ER MET SACHS! Zonzee en lucht echt vacant ie met een Opel! 10 met SACHS! 10 voor SACHS! BEKWAME VERKOOPSTER EEN BEKWAAM VERKOOPSTER, MODEHUIS BOBBE MODEHUIS MIDDELBURG PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT MAANDAG T MEI 1962 Waarom kozen 10 prominente fabrikanten SACHS als krachtbron voor hun bromfietsen? Omdat zij daar 10 sterke argumenten voor hebben. 10 sterke argumenten, die ook voor Simplex mAgneet pHoenix CTftuS gerMmu SJNiON locomóT iep empO fongeRs 'langere levensduur, uiterst betrouwbaar, enorm klimvermogen, 'direct starten, 'practisch geruisloos,! •altijd bedrijfszeker, -Wereld-service! De échte zware shag Zl.lJ.MAKKT 20 - VLISSINGEN - TELEFOON 01184 - 3526 uit het bekende blauwe pakje van de Weduwe NELLE kwaliteit! Er is plaats voor een HET GASTHUIS/ OOSTWAL/ GOES vraagt voor dames- en meisjesconfectie. Sollicitaties worden ingewacht bij Minimum leeftijd 16 jaar, en liefst van 4-7 uur namiddag. Inlichtingen betreffende salaris enz. ten kantore van het Gasthuis. Aanmelden bij de adjunct-directrice. lange delft middelburg Domburgseweg 57, Oostkapefle Wij vragen per 1 juni of eerder voor onze confectie- en stoffenafdeling Vanaf heden bestaat de gelegenheid leerlingen voor de nieuwe cursus aan te geven: voor klas 1: vanaf de 6e klas l.o.; voor klas 2: na 1 jaar ulo, l.t.s., v.g.l.o., enz. Wanneer U even opbelt, 01188 - 341, komen wij U graag even bezoeken. Coosje Buskenstraat 149, Vlissingen. willen in aanmerking komen voor de verkoop Van het MEEST- GEVRAAGDE ijsje? Desgewenst wordt een nieuwt ijsconservator GRATIS ter beschikking gesteld. Langs de uitbundig blauwe zee... In de statige stilte der bossen... Overal waar liet leven plezierig is komt U, onbezorgd, met een Opel. Onbezorgd, omdat de oersterke Opel tijd en afstand trotseert. Gaat U naar Nice of naar Noordwijk... Steeds kunt U op uw Opel rekenen. Alle 20 modellen - van de 1200 tot en met de Kapitiin "L - munten uit door betrouwbaarheid, robuuste constructie en comfort! En weet U, dat er reeds een Opel is vanaf f. 6.285'? Maak vrijblijvend een proefrit bij uw dealer. Aanvragen to richten aan C. lamin N.V., afd. verkoop, Postbus 5840, Rotterdam, tel. 010-17.97.00, toestel 17 LOUISSE-GOES N.V. Westwal 25 - Goes - Tel. 6210 LOUISSE-MIDDELBURG N.V. Gortstraat 60-62 - Middelburg - Tel. 2146

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1962 | | pagina 4