GLYCA Sport en wedstrijden Ruwe I handen?! PILOOT STORM ontvoerd in de stratosfeer HET JASCN-MYSTERIE HET STAAT IN WILL VAN ZOELEN RAAKTE PUNT KWIJT AAN O.N.A. HANDBAL Kapok geeft natuurlijke rust DONDERDAG 9 NOVEMBER 1961 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT 17 Warme ontvangst voor Swift bij Hou Stand Zaterdag a.s. speelt Swift in Den Haag zijn eerste returmvedstryd. De Middelburgers ontmoeten daar Hou Stand, waarvan eerder met 76 werd verloren. Sindsdien is gebleken, dat de Hagenaars zeer wisselvallig spelen, maar juist tegen hoog genoteerde tegenstanders goed voor de dag ko men. Swift moet op een warme ont vangst rekenen en mag met een ge lukspel niet ontevreden zijn. Ook Olympiaan gaat tegen Sperwers 2 een moeilijke middag tegemoet. De reserves zijn in eigen huis nog onge slagen. Een nederlaag van Olympiaan doet de spanning aan de kop slechts toenemen. Zuiderkwartier neemt te gen Deetos 2 revanche voor de grote nederlaag, die zij destijds tegen de Dordtenaren leed. Ons Huis en Actief delen de punten. Programma Hou StandSwift Sperwers 2Olympiaan; Zuiderkwar tierDeetos 2 Ons HuisActief. Ph. J. Ham leidt tweekamp Tsjegolev-Koeperman De Nederlander Ph. J Ham is uitge nodigd om naar Rusland te komen als hoofdwedstrijdleider van de twee kamp om het wereldkampioenschap dammen tussen de Rus Tsjegolev (titelhouder) en diens landgenoot Koeperman. De tweekamp, die 20 par tijen omvat, wordt gehouden van 11 november tot 16 december. (Advertentie) Haags kantoorbediende is ge neraal in vrije tijd. T weehonderddrieën negen figmen- sen verliezen alle bezit in laaiende hel. Gehandicapt zwemster die ge bruik van benen mist, zwemt na vier keer trainen twee gouden medailles in wacht. Gillende lord offert als indertijd Samson harig handelsmerk omwille van vrouwvraag: zal toekomst leren dat oerwoud-rock-'n-roll zon der haren mislukking wordt Kunstschi.lder die eenmaat R.A.F.-vlieger was, maakt schil derij dat zo groot is dat hij op ski's er op rondtrekt. Zuidamerikaanse presidenten om helsden elkaarwerden gefotogra feerd leuk grapje is dat door om helzing revolver in broekzak van een der twee zichtbaar werd, wat op foto werd vastgelegd. Verslaggever heeft bijzonder open hartig interview met als losbol en fuifnummer bekend staand zwager van regerend vorst. Vraagt waarom hij niet met rust wordt gelaten. Broer van Koningin Fabiola houdt vol dat elke man bereid is vrouwen kleren aan te trekken als hij ervoor wordt betaald. Losse grepen uit 68 bladzijden Panorama, dat deze week ver schijnt. Mis Panorama niet, mis Panorama nooit! Losse nummers 45 cent, in abonnement 35 cent. Stuur vandaag een briefkaart naar Panorama-Haarlem en abonneer U, U ontvangt dan de twee volgen de nummers (bijna 150 bladzijden ïn veelkleurendruk en verrassend gevariëerde inhoud) gratisl Ac tueel, boeiend, beschaafd, ont spannend! De graag geziene we kelijkse gast in ieder gezin. Stuur nog vandaag die briefkaart. Gun U en Uw gezin: Panorama. *t Kost zo weinig! 't Geeft zo veel! Morgen begint ons nieuwe FEUILLETON „OPERATIE WALRUS" door John Joly. Programma Nederlands militair voetbalelftal De militaire autoriteiten van Neder land, Egypte en Luxemburg hebben een voorlopige agenda samengesteld voor de wedstryden, die hun nationale militaire voetbalteams, die zijn inge deeld in groep D van de voorronden van het toernooi om de internationale militaire voetbaltitel, zullen spelen. De „streef-data" voor de definitie ve vaststelling is de goedkeuring van het ministerie van defensie nodig voor de wedstrijden van het Neder landse team zijn 20 december 1961 LuxemburgNe derland 9 februari 1962 Egypte Nederland 14 maart 1962 Neder landLuxemburg. Egypte en Luxemburg zijn voorts nog in onderhandeling over de ontmoe tingen tussen beide landen. Waar schijnlijk zal op 12 februari a.s. in Cairo en op 4 maart a.s. in Luxem burg gespeeld worden. ZEEUWSE TAFELTENNISCOMPETITIE IN 3e klas Big Smash gelijk met St.-Aloysius II In de le klas van de Zeeuwse ta- feltenniscompetitie zorgde ONA voor een fikse verrassing door Will van Zoelen de helft van de winst te ont futselen. Dat betekende voor de IVIïdeHburgse ploeg het eerste pun tenverlies. Rinus Hofman van Will van Zoelen bleef ongeslagen en be hield daarmee zyn 100 procent winst in deze competitie. Sorry kwam daardoor alleen aan de top van de ranglijst, want de reserves van Will van Zoelen moesten met 10-0 het onderspit delven. Sorry II verloor met 6-4 van Advendo, waardoor de stand er als volgt uitziet 4 4 0 3 1 8 35—5 7 29—11 7 28—22 6 22—8 6 25—25 2 13—17 2 10—20 0 12—18 0 8—32 8—32 Sorry W. van Zoelen 4 ONA 5 3 11 Sla Raak 3 3 0 0 Advendo 5 3 0 2 Sorry II 3 10 2 St. Aloysius 3 10 2 Wilno 3 0 0 3 W. v. Zoelen II 4 0 0 4 Sla Raak II 4 0 0 4 In de 2e klas won Branding met 82 van PZEM, en kwam daardoor op 6 punten uit 3 ontmoetingen, evenals Spirit, dat met 100 van PZEM II won en hetzelfde doelgemiddelde no teerde als BrandingPZEM'be haalde twee winstpunten door een 6 4 zege op VSV, dat met dezelfde cijfers ook van ONA II verloor. ONA II behaalde een tweede zege en wel op Wilno III, dat met 82 ver slagen werd. 3 3 Branding ONA II 4 Wilno II 2 PZEM 4 Wilno III 4 W. v. Zoel. UI 4 VSV 5 PZEM n 5 3 0 2 0 2 0 2 0 0 6 24—6 0 6 24—6 1 6 26—14 0 4 16—4 2 4 21—19 2 4 18—22 3- 2 15—25 4 2 21—29 5 0 5—45 Eerste verlies In de 3e klas moest ook leider Big Smash zjjn eerste veliespunt incas seren, omdat Sint Aloysius II de helft van de buit inpalmde. Luctor verloor met 91 van Will van Zoe len IV, maar pikte een winstpuntje (het eerste) mee bij SVV II. Dit zelfde resultaat bewerkstelligden Spirit II en ONA III. Spirit II ver loor met 73 van Advendo II. Big Smash 5 W. v. Zoel. IV 4 St. Aloysius II 4 Advendo n PTT ONA III SSVV SSVV II Spirit II Luctor 4 10 2 2 0 3 10 2 2 0 11 3 3 4 0 1 4 0 1 9 38—12 6 28—12 6 26—14 6 26—24 3 11—19 3 17—23 2 15—15 1 614 1 13—27 1 10—30 In de 4e klas A won Spirit UI met 64 van Sorry IV, de Big Smash reserves versloegen het eigen vierde team met 91, terwijl Vikings met 73 van Wilno IV won. Spirit m 3 3 0 0 St. Aloysius HI 2 2 0 0 Vikings 3 2 0 1 Big Smash II 3 2 0 1 Wilno IV 3 10 2 Big Smash IV 4 1 0 3 Sorry IV 6 23—7 4 20—0 4 1812 4 17—13 2 12—18 2 9—31 0 11- In de 4e klas B versloeg Sorry III het bezoekende Spirit IV met 64, terwijl Sint Aloysius IV de derde 10 0 zege behaalde, waarbij thans Big Smash III het slachtoffer werd. St. Aloysius IV 4 Sorry Hl 3 Waco 2 Big Smash UI 4 W. v. Zoel. V 2 Spirit IV 4 VSV H 3 4 0 0 2 10 2 0 0 112 0 11 0 13 0 0 3 0 1- 38—2 5 17—13 4 16—4 3 19—21 1 7—13 1 12—28 OVERGANGSKLAS DAMES Zeeland Sport gaat zondag niet ge heel kansloos op bezoek bij Animo. Animo is echter thuis een lastig te overwinnen tegenpartij, Walcheren krygt bezoek van DWS dat in deze competitie byzonder goed voor de dag komt. Een nederlaag voor Wal cheren ligt dan ook in de lijn der verwachting. De herenploeg van Dynamo behoort niet tot de sterkste teams in deze klas. Tonido, dat bezoek krijgt van Dynamo, heeft, indien de Goesena- ren even goed voor de dag komen als in de laatste wedstryden, een re delijke kans op de overwinning. EBHV, dat naar Animo gaat, zal alles moeten doen om de score bin nen redelyke grenzen te houden. DISTRICTKLAS De dames van Hontenisse kunnen bij Blauw Wit winst behalen. EBHV. dat bezoek krijgt van Tachos, zal de winst laten aan de Waalwijkers. Olympus gaat naar SIOS en dat kon wel eens een te zware opgave zijn. Bij de heren gaat EMM met rede lijke kans op succes naar Rapid. Volharding,dat uit vorm is, zal wel geen kans maken bij Marathon. Hel las kan winnen van Fortuna en Ta chos zal geen moeite hebben bij SOA. In de dames 2e klas staat de belang rijke wedstrijd Tonido-Volharding op het programma. Een voorspelling is moeilijk te geven. Marathon II kan winnen van Olympus U en Zld. Sp. II van SIOS II. Bij de wedstrijd De Meeuwen-Luctor zal de uitslag niet ver van een gelijkspel liggen. By' de heren start Walcheren met de beste papieren tegen Olympus. Mara thon II zal de winst wel moeten la ten aan SIOS. Were Dl kan winnen van Velocitas. In de afdeling Zeeland is de compe titiestand nu: Heren le klas: Marathon 8 uit 5, ODI 8 uit 5, Hellas II 8 uit 6; Olym pus U 4 uit 2; Tonido UI 2 uit 3; SIOS n 0 uit 3, EMM II 0 uit 3, SIOS UI 0 uit 3. Dames junioren le klas: Walcheren 5 uit 3; ODI 3 uit 3. Zld. Sport H 2 uit 3, Olympus 0 uit 1. Hellas en De Meeuwen teruggetrokken. Dames junioren 2e klas: Hontenisse 6 uit 3, EMM 6 uit 4, Fortuna 4 uit 4, Marthon 2 uit 3, Walcheren II 2 uit 4, SIOS 0 uit 2. Heren junioren: Walcheren 6 uit 3, Tonido 5 uit 4, Hellas 5 uit 4, Vol harding 4 uit 4, SIOS 2 uit 4, Olym pus 0 uit 3. Het programma luidt: Overgangsklas B, Dames: Animo- Zld. Sport: Swift-Posterholt; Wal- cheren-DWS; VHC-Verburch. Heren: Animo-EBHV; Esca-r.k. BSV; Tonido-Dynamo; Str. Meteoor- Hellas II. District Zuid B, Dames le klas: BI. Wit-Hontenisse; EBHV-Tachos; SI- OS-Olympus. Heren le klas: Rapid-EMM; SOA- Tachos! Marathon-Volharding; Hel- las-Fortuna. Alléén helpt direct! DR. E J. SWAAB'S VERENIGDE FABRIEKEN (Advertentie) Dit Is san publlcatl* van ca 'Stichting Kapok-Buraau' Ja. 's avonds heerlijk slapen gaan op een. keurkapokmatras, dat is rust, dat is ontspannen slaapgenoegen, De Jceux-lca- pokmatras, koesterend warm ia do winter, droog en dus anti-reumatiek. Een pluspunt ia ons vochtig kl'maat, Gezond, goed slapen voor al uw lie vehngen, massage voor oudere èn voor jonge ruggetjes. Een bed, dat hard en toch zacht is, vlinderlicht dus makkelijk hanteerbaar. D&t is de keur. kapokmatras, met de onderscheidende keurlabel. Waarde voor uw geld. Een mo derne, een heerlijk rustgevende slaapmatras. Deze label, waarborg voor de keurkapokmatras Dames 2e klas A: Volt-Dongen. Dames 2e klas B: Tonido-Volharding Marathon Il-Olympus II; SIOS II- Zld. Sport H; De Meeuwen-Luctor. Heren 2e klas: Olympus-Walcheren; Marathon H-SIOS; Velocitas-Were Di. Afdeling Zeeland. Heren le klas: Tonido IU-EMM II; ODI-Olympus U; Marathon III-SIOS IH. Dames junioren le klas: Walcheren- Zld. Sport. Dames junioren 2e klas: Marathon- Walcheren U; Hontenisse-SIOS. Heren junioren: Hellas-Volharding; Tonido-Walcheren; SlOS-Olympus. Jongens adsp. 14-15 j.: Hellas-Wal- cheren; Tonido-EMM; Marathon- SIOS; ODI-Fortuna. Jongens adsp. 12-13 j.: Tonido-EMM Hellas-Fortuna C; SlOS-Olympus; ODI-Fortuna A; Volharding-Fortu- na B. 1940. Niemand aan boord van de Argol snapte iets van het vreemde gedrag van ka pitein Solon en de andere makkers. Daar liepen zij nu met 'n soort gejaagde gan- zepas dwars door het dichte, rose mos de heuvel op en over, om even later geheel uit 't gezicht te verdwijnen. Luitenant Gorda keek piloot Storm met opgetrokken wenkbrauwen aan en spreid de de handen uit in een ge baar van hulpeloosheid, „t Is gewoonweg een raadsel Zo heb ik mijn commandant nog nooit meegemaakt 1" mompelde hij. En zich opnieuw tot de verken ners buiten richtend „Hallo Waar gaan jul lie heen Kapitein Solon, kom toch terug Vaag. bijna ongeïnteresseerd kwam het ant woord „Wij zien het grote bos nu in de verte. Wij gaan voort. Julie moeten óók komen Een gevoel van onbehagen bekroop de zeven achter geblevenen in de stuurkoepel van de Argol. Men durfde elkaar nauwelijks aanzien. Gorda ijsbeerde door de ruimte en sloeg steeds weer 'n gebalde vuist tegen zijn handpalm. „Ver draaid nog toe Solon is zeker gek geworden van die bloemengeurtjes. De dromer Maar ik ^ga hem terughalen Kom mee, Storm, Buck Als 't nodig is gebruiken we maar geweld riep hij uit en liep snel de gang in naar de luchtsluis. Meisjes adsp. 14-15 j.: Zld. Sport- Walcheren. Meisjes adsp. 12-13 j.: Hellas-Olym- pus II; ODI-Olympus I. Meisjes adsp. 12-13 j.: Tonido-Wal cheren U. Uitslagen van 't Zeeuwse juniorenvoetbal De (enkele) uitslagen van het Zeeuwse junior-voetbalprogramma luiden: groep BU: Domburg B I Meeuwen B I 3—2; groep B UI: Nieuwland B IMiddelburg B VI 32; groep B IX: Axel B ITem. Boys B I 10; groep B XI: Terneu- zen B nCom Boys B IU 71, Temeuzen B UISluiskil B U 0 1; groep B XHI: Hoofdplaat B I Groede B I 41. De rest van de wedstrijden werd afgelast. Verzorger P. v. d. Heijden na ongeval overleden De Nederlandse wielrenner verzor ger, Piet van der Heijden, is maan dagavond in de universiteitskliniek van Frankfurt aan de verwondingen, die hy zaterdag 28 oktober by een van Frankfurt had opgelopen, over leden. Van der Heijden stond, toen het on geluk gebeurde, aan de binnenrand van de baan. Bij het uitkomen van een bocht haakten de sturen van de Duitsers Jaroszewicz en Gieseler in elkaar en in hun val sleepten de renners de Nederlander mee. De Nederlandse verzorger werd met zware inwendige verwondingen in het ziekenhuis opgenomen en direct geopereerd. Hoewel zijn toestand hierna aanmerkelijk verbeterde trad afgelopen zaterdag een nieuwe crisis in, die een tweede operatie noodza kelijk maakte. Van der Heijden is 49 jaar gewor den, hij laat een vrouw en drie kin deren achter. De laatste jaren trad de Nederlandse soigneur, die zelf geen onverdienstelijk wegrenner was. op als officiële verzorger van de Deense amateurploeg. FEUILLETON I Door JOHN NEWTON CHANCE 55 Het geweld der ontploffing deed de pier trillen, terwijl dikke droppels als van een onweersbui, op de plan ken en op Jason neerkwamen. Het lawaai en het suizen van de wa- terstorm stierven tenslotte weg in enkele verspreide geluiden en het snelle ruisen van tegen het strand botsende golven. Op een kleine veer tig meter van het einde der pier te kende zich een grote witte cirkel af, die steeds wijder en flauwer werd. In de verte klonk opnieuw het lang zame geronk van de dieselboot. die zich westwaarts ln de mist verwij derde. „Vlug!" riep Jason. met. de hand wuivend, Shirley toe cn lachend waarom wist ze zelf niet rende ze naar de pier. „In die boot!" commandeerde hij. Hij z' -t uit of hy helemaal ln orde is.' i s...' z-: in de motor boot en hg volgde haar, na het meer touw te hebben losgemaakt. Dc boot: die al schommelde op de nu zwakker wordende golven, door de ontploffing teweeggebracht, verwijderde zich van de pier en dreef af in oosleiyke rich ting. „Als nu in vredesnaam de battery maar werkt!" zei Jason, op de star ter drukkend. De motor draaide, draaide nog eens en begon te snorren, steeds luider en regelmatiger. Jason greep het stuur rad en zette koers naar het oosten. Shirley keek om en zag toen nog een boot feiteiyk nummer drie vei lig in een kreek gemeerd, uit het zicht van de pier. „Naar die boot, was dat gemene wijf onderweg toen ik haar tegenhield zei Jason. „Begrijp jy het, dat zo kalm haar vriend op een bom wilde trakteren Die vrouwen toch van te genwoordig Lachend stuurde hy de boot over het zilverig glanzende water evenwijdig met de kust. Aan stuurboord verhie ven zich als muren van een andere wereld de geweldige ronde klippen. „Ik was bang, dat je mee in de lucht zou springen," zei Shirley een tikje verwijlend. „Dat lag niet in niyn bedoeling." ver zekerde hij. „Ik ben naar de pier ge gaan en heb net zolang naar de bom gezocht tot ik ze vond. Daarna heb ik ze zo ver als mogeiyk was wegge werkt. Ze had het ding in de andere boot gestopt, vlak bij de olietanks, be- gryp je wel Als iemand morgen de schamele overbiyfselen zou hebben gevonden, zou hij onwillekeurig heb ben gedacht, dat de tanks bij ongeluk ontploft waren en de rampzalige om standers hadden gedood. Zo eenvoudig als wat, nietwaar Ziedaar 't geheim van succes Shirley voelde in haar zak en haalde de revolver voor dc dag. „Ik dacht al wat is er toch zo zwaai-," lachte ze. „Ik heb nog altijd dit „Je hebt hem niet nodig gehad." „Ik durfde niet," hernam ze. „Ili kon me maar niet herinneren, welke kant „veilig" was en welke „vuur Als ik wat tegen iets heb, raak ik in de war. En Ik houd niet van revolvers; ze kunnen afgaan „Buitengewoon goed gezien „Onverwacht-stom bedoel ik." „Nu, ik moet je uitspraken eens na der bestuderen." zei Jason. Dc motor snorde prettig en achter hen bruiste het kielwater. „Lieve Shirley Ze wendde plotseling haar blik naar de in nevels gehulde kust. „Wat zullen ze doen vroeg ze. „Vieky en Keep „Er vandoor gaan," antwoordde Ja son. „Ik zal deze gordel en een deel van de inhoud zenden aan enkele lui, die toch doen alsof ze me niet ken nen, maar weten wat ze ermee aan moeten. Vicky begrijpt best, dat ik zo zal handelen en zal niet wachten I om verhoord te worden Wat deze paar dagen is gebeurd, wordt totaal van de lijst geschraptmaak je dus niet ongerust „Zoekt de politie je heus voor het een of ander vroeg Shirley, hem aan ziende. „Ik hoop dat ze er niets van afweten, maar dat smokkelen 's nachts is in derdaad misdadig. Doe het nooit hoor, als ik je raden mag „Is het al lang geleden „Een onheugiyke tijd," glimlachte hij. voor het eerst sedert zijn triomf op de pier. „Hoe lang hield ze een tikje ach terdochtig aan. Ongeveer zes weken," klonk het wat schroomvallig. „En waarom deed je het „Och," zei hy eensklaps, even grin nikend, „er steekt zoiets opwindends in zulke nachtelijke vliegtochten, het landen bij een enkele, flikkerende lan taarn, elk ogenblik de douane of de politie verwachtend hun auto's ho ren aankomen en dan ijlings in het donker opstygen, hopend dat je tydig uit de voeten zult zyn." „Vind je dus je baan niet opwindend genoeg „Niets is ooit zo opwindend als een wedstryd. Ik bedoel het zien weg te komen voor een ander je te pakken heeft." Met een blik op de kust hernam Shir ley „De politie zal nog altijd naar ons zoeken." „Naar de Argonaut." verbetorde Ja son. „Niet naar mij. Keep vergiste zich toen hy hun vertelde, dat ik de Argonaut was. We zullen de politie gemakkelijk kunnen overtuigen, want als ze bij hem navraag willen doen, zal hij met present zyn," besloot hij lachend. „Zouden ze dan geen belang stellen in de dood van Stem vroeg ze. „Waarschijnlijk weten ze niet, dat hy feitelyk vermoord is. Er valt geen enkel spoor van geweldpleging bij hem te ontdekken. Natuurlijk zou iemand het geval kunnen verraden, maar wie zou daar belang bij hebben „Hij zou in elk geval zijn gestorven," merkte Shirley op. „Dat zou hij inderdaad. Daarom vond Vicky het maar beter dat hij in die hotelkamer stierf dan 's nachts in een vliegtuig met zijn polshorloge vol beschuldigende geheimen." Beiden zwegen even, terwyi de motor lustig bromde. Eindeiyk zei Shirley nadenkend „Als ze eens hadden ontdekt, dat jo hun onjuiste inlichtin gen had gegeven..." verder kwam ze niet. „Dan zou ik een heel erg dode Jason zijn geweest," zei hy grimmig. „Daar om had ik ook zo'n haastAls ze er achter waren gekomen, dat ze rommel hadden gekregen, zouden ze dadelyk hebben begrepen, dat ik er op uit was, met hen af te rekenen en me zonder uitstel om hals hebben gebracht. Ik had een dubbele taak myn brieven terug te halen en hun bende uit elkaar te doen springen. Die brieven vorm den wel de aanleiding, maar stonden niet op zichzelf ik kon liet ene niet van het andere scheiden. Dat lag evenmin in Vicky's bedoeling-^" Hij zuchtte bij de herinnering en ging toen voort„t Was op het kantje ar. Als ze een uur vroeger hadden gewe ten wie ik was, zou ons leven geen dubbeltje waard zijn geweest. Maar ja," lachte hij plotseling, „we zijn er goed afgekomen, het geluk was met ons. Vergeet de rest maar, lieve Shir ley. Ik moet nu over iets anders met je praten." Het klonk plotseling heel ernstig. In eens begon de motor te pruttelen, te knetteren, te ploffen... Jason sloot de toevoer af en meteen gaf de machine het op, zodat het plotseling heel stil werd om hen heen. De voorsteven zakte weer in het water, terwijl de boot langzaam op de kust van Porlock aandreef. „Je hebt dus de brieven vroeg Shir ley. „Ja," antwoordde hij, met de hand op zyn zak. „Verbrand ze dan." Hij knikte, haalde de gordel te voor schijn en nam er twee brieven uit, geschreven op grijs, waarscliynlijk vroeger blauw papier. Toen streek hij een lucifer aan, het vlammetje laaide lustig op en de brie ven vatten snel vuur. Binnen een mi nimum van tyd verbrandden ze in een oranjegloed tot kléine zwarte stukken, die snel als stof langs de boot afdre ven. .,En dat is dan het einde van het Jason-mysterie." zei hij, terwyl hij de snippers nazag. Daarna, als nog niet geheel zeker van zijn zaak, sloeg hij vlug een blik op Shirley. EINDE

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1961 | | pagina 19