ooyco Makkelijk," zegt Homburg MAN ABOUT TOWN i» Omdat RoyCO vriesvers is, smaakt Uw soep zo goed Ij ASSISTENTE een wonder van smaak Royco Hoe vrij ken een jasje zijn.. 12 PROVINCIALE ZEEUW HE COURANT DONDERDAG 26 APRIL 1962 Brouwenaar v. d. Kamer Burgemeester Van Dusseldorp- school (OPENBARE SCHOOL VOOR U.L.O.) Voorstad 78, Goes dient spoedig te geschieden bij het hoofd der school. Toegelaten kunnen worden kinderen, die zes klassen van de lagere school met goed gevolg hebben door lopen. Opleiding voor mulodiploma A en B. h.t.s., midden standsdiploma, kweekschool voor onderwijzers enz. Leermiddelen worden door de school verstrekt. Verder inlichtingen bij het hoofd der school: de heer I. STEL, Leliestraat SS te Goes, telef.: huis 01100-6301, school 01100-6765. Aoytii 2K m. Wegens huwelijk hebben wij plaats voor een VR/fSVBRS voor de in- en verkoopadministratie. Prettig en afwisselend werk. Wij zoeken een handig MEISJE, dat ook kan typen. 'ne vleeswaren soepen Langeviele 6-8 - MIDDELBURG - Tel. 2670 Doorkruis liet wijde polderland met zijn blinkende vaarten.... dwaal door bei en bos! En beloon u zelf bij thuiskomst met een kop Douwe Egberts koffie, zo pittig, geurig en vol van smaak! Fijne Dessert De koffie voor fijnproevers; werkelijk iets bijzonders. Pak van 250 g 1,80 Rood Merk De kwaliteitskoffie bij uitstek, Pak van 250 g 1.48 Moeilijk te zeggen. Moet u vóélen! Probeer eens een Sturka lichtgewicht blazer of loafer. Voel eens hoe licht, hoe ruimgesneden. En kijk eenstóch correct. Dat laatste is belangrijk. Dat laatste is dan ook typisch Sturka! I7lf

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1962 | | pagina 10