CHAUFFEURS AUTOMONTEURS POPULAIR SAMEN IN HET MODERNSTE WASMIDDEL EXPEDITIEPERSONEEL LET OP HET MERK telegrafist(e) >Gy VAN GEND LOOS Eén wasmiddel geeft alles wat U verlangt. Radion Rekord wast helder-wit èn veilig-zacht. En bovendien... 't werkt vlot, modern! Kies voortaan Radion Rekord! GEEF ZE DAAROM ALTIJD EEN ECHTE ervaren LASSERS en PLAATWERKERS. VERTEGENWOORDIGER DONDERDAG 23 AUGUSTUS 1962 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT 11 Gasfornuizen Gaskomforen Strijkijzers Stofzuigers VERENIGING „ZIEKENHUISVERPLEGING OP WALCHEREN", Blauwedijk 13 - Middelburg. MEDEDELING AAN DE LEDEN TE VLISSINGEN. Wegens ziekte kan onze agent, de heer J. J. Passenier te Souburg deze maand geen incas so's verrichten. Betalingen kunnen geschieden op giro 625118 t.n-v. vernoemde agent of ten kantore Blau wedijk 13 te Middelburg. De administrateur. ZELF SCHILDEREN Dan 3 bussen halen en maar 2 betalen of grootverpakking 5 kg afwasbare plastic muurverf 12-; 2 >2 kg af wasbare muurverf 4.75 5 kg plastic grondlak ƒ7— en 9-; 5 kg glanslak 9.- en 11.-; 5 kg japanlak voor binnen en buiten 13.- en 16.-; 5 kg synth. lak 13.- en 16.-. Ook zeer mooi en voordelig behang bij 't REVENOL VERFHUIS Groenewoud 68, telefoon 0 1184 - 2206, VLISSINGEN. Reclame deze week: 100 gr. rookvlees 57 ct. 100 gr. gebraden gehakt 25 ct. Levensmiddelenbedrijf D. VRIENS, Vlasmarkt 4 - Tel. 2740 Middelburg. Door het verbindend wor den van de enige uitdelings- lijst is het faillissement van II. VAN SOOLINGEN, wonende te Retranchement (voorheen te Breskens) ge ëindigd. De curator, mr. H. Bruin. Door de e.a- heer rechter commissaris in het faillis sement der nalatenschap van wijlen Jozef Frans de la Ruelle, in leven zaakdrij- vende te Hulst aan de Van Waesberghestraat nr. 10 en gewoonde hebbende te Sint- Niklaas (België), is be- 1. dat de termijn, binnen welke de schuldvorderin gen moeten zijn inge diend, zal eindigen op 21 september 1962; 2. dat de verificatieverga dering zal worden ge houden op donderdag 11 oktober 1962 te 14.30 uur in het Gerechtsge bouw, Hofplein 8 te Middelburg. Hulst, 20 augustus 1962. Mr. H. C. M. van Son, curator, Houtmarkt 6. Van Gend Loos vraagt voor liaar bedrijven le: Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Zaandam HET MOGELIJKHEDEN VOOR VERDERE OPLEIDINGEN O.M.TOTVORKTRUCKRIJDER Wij bieden U interessant en zelfstandig werk. Volledige pension- en reiskostenvergoeding. Vrije werkkleding voor expeditiepersoneel en monteurs. Gratis uniform voor chauffeurs. Toeslagen voor eventueel overwerk, avond- of nachtarbeid. Een loonweek van 45 uur. Nieuwe, gunstige loonregeling. Voor het ge hele personeel (ook voor echtgenote) jaarlijks enige aantrekkelijke mogelijkheden voor bin nenlandse réizen. Vrije zaterdag. Laat U eens nader inlichten; U kunt zich dagelijks yan 9.00 tot 19.00 uur vervoegen bij het dichtst bij Uw woonplaats gelegen Van Gend Loos-kantoor te: Middelburg - Kanaalwcg 34 Goes - Willielminastraat 41 Vlissingen - Stationsplein Bergen op Zoom - Stationsplein 2 Roosendaal - Spoorstraat 2 REISKOSTEN WORDEN VERGOED EXPEDITEURS SINDS 1796 HELDER-WIT Geen zinkzeepvlekken, geen kalkzeepvlekken. Alles helder, helder-wit. Ideaal voor modern wassen in de wasmachine! VEILIG-ZACHT Rijk, welig schuim; lekker vol, zacht sop. U herkent meteen de veilige zachtheid van Radion. VLOT-MODERN Poeder, dat niet stuift lekker geurt en metéén oplost. Geen papje meer maken. Spoelen in warm óf koud water, 't Is de moderne manier van wassen. RR 1I3.5K.275.65 OOK VOOR SCHOOL DE met feilloos druksysteem - de ideale balpen voor slechts Alleen B/C heeft soepel verende schokbrekers *!,"n SIC heeft de diamantharde carborundumkogel Alleen verenigt alles wat U van een balpen verlangt voor de laagste prijs Bic Benelux-kantoor Nederland Herengracht 560 - Amsterdam-C. verende schokbrekers Algemene kennisgeving. Restaurant „De Caisson", Rijksweg, Kapelle - Biezelinge. Vrijdag ö.s., 's middags te 4 uur, opening van eerste Zeeuwse Rollcurlingbaan door de edelachtbare heer burge meester Van Suijlekom te Kapelle. De directie. MACHINEFABRIEK EN CONSTRUCTIEBEDRIJF J. DE NOOD ZN. - Middelburg, vraagt voor spoedige indiensttreding Goed loon. Goede sociale voorzieningen. 5-daagse werkweek en afwisselend werk. Sollicitaties iedere werkdag van tot 17 uur aan het bedrijf. Oude Veerseweg 1 (Klein Industrieterrein). FOCUS VEILIG N.V., fabriek vraagt v l veiligheidsartikelen. Middelburg, spoedige indiensttreding enige mannelijke medewerkers voor de afdeling perserij, enige meisjes voor de afdeling montage en expeditie. Aanmelden persoonlijk aan ons kantoor Lange Noordstraat 19, van 9 00 -12-00 uur en van 13.00-17.00 uur. Voor spoedige indiensttreding gevraagd a mogelijk met vakkennis en in het bezit van rijbewijs. Schriftelijke sollicitaties te richten aan FA. J. KONRAAD ZN., IJZERHANDEL, Domb. Schuitvlot 23, Middelburg. Telegraafkantoor te Amsterdam vraagt jeugdig vrouwelijk en mannelijk personeel voor opleiding tot Vereiste: diploma MULO ol bewijs van overgang naar de 4e klas van een HBS, Gymnasium of Lyceum. Geboden wordt: een interessante en veelzijdige werkkring in een modern ingericht telegraafkantoor, dat een knoop punt vormt in het internationale telegraafnet reiskostenvergoeding aan hen, die in de omgeving van Amsterdam woonachtig zijn gunstige pensiontoelageregeling vol salaris gedurende de (kosteloze) vooropleiding, die enige maanden duurt en in de kantoortijd wordt gegeven. Sollicitaties te adresseren aan: de directeur van het Telegraafkantoor Amsterdam N.Z Voorburgwal 182 te Amsterdam-C Telefoon (020) 6 20 62 toestel 819

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1962 | | pagina 11