ETi uw veiligste geiser TIJDELIJK OMO-VOORDEEL JUNKERS PROFITEER! „Holle Pinkel en de ijzeren prinses" zomerhuisje. Christelijk Historische Kiesvereniging - Goes. Rotisserie ,,'t Veerhuis" een verkoopster of leerling-verkoopster, MEISJE EEN MAGAZIJNBEDIENDE Deze week drastische prijsverlagingen VéGé-cacao roodmerk 39 cent VéGé-pndding z.s. 39 cent tafellaken voor 99 cl, DROGE BISCUITS NU voor 69 ct. PINDAKAAS NU voor 129 ct. Prijs ƒ17,50 Onderwijzer(es) Ontworsteld OVER WELDIGEND BEZIELD GROOTS (De Telegraaf) i BOEIEND GRANDIOOS GENUANCEERD^"1' v"'e Wk> i (Het Parool) „rrj^fl Whm in (mOr FILM pipin iBjaar met r II GEWELDIGE REVOLUTIE VERDIENSTEN VAN HET \(Atg. Handelsblad), FILM-EPOS Tijd Maasbode HET BESTE IN ZIJN GENRE (Volkskrant) i|:j voor alle gassoorten o.a. FLESSENGAS .aji STADSGAS «W AARDGAS Te koop: verplaatsbaar A. J. VAN BOVEN, Poelweg 1 no. la, Goes. NACHTELIJKE TOBBERIJEN. Calrfra Dragéés'.'.Jpxeagen spannen zenuwen' 'tóf* f: 2.— bij 'elke drogist. Kiezersdie noodzakelijk per auto naar het stembureau gebracht moe ten worden, kunnen dit melden bij: A. Kerkhof, Middeïb.straat Jf-5, telef- foon 5361, Goes. Aan het Veerse Meer, Wolphaartsdijk. Telefoon 01198-326. Le sanctuaire du bien manger. HET SPECIALITEITEN- RESTAURANT Voor direct gevraagd leeftijd niet beneden 18 jaar. Prettige werkkring, goed loon (dubbel loon in het seizoen). Persoonlijk te melden bijDe Kam's winkelbedrijf KAMA, 't Groentje 6, Domburg. PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Al. jiiLAAUJ. J.VÓ2 1 pak gratis BIJ AANKOOP VAN 2 PAKKEN DE2E AANBIEDING GELDT ALLEEN IN DE PROVINCIES ZEELAND. N. BRABANT EN LIMBURG Nylon lingerie in vele modieuze creaties Royale aparte kant garnering. GEKAMD een kwaliteits kenmerk van Beerentrlcot NOEM MOOI ONDERGOED BIJ ZIJN NAAM SOCIALISME ZONDER ATOOMBOM P.S.P. LIJST 8 verbluffend elastisch sterk en hrimpvr blijvend hagelwit WEERT. HOLLAND "V "v, iTl Gevraagd voor direct Eulge kennis van boekhouden vereist. Leeftijd vanaf 21 jaar. Sollicitaties: Vlisslngse Kruïdeniersvereniging u.a., Crnquiusstraat 27, Vlissingen. pak van 50 voor en 8 geldzegels 2 pak van 48 voor en 8 geldzegels EXTRA Een flink plastic hij elke 3 pakjes VéGé-margai-ine KOOPJES 500 gram 2 potten OBLIGATIELENING Vlissingse Sportver. „ZEELAND SPORT" J. ALLON in boekbespreking N.C.R.V. Alom In de boekhandel verkrijgbaar. Uitgave firma G. W. den Boer - Middelburg Afzonderlijke vertalingen van de tekst in Frans, Engels of Duits worden desverlangd bijgeleverd voor ƒ2,50 per exemplaar, verpakkingshuls voor verzending over de gehele wereld voor 0,25. Alhambra Vlissingen Grand Goes City Middelburg presenteren VRIJDAG a.s.: Plaats eens een „KLEINTJE" gevraagd voor tijdelijk of vast aan de Boazschool te Meliskerke. Br. zo. sp. m. aan A. Janse, hoofd der school. Uitgeloot zijn: 8 obligaties f 100,-, n.l. de no's 87, 91, 93, 100, 105, 109, 128, 138; 7 obligaties ƒ50,-, n.l. de no's 3, 6, 13, 16, 18, 58, 90; 4 obligaties a ƒ25,-, n.l. de no's 44, 46, 67, 69. Deze obligaties worden be taalbaar gesteld per 1 juli 1962 ten kantore van de Vlissingse Nutsspaarbank te Vlissingen. Uniek fotowerk over Nederlands boeiendste provincie ZEELAND. Samenstelling en tekst G. A. de Kok en drs. M. C. Verburg Foto's Wim Riemens Cor van Weele e.a. Wat zeggen anderen over „Ontworsteld land" Dit In een drietal hoofdstukken wordt over het leven in dit gewest verhaald in woord en beeld: over de zee, de strijd tegen het water, over het land, de strijd om het bestaan, en tenslotte over de mens, die dit land bewoont, de Zeeuw. Geen provincie in ons land trekt sinds de tweede wereldoorlog zo de aandacht van binnen- en buitenland als Zeeland. In de oorlog wer den grote delen overstroomd en verwoest; in 1953 sloeg de zee in alle hevigheid toe, zodat een ramp het gevolg was. 873 mensen kwamen in de golven om. Nu is de aandacht gevestigd op het Deltaplan, een onder neming die ieder onzer met trots vervuld. De foto's spreken van een rijk verleden en van een lichtende toekomst. Volgens een woord' van Huïzrnga zijn in deze provincie de lichten weker, de verten meeslepender, de weiden groener en de dorpen intiemer. Zij die Zeeland nog niet kennen moeten van dit boek kennis nemen, het zal de begeerte wekken dit gewest te bezoeken; voor hen, die dit gewest meermalen hebben bezocht, bevat dit werk een schat van herinneringen. Luisteraars, het fotoboek „Ontworsteld Land" is een prachtuitgave, waar voor ook samenstellers en de uitgevers alle lof toekomt.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1962 | | pagina 14