PHILIPS (h)oorapparaat Oertfafe Coöp. De Broederband u.a. U hoort er weer bij... met een DREIGENDE KAALHEID! HORPANTA HEREN- RITSPORTEMONNEE 3,95. JO FIBBE AANBESTEDING BIJVERDIENSTE. JENA'er vuurvaste schalen ROOVERS flinke hulp in de UNIEKE aanbieding ZEISS-IKON camera's INGMAR BERGMANS iMPt 12 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT MAANDAG 7 MEI 1962 Rectificatie. De heer en mevrouw Heyse Storm van 's-Gravesande geven met blijdschap ken nis van de geboorte van hun dochter 3IARTINE AGNES. Middelburg. 4 mei 1962. Noordbolwerk 11. Woensaag y mei a.s. hopen onze ouders, behuwd- grootouders A. VAN DEN BERGE en 31. VAN DEN BERGE- WALRAVEN hun 5U-jarig huwelijk te herdenken. Hun aanKDare Kinde ren, behuwd- en klein- k kinderen. J Krabbendijke. Stationsweg 36. UXXXXXXXMXXXXX1CX30Q0CXX» Voor de vele blijken van be langstelling ontvangen bij ons huwelijk zeggen wij, mede namens wederzijdse ouders, hartelijk dank. a. j. Paauwe. A. L. Paauwe-de Bree. St.-Laurens, mei 1962. Veerseweg 12. 0 GROENTENZAAK aang. wegens gebrek aan opvolger. Prijs 10.500. Br. o. no. 451, bur. P.Z.C., Middelburg. VLISSINGEN - 3IIDDELBURG. De raad van commissaris sen maakt bekend, dat van de obligatielening 1952 de volgende nummers zijn uit geloot 500.— 100— 50— no. 48 277 414 66 298 416 95 433 118 434- 456 458 7 obligatiehouders maakten van hun recht gebruik om bun stukken in te wisselen. Dit betreft de volgende nummers 500.— no. 23 - 37 - 83 - 128. f 100— no. 166 - 167 - 241 - 242 - 253 - 268 - 331 - 332. 50— no. 444 - 457 welke volgens de inschrij- vingsvoorwaarden geacht worden deel uit té maken van de uitloting per 15 april 1962. Namens de raad van commissarissen, L. J. Geldof, voorzitter. nieuw! Een Philips achier-het-oor apparaat van excellente kwaliteit fn 3 uitvoeringen: standaard uitvoering: f.390.- met hooggevoelige luister spoel: f, 420.- met automatische volume begrenzing op elk gewenst geluidsniveau: f, 440.- Er zijn nu 9.verschillende Philips hoorapparatèn.V.a. f. 240.- Zich niet meer alleen voelen temidden van dui zenden mensen. Deelnemen aan het dagelijkse leven rondom u. Dat kunt ook u met het nieuwe Philips achter-het-oor apparaat dat u niet voelt én niet ziet nieuw! Een opmerkelijk licht, klein en uiterst betrouwbaar Philips achter-het-oor apparaatje dat het geluid prettig, helder en natuurgetrouw weergeeft. nieuw! Een achter-het-oor apparaatje dat ook aan de achterzijde praktisch onzichtbaar wordt door het gebruik van een der vijf bijgeleverde kleurkapjes, aangepast aan de kleur van haar of bril. maar nu hoort hij er weer bij dank zij het nieuwe Philips achter-het-oor apparaat dat u niet ziet maar door de toepassing van het nieuwste wetenschap pelijke haargroeipreparaat. heeft ook de heer Valkenburg, Jac. Catsstr. 47, VEN- LO-BLERICK (foto links), zowel als de heer v. Ojik, Kastanjelaan 25, VEENENDAAL (foto rechts), die bei den leden aan ernstige haaruitval, thans als prachtig succes WEER EEN GEZONDE HAARDOS (zie foto). Horpanta liaargToeipreparaten (2,35-4,60-7,50 etc.) Horpanta shampoo (1,10-1,95). Horpanta haarcrème (ook tegen grijzend haar) (1,30- 1.65) en Horpanta massage-olie (1,25-4,60). Verkrijgbaar in MIDDELBURG bij D. A. Drog. De Vijzel (3Ieulmeester) De Ruyterstraat 21 Drog. Daraen Korte Noordstraat 61 Drog. Schulte Thieme Lange Delft 119-121 -n GOES bij in VLISSINGEN bij pb, zaak A. C. v. d. Rest Drog. De Balans Lange Kerkstraat 42 Hogewcg 88 D. A. Drog. De Vijzel (Meulineester) Betje Wolffpleïn 1 Drog. 31. J. Eekman Oude 3iarkt 12 Drog. Beniest Lepelstraat 13 in ZIERIKZEE bij Drog. De Wolff Drog. Het Centrum Paul Krugerstraat 45 (R. ten Kate) in SOUBURG bij Dam 5 DroS. De £^Istraat ,G BBODWEBSHAVEX In KAFELLE bij b,J - Drog. Brouwers Drog. T. de Jonge, Oo«t*tN*t I in KRABBENDIJKE bij: Drog. 31. L. Hirdes, Dorpsstraat 59 in SCHERPENISSE bij Drog. Hage—Jansens, Weststraat 270 Parf. C. v. Biemen Klokstraat 4 Kaps. v. Anrooy, St.-Adriaanstr. 12 Parf. Liberty Lange Vorststr. 9 met portefeuille van prima leder, Attentie Mevrouw, voor lompen en papier geven wij goede prijzen. Ook voor uw oude kachels. Lompen-, papier- en me taalhandelaar M. van Wijngen, Telefoon 01180-3910. Wagenplein 8, MIDDELBURG. Herplaatsing wegens misstelling. Door de directeur van Gemeentewerken te Middelburg zal op 22 mei 1962 worden aanbesteed het uitvoeren van grondwerken en het aanleggen van a. 175 ml riolering 0 30; b. 120 ml riolering 30/45; c. 2000 m2 klinkerbestrating, op terreinen gelegen achter de Griffioen. Bestek no. 162 met tekening vanaf maandag 7 mei a.s. a 10,per stel (franco p. p. 11,verkrijgbaar op het bureau van Gemeentewerken, Stadsschuur 1 te Middelburg. Bureau voor Opinieonder zoek biedt interessante Mogelijkheden voor repre sentatieve dames en heren die enige uren per week (tussen 9-6) beschikbaar hebben. Schrijft U even een kaartje met uw personalia onder no. 450, bur. P.Z.C., Middelburg en vermeldt U tevens of U over telefoon en eigen vervoer beschikt. U ontvangt dan per om- ;aande alle gegevens. GEZOND GLANZEND HAAR Markt 10. LANGE DELFT 31 MIDDELBURG Wegens vertrek der. tegen woordige naar elders, tegen 1 juni a.s. een gevraagd. Klein gezin. Me vrouw HAMMING, Lange Delft 74, Middelburg. Plaats uw familieberichten in de PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Volautomatisch. Lens tessar 2.8. Van 349,- voor 267,-. CONTESSA 3IATIC Automatisch of naar eigen keus belichten. Van 371,- voor 251,-. SY31BOLICA Lens tessar 2.S. Half-automatisch Van 287,- voor 218,-. LEES DE PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT De officier van justitie in liet arrondissement Middel burg maakt bekend, dat in de onteigeningsprocedure van de burgemeester van de gemeente Sluis, eiser, pro cureur mr. W. Ie Mair, te gen C. A. BAUER, gedaag de, wonende te Sluis, door de bij vonnis dier rechtbank van 24 juni 1959 benoemde rechtercommissai-is, de heer mr. C. E. Coester, is be paald, dat het onderzoek van de bij dat vonnis be noemde deskundigen zal plaatshebben op liet. te ont eigenen perceel, kadastraal bekend gemeente Sluis, sec tie I no. 298 (gedeeltelijk), tuingrond, ter grootte van ongeveer 4.50 aren, op dins dag 15 mei 1962 te 10.30 u. Middelburg, 3 mei 1962. De officier van justitie voornoemd, 1 A. W. Rosingh. ZgSpSAMENNAAR DE F!LM.JA, GEZEUJG "f CITY, tel. 2281 MIDDELBURG Dinsdag tot en met donderdag 8 uur - 18 jaar. ELECTRO MIDDELBURG Dinsdag tot en met donderdag 7.30 uur - 14 jaar: RICHARD BAKALYAN Parachutisten commando. Het glasharde ver haal over commando troepen die midden tussen de vijand wer den gedropt. GRAND - GOES Telefoon 5165. Dinsdag tot en met donderdag, 8 uur ALHAMBRA VLISSINGEN Dinsdag tot en met donderdag, 8 uur. Alle leeftijden. Kil CAREY tfyps^osz LEE Spanning J v dip. btina OF U NU PLANTEN VERKOOPT, PIANO'S OF PYJAMA'S, ALS U ER MEER WILT VERKOPEN, ADVERTEER DAN IN DE P.Z.C. I vistaVision I™5"'-"'

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1962 | | pagina 10