schijfremmen op deze wagen hóren er bijl fiat 1300 Proef eens Moccona koffie in de ware Douwe Egberts traditie omdat de Fiat 1300 in de tijd van ja en nee op omdat die auto ondanks z'n „middenklasse-prijs" toch helemaal de luxe en de allure van een gróte wagen heeft! omdat deze schijfremmen het technische sluitstuk vormen van 1001 comfortabele accessoires! ONZE KLEINTJES DE 4 EXTRA VOORDELEN VAN DE WEEK 14 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT DINSDAG 27 MAART 1962 luchtdicht afgesloten dus altijd vers: ixx liandig- glazen, potje f1,88 coffeïnevrij f2,20 - in grot© voorraadpot f 6,80 Op dit moment krijgt u gelijk Hj neemt bet kopje op en hij ruikt de geurige koffie. U wacht» En plotseling kijkt hj weer, zoals u hem altijd zo graag ziet kijken. Op dit moment bent a bij, dat u zo'n potje Moccona meegenomen hebt, daPn de voorkeur hebt gegeven aan de vertrouwde naam van Dottwe Egberts. 140 kilometer zit en dat urenlang kan volhoudenl 1295 cc *72 pk-140 km/u dubbele koplampen schitterend koetswerk f7700.« Ook lavarhasr mot 1500 oo motor (150 km/u) voor f 8.000.- ■■nMi Voor Krabben- Garage J. Francke, dijk® e.o.s Dorpsstraat 84, te!. 01134-505. Voor Middelburg Eerste Zeeuwse Autogar. L, Blaas, e.o.: Markt 45-47, tel. 01180-2918. Garage P. C. de Smit, St.-Annastr. 49-51, tel. 01178-412. met de echte PLEEGZUSTER BLOEDWIjN Speciale bloedvormendo en deze geneeskrachtige wijn xijn toegevoegd, her stellen Uw energie, verhogen Uw weerstand. UITSLUITEND VERKRIJGBAffl BIJ APOTHEKER EK DROGIST 25 cent per rege! met een minimum vad ƒ1,25. Max. 8 regels. „Brieven bur. v. d, blad" 25 cent meer. Giro no. 339300 P.2LC, Middelburg. „KI /RINTTES" véto 9 uur vun. opgegeven aan onze kantoren versctrfjncn in het volgend ochtendöani mer. Plaatsing oitsltfitend bij vooruitbetaling. Te koop box ro. vloer, 4-dlg. kamersch., 1- en 2-pers. op- klapbed, onderstel kinderw., wieg, wringer met bok, ldtv derst., gaskoBif, balfkastjé, step. Tel. 3513, Vliss.singel 34, Middelburg. Te koop 30 kg 1ste nabouw Carpo zomertarwe. C. JOZIAS- SE. Rittbemsestraat 100, Sou burg. Telefoon 01133—52S. z.g.a.n. Van 1 donkerbL kinderwagen, h. En gels (na 6 uur). Zeewijksingel 16, Oost-Souburg. TE KOOP GEVRAAGD Te koop gevr. bakfiets en kleppergareel. A. S. ABRA- HAMSE, Sint-Laurens, telef. 4076, •Te koop gevraagd: nette ge bruikte meubelen, ook antiek enz. VAN BALEN, Gravenstr. 94, teL 3976, Middelburg. WONINGEN AANGEB. goede stand. 2 j. oud, bevat Eng. ka mer, keuken, 4 slaapk.. douche, tuin. veel zon. Ong. half mei leeg. Inl. Adelaarstr. 75, Mid delburg, na 29 mrt schriftelijk. V/ONINGRUIL Wonrngrull BredaVlissingen. Aangeboden: te Breda vrij be nedenhuis (4 kamers) op mooie stand. Gevraagd iets grotere woning te Vlissingen. Brieven aan J. VAN DER VORST. Wil- helmlnapark 52, Breda. KOST EN INWONING Nette lieer, 53 jaar, onge huwd, zoekt net kosthuis (par ticulier) in klein gezin of bij vrouw alleen. Br. lett. B 76, bureau P.Z.C., Vlissingen. BIEDT ZICH AAN Thuiswerk gevraagd door echtpaar. Br. Ietter E 77, bur. P.Z.C., Vlissingen. Voor een beschaafde juffrouw hebben wjj een prettige werk kring in onze woningtextielaf- deling, IV-daagse werkweek. GABRIËLSE, Langevlele 23-29, Middelburg. Gevraagd voor ons gordijnen- atelier een naaister, gewend aan elektrische machine. Pret tig werk. 5-daagse werkweek. GABRIËLSE, Langeviele 23-29, Middelburg. AUTO'S EN MOTOREN Te koop i.pr.st.z. V.W. 1949. Billijke orijs, Pr. Beatrixstraat 33, Middelburg. Tel. 01180-3379 Te koop Sparta snelbrommer, i.g.st. en herensportrijwiel (als nieuw). Na 6 uur. M. DINGEMANSE, Voorstraat 33. Wissenkerke. Te koop prima Vespa scooter. 350 cc. 20.000 km. Eventueel met kinderzitje. Jan Steenstr. 18, Terneuzen. Te koop i.g.st.z. brommer, Be- rini M 21. Westerscheldestraat 89, Middelburg. Te koop: personen- en bestel auto's. motorrijwielen, scooters, banden, enz. Lambrechtstr. 17, Middelburg, tel. 3029. achterteleseoop. f.st.v.nw., bouwj. '59. Arbeidstr. 1 bov„ Vlissingen, AUTOVERHUUR Voor uitstekende luxe wagei)9 zonder chauffeur naar garage GEBR. VAN FRAASSEN ZONEN, ScheTdestraat. 96—100, Vlissingen. HUISDIEREN Te koop nest Duitse herders bonden met stamboom, kleur zwartgeel. C. DE BRUIJN, Kon. Emmaweg 32, Vrouwen polder. Jonge poedel te koop, ingeënt voor hondenziekte. L. DIJK- GRAAFF. Nieuwstr. 114. (bo ven Bischoff). Vlissingen. RIJLESSEN Te koop: Berlni M 21, in prijs verlaagd tot f 475,Deze Be- rini koopt U met f 145.con tant en de rest f 26.75 p.m. DE PREE. Middelburg, Vlissingen. Leer goed en veilig autorijden bij auto- en motorrijschool PA- RENT. Vrijbirrgstr. 14, Sou burg, tel. 01183—461. Erk. en gediplomeerd A.N.W.B. en F. N.O.P. IJzersterke 5 t/m 13 jaar 6.95-8.95 'r0n poplin ftfjM blouse^|;^|^ Zonnige vk 4 prints. %--Wr 4 t/m 13 jaar V". /T\ 3.50-4.95 kleurkombinatie^^^^^^^^^^^ 2.25-3.50 V 6 geheel^% nieuwe 1 voorjaarskteurenXfeJ^^ 1 t/m 13 jaar 4.50-7.50 W \lJ NATUURLIJK BABY- KLEUTER- EN KINDERKLEDING KOOPT MEN BIJ C A Voor Zeeland kunnen wij schriftelijke bestellingen uitvoeren, s.v.p. adresseren aan CtA Breda, Ginnekenstraat 68 10 rijlessen 60 min. v. f 75.— in Peugeot, Fiat of DAF door erk. en gedlpl. B.EA.-instruct. Grafts geh. en gebr. Autorijsch. „AÖRI HAMEETEMAN", Rave- steynplein 19, Vlissingen. teler. 355S. Adr. v. M'burg: sig.mag. J. D. Koets, Seg.str. 21, tel. 4772 Autorijschool M, B. DE BLÏECK, Herman Heyermans- laac 2a, telefoon 2880, Vlissin gen. 10 volle lesuren f 65 of f 6.5Ö per uur, in Renault Dauphine 1962: gratis geh. en gebr. Erk. B.E.A. autorijschool „ACTIEF", Nw. Vliss. weg 236, Middel burg. tijd. teL 01180—4468. Vermist „Asta", basi aard-her- der, reu, zw. met lichte poten, grijze snoet, flaporen. Terug bezorgen of inl. tegen bel. Kastanjela.in 13, Middelburg, telefoon 4620 Schoonmaaktijd - Vitragetjjfl: Terlenka 90 cm breed 2.35, 2.93, fantasie 4.45. Etamine 90 ert br. L25. 1.35, 1.60. S£ES' tex- tiel. Vlasmarbt 43, Middelburg. Kunstgebitreparatie In Vs uur. Nieuwstr. 102. hoek Walstraat. Vlissingen. Voor Middelburg afgeh. en terugbez. Bellen (01184) 4533, tussen 2 en 3 uur. (Donderd. zitdag. Zierikzee). „DENT1" voor verzorgd, dus goedkoop werk. Nieuwe collectie step-ins. Step-ins, tweezijdige rek v.a. 3.95, step-ins. X-Iine v.a. 3.95: Gaines v.a. 11.85: korsetten v.a. 14.45. .DE WEEFSTOEL". Langgviele 3, tel. 4108, Middel burg. Schoonmaaklijk - vitragetijd: katoenen val 45 cm hoog 1.25 1.65, Terlonka val, 45 cm hoog, 1.98, 2.85. 2.95, 50 cm hoog 3.45, 3.75. 4.80. 65 cm hoog 3.95, 6.95. SIES textiel. Vlasmarkt 43 Middelburg. Ie keus nylons, met en zonder naad. reeds vanaf 1.98. Vasana nylons, met en zonder naad. 2.50. 2.95. 3.50: mousse nvlons 2.95, 3.50, 3.95. ..DE WEEF STOEL", Langeviele 3, telef. 4108, Middelburg. Gun U *elf meer vrije tijd en ontspanning. Een tel- of reken machine brengt uitkomst. Wij dëmóristVeien gaarne vrixbli] vend bij U aan huis. Kanfoor- machinehandel -T. A BIES- BROECK. Hulst. Tel. 2080. pasvorm. 2.70, strapless Beha vjt. 4.60, Beha's met voorsluiting v.a. 4.25. ..DE WEEFSTOEL", Lan geviele 3, tol. 4108, Middelburg, Mooie collectie wagenplaids, 9.90, 13.65, 14.95. Lakentjes m. sloopje voor de wieg van 3.93, 10.95; voor het ledikant je v.a. 4.95. „DE WEEFSTOEL", Lan- geviele 3. tel. 4108, MiddtSburg. Wasmachines dir. v. d. fabriek, zeer zware luxe uitv. f 149. Ook combinaties. Vraag inlich tingen, Fabrieksagente Nieuw- straat 28, Terneuzen, telefoon 01150—2410. Stemt ten vrouw. Kiest de lijstaanvoerster van de P.S.P. Lijst 8. Krediet tot f 4000,Voor aan koop meubelen en woningtex tiel. Vraag gratis folder. Dis crete behandeling en zeer lage aflossingen. Postbus 1083, Rot terdam. Overhemden e.a. kleine repa raties. AARNOUTSE, p.a. HOEK. St.enenbeer 11. Vlissin gen, telefoon 011844560. In stencilwerk staat BIRK- HOFF sterk. Zwart-wit of in kleur. Lange Vorststraat 72. Goes. Vanouds bekend, om kwalitet' en afwerking een echte Gazel lefiets. agentschap RIJWIET CENTRALE. Koudekerksewp 4547, Vlissingen. Wie verkoopt de beste rijwie len? Dit behoeft U niet te ra den. dat weet iedereen. DE PREE. Scheldestr. 45, tel. 2578. Vliss. o.a. Phoenix - Juneker - Magneeet en Fongers. Grote sortering in «ele modellen en kl. Met betalingsregeling. Nieuwe fiets? Het meest ge sorteerde adres in Vlissingen RT.TWTEL CENTRALE. KmvV kerkseweg 45 _47i telef. 2544 Nieuwe 'iets' Neem het beste neem een voordelige Gazelle- fiets. Voor Vlissingen RT.TWTEL CENTRALE. Koudekerkseweg 45—47, telef. 2544.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1962 | | pagina 10