Internationaal concours hippique 2e pinksterdag - Bergen op Zoom O I ROXASECT Vrije dagen 1 van/iere fl F E L I X Badkostuums GRATIS FOTO-CINE CATALOGUS 1962-63 PINKSTERAANBIEDINGEN WALCHEREN ZUID-BEVELAND VRIJDAG 8 JUNI 1962 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Met blijdschap geven wij kennis van de geboorte van ons zoontje en broertje JOHANNES BASTIAAN. J. Nieuwenhuyze L. Nieuwenhuyze- Koppejan 's-Heer-Arendskerke, 7 juni 1962. Deestraat 4 E. 16 juni a.s. verloven zich Betje Wolffstraat 244, Den Haag B. LANDHEER Oude Singel 28, Leiden, Boulevard Evertsen 16, Vlissingen Receptie: 15.3017.00 uur, Paviljoen Gemeentemuseum Cornelis de Wittlaan 5, Den Haag. Op 10 juni a.s. hopen onze ouders, behuwd- en grootouders, GERRIT VAN SIGHEM en SÜZANNA VAN SIGHEM-JANSE hun 35-jarige echtver eniging te herdenken. Hun dankbare kinde ren, behuwd- en kleinkinderen. Westkapelle: L. van Sighem. J. F. van Sighem- LaBruyère. Suzan. Kees. Den Haag: J. P. van Sighem. Gelegenheid tot felici teren op 16 juni van 3- 5 uur in zaal wed. Hui- bregtse; Koudorpstraat 41. Westkapelle. 8 juni 1962. Voor de ontstellend veel be wezen van belangstelling op mijn 98ste verjaardag op 4 juni j.l., betuig ik m(jn hartelijke dank. Cathaljjntje S. Provoost. De heer en mevrouw GEURAND- SCHOENMAKERS zeggen, mede namens we derzijdse ouders, dank voor de blijken van belangstel ling bij hun huwelijk onder vonden. Eindhoven, juni 1962. Mede namens vrouw en kin deren zeg ik hartelijk dank aan allen, die op velerlei manieren 1 juni tot een on vergetelijke dag hebben ge maakt. We zijn zeer dank baar voor zoveel aanhanke lijkheid. J. Deij. Oost- en West-Souburg. Tandarts P. Blaauw AFWEZIG t.m. maandag 25 juni. J. S. Bloos arts AFWEZIG van zaterdagmiddag tot dinsdagavond. Waarn.: G. A. v. Bockel, arts. Tandarts K. E. van der Veen Middelburg, a.s. zaterdag en dinsdag geen spreekuur. P. Kleinepier, arts, zaterdag 9 juni t»62 GEEN SPREEKUUR. Huisvrouwen, die bij alle kruideniers zijn geweest, zeggen: „Geef mij toch maar m'n VéGé-kruidenier". Alleen insektenverdelger in de moderne spuitbus heeft deze extra voordelen doodt opslag alle insekten ongevaarlijk - onbrandbaar frisse geur - vlekkeloos GEVRAAGD: 2 WERKSTERS of KAMERMEISJES F. CHRISTIAANSEN Hotel //Zeeduin" Dishoek, teL 266. Heden overleed, na een kortstondig lijden, onze lieve schoonzuster en tante, mevrouw - H. E. DE PAGTER- VAN BOVEN, weduwe van W. de Pagter, op de leeftijd van 74 jaar. Middelburg: W. F. v. d. Plankr de Pagter. J. de Pagter- Jonkman. M. C. de Pagter- Schelfout. A. de Pagter. J. de Pagter- de Lange. Apeldoorn: L. van Griethuizen- de Pagter. G. van Griethuizen. Bergen op Zoom: P. E. Sakko- de Pagter. F. A. Dourlein- de Pagter. G, A. Dourlein. Neven en nichten. Middelburg, 6 juni 1962. Algemene kennisgeving. Heden overleed, zacht en kalm, onze geliefde moeder, behuwd-, groot- en overgroot moeder. geboren Buysrogge, in de ouderdom van bijna 83 jaar. Oost-Souburg: K. M. Wielemaker. A. Wielemaker- Kakebeeke en kinderen. Middelburg: A. W. Franchimont- Wielemaker. L. Franchimont en kinderen. Middelburg, 7 juni 1962. Oosterscheldestr. 147. De begrafenis zal plaatshebben op zater dag 9 juni, om 10.30 u. op de algemene be graafplaats te Middel burg. HAAMSTEDE Schouwen-Dui veland) Bij inschrijving te koop woonhuis met schuur, erf en bouwland aan de Bouwmansweg num mer 9 te Haamstede (gem. Weslerschouwen) sectie B no. 555, groot 52.20 are. Geschikt voor tuinbouw. Vrije vestiging voor perma nente bewoning. Direct te aanvaarden. Inschrijvingsbiljetten in te leveren uiterlijk 22 juni 1962 ten kantore van nota ris Klaassen te Zierikzee, Oude Haven 14, telefoon 01110-2168. Getroffen door de zeer vele bewijzen van deelneming, ontvangen na het overlijden van onze lieve vader, be huwd- en grootvader L. DE KRAMER, betuigen wij langs deze weg onze oprechte dank. Uit aller naam, C. p. de Kramer. Middelburg, juni 1962. Voor de vele bewijzen van medeleven en deelneming tijdens de langdurige ziekte en na het overlijden van onze lieve moeder en groot moeder, DINA SCHUIT-PAAUWE, betuigen wij onze harte lijke dank. Inzonderheid aan H.H. doktoren en verple gend personeel van het rusthuis „Ter Poorte" voor de medische behandeling en dc liefdevolle verpleging. Uit aller naam, H. Baurdoux. Middelburg, juni 1962. Stationsstraat 32. HOEST UW KIND? NoficrmoryiY Molrosüm Foftc helpf/ lo'.t. looisli|rrt vnobkl goód,.;Flacorj bij elke 'drogist'. Openbare verkoping. Notaris A. A. Moggré te Middelburg i. v. op donder dag 21 juni 1962 des avonds 8 uur in het Notarishuis aan de Koepoortstraat te Middelburg In het openbaar te verkopen: een WONING met TUIN aan dc Sciswcg 103 te Mid delburg, groot 99 ca. Ontruimd te aanvaarden. Lasten 19,13. Bezichti ging: 20 en 21 juni van 10- 12 en 2-4 uur. Nadere Inlichtingen ten kantore van voornoemde notaris, Sint-Janstraat 9 (tel. 01180—2123). AFGEMAT, OVERSPAN NEN, MOE ?U BENT AAN SCI-IIEFFER'S BLOED- WIJN TOE Bij uw apoth. en drogist. Wed. P. DE JONGH GOES. te houden op zaterdag 23 juni 1962 te 2 uur 's namid dags in Hotel Centraal. Grote Markt te Goes. De punten van behandeling liggen vanaf 11 juni 1962 voor aandeelhouders ter kennisneming ten kantore der vennootschap. Aandelen moeten uiterlUk 20 juni 1962 worden gede poneerd ten kantore der vennootschap te Goes of bij een bankinstelling. Het depotregu geldt als be wijs van toegang. De directie. Groot springconcours Faites votre jeu Dressuurwedstrijden Jachtrit over de renbaan Hogeschool Tuigpaarden Landelijke ruiters Aanvang 10.00 en 13.30 uur Auto- en rijwielstalling op het terrein Met diepe droefheid ge ven wij kennis van het overlijden van onze ge liefde man, vader, be huwd- en grootvader MARINüS DRIJGERS, op de leeftijd van 69 jaar. 's-Heer-Abtskerke P. M. Drijgers- Schipper Brouwershaven: A. P. Drijgers P. C. Drijgers- Van Liere Katwijk: M. L. Klap- Drijgers P. J. Klap En kleinkinderen. 's-Heer Abtskerke, 7 juni 1962. Dorpsstraat 6. De begrafenis zal plaatshebben op zater dag 9 juni a.s., des middags om 12 uur. Pinksterdagen V Ja. juist dan komen die gemakke lijke weekenders zo goed van pas. Zo'n lekkcr- zittende, vlotte Trenco weekender 14,90-1975) koopt U natuurlijk bij Speciaalzaak herenkleding I.DEWM8B Jntr MIDDELBURG Nieuwe Kerk Middelburg ORGELCONCERT door Willem Hülsmann uit Amersfoort op dinsdag 12 juni (3e pinksterdag), des avonds 8 uur. iiininn gevitamineerd het gezonde, voor delige voedsel ook voor jonge, katjes Fellx geeft uw kat in prachtig 555ste STAATSLOTERIJ "e kios i6e nis» HOGE PRIJZEN 5000 11080 1500 1246 1000 4617 5184 5286 6631 10281 10391 400 2707 5016 6304 7443 9093 9793 10018 1166S 12S76 13202 14318 15655 2CW50 21033 200 1084 1761 2442 4403 5813 6261 6662 7425 7608 S947 9614 9699 9782 10094 13S59 13S82 13885 14403 14521 16071 16266 16437 17347 18091 1S993 19690 20496 PRIJZEN VAN ƒ80.- 1029 035 110 120 128 143 149 189 326 344 441 442 594 627 739 887 888 909 2009 055 066 167 246 338 355 369 382 397 404 528 594 679 705 732 802 834 847 900 3106 317 331 c 745 4063 095 284 3 9 395 450 494 502 526 706 i 557 661 685 ^32 745 746 8117 153 294 431 450 463 569 607 639 641 643 666 735 737 791 858 944 970 6060 128 219 245 298 303 308 530 553 598 603 606 690 732 751 805 80S 852 854 859 872 875 985 988 7085 229 286 368 423 445 692 768 804 820 909 923 940 8019 020 158 22S 249 262 304 394 430 476 484 570 611 680 707 834 887 951 0026 040 087 260 303 511 668 685 731 752 806 820 83S S56 9S5 997 10064 112 157 254 424 464 484 512 602 636 NIETEN 687 731 804 816 819 872 996 998 11004 046 056 099 148 279 367 448 460 504 648 742 747 781 857 884 905 12025 157 252 303 361 417 477 861 882 931 939 13039 142 158 208 235 310 401 457 624 957 14003 018 082 088 091 126 178 267 295 786 S56 863 864 921 927 15003 0S9 111 167 323 361 519 611 650 741 lfioll lil 207 380 528 535 745 751 791 17041 058 073 198 293 305 308 365 498 698 820 879 881 906 18033 120 150 180 616 624 687 694 695 733 797 Oranje-Groene Kruis Vereniging voor Diaconessenarbeïd te Middelburg. Algemene ledenvergadering op dinsdag 19 juni 1962, des avonds te 8.00 uur in het Polderhuis, Groenmarkt 10 te Middelburg. S.v.p. lidmaatschapskaart meebrengen. Namens het bestuur, J. de la Hayze, voorz. G. C. D. Rutgers van Rozenburg, secr. 19005 061 068 070 317 379 816 855 925 927 981 984 991 200S9 216 243 260 350 364 408 492 577 602 673 6S2 754 806 839 891 905 985 21023 168 4S6 547 600 762 814 837 911 926 927 1017 021 069 076 078 0S5 153 167 177 194 243 255 282 313 336 34S 354 355 416 420 428 437 470 494 532 537 572 576 5S6 608 664 669 802 S22 839 859 S92 933 934 2011 079 092 099 100 111 126 179 191 209 218 238 277 349 367 406 459 475 4S3 515 598 645 660 672 717 740 776 S04 S17 S25 S52 902 924 96S 979 3003 01S 024 031 071 089 096 109 117 130 163 166 1S1 187 269 272 2S1 293 306 313 352 355 369 377 397 414 419 430 441 444 454 475 545 549 600 632 634 70S 734 73S 802 814 S19 831 857 S66 S67 889 919 936 942 957 976 985 4013 020 024 041 062 077 214 219 220 226 232 253 352 3S3 400 447 493 512 540 567 571 584 639 653 701 72S 734 SOI 809 815 S34 S56 S69 SS5 939 BOOG 014 027 035 04S 059 072 116 140 183 240 242 276 326 329 341 363 403 405 430 5S0 593 621 653 709 711 7S3 784 787 826 S4S S63 897 912" 92S 942 6001 004 023 061 065 079 107 142 147 150 168 191 223 273 306 313 314 339 369 376 384 413 427 457 507 529 572 611 623 682 710 715 717 723 73S 739 861 932 934 940 7015 032 043 062 065 078 154 184 209 213 253 259 273 2S0 294 310 337 384 40S 412 448 472 480 501 535 544 597 600 630 641 656 680 713 780 791 792 818 827 835 905 914 928 969 8048 051 052 053 080 096 109 185 217 244 245 254 272 348 386 397 416 424 426 509 521 537 555 616 617 646 666 681 740 748 759 823 829 845 894. 921 929 931 938 94S 983 9017 067 074 088 122 127 130 139 153 289 314 351 354 372 411 427 464 481 526 545 577 620 63S 712 733 771 830 851 360 897 900 901 934 953 972 10026 030 049 057 062 077 136 164 182 186 199 223 226 264 267 275 294 302 315 323 326 334 369 3S1 3S2 392 412 431 447 466 500 530 608 678 6S2 691 702 745 772 775 855 873 906 921 923 925 11000 11030 039 077 139 156 172 215 226 228 271 351 401 414 451 465 476 560 594 602 616 649 656 657 667 669 672 674 707 732 786 793 832 S3S 893 947 955 993 12012 049 052 070 074 098 102 152 182 217 261 267 273 334 367 391 410 435 463 473 475 481 482 501 515 531 541 566 568 579 602 612 632 666 679 6S3 685 714 732 756 799 845 853 887 908 13044 053 106 107 115 129 179 209 285 341 345 360 402 419 440 461 470 472 480 493 566 617 657 664 672 695 698 728 743 762 792 801 820 837 850 854 866 891 904 921 928 941 964 14033 154 181 195 213 216 226 250 285 294 299 317 329 344 349 363 366 393 399 418 471 481 49S 539 567 575 5S9 678 6S9 699 70S 739 757 791 801 S19 840 846 909 920 923 935 953 962 967 975 991 15C?2 084 0S8 144 146 170 174 229 231 265 269 321 322 411 435 445 525 563 565 601 00" 635 697 700 790 792 803 877 907 969 "---S 136 195 229 292 314 348 350 35S 369 374 394 397 404 415 497 516 o34 555 563 568 582 587 588 639 643 670 678 6S6 691 771 823 846 851 884 89S 1702S 062 075 089 161 176 193 207 214 235 260 273 291 307 313 383 403 451 473 479 503 513 520 524 554 586 659 689 699 723 744 747 756 771 799 806 S66 S82 89S 979 1804S 131 156 159 165 182 215 219 311 391 402 429 '139 457 523 572 583 585 594 617 629 637 669 675 709 731 752 767 795 808 S41 863 868 875 887 901 903 90-1 910 921 QR1 C|b4 19029 110 133 162 227 277 300 361 408 413 476 511 513 528 539 552 560 568 588 637 640 655 719 721 730 766 789 796 804 868 877 881 923 933 966 20031 046 054 086 108 122 127 129 133 170 200 202 234 277 286 309 312 348 398 432 437 454 456 460 511 592 658 685 691 707 709 712 723 808 809 906 909 931 21025 045 069 129 137 256 281 308 383 391 415 426 456 466 485 518 520 534 595 653 668 730 741 771 800 829 862 885 900 932 949 970 978 980 ROOVERS SPORTARTIKELEN-LEDERWAREN, Walslraat 82 Vlissingen Van particulier te koop V.W.-BESTELWAGEN jaar '54-'55, rondom met rolluiken. Zeer geschikt voor alle vent- en bestel werk. Mooie wagen. Prijs ƒ1850. Ook geschikt voor kampeerwagen. Zaterdag na half zes en dinsdag 3e pinksterdag tel. 01184 - 3294. 6 MAANDEN GARANTIE op de prachtige en ijzer- sterke HOLLANDIA BCema-patent Ideale pasvorm. OVERS SCHOENEN WiotJf.krij-IMMhrl De krant kunt U niet missen, geen dag vwwwrwrwrwmrmrrwr*0MmmwwwrwwwwrjrrwMmwwrrrmm*rwr*wwwwrwri Fotograferen en filmen is een echte hobby voor iedereen die zich jong voelt. Miljoenen foto amateurs ervaren elke dag opnieuw, hoeveel genoegen en ontspanning fotograferen en filmen kan schenken. Terecht wordt dan ook gezegd„Wie fotografeert, geniet dubbel van het leven." Een catalogus van 64 bladzijden die met zorg en toewijding, met vakkennis en ervaring op het zo uitgebreide terrein van de fotografie geschreven en samengesteld is ligt bij ons gratis voor U ter beschikking. Deze catalogus wil U helpen de weg te vinden in het wondermooie land van foto en film. Dit boekje maakt het U mogelijk volkomen onbevooroordeeld thuis in alle rust na te gaan, wat voor interessante en nieuwe dingen de fotomarkt te bieden heeft. Wij vinden het prettig dat we U met deze uitgebreide foto-catalogus een indruk kunnen ge ven wat onze zaak U op foto- en filmgebied kan leveren. Haal vandaag nog zo'n mooie catalogus bij ons aan de zaak af, U krijgt hem geheel gratis. U kunt hem ook per post toegezonden krijgen wanneer wij van U een kaart met naam erop ontvangen. iwWWMWMWMWWJrWWMWJrWWWWWWWWWWMWWWWWWWWMWMWWWWWMMMMWMWWWWWWMWWrWWMWWWWWWWA FANTASTISCHBOVENDIEN DIVIDEND. SPAAR DE KASSABONS! Voor onderweg: Op de boterham: Bij de koffie: Tafelkoeken, per pak nu 0,49 Rookvlees, 100 gram 0,65 Zoute pinda's, 400 gram 0,89 Palingworst, 150 gram s 0,49 Bij de thee: Pepermunt- en vruchtenrollen 1 pk. Rotonde biskwie en 3 voor 0,49 Schouderham, 100 gram k 0,49 1 pk. theebiskwie, san len 0,64 Aid. Kruidenierswaren Vlissingen Van Dishoeckstraat 40 Telefoon 22 93 Een gelukkig mens voelt zich thuis de samenleving waarin hij werkt.... MIDDELBURG Z.L.M.-LANDBOUWSCHOOL „DE VLIEDBERG" De christelijke lagere landbouwschool van de Z.L.M. te Middelburg zal voort aan de naam „De Vliedberg" dragen. Dit deelde de voorzitter, de heer W. de Buck, mee- tijdens de enidles en ouder avond van deze school. Ir. Prins reikte het einddiploma uit «-an acht leerlingen. Namens de Z.L.M. overhandigde hij een boek aan de beste leerling, de heer M. Zwemer. De heer S. de Visser, voorzitter van de kring Walcheren van de Z.L.M. bood de heer N. v. d. Maas een boekebon aan. Eén van de geslaugden dankte de leraren. Na de pauze hield de directeur, de heer W. Fase, een causerie over het onderwijs aan de school en de toekomstplannen. Ter illustratie werden enkele dia's ver toond. Ook kon men via de bandrecorder luisteren naar gedeelten van gegeven lessen. Het diploma werd uitgereikt aan: J. Cevaal, Grjjpskerke; J. Gideonse, Vee- re; I. Heijboer, Middelburg; A. Louwer- se, Arnemuiden; N. v. d. Maas, Wissen- kerke; A. de Visser, Sohburg; S. de Visser, Meliskerke; M. Zwemer, Kam perland. Twee kandidaten werden afge wezen. M-BRIGADIERS VIERDEN FEEST IN MIDDELBURG Vele Middelburgers zullen woensdag rond het middaguur met genoegen heb ben gekeken naar de stoet vrolijke kin deren, die door de stad trok. Zwaaiend n\et „M-vlaggetjes" wandelden de kin deren naar het „Schuttershof". De op tocht werd begeleid door melkslijters, die voor deze gelegenheid de produkten op hun wagens feestelijk hadden geëta leerd. Het wa3 het feest voor de Zeeuw se M-brigadiers, het evenement, waar kinderen, die veel van melk houden, al (geruime tijd met verlangen naar hadden uitgezien. Ihet „Schuttershof" waar zelfs de schakelarmband, blauw met witte trui, groene step, zakmes met bruin heft, zwart zadeldek van rijwiel, rode sjaal, doublé polshorloge, kussentje van brom fiets, kentekenplaat van auto, paar bruine sandalen, blauw nylonkapje van regenjas en dito ceintuur, paar witte turnschoenen, pak met gereedschap, ge ruit jongensbroekje, blauwe haarband, witte plastic bal, gouden medaille. VLISSINGEN „Ons Genoegen" geeft concert aan de Hogeweg De Vlissingse Koninklijke Harmonie „Ons Genoegen" geeft vrijdagavond om 8 uur onder leiding van dirigent A. L. van Wallenburg een concert op het plein aan de Hogeweg. Het programma luidt als volgt: 1. Bostonmars, M. Everaarts; 2. Ouver- ture-Joyeuse, arr. M. J. H. Kessels; 3. Serenade, J. Heykens; 4. Lotosblumen, wals. E. Ohlsen; 5. De Vogelkoopman, selectie, arr. S. P. v. Leeuwen; 6. Pun- jaub, mars, Payne-Mol7. Death or Glo ry, mars, R. B. Hall; 8. Tableaux des Vosges, M. Boekei; 9. Sur un marché, iersan, A. W. Ketèlbey; 10. When the Jaints, mars, arr. P. Koren. tafeltjes als zitplaats werden gebruikt, zo druk was het kregen de M-briga- feestprogramma voorgescho- zo druk was het diers een feestp:„0 leid, aangeboden door hun melkslijters, onder auspiciën van het Nederlands Zuivelbureau. Eerst werd de film „M- dag U" vertoond, die is opgenomen tij dens het grote landelijke feest van de M-brigade, dat vorig jaar in Utrecht werd gehouden. Verder konden de kinderen genieten van de imitaties van Peter Piekos, de ac cordeonisten. De twee Wico's en de clowns De Kamé's. Er waren woensdag middag twee voorstellingen: één voor de kinderen uit Middelburg en St.-Lau- rens en één voor de M-brigadiers uit de domen. GEVONDEN VOORWERPEN De commissaris van politie te Middel burg maakt bekend dat aan zijn bureau inlichtingen zijn te bekomen omtrent onderstaande voorwerpen, die aldaar in het tijdvak van 29 mei tot en met 5 juni 1962 als gevonden zijn aangegeven: verschillende wanten en handschoenen, huis- en andere sleutels, portemonnee's met en zonder inhoud, wollen das, re genbroek, blauw met witte muts, da- mespolshorloge, zilveren broche, zwem broek, beschadigde groene step, paar witte sokken, dop van benzinetank, grij ze japon met jasje, rond polshorloge met Geslaagden examens E.H.B.O. Voor de op 4 en 5 juni in Vlissingen ge houden examens voor het eenheidsdiplo ma E.H.B.O. slaagden: mevr. N. Adriaanse-de Klerk; mevr. G. Buurman-Wassemevr. C. Compeer- Heyboer; mevr. M. J. Dourleijn-Geljon; mevr. M. J. Geertse-Roelse; mevr. J. M. de Pagter-Geljon; mevr. L. Spaeter- Coppoolse; mevr. J. Vermeer-Bannink; mej. C. M. Heiboer; mej. J. J. de Vos; mej. M. C. v. Antwerpen; de heer B. P. Bakker; de heer A. v. Êck; de heer J. G. den Hollander; de heer P. G. Kaur- stra; de heer J. v .d. Mei; de heer J. Spaeter;*de heer J. v .d. Vate; de heer J. N. Marcusse ;de heer G. W. Terwoord. Het examen werd afgenomen door dok ter C. F. Frumau uit Middelburg. De cursus was georganiseerd door de afde ling Vlissingen van de Koninklijke Ne derlandse Vereniging E.H.B.O. Docent was dokter J. Vader; instructeur heer W. L. Hirdes. Gevonden voorwerpen In het tijdvak van 29 mei tot 4 juni 1962 zijn aan het bureau van politie te Vlis singen de navolgende voorwerpen als ge vonden gedeponeerd: enige dames- en herenfietsen en autopeds, zonnebriletui, enkele sjaals, teddybeer, damespolshor loge, enige huissleutels, zilveren broche. GOES Spaarbank Coöp. Boerenleenbank In de maand mei werd in de spaarbank van de Coöperatieve Boerenleenbank te Goes gestort f 674.637,86 en terugbe taald f 433.2S7.08. Per 31 mei 1962 be droeg het totaalbedrag aan ingelegde spaargelden f 14.734.788,17. In de afge lopen maand werden 45 nieuwe spaar bankboekjes uitgereikt. WAARDE Jeugdverkeersexamens De leerlingen van de christelijke cn openbare lagere school te Waarde heb ben dezer dagen liet jeugdverkeersexa- men afgelegd. Alle leerlingen slaagden voor het diploma: van de o.l.-school zelfs zes met lof. KLOET1NGE Concerten „Excelsior" en „Euterpe" Zaterdag a.s. des avonds om half acht zullen de muziekverenigingen „Euterpe" te Heinkenszand en „Excelsior" te Kloe- tinge een concert geven in de muziek tent op het Marktveld te Kloetinge. Zondagmiddag zal „Excelsior" van 12 tot 1 uur een concert van gewijde mu ziek verzorgen. HEINKENSZAND „Euterpe" geeft concert van gewijde muziek Op le pinksterdag geeft de muziekver eniging „Euterpe" te Heinkenszand om vier uur 's middags een concert van ge wijde muziek in de teut aan de Kerk- laan. Bij ongunstige weersomstandighe den zal de uitvoering worden gegeven in de Nederlands hervormde kerk. KAPELLE „FLORALIA" REIKTE 456 PLANTEN AAN JEUGD UIT De vereniging „Floralia" te Kapelle, die al meer dan twintig jaar de bloemen- kocht voor de wedstrijden deren der lagere scholen. In totaal zijn er 456 planten aan de schooljeugd uitge reikt. De kinderen zullen zelf voor de opkweek moeten zorgen. Voor de best opgekweekte planten zijn er individuele prijzen, terwijl er ook een wisselbeker voor de school is, die met de mooiste inzending komt. Burgerlijke stand WOLPH AARTSDIJK. Bevallen: M. J. Mlnnaardde Rooij, d. J. W. Wisselinkde Coussemaker. z. N. Verstelle Zandee. d. M. Dekkerde Regt, z. Ondertrouwd: E. J. W. Rtemens 22 J. en C. 3. C. D. van Bleijsw(jk—Tierens Verhagen, 24 J. J. J. la Grand, 23 4. on C. W. Reinhoudt, 22 j. Getrouwd: W. C. de Leeuw, 24 J. en M. J. Moerman, 21 j. J. G. Boot. 25 j. en C. M. Wagenaar, 23 J. Overleden: I. J. Koeman 65 J„ e. v. M. T. Butjze. KILLANDBATH. Bevallen: F. BomRijnnout. d. M. C. de JongeMoerdijk, d. A. M. G. Koenraad Mutsaarts, z. Overleden: C. J. de Kanter, 57 e. v. C. A. van Lierop. J. C. van Gooi, 75 e. v. P. J. Anthonisse. OVEZANÜE. Bevallen: C. WestdorpRemijn, d. J. M. van 't WesteindeRijk, d. Getrouwd: P. J. Zuldhot, 25 J. en A. C. Huige. 24 j. C. Geus. 28 j„ en C. C. de Jonge 25 j. L. A. A. de Theije, 25 J. en J. Martens, 25 j. A. Vermeuie. 25 j. en P. Mar tens. 23 Overleden: J. NJJstcn, .90 J., wedn. v. J. de Jonge. gasaansteker, notitieboekje, rozenkrans, 2 injectienaalden, damespolshorloge, si garenaansteker, enkele handschoenen, duimstok, schroevendraaier, schooletui, meisjesvest, kinderschoentje, tabakspijp in etui, portefeuille, damesvest, fietstas (enkel), babyschoentje, vlag met stok (Artie Us), 2 houten schotten, passer tje, regenkapje, armbandje. Aan het bureau van politie te Vlissin gen, Breestraat 11 zijn de adresen te be komen, alwaar bovenstaande gevonden voorwerpen zijn te bevragen. ARNEMUIDEN Wedvlucht „De Voorwaarts" De postduivenhoudersvereniging „De Voorwaarts" te Arnemuiden hield dezer dagen een wedvlucht met 157 duiven. De eerste 10 prijzen werden als volgt verdeeld: 1 en 7. M. Schroevers: 2 en 3. P. Tramper; 4. J. Siereveld;5. G. de Nooijer; 6 en 9. A. Marteijn; 8. C. de Nooijer en 10. K. Schroevers en Zn. Verder werd een wedvlucht gehouden vanuit St.-Ghislain met 189 duiven. Hiervan werden de eerste 10 prijzen als volgt toegekend: 1, 4 en 9. A. Marteijn; 2. B. van Belzen Wzn: 3. L. Meerman; 5. C. Beekman; 6 en 10. M. Schroevers; 7. P. Tramper en 8. W. van Belzen. Bejaarden gaan naar België De bejaarden van Arnemuiden zullen dit jaar een rijtoer maken naar België. Het ligt in de bedoeling een bezoek te bren gen aan Antwerpen. Met een intekenlijst zal aan de ingezetenen van de gr een bijdrage worden gevraagd. Kleine-meisjesvereniging De kerkeraad van de gemeente Arne muiden heeft besloten een kleine-meis jesvereniging op te richten. Op een daartoe uitgeschreven bijeenkomst ga ven zich 24 leden op. Als leidster van deze vereniging zal optreden mevrouw J. N. Janse-de Klerk. O.- EN W.-SOUBURG Harmonie „Vlijt en Volharding" geeft zaterdagavond concert Zaterdagavond om half acht geeft de Souburgse muziekveren. „Vlijt en Vol harding" een concert op het Zeelandia- plein. Uitgevoerd wordt onder meer het concoursnummer voor aanstaande maandag. Het jeugdkorps van deze ver eniging, dat dit jaar voor het eerst zelf standig aan het concours zal deelnemen, geeft des middags om vier uur een uit voering, eveneens op het Zeelandiaplein. Ook dit korps brengt 't concoursnummer ten gehore. Burgerlijke stand OOSTKAPELLE. Bevallen: C. SchoeJobse, d. DOMBURG. Bevallen: O. L. J. Jongepler—Vennix, d. Getrouwd: H. M. Despinols 28 3. en C. H. van Oosten 28 j, F. W. Wlllemsen 26 3- en C. J. Akkerdaas 22 3. B Corbijn 39 j. cn GRIJPSKERKE. Bevallen: E. M. Vos—Louwersp z. L. Ton— Wattel d. Getrouwd: H. Dekker 25 j. en D. M. San- derse 24 3.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1962 | | pagina 9