Fa. DERT N0VAK-NIEUWS VAN DERT's RITMEESTER Holle Pinkel en het jeugdpoeder DECOR DECOR BONZO verstopping „DE VERFSRON" Stichting voor opleiding tot sociale arbeid MIDDELBARE SOCIALE ARBEID OESTERS en MOSSELS. l Bontwerkerij Kuyper, t energieke werkvoorbereider. NOVAK 59 cm UNIVERSEEL GROOTBEELD T.V. THANS GEHEEL GEAUTOMATISEERD! PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT VRIJDAG 8 SEPTEMBER 1961 Getrouwd W. A. DUMON TAK en C. L. VAN STOLK Rotterdam, 7 sept. 1961. Voor de vele gelukwensen, die wij met onze 35-jarige echtvereniging op 26 aug. j.l. mochten ontvangen betuigen wij onze harte lijke dank. H. J. v. Reeden J. v. Reeden-v. Ommen Souburg, september 1961, Bermweg 31. Tandarts H. H. DE VRIES. HEDEN GEEN SPREEKUUR. G. A. v. d. Berg, oogarts, Molenwater 129, M'burg. AFWEZIG van 9-25 september. Voor spoedgevallen dr. M. Sclireuder, Vliss. Een keur van Europese Végé-artikelen met véél geldzegels alléén bij uw Végé-kruidenier. gevitamineerd Is een volwaardig vlees- produkl voor gfole en kleine honden. Elke bijvoeding overbodig. Per pak van 550 gran 70ct U kunt nu zonder moeite afkomen van Zó kunt u deze lastige on on gezonde kwaal op eenvoudige wijze kwijtraken: Neem eerst een week elke avond twee CARTERS pilletjes - 2e week elke avond één - 3e week: om de andere avond één. Daarna niets meer. Want CARTERS pilletjes zorgen voor de gal toevoer die nodig is om het voedsel beter te verteren en de darmen te ontlasten: ze maken bo* dien dat de Ingewanden di na op eigen kracht regel tig blijven werken. Zó hel CARTERS pilletjes u hardlijvigheid af, u is een ander mens. En mocht u later door zorgen, door te veel eten, overver moeidheid or gebrek aan be weging tech nog eens ver stopt raken, dan zijn een paar CARTERSpilletjesvoldoende om u vlug weer op gang te helpen. Per flacon f 1.35. Solide antenne-aanleg. Snelle eigen service. Betaling desgewenst In overleg. Inlichtingen en boodschappen te SOUBURG, Corn, van Perestraat 11. NIEUWENDIJK 35 VLISSINGEN TELEFOON 2209 100 Latex muurverf 1/1 bus 3,95 Grondlak 1/1 bus 3,75. Grondlak V2 bus 1,95. WALSTRAAT 8, VLISSINGEN, TELEF. 2830 (v.h. stichting voor opl. van maatsch. werkers). Gevestigd te Haarlem, KI. Houtweg 41 opent in .OKTOBER a.s. o.a. in GOES a. een 3-jarige avondcursus ter opleiding voor het diploma (Sociaal pedagogische leergang, gericht op de middelbare functies op het terrein van de sociale arbeid). Vakken: Sociologie Psychologie Sociale Statistiek Soc. Pedagogiek Sociale Economie Encycl. Arbeidsvoor- Wetskennis ziening Staatsinrichting Capita selecta Maat- Arbeidsrecht schappelijke Zorg Sociale en geestelijke Rapportage stromingen Gespreksvoering Sociale Ethiek Organisatie en administratie b. een 3- k 4-jarige cursus personeelsbeheer en bedrijfsmaatschappelijk werk. Het eerste deel van beide cursussen loopt parallel en wordt door bevoegde leerkrachten mondeling gegeven. Het tweede deel van de cursus b wordt schriftelijk en mondeling gegeven. Prospectus en inlichtingen bij het Districtsbureau voor de Arbeidsvoorziening in Zeeland, Noordsingel 176, Middelburg (tel. 01180-3541) en bij het bureau van de stichting voornoemd, onder vermelding Van cursus a of b. Aanmelding voor beide cursussen vóór 22 sept. 1961. In verband met de opening van het mossel- en oestersei zoen, vanaf HEDEN weder om verkrijgbaar Jafé-Restaurant nr PAICenil" Kapelle-Biezelinge, ,,Ut bflloOUN telefoon 01102-619. BONT BONT BONT BONT BONT BONT BONT Nerts murmel vanaf 295,o Bisam vanaf 295, H Nerts vanaf 495,w O Korte Noordstraat 16, tel. 4270, Middelburg. BONT BONT BONT BONT BONT BONT BONT GEVRAAGD Ervaring in tariefbepaling en/of calculatie in de verspanende metaalbewerking strekt tot aanbeveling. Gunstige sociale voorwaarden. Opname in kaderpensioenfonds t.z.t. mogelijk. Brieven aan N.V. FRANEREX HEIMOLEN 24 - HOOGERHEIDE (N.-Br.) De krant kunt U niet missen, Geen dag! Het grote NOVAK-nieuws voor 1962: vereenvoudigde bediening drievoudig automatisch. 1. Automatisch geheugen. Bij het kiezen van een zender steeds de juiste instelling zonder enige bijstelling. 2. Automatische synchronisatie. Nieuw systeem voor defini tieve instelling van horizontale en verticale beeldsynchro- nisatie. 3. Automatische systeemschakeling. Bij het overschakelen op een Eurovisie-uitzending schakelt de nieuwe Novak zich automatisch over op het overeenstemmende systeem. NOVAK televisie - technisch volmaakt, esthetisch verantwoord. Met een vol jaar fabrieksgarantie ook op de beeldbuis. Probeer dan nil eens de nieuwe 22 cents DECOR! Speciaal gemaakt voor de uit-ge-spro-ken lichte roker. de bijzonder lichte Boekhouder gevraagd, bekend met loonadministratie. Soil, bij voorkeur schriftelijk. Wasserij Edeliveis N.V., Paul Krugerstraat 250, Vlissingen, telefoon 2589. Lees de Provinciale Zeeuwse Courant RADIO - T.V.-HANDEL Afb.: 59 cm universeel met panora misch beeld. Filtra-scope beeldscherm van onbreekbaar plexiglas voor fluweel zacht beeld. Slanke, ondiepe kast, die zelfs in een wandmeubel kan staan. En toch slechts M 1 E 1 1 W Zoekt U een werkelijk WW zéér lichte sigaar? licht-geurig-fris

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1961 | | pagina 8