Veilig zonnen en mooier bruin met o.a. LIBERTY CAPRI NEEM TOCH EEN LOMMER ER MET SACHS! C. DE LEEUW, Meesterlijke kleurcomposities van CUTEX speelt waar u maar wilt H. 1. v. d. Meer Zonen DE GEHELE DAG GESLOTEN Verkoop woningen Breskens Feestelijke parade van de nieuwe zomerschoenen Waarom kozen 10 prominente fabrikanten SACHS als krachtbron voor hun bromfietsen? Brouwenaar v. d. Kamer PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT VRIJDAG 8 JUNI 1962 N.V. STREEKVERVOER WALCHEREN gevestigd te Middelburg De jaarlijkse algemene ver gadering van aandeelhou ders zal worden gehouden op dinsdag 3 juli 1962 om 14.00 uur ten kantore der N.V., Markt 43 c te Middel burg. De agenda met betreffende stukken ligt voor aandeel houders ter inzage ten kan tore van de vennootschap te Middelburg. Iedere aandeelhouder is be voegd, tot uiterlijk twee weken vóór de vergaderda tum, voorstellen ter behan deling in de voorgenomen vergadering in te dienen. Aandeelhouders die deze vergadering wensen bij te wonen, dienen de aandelen waarvoor zij stem wensen uit te brengen, uiterlijk 29 juni te deponeren ten kan tore van de Amsterdamsche Bank, bijkantoor Middel burg of bij de Kas-Associa- tie te Amsterdam. Middelburg, 8 juni 1962. De directeur. aankomende BAKKERSKNECHT. R. Bienefelt tel. 01116-228, Renesse. "f soX I SEA AN°f' I HAM°L< v.a. 1,60 v a 1 15 v.a. 2,95 v.q. 1,75 Lange Vorststraat 9 - GOES Segeersstraat 4 - MIDDELBURG 10 met SACHS Simplex mAgneet junCker pHoenix cyru S gerMaan union ocomoT ief empO fongeRs Dan komt U volledig aan Uw Irek(kracht).! 10 met SACHS! 10 voorSACHS! Omdal zij daar 10 sterke argumenten voor hebben. 10 sterke argumenten, die ook voor U gelden: Grote trekkracht, felle acceleratie, langere levensduur, uiterst betrouwbaar, zeer zuinig, enorm klimvermogen, direct starten, praclisch geruisloos, altijd bedrijlszeker, Wereld-service! Gevraagd Voor MAGNEET en SIMPLEX bromfietsen met SACHS motor ZEILMARKT 20 - VLISSINGEN - TELEFOON 0 1184 - 2526 CHAUFFEUR Gebr. de Klerk transportbedrijf, Molenberg 17, tel. 2J.73, Middelburg. üe nieuwe lentekleuren Bold Coral en Perfect Peach Cutex presenteert de verrassende fraaie lentekleuren Bold Coral en Perfect Peach, zowel in nagellak als in de lippenstift. Deze kleuren werden geïnspireerd door de befaamde Amerikaanse mode-ontwerper Oleg Cassini. Accentueer uw kleding door het gebruik van Bold Coral en Perfect Peach, de nieuwe modekleuren van Cutex in Cutex Nailpolish, Cutex Pearl, Cutex Stayfast lipstick, Cutex Slipstick. Culex Stayfast lipstick f. 1.80 Cutsx Slipstick f. 2.75 Cutex Nailpolish f. 1.35 Cutex Pearl f,1.95 GEMEENTE SLUIS AANBESTEDING Burgemeester cn wethouders van Sluis zullen op woens dag 27 juni 1962 te 11.00 uur in het stadhuis te Sluis openbaar aanbesteden: het verrichten van grond-, riolerings- en bestra- tingswerken in het uitbreidingsplan voor de ge meente Sluis, gelegen aan de Zniddijk- en Ridder straat, een en ander met bijkomende werken en leveringen. Bestek en tekeningen zijn vanaf heden tegen betaling van ƒ15,verkrijgbaar ter gemeentesecretarie van Sluis (postgiro 341333). Restitutie ƒ10,op de dag van aanbesteding. Stol uw bezoek niet uit. Markt 31 - Middelburg dinsdag 12 juni (3e pinksterdag) Langeviele 6-8 - Middelburg NU ZIE JE PAS WAT KLEUR IS, MENEER! Kijk hem trots zijn. Dat had hij niet durven hopen. Zijn eerste Gevaoolor kleurenfoto's: werkelijk schitterend. De mensen staan er voor stil. Echte, natuurlijke kleuren. Zonder enige moeite kan iedereen met elk fototoestel zulke mooie kleurenfoto's maken. En dat voor die prijs. Een Gevacolor N5 rol- film kost maar f 2.95. U kunt het ook. Probeer het eens dit week-end. Haal bij uw fotohande laar beslist een Gevacolor kleurenfilm, dan zult ook u trots zijn op het resultaat I LASTALIFT Charmant. Flatteus. Een Lastalift beha met altijd vorm- houdende, heerlijk steunende cups van licht cn luchtig Xastinet Steunt, past en kleedt perfect. Het elastiek in de "xion-rolf'-band verhoogt het dxaagcomfort cn laat u volledige bewegingsvrijheid. Model 3322-47, in wit, B cn C cup f. 9,75 Model 3324-47, met lange maagband, in wit, B cn C cup f. 15,75 GANZEPOORTSTRAAT GOES UW CORSETTERIE-SPECIAALZAAK Sony, de Wereldvermaarde draagbare transistor-toestellen zijn qua geluid en klankkleur on vergelijkbaar. Het' uiterlijk van de Sony is niet af te beelden - zo mooi.Dat moet U zienl Laat U de Sony-toestellen demonstreren. Een streling voor het oor, een streling voor het oog. Zoiets hebt U nog nooit gehoord... nog nooit gezien. Sony-uit-en-thuis de transportabele triomf op radio- gebied. Zie onze uitgebreide collectie Sony toestellen. Enover be talen worden wij het altijd eens! GEVACOLOR KLEURENFOTO 'S N5: VOOR KLEURENFOTO'S R5: VOOR KLEURENDIA'S GEVACOLOR Sony Vingertip-tafol-toostcl £130.-. sf| Een druk mot do vinger en do Sony spoelt! Middengolf - selectief en krachtig. Weegt 500 gram. 'n Fantastisch nieuwtje. Middelburg Korte Delft 32 Vlissingon Walstraat 62 donker bruin 13,90 VLISSINGEN - GOES wwwwwwwwwwwwwwmwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwmwwwwwjrwwM De inspecteur der domeinen te Goes, Ravelijn de Groene Jager 5, tel. 01100 - 6104, zal op woensdag 20 juni 1962 v.m. 10 uur, in drie kavels bij inschrijving verkopen: de woningen Dorpsstraat nrs. 72 en 72 A met tuin te Breskens; de woningen zijn vrij van huur. Bezichtiging: woensdag 13 juni 1962 en vrijdag 15 juni 1962 van 10,3013.00 uur en van 14.0016.00 uur. Kavellijsten met voorwaarden verkrijgbaar bij voor noemde inspecteur en op de kijkdagen in de woningen. ifMMMMWWWmWWMMMMMJUMMWMWMWWMMMMMMMWMWMMMMMMMMMWMMA 13,90 Sony TR-7I6Y £172.50 (met lederen tas). Zovon transistors - midden en korte golf - ingeb. antenno en telescoop-antenne (als vulpen moo to dragen) fljnaf8tomming. Met extra: oortelefoon.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1962 | | pagina 6