PHILIPS PHILISHAVE 800 VERENDE gif VOOR EEN PRETTIGE ZOMER ROBINSON SANDMENlH WÊÊIÉÊÊÈé"'& 'MÊÊ^W&éP WÈÊm&Èmi VERVEN JUIST EEN LASTIG BIJ TE KOMEN PLEK SCHEERT DE PHILISHAVE 800 FEILLOOS! WAARDOOR? DOOR ZIJN: SCHEERHOOFDEN! WERKSTER ONZE KLEINTJES EEN HUIS, net meisje of vrouw U WILT UW OMZET VERHOGEN ADVERTEER DAN IN P.Z.C. I w>40M^M Weduwn. met levensmidde lenzaak zoekt huishoudster of gescheiden vrouw, in tern. Leeftijd 45-55 jaar. Br. lett. Z 72, bur. P.Z.C., Vlissingen. Mevrouw De Vries, Dam 28, Middelburg, vraagt een vooi' 2 liaive dagen in de week. Verdere hulp aan wezig. Te koop ronde salontafel met glasplaat. 2-pers. veerbed, 1- pers. dtiedPlig bed, kelners smoking, 10 in blauw balatum. Boul. de Ruyter 66 III, Vliss, Communiejurk te koop, m. CO, rn. toebeh. B. C. NEVE, Zus terstraat 57. Middelburg. 25 fit. per regel mei een minimum van t 1.25 max. 8 regels. „Brieven bur, v. d. blad" 25 cent meer. Giro no. 3ölJ300 P.Z.C., Middelburg „KLEINTJES" vftOr 9 uur v.m. opgegeven aan onze kantoren verschij nen In hel volgende ochlmidniimmer. Plaatsing uitsluitend lifj vooruitbetaling. V J TE HUUR ONTSPANNING Verhuur van goedverzorgde gelegenheidskleding. Speciaal zaak herenkleding VAN L1E- RE, L. Delft 8G—88, M'burg. TE HUUR GEVRAAGD Optocht te Vlissingen. Deel nemers opstelling optocht om 13.30 uur. Zie programma. Co mité, Org. Feestelijkheden. Te koop prima Philips radio, f 40, elektromotor, 220v, f 10, 4 clubs, f 2.50 p.st. Noordstr. 58B, Vlissingen. Tc koop 1- en 2-pers. Eng. le dikant. butagasstel, stapelbed, kinderled., stalen kindersl., 1- cn 2-pers. spiralen, wringer m. bok, gasforn step, tafels, bed den. Telef. 3513, Vliss.singel 34, Middelburg. HUISDIEREN Tc huur govr. per 1 of half juni woning, etage of kamers in. kookgelegenheid in Vliss.. Middelburg of directe omg. door jong cclUp. z k, Br. lett. E 75. bur. P.Z.C., Vlissingen. Te koop een zwarte poedel, oud 10 maanden. T. STAAL, Doelstraat 36, Krabhendijke. PERSONEEL Gevraagd net meisje voor de winkel. LeeJtijd van 15 t.m, 17 jaar. DE FAGTER, Walstraat 105, Vlissingen. Welk meisje wil in gezin te Wassenaar huish. werk komen verrichten, voor tijdelijk of voor vast? Hoog loon. Werkster aanwezig. Br. mevr. BIERENS DE HAAN, Sehouwweg 71, Wassenaar. TE KOOP Te koop prachtige elektrische Pfaff naaimachine, met 5 Jaar schriftelijke garantie, t 125,—. J. CIJSOUW, Zuidstraat 103, Westkapellc, telefoon 287. TE KOOP GEVRAAGD WONINGRUIl TE KOOP: komt begin august:us-sep- tember leeg. Te bevragen: Olivierstraat 9, Axel. Te koop bruidsjapon, m. ."8-40, met kroontje, sluier, lange handschoenen en schoenen, m, 38 (alles in wit). Irislaan 154, Vlissingen. Ni li uur. Woningruil gezocht van Dor drecht haar Vlissingen. Er. lett I< 76. bur. P.Z.C.. Vlis singen. Te Koop 2-pers. Engels ledi kant met 3-tlelig bed en ma- Irasdek, F. LEYNSE, Cuyperstr. 3. Vlissingen. Te koop gevraagd: nette ge bruikte meubelen, ook antiek enz. VAN HALEN. Gravenstr. 94. tel. 3976,Middelburg. Te koop of te huur gevraagd in Vlissingen of Souburg pak huisruimte. Paul Krugerstraat WIE RUILT Te ruilen mcisjesfiéts v. irt. 10 Jaar voor mcisjestiets v. Ift. 3 jaar Gravenstraat 80. Vlissingen. Gevraagd ervaren chauffeur, voor vrachlwagen. J. v. OOR SCHOT. Dam 33. Middelburg. Na 6 uur s avonds. Hotel-restaurant „Zeeland", Prins Hendrikwt'g 1G te Vlissingen lieeft plaats voor Te koop goed onderhouden bankstel, koopje. Na 0 uur. Eedcslraat 16 bov.. Vlissingen. Wegens vertiek te koop nieu we tv.-antenne. Ned.-België (compleet). Hogeweg 63, Vlis singen. BIEDT ZICH AAN Te koop gevr. dames Fongers- fiets (geen sportmodel) met trommelrem en versnelllngs- naaf. Br. no. 413. bur. P.Z.C., Middelburg. BIJEENKOMSTEN voor kamerverzorging en afwas. Aanmelden tussen .20 en 21 uur aan bovengenoemd adres. Te koop damessportfiets en he- rensportliets. met versnelling, rnerk Locomotief. Acaeialaan 12, Vlissingen. Evangelisatie Bogardzaal, Mid delburg. Heden, donderd. 20 april de heer J. A. MARIJS uit Middelburg, 's av. 8 uur. Kom zelf-en breng -anderen: medeF X |71, bureau P.Z.C., Vliss. Jongeman. 13 Jaar, in bezit van mulo-diploma en 1»& Jaar praktijk als radiotelevisiemon- teur. zoekt hem passende be trekking. Br. onder no. 419, jureau- F.Z.C.,-Middelburg. Kinderfietsje te koop voor Ift. 58 Jaar. Pres. Rooseveltlaan 720. Vlirslngen. Te koop gevraagd studieplano, klein model. Tel. 327, Nieuwe Vlissingseweg 23- Souburg. provincials zsbuwsb courant donderdag m april ism ZOUTELAN DI" C. PATTENIEK, Kerkplein 12. de vakman kent ze de vakman verkoopt ze DEALERS VOOR ZEELAND: YEIISEKE: PA. M. WAS ZN., Kaaislraat 24. IIEIXKENSZAND: M. J. v. cl. LINDE, Doelstraat 8. VLISSINGEN „DE VERFBRON", Walstraat 8. BRÜINISSE: M. C. v. d. BERG, Pr. Irenestraat 8. LEWEDORP: C. W. UITTERHOEVE, Burg. Lewestraat 10. TOONAANGEVEND ENIGE SCHEERAPPARAAT MET VEeENdE SCHEERHOOFDEN Licht, buigzaam en sterk 6 maanden schriftelijke garantie op de Supra- Solid zool. DE NIEUWE ROBINSON Licht, luchtig en modern. Nieuw is de maakwijze, waardoor deze sandaal uiterst flexibel is. Nieuw is de „Footline" binnenzool, gevormd naar de natuurlijke lijn van de voet MATEN 27 T/M 48 V.A.14.50 MATEN 29 T/M 48 V.A.15.95 Een wang goed glad scheren is niet zo'n probleem. Zeker niet voor een Philishave 800. Maar een kin, of onder de kin, of hals dat zijn de plekken waar u het effect van de verende scheerhoofden duidelijk ziet. Zij passen zich volkomen aan hun „onderwerp" aan. Ook daar, waar het moeilijk wordt slaat de Philishave 800 geen haartje over. Door zijn (exclu sieve) verende scheerhoofden! IN LUXE CASSETTE 62 20 24

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1962 | | pagina 4