TRENGO introduceert pratica De Fijne Engelse Melange 'T IS UW BESTE OVERHEMD Douwe Egberts café ONZE KLEINTJES 12 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT NOVEMBER 1961 Douwe Egberts Pickwick thee! Een verfijnde thee voor ieder, die een kernachtige Engelse smaak prefereert. Let ook op de afschenk, 20 goudkleurig en rijk! Ceylon Melange, Geel etiket1 !,cL Engelse Melange (Groen etiket) 90 et. Wegens sterfgeval te koop aangeboden een met ruim woonhuis, gele gen in opkomend dorp in Zeeland. Brieven onder letter X 10, bur. P.Z.C., Vlissingen. 25 et. per regel met een minimum van f 1.25 max. S regels. „Brieven bur. v. d. blad" 25 cent meer. Giro no. 359300 P.Z.C., Middelburg „KLEINTJES" vöór 8 our van. opgegeven aan onze kantoren verschij nen In het volgende o cht€ndn timmer. Plaatsing uitsluitend bQ vooruitbetaling. TE KOOP GEVRAAGD Te koop gevraagd: nette ge bruikte meubelen, ook antiek enz. VAN HALEN. Gravenstr. 94, tel. 3976, Middelburg. WONINGEN GEVRAAGD Te huur gevraagd: woonruimte voor echtpaar. Br. letter K 15, bur. P.Z.C., Vlissingen. Gevr. te Vlissingen in moeder loos gezin met 2 kinderen, 3 en 7 jaar, hulp in'de huishou ding, voor dag en nacht. Leef tijd 2535 jaar. Br. lett. N 16, bur. P.Z.C., Vlissingen. Ruime byverd. aangeb. aan act. pers. als agent v. d. verk. v. prima tuin-, bloem- en landb. zaden, vaste pl., rozen, sier heesters, vruchtbomen, bestr. midd.. mestst., tuingereedsch. en bloembollen. Fa. F. JAGER, postb. 45, Winschoten. BIEDT ZICH AAN Jongedame, ongeil., z.z.g.g. als huishoudster bij heer, 1 kind geen bezwaar. Br. no. X 273, bur. P.Z.C., Goes. WATERSPORT Voor motor en zeiljachten is de Tudor-Silver-Cobalt-Accu de meest geschikte. Tnl. Spec. Ac- cubedrijf „RUVLI". Spuistr. 25, Vlissingen, tel. 2572. BIJEENKOMSTEN Vrijdag n.m. 3 uur spreekt voor U evang, G. J. W. Faasen (uit Sliedrecht) in het Maarten Lutherhuis, Groenewoud 58, Vlissingen. Komt U ook wéér luisteren? ONTSPANNING M.A.C. „Scheldegouwen". A.s. zaterdag wordt de wandelrit van 29 april over gelopen. In- schr. vanaf half 8 in Ned. Kof fiehuis. Biggekerke, Zaterdag 11 nov, in de zaal Herwegh opvoering van het toneelstuk: „De Won derdokter" door toneelgroep alhier. Aanvang 7.30 uur. HUISDIEREN Dierenbescherming. De Ned. Ver. tot, Besch, v.Dieren aid. Zeeland-Noord zoekt goede te huizen voor honden en 'poezen, w.o. Angorapoea, opgen. in die renasiel Eeizweg 160 (tel. 01180 Middelburg, Honden Trenco Pratica shirts zijn Trenco introduceert een nieuw meesterwerk, reeds in vele landen favoriet: Trenco Pratica. Blijvend- helder, geweven nylon, soepel, luchtig, subliem. In 5 minuten gewassen enklaar! Droogt volmaakt kreukloos, is na 100 x wassen nog als nieuw. U herkent Trenco Pratica onmiddellijk aan de frap pante 35omkleding- een verpakking éven verfijnd, luxueus en uniek als het shirt zélf. Trenco Pratica - voor mannen die praktische perfektie wensen, Pratica is een kwaliteitsmerk van Schappe-Basel.,

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1961 | | pagina 10