FONGERS Derde nederlaag in successie voor Tal WINST VOOR ANIMO 1 EN GELIJK SPEL VOOR TOGO 1 S.C.H.C. WERD BEKERWINNAAR VAN MIXED-HOCKEYTOERNOOi TURNLEIDER VAN DER KUYL KONINKLIJK ONDERSCHEIDEN PROVINCIAL E ZE EU W S E (J O U Li A N T MAANDAG 7 MEI 1962 ga naar binnen carol. ik heb nog iets te doen, en nogmaals, vergeet die smith, j HOORJE?^*^™ hem vergeten hemel hoe kan ik, als hu de waarheid vertelde- dat dietz hem wil doden! maar waarom? ik moet sam waarschuwen.hu helpt harvey. smith zal wc-l een plannetje hebben têl om weg te komen met harvey~ en dat toestel. jullie gaan di5 smith achterna-en neem een geweer mee KAN DID AT EN SCHAAKTOERNOOI Amerikaan Fischer gaf afgebroken partijen op De Amerikaan Benkö, die in de eer ste ronde Fischer reeds heeft versla gen, lieeft ex-wereldkampioen Mi chael Tal zaterdag in de derde ronde van het kandidatenschaaktoeriiooi ïh Willemstad een bijzonder onaangena me verrassing bezorgd. Benkö bracht Tal in een Ivonings-Indische partij zijn derde achtereenvolgende neder laag toeDe insiders in de Ciira- eaose hoofdstad vragen zich af of de oud-wereldkampioen uit vorm is. Vooral bij het schaakspel valt deze vraag moeilijk te beantwoorden mits er geen duidelijk aanwijsbare blun ders worden gemaakt. Opvallend is echter dat het frisse en verrassende element, dat Tal's stijl enkele jaren geleden zo kenmerkte, nu ontbreekt. Waarschijnlijk zal het feit dat de Rus nog geen twee maan den geleden een nieroperatie heeft moeten ondergaan, hier niet vreemd aan zijn. Het zal Tal in de komende ronden bijzonder veel moeite kosten om zijn achterstand in te lopen. Grootmeester Paul Keres, de oud ste deelnemer, verklaarde de ne derlagen van Tal als volgt: „Ie dereen krijgt in een zwaar toer nooi van 28 ronden een inzinking en Tal begint er mee". Petros jan en Gel Ier waren snel klaar, doordat zij in een Dame-Indische partij op dc damevleugel vrij snel tot een algehele pionnenruil kwamen. En toen vervolgens de dames en de torens van het bord verdwenen en het lichte materiaal langs technische weg werd uitgedund 3tond bij de 2.1- ste zet een remise niets meer in de weg. Keres verraste het talrijke publiek door ditmaal tegen Kortsnoi d4 te spelen om vervolgens een aangeno men damegambiet met de dame (schaak) variant te beantwoorden. De partij kwam echter niet tot com- binatoire ontplooiing. Toen boven dien bij dc 15e zet de dames werden afgeruild leek een puntenverdeling aannemelijk. Het duurde overigens nog tot de 33e zet eer zij daartoe be slóten. De ptrtij Fischer-Filip werd afgebro ken. De Amerikaan heeft een licht voordeel en hij zal er alles op zetten om het punt binnen te halen. Fischer verwierf in een Spaanse partij groot overwicht, volgens insiders zelfs een beslissend, doch wat „iedereen" zag, ontging de jonge Amerikaan. On danks dat is de afgebroken stelling zeker het uitspelen nog waard. Sportuitslagen ZONDAGVOETBAL Prom. comp. Ie klas: AardenburgRe- nesse 32. IA: Hansw. BoysRia W 03. Res le klas: Corn. Boys IIIZeeland Sport III 3—2. Biervliet II—RCS II afg. Luctor IITerneuzen II 32, Steen TI Zeelandia II 4—2. 2A: Cortgene—Noormannen afg., Hansw. Boys IIVolharding "32 32. Patrijzen II Kruiningen 0—3. Yeisoke II—Robur 2— 3. 2B: Aardenburg II—Vlissingen V 44, RctranchementZld. Sport IV 53A: 's Heer Arendskerke II—Patrijzen III 2 2. Luetor III—Robur 11 12 3B: Aarden- burg III—Zuidzande uite Noormannen II Hoofdplaat II 20, Groede IIRCS III 13. IJzendijkc II—Walcheren III 27. 3C; Com Boys IV—Hontenïsse III 23, Ria W II—HVV '24 III 2—(i. KORFBAL Hoofdklas A: Allen WeerbaarWordt Kwiek 21. Archipel—Luto afg,. Roda DOS 3—3. Rohda—Blauw Wit 3—1. SVK —Westerkwartier 4—8. Hoofdklas B: ZKC Deetos 6—7, Deto—Spangen 7—5. Het Zuiden—Die Haghe 3—3. HKV—Vicus Ortëntis 31i. Rigtersbleek—Regenboog 2—0. Zuid-Holland tweede klas A: Het Zuiden II—Die Haghe II 32. Eureka HSV afg.- Menvede—OSCR 3—3. Tweede klas B: Actief—Sperwers II afg.. Deetos II—Ons Huis 34. HANDBAL West-BrabantZeeland dames 45. West- BrabantZeeland heren 14—14. Dames district 2B: TonidoSIOS II 24, Zld. ■Sport II—Luctor 4—6. Heren afd. eerste klas: Hellas II—EMM II 7—7. Tonido III SIOS II 1311. Olympus II—ODI 5—5. Dames junioren: Marathon—ODI 0—5. Heren junioren: Olympus—Volharding 5 —5. Jongens 14-15 jaar; Marathon—ODI 4—7. EMM—Hellas 12—7 Jongens 12-13 jaar: EMM—Volharding 6—7, Tonido— ODI 17—0. Meisjes 12-13 jaar: Walcheren —Hellas 09. Olympus—ODI 4—0. De Ruyterschool roeide zich niet in prijzen De nationale sloepenwedstrijden, die in het afgelopen weekend in Den Haag zijn gehouden, hebben voor de ploeg van de Vlissingse zeevaart school geen succes opgeleverd. Hoe wel de zeevaartscholieren van de De Ruyterschool zich wel in de finale wisten te roeien, wisten zij zich niet bij' de eersten te plaatsen. De uit slag van de finale (500 meter) was: l. Scheveningen: 2. Amsterdam en 3. Terschelling. De uitslag bij de visserijscholen was: 1. Katwijk; 2. Den Helder en 3. IJmuiden. AFGEBROKEN PARTIJEN" De uitslagen van de derde ror.de lui den: Benkö (V.S.-Tal (Rusl.) 1-0; Fischer (V.S.)^Filip (Tsj. SI.) afg.; Petrosjan (Rusl.)-Geiler (Rusl.) ^:^Keres (Rusl.)-Kortsnoj (Rusl.) Na de derde ronde ziet de stand er als volgt uit: 1. 2, 3 en 4: Petrosjan, Keres, Benkö en Geiler allen 2 pun ten. 5 Filip 1 V> punt plus 1 afg. 6 Kortsnoj V& punt. 7 Fischer 0 p. plus 1 afg. 8 Tal 0 p. Nederlandse wielrenners overheersten in Dortmund In een complete Nederlandse victorie eindigde zondag de wegwedstrijd voor professionals „rondom Dortmund". Piet Damen zegevierde in de spurt over Jaap Kersten en Coen Niesten, waarna op de vierde plaats met een achterstand van ruim een mi nuut Hans Junkermann (Duits land) als eerste niet-Nederlander door de finish ging. De uitslag was; 1. Piet Damen (Nederland 205 km in 4.44.38, gemiddelde snelheid 43.329 km/uur); 2. Jaap Kersten (Neder land) z.t.; 3. Coen Niesten (Neder land) z.t.; 4. Hans Junkermann (Duitsland) op 1.08; 5. Sigi Renz (Duitsland) op 1.28; 6. Leon van Daelc (België) z.t.: 7. Peter Post (Nederland) op 2.49; 8. Van de Ca- veye (België) op 2.52; 9. Jacques van der Klundert (Nederland) op 7.56; 17. Lex van Kreuningen (Nederland) op 10.06. ZEEUWS KORFBAL Togo II door een 9-6 zege dicht bij kampioenschap In de eerste klas van de Zeeuwse Korfbalbond beleefde Animo I za terdag j.l. een goede dag: zelf won nen de Souburgers met 127 van Swift 2, terwijl dorpsgenoot Zuidwes ters 1 aan Togo 1 een kostbaar punt ontnam. De wedstrijd Animo 1 Swift 2 kenmerkte zich door zeer vlot spel, terwijl uiterst sportief werd gespeeld. Nadat de rust met 64 was ingegaan, kwamen de zebra's tot een 12—7 eindstand, waardoor ze de kop overnamen. De wedstrijd Animo 1 Togo 1 zal dus dc beslissing moeten brengen. Togo 1 kwam in Souburg tegen Zuidwesters 1. niet verder dan een 44 gelijkspel, waardoor ze een kostbaar punt verloren. De Goesenaren hadden bij de rust zelfs een 31 achterstand, doch wis ten via 43 toch nog op 44 te ko men, terwijl ze aan het einde van de wedstrijd de kans nog hadden op de zege. doch door slecht schieten bleef het gelijk. Zeelandia 1 won van TOP 1, waardoor de laatsten dit jaar het kind van de rekening worden: het werd in Kruiningen 73, De strijd om de voorlaatste plaats kan nog spannend worden, daar Tjoba 2 er in slaagde thuis Elto 1 met 43 te kloppen. De stand is thans: Animo 1 11—20. Togo 1 10—17, Swift 2 11—17, Zuidwesters 1 11— 15, Zeelandia 1 109, Vios 1 85, EltO 1 8—5, Tjoba 2 12—4, TOP 1 8—0. In 2A versloeg Togo 2 het thuis- spelende Animo 2 met 69, waardoor de laatste kans voor de laatsten de bodem in werd gesla gen. Het kampioenschap voor de Tognnezen is nu nog slechts een kwestie van tijd. AKC behaalde een kostbare zege op Stormvogels 2, al was het op het nippertje (8 9). De Aardenburgers hadden zelfs een 51 achterstand goed te ma ken, doch het gelukte hen tenslot te toch twee kostbare punten in de wacht te slepen, getuige de stand Togo 2 9—18, Ondo 11—16, Animo 2 10—13, Zuidwesters 2 9—9, KVL 11 —9, AKC 10—6, Vedo 110—5, Storm vogels 1 104. In 2B behaalde Luctor 1 een mon sterzege (241) op het toch wel ui terst zwakke VIOS 2. Olympia zorg de voor een verrassing door Vitesse in eigen huis met 4—6 te verslaan, De stand aan de kop luidt: Luctor 1 10—19, BI. Wit 1 12—18, Volharding 1213. In deze klas viel vooral dc nederlaag van de laatsten tegen De Poel tegen, vooral daar vorige week Luctor 1 een gelijkspel afgedwongen werd, het werd nu 03. waardoor De Poel vei lig komt te staan. In 3A won Vedo 2 met 15 van Ve do 3, terwijl Swift 5 het bezoekende DOS '55 met een 92 nederlaag naar huis stuurde. In 3B verloor Blauw Wit 2 wederom, ditmaal van Tjoba 3 niet 57: Togo 1 verzamelde twee punten door Zee landia 2 met 62 te kloppen. Uitslagen 1: Tjoba 2- -Elto 1 43, Animo 1 Swift 2 12—7, Zeelandia 1—TOP 7— 3, Zuidwesters 1Togo 1 44. 2A: Animo 2Togo 2 69. Storm vogels 1—AKC 8—9; 2B: Vios 2— Luctor 1 124, VolhardingDe Poel 03, VitesseOlympia 46. 3A: Vedo 3—Vedo 2 1—5, Swift 5— Dos '55 9—2; 3B: BI. Wit 2—Tjoba 3 57, Togo 4Zeelandia 2 62. Adsp.: A: Swift BAnimo A 15. Vedo—Zuidwesters A 17; B: Noad Ondo A 1—6; C: Swift VI.Dos '55 114. Animo DAnimo C 012; D: BI. Wit A—Elto 6—1; E: BI. Wit B— Olympia 110. Pup.: A: AnimoSwift 0 -1; B: BI. Wit BOlympia B 00, TogoElto 2—0. Uitslagen en standen betaald voetbal Eerste divisie A: BWHaarlem 21, Veendam—KFC 30. SVV—Go Ahead 1 1, AlkmaarHelmond 40, Stormvogels 't Gooi 4—1. AGOVVLeeuwarden 41- Fortuna—DFC 0—0. DIIC—Eindhoven 2 0. SittardiaVitesse 20. Sittardia 30 44. DHC 31 42. Fortuna VI. 30 39. Eindhoven 3Q 3S. Go Ahead 31 37, SVV 31 37. DFC 31 36. Veendam 31 36. AGÖVV 31 35. KFC 31 33. Alkmaar 31 31. Vitesse 30 30, Leeuwarden 31 30- 't Gooi 31 27. BW 30 20, Stormvogels 31 14. Haar lem 31 14, Helmond 30 9. Haarlem. Storm vogels. Helmond. BW, t Gooi en Leeu warden degraderen. Eerste divisie B: WageningenEnschede- se Boys 33, Be QuickElinkwijk 3—3 EBOH—I-Ieraeles 1—6. Heerehveen—Lim- burgia 2—1. Hilversum—VSV 2—3. NOAD Sch. H. Sport 15, ExcelsiorHennes DVS 1—1. ZFCRBC 0—0. o.p.v. RBC. HVCWilhelmina 40 Heracles 31 46. Excelsior 31 41. Elinkwijk 31 40, RBC 31 38. Liniburgia 31 37. SHS 31 36. Enschedese Boys 31 36, ZFC 31 36. Be Quick 31 33. Wageningen 31 30. Hee renveen 31 28- VSV 31 27, Noad 31 27. Hil versum 31 26. HVC .11 26. Hermes DVS 31 25. Wilhelmina 31 21, EBOH 31 5. EBOH, Wilhelmina, Hermes DVS, HVC, VSV, Heerenveen en Hilversum degrade ren. Tweede divisie: GraafschapVelox 0—3. OldenzaalTubantia j—3. LongaRoda Sport 1—1. UVS—Zwolse Boys 1—2. Hel- mondiaZwartemeer 3-1. BaronieNEC 3—4. EDO—RCH 4—1. Velox 26 35, Baronie 26 31. Roda Sport 26 30. Helmondia '55 26 30. EDO 26 30. RCH 27 30. Tubantia 27 28. Graafschap 26 26. Oldenzaal 27 29, Zwartemeer 26 24. NEC 27 24. Longa 27 22 PEC 26 21. Zwolse Boys 26 20. UVS 27 20. Italiaans voetbalelftal versloeg Frankrijk: 2-1 Het Italiaanse voetbalelftal heeft zaterdagmiddag in Florence een klei ne 21 overwinning behaald op Frankrijk. Bij de rust hadden de Fransen door een doelpunt van Piumi in de 28e minuut gescoord, de leiding. VIJFTIEN DEELNEMENDE TEAMS Middelburg veroverde - na strafpushes - derde plaats Het jaarlijkse mixed-hockey toernooi te Middelburg is weer een groot suc ces geworden. Begunstigd door pnachtig weer verliep de eerste dag (zaterdag) bijzonder vlot. Direct na aankomst moesten de deelnemers aantreden en om zeven uur vond zaterdagavond de laatste wedstrijd plaats van de eerste helft van het progrmma. Zaterdgavond was <1 voorts een zeer geanimeerd feest voor de vijftien deelnemende teams, scheidsrechters en genodigden. Het lag in de bedoeling zondagmor gen om half elf weer te beginnen, maar door de regen kon 't program ma pas weer vlot verlopen omstreeks half twaalf. De gelijkwaardige teams en de korte speeltijd van iedere wedstrijd, maakten het moeilijk de aanstaande bekerwinnaars aan te wijzen. In poule A werd dit tenslotte S-C. H.G'. uit Bilslioven, H.G-C. uit Den Haag bezette de tweede "laats en Royal Uccle Sport uit BJ issel de derde plaats, Middelburg A de vierde, Midde.lhurg B de vijfde, E.M.H.C. uit Eindhoven de zesde. Tempo uit Bergen op Zoom de ze vende en Amsterdam A werd hek- kesluïter. In de B-poule bleek de bekerhou der uit 's-Hertogenbosch, M.O.P., wee# het sterkste team te zijn. tweede werd Middelburg C, derde Amsterdam B, vierde Pelikaan uit Roosendaal, Vijfde T-O.G-O. uit Den Haag, zesde Kampong uit Utrecht, zevende Schaerwijde uit Zeist. Voor de derde en vierde plaats tra den aan de nummerU twee van poule A en B, dus H.G-C- en Middelburg C. Deze partij bleef onbeslist, zodat door strafpushes een beslissing moest vallen. Middelburg won dit cn kreeg hierdoor de derde plaats. Voor de eerste plaqts kwamen op het veld S-CH.C- cn M.O.P- Ook in deze wedsttf.jd werden geen doelpun ten gescoord, zodat beide teams ook viit' strafpushes mochten nemen. S. C-H-C. bleek hierbij sterker en won de wisselbeker. Voor de poedelprijs moésten aantre den Amsterdam en Schaerwijde. De eerste bleek de sterkste. Bij de prijsuitreiking werd door di verse sprekers lof toegezwaaid aan de wedstrijdleider, de heer Rietkerk. De cre-voorzitter van Middelburg, de heer D. A. Muijsse, overhandigde de wisselbeker aan S.C-H.C- en de beker voor de tweede plaats aan M-O-P. De beker voor de derde plaats stond de captain van Middelburg af aau H.G-C-, die als vierde geëindigd was. De versh 4 le pollepel ging mee naar Amsterdam. Het Middelburgse be stuur mocht nog enkele geschenken in ontvangst nemen. U.D.I.-HULDIGING TE WOLPHAARTSDIJK Eremedaille in zilver verbonden aan orde van Oranje-Nassau Burgemeester B. G. II. ter Haar Ro- meny heeft zaterdagavond tijdens een huldigingsbijeenkomst in „Ons Dorpshuis" te Wolphaartsdijk de heer G. j. van der Kuyl de ereme daille in zilver, verbonden aan de Orde van Oranje Nassau, op de borst gespeld, wegens 40-jarig leiderschap van de gymnastiekvereniging U.D.I. Burgemeester Ter Haar Eomeny verrichtte deze handeling in het bij zijn van een groot aantal genodig den, onder wie vele leden vari de gymnastiekvereniging. De huldi- gingsbijeenkomst, die na het officiële gedeelte verder met gymnastiekoe feningen door de leden van U.D.I. werd gevuld, was georganiseerd door een commissie van oud-leden, onder voorzitterschap van de heer D. Lïn- denbergh, in samenwerking met het huidige bestuur van U.D.I. Mot de wens, dat deze koninklijke onderscheiding nog lange tijd de bre de borst van „Govert" van der Kuyi mag blijven sieren, speldde do eerste burger van Wolphaartsdijk de heer Van der Kuyl de eremedaille op dc borst. „U hebt de jeugd een gezonde ziel in een gezond lichaam gegeven", zo zei hij. „U gaf de jongelui een op voeding, zonder daarvoor beloond te willen worden". Mevrouw Van der Kuyl overhandigde hij een boeket ro zen. De heer J. F. Westplate, waar nemend voorzitter van U.D.I., sprak een dankwoord tot leider Van der Kuyl namens het huidige bestuur en de leden. „Door uw persoonlijk voor beeld bent U ons voorgegaan in on derlinge saamhorigheid en kame raadschap. U hebt ons opgevoed, en wat is opvoeding anders dan het Zaterdagavond heeft burgemeester B. II. G. ter Haar Romeny van Wol phaartsdijk de leider van de gym nastiekvereniging U.D.I.de lieer G. J. van der Kuyl, de eremedaille ver bonden aan de orde van Oranje-Nas sau op de borst gespeld, wegens zijn I/0-jarig leiderschap. Op de foto links de burgemeester, rechts de heer Van der Kuyl. (Foto P.Z.C.) juiste voorbeeld geven", aldus de heer Westplate. „Maximaal kweet U zich van uw plichten, minimaal maakte U gebruik van uw rechten". Hierna spraken nog enkele verte genwoordigers van bevriende gym- nastikverenigingen woorden van fe licitatie. De heer D. Lindenbergh overhandigde de heer Van der Kuyl een draagbare radio, mevrouw Van der Kuyl ontving een boeket. De heer van der Kuyl sprak ten slotte een dankwoord. „De lof die hier naar voren is gebracht, is ei genlijk veel te veel.' iedereen heeft z'n steentje bijgedragen. We hebben het gezamenlijk gedaan", aldus de heer Van der Kuyl; die vijf jaar ge leden reeds werd onderscheiden met de erepenning van de gemeente, we gens zijn verdiensten voor het U.D.I.- 'verenigingsleven. Nieuwdorp II moet naar derde klas degraderen In het Zeeuwse zaterdagvoetbal is weer een beslissing gevallen. In liet kleine programma eindigde de wed- trijd Driewcgen-Nieuwdorp II in een 50 zege voor de Zeeuw s-Vlaamse ploeg eu dut betekende voor de Nieuwdorpse reserves de laatste plaats in dé 2e klas B. Voorts won in de 2e klas A Serooskerke de uit wedstrijd tegen Kloetingc met 43, waardoor dc winnaails definitief ver zekerd zijn van de 3e plaats- Piet van der Kuil: enkelblessure Piet van der Kuil (P.S.V.), die woens dagavond a.s. in het Feyenoordstadi- on als linksbuiten zal aantreden te gen Noord-Ierland heeft in de ont moeting tegen N.A.C., vijf minuten voor het einde van cle wedstrijd een enkelblessure opgelopen. Of cle ver wonding van ernstige aard is zal door de clubarts moeten worden onder zocht. Twee kinderen in Engeland vermoord Zaterdag heeft de politie in Bourne mouth twee kinderen, een jongen van elf en een meisje van tien jaar, en twee Pekinese hondjes dood in een hotelkamer aangetroffen, nadat zij de deur van de kamer had gefor ceerd. Dc kinderen bickon gestikt te zijn in plastic zakken. Op de deur van de kamer was een briefje geprikt met de woorden: „Niet storen. De kinde ren hebben slechc geslapen van nacht". Het lijk van de moeder werd gister ochtend op een spoorbaan bij Bourne mouth gevonden. VOLKSWAGEN BLIJFT BIJ PRIJSVERHOGING De Volkswagenfabrieken in Wolfs burg hebben opnieuw geweigerd de prijsverhoging van onlangs ongedaan te maken, zoals door de regering in Bonn wordt gevraagd. In een communiqué dat gisteren is uitgegeven naar aanleiding van een directievergadering van zaterdag, zegt Volkswagen dal de firma niet in de positie verkeert dc prijsverho gingen op de binnenlandse markt on gedaan te maken. (Advertentie) Hoe weet U hoe een Fongers fietst? Stap naar de dealer stap op een Er is er een voor iéde reen! Fongers rijwielen zijn voorzien van Fabrikaat (v) Vredesiein banden en Sturmey-Archer versnellingsnaven.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1962 | | pagina 8