AUSTRALIË.... VOORLICHTINGSAVOND EEN VERZORGSTER PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT DINSDAG 26 SEPTEMBER 1961 frutfa VOLAUTOMAAT MET ONBEGRENSDE MOGELIJKHEDEN 'Pas op', zei U vroeger, 'dat overhemd moet apart behandeld worden'. En al dat 'even apart behande len' kostte tijd, die U aan nuttiger dingen kon be steden. De Constructa volledig automatisch wassende ma chine verandert dat allemaal. Deze uiterst verfijnde machine behandelt Uw was zéér zorgvuldig. Een voorbeeld: elk van de volgende artikelen wórdt door de Constructa automatisch op een andere (de meest geschikte!) manier gewassen: beddelakens, wollen dekens, no-iron hemden, overalls, blouses en nylon kousen, bonte was, overhemden (gewone, nylon, perion, draion alles!), wollen truien (ook wol-trevira of terienka). Allemaal anders. Automatisch! Dit doet Uw Constructa: 1 voorwetten 2 centrifugeren 3 voorwas 4 hoofdwas 5 spoelen I 6 vuil water wegpompen 1 spoelen 8 vuil water wegpompen 9 spoelen I 10 centrifugeren 11 spoelen 12 centrifugeren 13 spoelen 14 droogcentrifugeren Constructa: beschermende vriend van Uw was De Constructa wasautomaat is een product van de grootste wasautomatenfabriek in Europa. Nauwkeu rig geconstrueerd' door bekwame technici. Door en door getest op zuinigheid en was-spaarzaamheid! Neem zo'n overhemd. 52 x wassen per jaar betekent slijtgevaar. Alleen de Constructa wast slijtvrij. Dankzij een uitgebalanceerde techniek die aan de hoogste eisen voldoet. Hierdoor is zeer zorgvuldig wassen en spoelen mogelijk. Hierdoor blijven alle weefsels als nieuw! Punt voor punt belangrijke voordelen van de Constructa wasautomaat geen aansluit problemen: de wasautomaat kan overal vrijstaand geplaatst wprden (dus niet vastgezet). Aansluitbaar reeds bij 10 Ampère. Dus practisch over al in ieder huis. treksop-systeemtijdens de hoofdwas wordt geduren de 10 minuten, bij een tem peratuur van 95° C, gega randeerd het hardnekkigste vuil verwijderd. 5 volledige spoeigangen: bij gelijkmatig dalende tem peratuur worden wasmidde len en vuilresten volledig verwijderd. extra zuinig met wasmid delen en stroom: dankzij de unieke werkwijze van de Constructa wasautomaat. irillingvrije werking: uit komst voor flatbewoners handig, beperkt formaat: altijd een plaatsje te vinden. unieke service en voor lichting: Constructa vol ledige zekerheid. Verlang het bewijs Neem eens wat textiel mee naar de dichtstbije Constructa-dealer. Stop het daar (gratis) in de trom mel. Druk op de knop en doe verder niets dan U verbazen over de bergbeekheldere was die uit de Constructa tevoorschijn komt. De dealer zal U met genoegen alles uitleggen en demonstreren. En in middels is Uw was schoon. En hoe! Constructa- schoonl Voor de grote èn de fijne was Kent U geen Constructa-dealer in Uw buurt? ïanstruita Wij geven U graag adressen en nadere gegevens phe adr® iK Cö®ö«& A«si«fei^^Tei6ïfli».cï!)sJ323 aa KRUIDENKRACHT! 3K Natuurvolken en dieren geven ons een wijze les: Pfè de bron van genezing en ïj Lu gezondheid ligt bij de ik natuur zelf! *ig Klachten over hoofdpijn, fr moeheid, puistjes, vale f jjg teint, verstopping, aam- f beien enz. zijn slechts het gevolg van een onnatuur- lijke leefwijze. (Verkeerd W[, voedsel, zittend leven M HERBESAN Kruidenthee s bevat 14 verschillende Kruiden met elk een eigen f $2 heilzame werking en her- pi) stelt de natuurlijke func- q Jt ties van het lichaam. Bij f apotheker of drogist i f. 1.80 per groot pak. ONZE KLEINTJES^ 35 ct. per regel met een minimum van 1' 1.25 max. 8 regels. „Brieven bur. v. d- blad" 25 cent meer. Giro no. 359300 P.Z.C., Middelburg „KLEINTJES" vóór uur v-m. opgegeven aan onze kantoren verschij nen ln het volgende ochtendnummer. Plaatsing uitsluitend bfl vooruitbetaling. ONTSPANNING CITY, M'burg. zaterdagmiddag het Haags Jeugdtoneel met Dik Trom en zijn aap. 2.30 uur. Entreepr. 1.00, f 1.25, f 1.50. Plaatsbespr. iedere morgen van 10—11 uur. WATERSPORT Te koop: motorsportboten, vls- boten, zeilboten. BEEKMAN, Goes, tel. 7383. DE BAAR, Goes, tel. 7352. Dealers Mercury B.B.- motoren voor Zeeland. Prijsverlaging! Mousse nylons, naadl., nu 3.50: Vasana mousse nylons 3.95, 4.95: naadloze ny lons 1.98, 2.50, 2.95; wandelny lons 2.95. 3.50, 3.95. „DE WEEFSTOEL", Langeviele 3, telefoon 4108, Middelburg. Een Pfaff is af, prettige uit leg en plezierige service en passende betaling. BASTIAAN- SE, Goes, Papgaaistraat 4, tel. 7470. Bebi-Best, de ideale zuigfles, compleet 95 ct., losse flessen 45 ct., losse doppen 25 ct.. losse spenen 35 ct. „DE WEEF STOEL", Langeviele 3, telefoon 4108, Middelburg. Fa. Kl H. BOUVAIN, Axel, Wèstslfaat 27, tel. 783. Zee- lands speciaalzaak voor korset ten en b.h.'s Alle gewenste modellen tegen concurrerende prijzen. Grote sortering babyschoen tjes in wit, geel, bleu, bleu/ wit en wit/bleu,, maat 17 t.m. 21. vanaf 3.19. ,,DE WEEF STOEL". Langeviele 3, telefoon 4108, Middelburg. Overhemdenreparaties (ook postorders), japonnen, man tels, rokken, onderjurken kor ter maken, pantalons repare ren, smaller maken, enz. p.a. HOEK, Stenenbeer 11, Vlissin- gen, telefoon 4560. Reclame-aanbieding. Wol-bou- clé tapijt voor de zeer lage prijs f 9.75 p.m. Zeer beperkt. Prima kwaliteit. Fa. PIET DAMMAN Zn.. Nieuwstraat 29 (zijstr. v. d. L. Delft), tel. 3437, Middelburg. Steunkorsetten, rechthouders, steunzolen, elastieken kousen, enz. enz. K. H. BOUVAIN, Weststraat 27. Axel, telef. 783. Vermageren zonder moeite met GRACIAL, 50 dragees 1.98. Bij apoth. en drogist. Eethoek: 4 beklede stoelen, ronde tafel voor de zeer lage prijs van f 119. Fa. PIET DAM MAN Zn., Nieuwstr, 29, (zijstr, v. cl. L. Delft), tel. 3437, Middelburg. Wasmachines dir. v. d. fabriek zeer zware luxe uitv. 149, Ook combinaties. Vraag inlich tingen. Fabrieksagente Nieuw straat 28. Terneuzen, telefoon 01150—2410. Medische banden, ook op dok tersadvies. alle specialiteiten uit eigen atelier. Fa. K. H. BOUVAIN. Weststraat 27. Axel. Have tapijt, zware kwaliteit voor de zeer lage prijs van f 15.25 p. m. Nog enkele rollen. Profiteer hiervan, dit komt niet meer. Fa. PIET DAMMAN, Nieuwstraat 29 (zijstr. v. d. L. Delft), tel. 3437; Middelburg. In stencilwerk staat BIRK- HOFF sterk. Zwart-wit of in kleur. Lange Vorststraat 72. Goes. Komt U eens kijken bij Fa. PIET DAMMAN Zn., en be kijk dan de prijzen eens. Nieuwstraat 29. (zijstraat v. d. L. Delft), lel. 3437, Middelburg. Dames, het het is nu lijd voor bonireparatie Bontwerkerij KUYPER, Korte Noordstraat 16. Middelburg, telefoon 4270, Pfaff elektr. koffermachine, 235. Pfaff elektr. koffer zig zag 493 en alle andere Pfaff- tv pén. BAST! A ANSI-:. Goes. Papegaaistraat 4. tel. 7476. Laat nu uw stoelen cn fauteuils bekleden. Wij hebben echte Franse damast om uw antieke stoelen 1e bekleden. Fa. PIET DAMMAN Sc Zn,. Nfeuwslraal 29, (zijstr. v. d. L. Delft), tel 3437, Middelburg. JLn geheel Zeeland bezoeken wij. onze geachte clientèle aan hul s Sehrrif nf flpf'meer Fa. K. F Woatctrnnt 27. Ar' te' "V 783. Me uw, 'moet uw huis be legd worden met- matten, ta pijt énz. Vraagt U dan eens prijs bij fa. PIET DAMMAN Zn.. Nieuwstr. 29 (zijstraat v. <1. Lange Delft)/Middelburg. Telefoon S437, BEZOEK AAN ONZE EMIGRANTEN IS ECHT i NIET ZO DUUR!! Wilt u alles weten over de mogelijkheden van een bezoek aan uw kinderen en kleinkinderen in dit fascinerende land? Wilt u zélf zien hoe zij er leven en werken? Bezoek dan - natuurlijk geheel vrijblijvend - de MET FILM OVER: GOEDKOPE RETOUR-REIZEN NAAR AUSTRALIË georganiseerd door de Nederlandsche Reisver- eeniging, op 3 oktober a.s. in Schouwburg Prins van Oranje, Nieuwstraat 14, Goes. ENTREE: 50 CT AANVANG: 8 UUR EINDE: 10 UUR Kaartverkoop: aan de zaal Toegankelijk voor leden en niet-Iedcn. GEMEENTE DELFT. Bij het internaat van de Van der Woudenstichting te Delft kan worden geplaatst: voor de verzorging van werkende zwakzinnige jongens en meisjes.; Salaris volgens gemeentelijke regeling van 326:30 l«>t 447,74 per maand- (exclusief huurcompensalio en vakantietoeslag)'. Zij, die zich aangetrokken voelen tot een functie in de verzorgende sectoi en tot zelfstandig en verantwoor delijk werk, kunnen hun sollicitatie binnen 14 dagen na het verschijnen Van dit blad richten aan de directeur der stichting, Paardenmarkt 1. VAN DE VELDE UW DRUKKER

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1961 | | pagina 16