en al ruim verdiend aan de kassabons! 3 GULDEN een CHAUFFEUR. OTTE. ervaren chauffeur. A. VAN SA6BEN, VERKOOPSTER. Plaats uw familieberichten in de Provinciale Zeeuwse Courant GRIJS FLANELLEN ROK, DAMESPULLOVER OF -BLOUSE DEMONSTRATIE. demonstratie met WOLF elektr. handgereedschappen. A. CORNELISSE DRAGLINE MACHINIST. FIRMA NIEUWENHUYSE DE BRAAL, Per boot, bus of trein, Iaat de P.Z.C. uw reisgenoot zijn 6 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT DINSDAG 20 SEPTEMBER 1961 Alg. Bond (Juffen v. Dagen afd. Vlissïngen. Kaarten afhalen voor circus Boltini op dinsdag vanaf 2 uur tot woensdag 11 uur op Badhuisstraat 64, voor de voorstelling van woensdag 27 sept. Aanv. 2.30 uur. Het bestuur. Gevraagd AANNEMERSBEDRIJF Lewedijk 31 - Nieuwdorp. Gevraagd TRANSPORTBEDRIJF Piccardtstraat 3 - GOES Tel. 01100—6661. Modehuis DAALHUIZEN vraagt een Zij, die enige vakkennis be zitten, genieten de voor keur. Aanmelden *s avonds na 7 uur. Nieuwendijk 39, Vlissingen. Tel. 2579. U wilt modern gekleed gaan Draag dan een dèt is modern. FILIUS heeft ze in maat 36 tot 4619,90 Een grijs flanellen rok gecombineerd met een uit onze grote nieuwe collectie vormt een charmant geheel. PULLOVERS 1. m. vanaf ƒ14,95 BLOUSES, vanaf 12,95 HEEFT 'T. S CHELDE STRAAT 20—22 VLISSINGEN Wij nodigen belangstellenden gaarne uit tot het be zoeken van een op VRIJDAG 29 SEPTEMBER 1961 van 's middags 2 uur tot 's avonds 10 uur in de bovenzaal van Sociëteit „DE VERGENOEGING", Markt te MIDDELBURG. Voor U zal gedemonstreerd worden met de WOLF SAFETYMASTER-SERIE en de WOLF SUBMASTER-SERIE plus de hulpstukken die op beide krachtbronnen zijn aan te sluiten. Bezoek deze leerzame demonstratie. GEREEDSCHAPPENHANDEL YLASMARKT 14 MIDDELBURG VOOR DIRECT GEVRAAGD KRUINEN"GEN - STATIONSWEG 4 - TEL. 01130-336 AMSTERDAMSE EFFECTENBEURS Licht verdeelde stemming Het Damrak heeft maandag de nieuwe beurs week ingezet met een licht verdeel de stemming yoor de internationale waar den. Er werden weinig zaken tot stand gebracht. Over het algemeen genomen gaf men er de voorkeur aan een afwaeh- 1 lende houding aan te nemen. De arbitrage kon internationaal niet tot zaken komen. De zwakke stemming waarmede het Damrak de vorige beursweek heeft af gesloten, werd gisteren niet verder voort gezet. De internationale politieke span ningen ten aanzien van Berlijn in Oost-Duitsland. zijn reeds eerder in de koersen van de aandelen op de West- duitse beurzen verdisconteerd. De koer sen gaven gisteren weinig verandering te zien ten opzichte van de voorgaande slotkoersen. Wallstreet stond vrijdag lich telijk onder druk. als gevolg van de in ternationale politieke spanningen. De Nederlandse hoofdfondsen noteerden er lager. Hierop reageerde Amsterdam toen met afbrokkelende koersen voor de lioofdfondsen. De prijzen van de niet of ficiële ochtendhandel van maandag ga ven weinig verandering te zien met uie van de slotkoersen van vrijdag. Gister middag gaf de markt hetzelfde beeld te zien. AKU een half puntje hoger bij de opening op 388%. Later op de middag werd 387 gedaan. Philips nauwelijks prijshoudend op 987. Unilevers min twee puntjes bij een notering op 761. Hoog ovens kwamen zeer goed voor de dag met een koerswinst van vier punten op 868%. Aandelen Kon. Olie werden ex f 2.25 interim dividend 1961 verhandeld op f 107,20, tegen f 109,60 cum interim dividend vrijdag j.l. Op de inhoud van het gepubliceerde be richt over het aanvragen door de assu rantie maatschappij „Brandaris", om surséance van betaling, werd door de beurs niet meer gereageerd. Aandelen van de maatschappij Nederland noteer den in de scheepvaartsector eén puntje lager op 178. K-P.M. min twee puntjes op 157. Aandelen Van Nievelt prijshou dend, terwijl die van Van Ommeren twee punten hoger op 327 in de markt lagen. De omzetten in de scheepvaartafdeling waren gering. De leidende cultures wer den volkomen genegeerd. Certificaten Deli werden een halve gulden hoger op f 147 geadviseerd, daarentegen werden aandelen Amsterdam Rubber bjjna een punt lager op 107"* verhandeld. Ook in de staatsfondsenhoek was de activiteit minimaal en de stemming iets zwakker. In de lokale afdelingen werd Zwane- bergOrganon tien punten lioger op 940 geadviseerd op de tot nu toe gunstige gang van zaken in het nieuwe boekjaar. Claims converteerbare obligaties Berg- huizer Papier werden iets lager op f 195 f 200 geadviseerd. 22 sept. 25 sept. Nederland 1959 (4%) 101}J 101% Nederland 1951 (3Vi) 97 Nederland 1948 <3'«) 91 91 Nederland 1955 (3V«) 92% 92% Nederland 1947 3x,i 94-fggb 94% Nederland 1937 3 93 93gb Dollarlening 1947 3 91% 91A Investeringscert. 3 99Rgb 99+jgl Nederland 1962-64 3 100ft lOOgb Ned. Indië 1937 3 99% 6 Wonlngboöwl. 1957 110 109% Grootboek 1946 3 92% 93% Ned. Handelmij. 316% 316 Alg. Kunstzijde Unie 388 385gb Berghs' en Jurgens 300 300 Cnlvé-Delft 730 732 Hoogovens n.r. 863 866 560 NVil Kabelfabriék 555 Philips 938gb 987% Unilever 783 760% Wilton-Feijenuord 295 293 Amsterdamse wisselmarkt CONTANTE PRIJZEN. Amsterdam 25 september. Londen 10.16'/»—10.17%. Montreal 3.50H3.50rJ. Brussel 7.25%—'7.26%. Stockholm 69.94%—69.99%. Milaan 58.23',258.28','a. Oslo 50.77%— 50.82',2. Lissabon 12.67—12.68','a. New York 3.61&—3.Glft. Parijs 73.4673.51. Frankfort 90.4190.46. ZUrich 83.7483.79. Kopenhagen 52.44', 252.49', Wenen 14.00%— 14.01»/». VV\VVVVVVV\VV\'VV\VvVVA'V*' Billiton Kon. Petroleum Mij. Amsterdam Rubber Holland Amerika Lijn Kon. Paketvaart Rotterdamsche Lloyd Scheepvaart Unie Siv. Mij. Nederland K.N.S.M. Ver. K.V.A. M«. N.V. Deli Mij. Bank voor Ned. Gem. 5- Van Berkels Patent Albert Heijn Eronswerk Centrale Suiker Kon. Mq. De Schelde N.l Intern. Nickel American Motors Anaconda Bethlehem Steel General Motors Kennecotl New York- Central Pennsylvania Republic Steel Shell Oil Comp. Tide Water U.S. Steel Nat. Can. Corp. PREMIELENINGEN. 537 584 109.70 107.30 108 107',i 163 162gb 139 157% 152»/* 154% 166%gb 165% 179gb 178gb 206%gb 207 121'. 146.50 147 •1938 104% 104% 310 310% 614 619 164% 163 374% B. 293 297 82% 82% 19% 19% 52». 52% 42% 42 43^» 48®* *83»/* 83 14% z 60 59%* 38% 36% 20% 20% 81% 80'/* ui Amsterdam 1951 91% 89% Breda 1954 87 85 Eindhoven 83% Enschede 1954 82", 82b Den Haag 1952 I 92% 92% Den Haag 1952 II 93% 92% Rotterdam 1952 I 93% 92%1 Rotterdam 1952 1 93% 92 %1 Rotterdam 1957 97 97 Utrecht 1952 95% 95b Amsterdam 1956 I 83% 83% Amsterdam 1956 11 89 89 Amsterdam 1956 111 88'/. 89 Amsterdam '33 (C. en A.) 1061 Dordrecht 195-6 83% 83% Alkmaar 1956 83% Zuid-Holland 1957 94% ANP-CBS BEURS1NDICES. 21-9 22-9 Intern concerns Industrie Scheepvaart Banken Handel enz. Algemeen 25-9 539.40 537.28 535.92 357,78 358.05 358.39 190.35 190.57 190.79 227.88 228.06 228.23 161.03 161.82 161.66 393.78 392.98 392.43 0 In het noordoosten van Parijs heeft de politie twee Algerijnen doodgescho ten. De Algerijnen openden het vuur op twee agenten die hen om hun papieren vroegen. Doordat zij misten, konden de agenten het vuur beantwoorden. Vijf mensen ln de buurt van het Incident werden gewond. Da's verdienen met de grote V van VlugEn makkelijk ook KASSABONS KRIJG JE GRATIS BIJ DE GRUYTER, NIETS TE BETALEN - NIETS TE KNIPPEN - NIETS TE PLAKKEN! Voor 'n tientje aan kassabons betaalt De Gruyter grif EEN CONTANTE GULDEN ui». ALTIJD! Winkelt U graag bij De Gruyter? Bent U tevreden over de bediening? Geef don blijk van Uw waardering door de kassobon uit deze advertentie te knippen en in Uw De Gruyter winkel of te geven. DEZE KASSABON HEEFT WAARDE VOOR ONS WINKELPERSONEELI

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1961 | | pagina 14