd tweede, 0.2 seconde nd Ranchaert. VLISSINGS SUCCES BIJ LAGERE-ELFTALLENKAMP Het lagere elftallentoernooi, «lat bij toerbeurt door de daaraan deelnemende verenigingen Middelburg, MOC, TSC en Vlissingen wordt georganiseerd werd voor de vijfde maai, ditmaal in Vlissin gen gehouden. Bij de tweede elftallen werden de Vlis- slngse spelers, die al hun wedstryden wonnen, winnaars. MOC behaalde dc tweede, TSC de derde en Middelburg de II-Mlddelburg II 1-0, Middelburg II- MOC I 1-2 cn Vlissingen H-TSC II 2-0. Ook by de derde elftallen ging de eerste prh's naar Vlissingen. Middelburg IH, dat eenzelfde aantal punten behaalde maar een slechter doelgemiddeldc had, moest genoegen nemen met de tweede plaats. TSC III bereikte de derde plaats terwyi MOC IH de rij sloot. In de groep „vierde" elftallen kwam TSC als eerste uit de bus omdat hun doelcijfers beter waren dan die der Vlissingers, die ook hier met een geiyic aantal punten eindigden. De derde plaats was voor Middelburg en ook hier moest MOC met de laatste plaats gc- Inocgen nemen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1962 | | pagina 6