Sklikan FELIX KOLEN- EN OUECONVECTORS 1.1. SONNEÏIJLLE ATTENTIE!! TIJDELIJK OP „VOLMA"-MARGARINE EEN EXTRA ROOD ZEGEL. 3 fraaie porseleinen kop en schotels BETERE BOUW GOES Fa. W. FRIS, SI30 (200 (2$0 (200 Elke dag een kop gezondheid voor allemaal Rustig en overwegend vast DONDERDAG 9 NOVEMBER 1961 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT 19 gevitamineerd is hel ideale voedsel voor Uw kaf. Bevat alle' noodzakelijke voedingsstoffen. Naar keuze met vlees en vis Per pak van "5 gram 40 ct Gevraagd voor halve dagen of enkele dagen in de week een jongedame voor administratief werk. Kantoorboekhandel ROSKAM, Segeersstr. 28 - Tel. 2727 MIDDELBURG NET DAGMEISJE gevraagd van half negen tot 5 uur, 's zaterdags tot 3 uur ,'s zondags vrij. Hoog loon. Br. no. 992, bur. P.Z.C., Middelburg. Waarom Ihermic- ïnktregulalie bij de Pelikan Pi? Probeert u eens door flink te stoten een druppel inkt uit de Pelikan P1 te schudden. Het lukt u niet, want de veelvoudig gepatenteerde thermic-inktregulatie laat nooit meer inkt door dan er voor schrijven nodig is. Plotselinge temperatuurwijzigingen, vliegen op grote hoogte of nog maar een klein beetje inkt in de pen - 't maakt voor de Pelikan P1 niets uit. Die schrijft regelmatig van begin tot eind. Vindt u ook niet dat dét vertrouwen wekt? Ja? Dan schrijft u met Pelikan! De 14 karaats Pelikan gouden pen is te krijgen in 19 verschillende penpunten. Pelikan P 1 Doublé f45.- Pelikan P1 Silvexa J35.- Beide modellen in de kleuren diamantzwart, robijnrood, smaragdgroen en agaatgrijs. Andere Pelikan-modellen f32.50, f27.50, f22.50 en f 17.50 IMP. H. VAN GEMERT Co. N.V. AMSTERDAM UITBREIDINGSPLAN EN BEBOUWINGSVOORSCHRIFTEN. Het hoofd van het gemeentebestuur van Nieüwvliet maakt békend, dat het door de gemeentëraad fcij zijn besluit van 28 maart 1961 vastgestelde plan van uit breiding voor de kust, het z.g. plan Nieuwvliet-Bad, met bebouwingsvoorschriften, door Gedeputeerde Staten van Zeeland, bij besluit van 24 oktober 1961, nö. 1985/ 248, 3e afd., is goedgekeurd. Het plan, met bebouwingsvoorschriften. ligt ter ge meentesecretarie voor een ieder ter inzage. Nieüwvliet, 9 november 1961. Het hoofd van het gemeentebestuur voornoemd, J. C. EVERAARS. Plaats uw familieberichten in de PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT De grootste sortering in moderne vindt U bij "ETNA-GASFORNUIZEN ZIJN UIT VOORRAAD LEVERBAAR. Adres:. Noordstraat G7, Vlissingen. Telefoon 2844. Voor slechts 6 van deze rode zegels en 2,ontvangt U De twee blauwe VOLMA-zegels, die op elk pakje VOLMA staan afgedrukt, zijn geldig voor geld of andere artikelen, w.o. voor 50 blauwe VOLMA-zegels en 2,ontvangt U 1 PAAR NYLONS. VRAAG UW MELKHANDELAAR Royale herenhuizen voor zelfbewoning. Koopsom 23.600,— k.k. Vrije vestiging. Hypotheek beschikbaar. Inl. dinsdag van 2-4 uur Op het werk aan de Fruit- laan en bij de Makelaars, Weteringschans 124, A'dam-C., tel. 67041. 1 mtm WATE* s?um$£* 1* WATER "5 ti lossen OKEHO mm 'M KOfctNP WATER OP LOSSEN W TE iöSSEN maïs water 0P TE iOSSf» Gratis 5 grote bouillonblokken (waarde 75ct) bij elkeflakon f» Na schooltijd, na het werk, na het zwemmen.geef ze allemaal (u zelf ook!) elke dag zo'n heerlijke kop versterkende Oxo Bouillon! Krachtige bouillon van 't beste rundvlees. En wie het nu gauw haalt, krijgt er gratis vijf grote, fijne Liebig bouillonblokken een leuk receptenboekje bij LIEBIG-OXO PRODUKTEN...HÉÉRLIJK VOOR ft DE FIJNE KEUKEN 1 ex» I Bouillon- tJE&Q B9UÜAQN2LOK 8 OXO BCUIU.CNBi.CKJE I UEBia AROMA I LIEBia SUPER-VLEESBOUILLON TABLET NEP.OXO MIJ.ROTTERDAM AMSTERDAMSE EFFECTENBEURS BEURSOVERZICHT. De beurs heeft woensdag een vaste stem ming te zien gegeven voor de leidende cultuuraandelen. Deze vaste stemming, gepaard met een vrij levendige handel, zat er bij de opening niet in. Plotseling kwam er speculatieve belangstelling voor aandelen H.V.A., die in een ruime open hoek tegen oplopende koersen werden verhandeld. De prijs steeg van 124 tol 126%, waardoor een koerswinst werd be reikt van 3punt. Als een vonk sloeg deze vaste tendentie over naar certifica ten Deli en aandelen Amsterdam Rubber. Deli ging in andere handen over van f 144 tot f 146.50, tegen dinsdag f 143. Am sterdam Rubbers liepen op tot 112% na een opening op 109% JOB3/.De drukte in genoemde fondsen was niet van lange duur. Gedurende de verdere beursduur moest over de gehele linie een gedeelte van de behaalde koerswinst worden prijs gegeven. Wat de .internationals betreft, moesten de ze gisteren min of meer op eigen kompas varen, omdat Wallstreet dinsdag wegens „election day" gesloten bleef. Het Damrak werd wederom gesteund door de vaste tendentie op de Westduitse beurzen; Uni levers consolideerden de forse koerswinst van dinsdag en waren op 913 goed prijs houdend. Kon. Olies een paar dubbeltjes hoger op f 117.10. De handel in deze fond sen was een stuk kalmer dan die van dinsdag. A.K.U. liep op van 387 tot 390. De rayon-aandelen boekten op deze prijs een koerswinst van bijna vier punten. Hoogovens lagen wederom vast in de markt met een koersverbeterlng van ruim tien punten op 803 als gevolg van aanhou dende speculatieve vraag. Aandelen Phi lips stelden opnieuw teleur en verloren op 1060 ruim twaalf punten. Aandelen K.L.M. werden hoger geadviseerd. Deze maatschappij ontvangt f 2 min. van de Garoeda Indonesian Airways, zijnde het resterende deel van een schuld. In de scheepvaartsector was de handel zeer rustig. Door elkaar kwamen koers- verbeteringen voor van een tot drie pun ten. De staatsfondsen waren iets gemak kelijker. Op last van het beursbestuur werd woens dag geen notering opgemaakt in aandelen Baekers' textiel, op de aanstaande samen werking met J. Elias textielfabrieken en De Haes textielindustrie te Eindhoven. Binnenkort mag een voorstel tot aande lenruil worden verwacht. Van Vlissingen katoen kregen op 448 een drie punten hogere advieskoers, Aande len „Domus", maatschappijl tot exploitatie van onroerend goed werden op 220 gead viseerd, tegen een laatstgedane notering van 195, op de mogelijkheid van een be scheiden dividendvérhoging over 1961. 7 nov. 8 nov. 101% 101% 97 97% 90 90% 91% 91% 93% 93* 91% 92 91w 91% 99* 99*gb 99% 99* Nederland 1959 (4%) Nederland 1951 (3%) Nederland 1948 (3%) Nederland 1955 (3%) Nederland 1947 (3%) Nederland 1937 3 Dollarlening 1947 3 Investeringscert. 3 Nederland 1962-64 3 Ned. Indië 1937 3 98% Amsterdamse wisselmarkt CONTANTE PRIJZEN. Amsterdam, november. Londen 10.13%10.14%. New York 3.60%—3.60%. Montreal 3.48%— 3.49. Parijs 73.28%73.33%. Brussel 7.23%—7.24%. Frankfort 89.97— 90.02. Stockholm 69.61%—69.66% Zürich 83.30—83.35. Milaan 58.03% —58.08%. Kopenhagen 52.30—52.35, Oslo 50.5850.63. Wenen 13.94%— 13.95%. Lissabon 12.64—12.65%. v\vvvwvvvvvvvvvvvvvvvvv Bronswerk 184 185 Dordrecht 1956 82% Centrale Suiker 388 Alkmaar 1956 83 1 82% Kon. Mij. De Schelde N.B. 292 288 Zuid-Holland 1957 94 93% Intern. Nickel 79% 80% American Motors 18* 18% Anaconda 50% 30% A.N.P.-C.B.S. BEURSINDICES. Baltimore en Ohio 30% 6-11 7-11 Bethlehem Steel 42% 41% Intern, concerns 359.32 566.32 566.77 Gênèral Motors 51'/* 51% Industrie 364.97 366.20 367.92 Kennecott 30 81 Scheepvaart 191.24 190.13 191.02 New York Central 17 %b Banken 235.61 241.44 240.93 Pennsylvania 15%b Handel enz. 163.12 163.84 164.45 Republic Steel 58% 59 Algemeen 406.06 409.88 410.62 Shell Oil Cornp. 39% 39% Tide Water U.S. Steel 19% 20 Nat. Can. Corp. 15% 15% Grootboek 1946 3 92% 92% Ned. Handelmij. 323 323 Alg. Kunstzijde Unie 385 %gb.' 388% Berghs' en Jurgens 300 300 Calvé-Delft 877 880 Hoogovens n.r. 788 8'00gb Ned. Kabelfabriek 592 ÖÖ5. Philips 1071 1058%',. OlOgb, Unilever 910 Wilton-Fijenoord 293 297 Biïliton 583 581 Kon, Petroleum Mij 116.70 117.20- Amsterdam Rubber 108 %gb 112-74 Holland Amerika Lijn 157% 157% Kon, Paketvaart 153% 157gl Rotterdamsche Lloyd 155% 155% Scheepvaart Unie 158% 160gl Stv. Mij. Nederland 168% 169 K.N.S.M. 199 200 Ver. H.V.A. Mij. N.V. 123 126% Deli Mij. 143 144.50 Bank vjor Ned. Gem. 4% 100 99% Bank voor Ned. Gem. 5-1958 104% 104* Van Berkels Patent •294 297 Albert Heijn 702 698 PREMIELENINGEN. Arnserrlnm 1951 Breda 1954 Eindhoven 1954 Enschede 1954 Den Haag 1952 I Den Haag 1952 II Rotterdam 1952 I Rotterdam 1932 II Rotterdam 1957 - Utrecht 1952 ■Amsterdam 1956 I .Amsterdam 1956 II Amsterdam 1956 III Amsterdam '33 (C. -f A.) 84% 85% 83 83 1 84%b 84 82% 92% 92 93% 93% 92% 92% 98 97% 96 84% 84% 88% 83% 105% 104% KERKNIEUWS NED. HERV. KERK Beroepen te Bodegraven: A. van Brummelen te Schoonrewoerd; te Achterberg (U.): P. L. Breugem, kand. te Stolwijk; te Winsum (Gr.): mevr. E. H. Posthumus Meyes, kand. te Rotterdam. GEREF. KERKEN Beroepen te Arnhem: J. P. Boer te Rotterdam; te Haarlem: J. van Ree ven te Utrecht; te Schiedam: P. R. Everaars te Middelstum. HOOG EN LAAG WATER 10 november Vlissingén Terneuzen Hansweert Zierikzee Wemeldinga uur meter nap 2.51 2.17 3.19 2.31 4.04 2.43 4.36 1.48 4.53 1.79 uur meter nap 15.04 2.20 15.30 2.34 16.16 2.43 16.42 1.51 17.06 1.79 uur meter nap 9.17 1.91 9.43 2.08 10.18 2.21 9.59 1.40 10.17 1.64 uur meter nap 21.39 1.97 22.04 2.14 22.40 2.27 22.20 1.56 22.37 1.72 Spion „Cicero" eist Duitse schadevergoeding De Turkse bouwopzïchter Elyesa Bazna die van 1943 tot 1944 in An kara als spion „Cicero" voor de Duitse geheime dienst heeft gewerkt en waardevolle documenten van de ge allieerde oorlogsplannen voor Duits land gefotografeerd heeft, eist thans van de Westduitse regering als de wettige opvolger van het Hitlerbe- wind de tegenwaarde van ongeveer 150.000 Engelse ponden (ongeveer 1,7 miljoen mark). De 58-jarige Turk met zijn borstelige wenkbrauwen en zijn bril met een zwaar montuur, beschreef dezer da gen in het Frans in het Miinchense „Künstlerhaus" aan journalisten zijn spionagewerkzaamheden. Hij had daarvoor 300.000 pond sterling ge kregen. Maar de pond-biljetten waren alle of bijna alle vals geweest. Pas door een Engelse publikatie was hij in 1950 op het valse geld opmerk zaam gemaakt, waarvan hij inmiddels reeds de helft had uigegeven. Bazna wil nu van het Westduitse ministerie van buitenlandse zaken gedaan krij gen, dat hij de tegenwaarde van de resterende 150.000 pond in marken uitbetaald krijgt Premier dr. Cheddi Jagan van Brits Guyana is uit Washington naar New York vertrokken, waar hij gedurende vier da gen met Amerikaanse deskundigen be sprekingen heeft gevoerd over uitbrei ding van de Amerikaanse hulp aan zijn land. Door Amerikaanse regeringskringen is verklaard dat er nog geen overeen stemming Is bereikt.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1961 | | pagina 15