DROOGSCHUIM TZtf&i&s&z* verstandige vrouwen kiezen L.T.S. OP OE BARRICADE VERS RUNDVLEES Provinciale Zeeuwse Courant HET MEEST GELEZEN DAGBLAD IN ZEELAND „DE SCHELDE" jgragrapra KANTOORRUIMTE FERNANDEL - GINO CERVI RICHARD WIDMARK DONDERDAG 26 APRIL 1962 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT 9 Zondag 29 april a.s. hopen onze ouders en grootouders, JACOB ROELSE en ELIZABETH ROELSE-LOUVVERSE hun 35-jarige echtver eniging te herdenken. Dat zij nog lang ge spaard mogen blijven is de wens van hun dankbare kinderen en kleinkind. Wcstkapelle, 26 april 1962, Molenweg 29. Met grote verslagen heid geven wij kennis van het plotseling overlijden, ten gevolge van een tragisch auto ongeval, van ons ge liefd neefje, BRAMMIE KEMPENEERS, op de jeugdige leeftijd van bijna 4 jaar. Fam. Kempeneers. St.-Philipsland, 23 april 1962. Met grote verslagen heid geven wij kennis van het plotseling overlijden, ten gevolge van een tragisch auto ongeval, van ons ge liefd neefje, BRAMMIE KEMPENEERS, op de jeugdige leeftijd van bijna 4 jaar. Familie Neele. St.-Philipsland, 23 april 1962. Heden overleed, nog vrij onverwachts, onze ge liefde vader, behuwd- en grootvader, broeder, zwager en oom, PIETER BESUIJEN, weduwnaar van Neeltje Geldof, eerder weduwnaar van Catharina Janse, op de leeftijd van ruim 64 jaar. O.- en W.-Souburg: A. Besuijen. H. C. Besuijen—Op 't Land. Meliskerke M. HoutermanBeSuijen. A. Houterman. O.- en W.-Souburg: J. Besuijen. P. BesuijenJanse. Middelburg: A. Besuijen. T. Besuijenvan Maldegem. J. v. d. HeydenBesuyen. S. v. d. Heyden. En kleinkinderen. Koudekerke, 24 april 1962. Middelburgsestraat 138. Condoleantie-adres „Bergzicht", Groeneweg 3, post Koudekerke. De teraardebestelling zal plaatsvinden vrijdag 27 april a.s. te 11.30 uur op de algemene begraaf plaats te Koudekerke, vertrek 11.15 uur Middel burgsestraat 138. De overledene is opgebaard in de aula van het Gasthuis te Middelburg. Op 21 april overleed te Leiden onze lieve moe der, schoonmoeder en oma JANSJE MAAS, geboren Van Ochten, in de ouderdom van 72 jaar. J. T. Maas. A. S. Maas Wissekerke. Robert Jan. Jantje. Spuistraat 51, Vlissingen. Heden overleed zacht en kalm, onze innig geliefde, zorgzame vrouw en moeder, JANNA JOHANNA DE NOOIJKR geb. BOOGERT, in de ouderdom van 75 jaar. P. P. de Nooijer. J. A. de Nooijer. S. de Nooijer. J. de Nooijer. Vlissingen, 24 april '62. Hobeinstraat 37. De teraardebestelling zal plaatsvinden op vrijdag 27 april, des namiddags 1 uur van af Hobeinstraat 37. Liever geen bezoek. Heden overleed, vrij onverwacht, mijn ge liefde vrouw, onze zorgzame moeder, be huwd- en grootmoeder, JACOBA DE KAM— VERHULST, op de leeftijd van ruim 75 jaar. Uit aller naam, I. de Kam. Zoutelande, 24 april 1962. Voor de zeer vele blijken van medeleven tijdens de ziekte en na het overlijden van onze innig geliefde zoon, broeder, behuwdbroe- der en oom JAN l'OT betuigen wij aan allen onze oprechte dank. Namens de familie, Mevr. M. J. Pot- van Hoeke Vlissingen, april 1962, Singel 24a. I Heden overleed, tot onze diepe droefheid, voorzien van de H.H. Sacramenten der ster venden, onze innig ge liefde vader, behuwd- en grootvader, de heer FRANCISCUS BERNARDUS MUSSON, oud-machinist der S.B.M., in de ouderdom van 78 jaar. Fam. Musson. Fam. Lootens. Fam. Musson. Aardenburg, 25 april 1962. Draaibrug 2. Vrijdagmiddag van 22.3i uur verkoop van voor alle kaarten. Boterplein, Vlissingen. Een gelukkig mens voelt zich de samenleving werkt De Provinciale Zeeuwse Courant geeft U het gevoel van „thuis zijn in de Zeeuwse samenleving P. Kleinepier, arts. Zaterdag 28 april GEEN SPREEKUUR. Tandarts H. H. de Vries, Vlissingen, HEDEN AFWEZIG. Kek Droogschuim doordrenkt niet, is dus veiliger voor tapijt, kleuren, appret, onderlaag, antislip. Kek Droogschuim maakt amper vochtig. Al wat tl ermee reinigt is zó weer droog! Kek Droogschuim schuift tussen vuil en tapijt. Zie: al het vuil komt op uw doek. Kek Droogschuim geeft nieuwe fleur aan uw interieur: tapijten, kleden, lopers, stoffering, enz. Nóg een voordeel: grote flacon slechts I75ct speciale spons 40 ct N-J-V. K GWl-'N KL K E MAATSCHAPPIJ. SCHEEPSWERF EN MACHINEFABRIEK - VLISSINGEN Kandidaten kunnen zich vóór 7 mei a.s. rechtstreeks ol via hun school wenden tot de afdeling Personeelszaken. Glacisstraat 165, Vlissingen. leerlingen, die dit jaar hun einddiploma zullen behalen, kunnen hun studie het beste voortzetten op onze Bedrijlsschool. Het Bemetef-dipfoma kan worden behaald in de volgende vakken: Scheepsbeschuiten Metaaldraaien Machïnebankwerken Metaalbewerken in de scheepsbouw Pijpenbewerken Modelmaken Metaalfrezen Plaatconstructiewerken Zandvormen en IJzérgieten Deze opleiding duurt 2 jaar. waarna een Bemetel-diploma kan worden behaald. Gedurende deze opleiding ontvangen de leer lingen een loon gelijk aan dat van de jongens, die direct aan het werk gaan. MAR DE FILM... JA, GEZELLIG 'F ELECTRO - MIDDELBURG Vrijdag en maandag 7.30 uur; zaterdag 7 en 9.15 uur; zondag 3.30, 7 en 9.15 uur. - 14 jaar. IDE GROTE RUSSISCHE FILMVERRASSING VAN 19621 DAGBLAD- reclame is de BESTE reclame te huur gevraagd (min. twee kamers) bij voor keur centrum Vlissingen. Brieven met omschrijving onder letter B 74, bureau P.Z.C., Vlissingen. Plaats uw familieberichten in de PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT GRAND - GOES telefoon 5165. Vrijdag en maandag 8 uur; zaterdag 7 en 9 uur; zondag 3, 7 en 9 uur. - Alle leeftijden. CITY MIDDELBURG telefoon 2281. Iedere avond 8 uur; zondagmiddag 2.30 uur. ALHAMBRA VLISSINGEN telefoon 2260. Vrijdag en maandag 8 uur; zaterdag 7 en 9 uur; zondag 3, 7 en 9 u. NEOERUND OLM TOEGANG ALLE LEEFTIJDEN LUXOR VLISSINGEN Vrijdag en maandag 8 uur; zaterdag 7 en 9 uur; zondag 3, 7 en 9 uur. - 14 jaar. VOL SPANNING REALISME EN ACTUALITEIT

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1962 | | pagina 11