geen nood THUIS schijnt de zon EDDIE ICONSTANTINE AM STEL Fa. S. W. Gabriëlse Dieselbrandstofpompen moeten 100 in orde zijn Directie en personeel Automobielbedrijf „De Toekomst" N.V. Vlissingen Middelburg dranken FA. PIETERS FIRMA KLAASSEN ZOON in eon. avontuur van genadeloos geweld! v.' („CHiiN.be mque"i:. y mof RAYMOND P.ELLEGRIN MARIE VERSINI Regie:.Yves Allégret KOGELS - KRACHT. KOELBLOEDIGHEID jfo GOES GanzepoorlstrJ ZATERDAG 23 DECEMBER 1961 LANGE DELFT, MIDDELBURG Afd. butagas is bereikbaar onder telefoonnummer 3761 AMSTi:: '"'MSTHIa /IMSTEL^ rAMSTE Een gelukkig mens voelt zich thuis Geef uw kroosl extra kracht or het venijn in het weer te weerstaat Schenk uw gezin de zalige zon va Philips. In onze zaak vindt u nu d complete serie Philips Hoogtezor A.MSTEL* samenleving waarin hij woont i.GOLDWVN. Voorstad 11 - Goes - Telefoon 5460 AtoSTEL^ De Provinciale Zeeuwse Courant geeft Omstel/ Color c4l CIHEMASC het gevoel van thuis zij ANDRE DE TOTH ^AMSTEV V.W. de Luxe 1950 Het is daarom een eerste vereiste om van tijd tot tijd brandstofpomp en verstuivers te laten testen en. afstellen. U voorkomt hiermee abnormale rookontwikke ling, slecht starten, slechte verbranding, motor vervuiling en daardoor vroegtijdige slijtage. Laat daarom uw brandstofpompen behandelen door Zeeuwse samenleving Amstel Pils per fles 35 cent per pul 47 cent Amstel Oud Bruin per fles 30 cent per pul 42 cent AMSTEL: kwaliteitsbier en dat voor de gewone prijs in- en uitw. in pr. st., t.c.a.b. Julian astraat 14 ltilland-Bath Amstel Gold per fles 47 cent sïxpack 2,82 Motorenrevisie' en handelsbedrijf C. F. Wesfsfrate KKABBENDIJKE - Oostweg 27 - Telefoon 255 mimi,urn, wensen cliënten, vrienden en bekenden prettige kerstdagen en een voorspoedig 1962. CITY - tel. 2281 - middelburg Maandag en dinsdag 2.30 en 8 uur, a.l. CONNY FROBOESS - JOHANNES HEESTERS in de vrolijke musical ALLES DRAAIT OM CONNY Breng extra gezelligheid in huis met van ELECTRO - MIDDELBURG Maandag en dinsdag 3.30, 7 en 9.15 uui% 14 jaar DE SAINT IN ACTIE Vlasmarkt 39 - Middelburg - Telefoon 2350 w -X- -K- K -5f 91 iï -X- X X -X GRAND GOES - Tel. 5165 Zondag- en maandagmiddag 3 uur LAUREL HARDY BIJ DE LUCHTBESCHERMING en zij doen het... op hun manier-. Alle leeftijden. -x- -X- X X -X- -X- X X XX X X X -X- XX X XX^jf -X- machinefabriek reparatiebedrijf wensen vrienden en begunstigers ■prettige kerstdagen en een voorspoedig 1962 toe. ACHTERSINGEL 81 - MIDDELBURG - TEL. 289' Adverteer Linnen 8,90. Leder ïn alle maten, voor ldeinbeeld en 6x6 reflexcamèra's. Com- bitassen. Speciale fïlmca- meratassen. Maandag le kerstdag om 7 en 9 uur, dinsdag 2e kerstdag 2, 4, 7 en 9 uur: DE KONING DER BOEKANIERS 14 jaar. HEDENAVOND ZONDAGAVOND 2de KERSTDAG - LUXOR - VLISSINGEN Maandag en dinsdag om 3 uur STAN LAUREL OLIVER HARDY in NIETS DAN PECH Lach uw zorgen weg met Laurel en Hardy Alle leeftijden. 5 DIV. BANDS EMMAEN SUZE FRANKEN ..THE 3 KID'S" 'N PROGRAMMA VOOR JONG EN OUD' Notaris J. A. JANSE DE JONGE te Middelburg, i.v. op donderdag 28 december 1961, om 20 uur, in het No tarishuis aan de; Koepoort straat te Middelburg pu bliek te verkopen: Maandag en dinsdag om 7 en 9 uur. 14 jaar: EDDIE CONSTANTINE in EDDIE KENT GEEN PARDON CITY THEATER - MIDDELBURG Vrijdag 29 december' (In samenw. met S.P.V., M'burgj ROB. GER-AERD's solo-toneel met Dickens' Christmas carol SCROOGE MARLEY Muzikale omlijsting met originele Christmas carols door Mariele Meyer. Entreeprijs ƒ1,75 Aanvang 20.00 uur. Plaatsbespr. van woensdag 27 dec. af Iedere morgen van 3 0-11 uur aan de kassa. Telefonisch nr. 2281. ALHAMBRA - vlissingen Telefoon 2260. Maandag en dinsdag om 3 uur nieuwe Tarzan-avonturen in tarzan vecht voor zijn leven 14 jaar. aan het Noordbolwerk num mer 23 te Middelburg, groot 1 a 25 ca. Lasten 31,11. Ontruimd te aanvaarden (mits toest. b. en w.). Be zichtiging 27 en 28 dec. van 10-12 en van 2-4 uur op vertoon van een bewijs van toegang, verkrijgbaar ten kantore van gen..nota ris, Hofplein 5. (af Amsterdam) Maandag en dinsdag om 7 en 9 uur DE BRAVE SOLDAAT SCHWEJK met IIETNZ RtlHMANN Alle leeftijden. v. d. VLIET EN BAK Jacob Valckestraat 5, tel. 5352 GOES

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1961 | | pagina 28