VIM-EXTRA Eet nu eens niet duur- en tóch lekker ZWANENBERG maakt wat smaakt! Bedorven maagi en diarree ■ENTOSORBSNEÏ ZELF SCHILDEREN 't REVENOL VERFHUIS D. Vriens, ik Ir WONING ONZE KLEINTJES ZO SCHOON, DAT HET IEDEREEN OPVALT sneller schoon enfris, fris, fris! 20 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT DONDERDAG 26 APRIL 1962 I "Wat verkeerds gegeten or gedronken, kou op maag en ingewanden on plotse- I I lingloopt uleeg", u voelt zich wee en onpasselijk: Ieen nare maag- en darm- B stoornis. ENTOSORBINE I - witte, aangename tablet- ten - bevat 6 snelwerkende geneesmiddelen die de maag tot rust brengen en de in- m gewanden zuiveren - de H diarree stopt. ENTOSORBINE B helpt direct - u is zó weer in orde en doet weer normaal aanallesmee.fl.üO j^suivert maag an inocwamicii. g Dan 3 bussen halen en maar 1 betalen ij OF GROOTVERPAKKING: 5 kg afwasbare plastic muurverf 12.-; 2y2 kg af wasbare muurverf 4,75; 5 kg plastic grondlak 7,- en 9.-; 5 kg glanslak 9.- en 11,-; 5 kg japanlak voor binnen en buiten 13,- en 16.-; 5 kg synth. lak 13,- en 16,-. Ook zeer mooi en voordelig behang bij: Groenctvoud 68, telefoon 01184 - 2206, VLISSINGEN. Uit onze open gekoelde Kijk-wijs toonbank 100 gr. snijworst 35 ct. 100 gr. rookvlees 56 ct. 2 blikjes soepballetjes a 120 gr. 98 ct. Levensmiddclenbedrijf Vlasmarkt 4, Middelburg. - Zwanenberg Gehaktballen in Tomatenjus - over* heerlijk bij rijst of macaroni. U krijgt 10 ballen om uit te delen; heerlijke pittige tomatenjus zit er al bij; rijst en macaroni zijn vooidelig en zo caar - wat wilt u meer.? Dat is lekker - en het kost zo weinig. Haai gauw zon blik en laat ze smullen vandaag. j wlsr: êié, 'Wit. an 4 TE KOOP, direct te aan vaarden Kan event, dienen als werk plaats, met achtergrond, vrije poort en garage. Ge legen aan 't Wissel, Nwe. Vlissingseweg", W.-Souburg. Er. no. 410 bur. P.Z.C., Middelburg. Kent u de andere Zwanenberg artikelen ook? Hier zijn er AUTO'S EN MOTOREN Te koop Meicomotor. 200 i.g.st.z. Te bevr. Oprit V lissin gen. Na 13 uur. Voor DAF-vrachtwagens kost een RUVLI accu f 159.—. DAF pers.w.. Citroen CV2 f 39, Sirn- ca f 74,Mercedes J! 82, Spuistraat 25, Vlissingen. RUVLI accu'3 voor Fiat I 60.—, v. Vauxhall. Austin. Morris. Ford Anglia. Prefect f 70. Opel f 46.—. Renault f 48.—. Spuistraat 25. 'Vlissingen. RUVLI accu's 6v-60 ah f 29.—: 6v—90 all f 46.en f 52,—; 12V-45 ah f 70,—7, l'/a j. gar. Spec. Accubèdrjjf „RUVLI". Spuistr, 25, Vlissingen, tel. 2572. Went U een goede accu voor laagste prijs? Kies dan een RUVLI accu. Hi jaar garantie. Spec. Aocubediijf „RUVLI". Spuistr. 25. Vlissingen. tel. 2572 Te ruil in pr, st. verk. IFA, 125 cc, voor 200—250 cc. Vrede hoflaan 49. Vlissingen. Te koop personen- en bestel auto. motorrijwielen, scooters, banden, enz. Lambrechtslr. 17. Middelburg, tel. 3029. Te koop ecu auto. merk Mor ris Minor, t 750. C Buskenstr. 99. Vlissingen. Maar zeer goede motoren van aangereden auto's vindt U bij Zeelands grootste autosloperij. Wij kopen ook sloop en aanrij- schade. Tel. 4602—4782. J. v. d. IJSSEL, Middelburg. ADVERTEREN DOET VERKOPEN! Leer goeCI en veilig autorijden bij auto- en motorrijschool PA- RENT. Vrüburgstr. 14. Sou burg, tel. 01183461. Eik. on gediplomeerd A.N.W.B. en F. N.O.P. 10 rijlessen a 60 min. v. f 73 Peugeot. Fiat. of DAF door en gedipl, B.E.A.-instruct. Gratis geh. en gebr. Autorijscn. „ADRI HAMEETEMAN", Rave- steynplein i9, Vlissingen, telef. 3558. Adr. v. M'burg: sig. mag. J. D. KOETS, Seg.str. 21, tel. 4772. U kent nrij toch? Autorijschool HENDEKIKSE, instruct, m. ja renlange erv. Erk. en gedipl. F.N.O.P.. Selssingel 72, Mid delburg. telefoon 3077. Autorijschool 't Zand" met Renault Dauphine als leswa- gen i' C.50 per uur. Adelaarstr. 68. Middelburg, tel. 3623. Dat bad, die tegels, die vloer, U maakt hetallemaal schoon. Defrisheid springt U tegemoet. De frisheid straalt eraf. En dan bent U blij, want: U ruikt 't, U weet 't, U deed 't met Yim-Extra uit de blauwe bus. Waarom staat er „EXTRA" achter deze VIM? Omdat deze Vim méér is, méér doet! Hoe dat komt? Door het bleek middel dat erin zit. Een actief maar mild bleekmiddel, dat zuivert en ook desinfecteert. Daardoor maakt U alles nog sneller nog frisser schoon, - zélfs die moeilijke gaatjes en naadjes waar U anders haast niet bij kunt. Dat is hygiënisch. Daarom staat er „EXTRA" achter deze VIM. IN DE BLAUWE BUS Heeff U de nieuwe geur al geroken? Ruikt U eens... merkt U wel? Een zuivere dennen-frisheid, 't Is de nieuwe geur van VIM EXTRA. Verrukkelijk, 't Is een frisheid die U ruiken kuntl Wij geven een technische cur- - van 3 Ieisen ia het ophef- van eenvoudige storingen, rno geven wij hierover na dere inlichtingen. Autorijschool JASPERSE. Middelburg, tele foon 01130—3387. Erk. en ge diplomeerd F.N.O.P. VAKANTIEVERBLIJVEN Te koop i.pr.st.verk. vouw ca ravan. type Happy, compl. m. ngebouwde kastjes, reserve wiel, toilettent en verder toe- beli, Te bevragen Zandweg 2, Vlissingen, telef. 01184—2981. Te koop dubbelwandig, nieuw houten zomerhuis, 8 m x 4 m. Te bevragen: J v. OORSCHOT, Dam 38, Middelburg. Nu ook op Walcheren een wit te bruidsauto. versierd met le vende bloemen. Taxibedrijf JOOP ABEE ZN.. Nieuw- straat 63. Vlissingen, tel. 3046. Taxi? Bel 3046. Taxibedrijf JOOP ABEF. ZN.. Nieuw- at 68. Vlissingen, tel. 3046. Trouwauto's. Telef. 3046. Wij hebben zowel witte als zwarte bruidsauto's versierd met le vende bloemen. Taxibedrijf JOOP ABEE ZN.. Nieuwstr. 68, Vlissingen. De sappigste sinaasappel, merk Jedepe, 12, i0 of 3 voor één gul den. Jonathan, Ha kg, óén gul le. Middel buig: „CENTRUM", Kerkstraat 6, Vlissingen. Sluit' uw bromfietsverzekering en autoverzekering bij Assu rantiekantoor H. J. OOMS, Gravestraat 49, Vlissingen. Te lefoon 3892. Kredieten tot f 4000 voor aan koop meubelen en woningtex tiel. Vraag gratis folder. Dis crete behandeling en zeer lage aflossing. Prrtbus 1083. Rotter- Brcek snel met een slechte ge woonte, zomaar om lijm le vragen. Vraag COLLALL Ir. lube of bus. U vindt bij ons een keur van geschenken 16 goud. zilver en pleet. Horlogerie, goud en zil ver. Wed. D LIEVENSE. L. Vorststr. 87. Goes, tel. 01100— 7105. ^BOEKHANDEL 'T ZOEK- LICI1T". Middelburg. Nieuwe Burg 14-10". verzorgt voor U de boekebon waarmee U een uitgezocht geschenk tot elk bedrag cn overal inwisselbaar cadeau kunt doen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1962 | | pagina 16