KILO'S slanker nieuwe lijnen nieuwe tinten. BonKorets 21.75 van Haren brengt: m ONZE KLEINTJES PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT VRIJDAG 8 SEPTEMBER 1961 aaiom dc last van ongezonde (en vaak lelijke) dikte nog langer met u meedragen BonKorets geven u in enkele weken weer uw jeugdig slank figuur. En zo snel, zo gemakkelijk. Na elke maaltijd een dragee en u verliest ponden per week. Opgehoopt vet 'smelt' weg. De spijsvertering wordt geregeld. Het teveel aan lichaamsvocht wordt verwijderd. Loomheid en •erstopping maken plaats voor :en licht, opgewekt gevoel. U straalt als een herboren mens. Uw charme is onweerstaanbaar. :gin een nieuw leven. Begin nog ndaag met BonKorets. f 3.30. Elke week één pond lichter met VERMAGERINGSDRAGEES De slotuitdelingslijst in het faillissement van M. Gunst te Goes is ter griffie van de arrondissementsrecht bank te Middelburg gede poneerd om aldaar tot lf sept. a.s. ter kosteloze in zage van krediteuren te liggen. Goes, L. Kerkstraat 16. Mr. G. A. Renting curator. ft:.: Modieus pumpje spitse neus. In moderne kleuren. Fiatteuze queen ie. Carré- v Ircranad, 16.75 Slank flatje met schattig bandje. In zwart en bruin, Charmant flatje met ver rukkelijk zacht bovenieder Carréleest. «f 43 Jg in Granada. Swi Filialen in liet gehele land, waaronder GOES, LANGE KERKSTRAAT 42 MIDDELBURG, LANGE DELFT 42 VLISSIVGEN, WALSTRAAT 68 Heden, vrijdagmiddag, 2 uur gesteriliseerd varkensvlees. Abattoir, Seiswcg, AMSTERDAM EN KINDER. SEPTEMBERPRIJS MAAR 30 CENT Dagbladreclame de beste reclame Te koop: z.g.a.n. wintermantel, maat 38. Krabbeneiland, Bigge- kerke, WONINGEN AANGEB. Te koop: biggen. C. WISSE, Pekelingseweg 2, Meliskerke. Te huur bovenwoning Koe- poortstr.. Middelburg. Te bevr. tel. 01188—247. Te koop: 3 nieuwe automati sche zig-zag naaimachines, slechts een paar dagen gebruikt voor demonstratie. In koffer met 15 jaar schr. garantie f 298. J. CIJSOUW, Zuidstraat 103, Westkapelle, tel. 287. Te koop nw. geb. stenen wo ningen a. d. kust v. Walcheren voor permanente- of zomerwo ning te gebruiken. Voorts nog 1 nw. houten zomerwoning met nw. inventaris aan kust in Zee land. C. JONKER, Zonnebloem straat 17, Goes. tel. 7721. Te koop: 80 are vlasklavers. J. GEERSE. Rijkebuurtweg, Se- rooskerke, W. WONINGRUIL TE KOOP GEVRAAGD Woningruil Middelburg. Aan- geb. 4 k.-flat (Stromenwijk). Gevraagd eengezinswoning. K. DE RONDE. Maasstr. 18. Mid delburg. Heeft U iets op te ruimen in lompen en metalen, oud ijzer, oude zakken, oude accu's en papier? Bol dan 3910 en het wordt bij U weggehaald. M. VAN WIJNGEN. Vlissings Wa genplein 8. Middelburg. Wie ruilt mijn goed onderhou den benedenwoning, bestaande uit kamer, slaapkamer en keu ken. op goede stand, voor gro tere, liefst- eengezinswoning. Br. lett. P 32, bur. P.Z.C., Vlis singen. Te koop gevraagd: boérinnen- ltleding. met bijbehorend goud en zilver, tegen hoge prijs. Adres: J. DE WITTE, Zuid straat 136, Westkapelle. Tel. 01187—331. Aangeb. in centrum van Mid delburg, benedenwoning bev. 3 kamers. Gevraagd grotere wo ning in Vlissingen desnoods Middelburg. Brieven no. 807, bur. P.Z.C., Middelburg. Te koop gevraagd: plattebuis- kachel. Adres: J. DE WITTE. Zuidstraat 136, Westkapelle. Tel. 01187—331. TE HUUR KOST EN INWONING Te huur: personenauto's. V.W.- busjes, bestelwagens. C. JON KER, Zonnebloemstraat 17. Goes. Tel. 7721. b.g g. 6918. Net kosthuis gezocht in. huis. verkeer in Middelburg. Lielst iri kl. gezin oi' bij wed. Br. no 304, bur. P.Z.C., Middelburg. Te huur: nieuwe Solexen en snel brommers. All risks verze kerd. Leeftijd 18 jaar. CE- VAAL, Molenweg 15, Nieuw- land. KAMERS EN PENSION Dame, b.b.h.h., zoekt te Vlis- TE HUUR GEVRAAGD gel, in rustig milieu. Br. lett. I) 48, bur. P.Z.C., Vlissingen. Gevr. 3-persoonskamer voor studie. Weekends vrij. Br. no. E 49. bur. P.Z.C.. Vlissingen. Leraar zoekt in Middelburg slaapgelegenheid. Weekends al'w. Br. no. 808, bur. P.Z.C., Middelburg. Te koop: inboedel w.o. eiken woon- en slaapkamerameuble ment, radio, liaard, serviesgoed, keukengerei, enz. Koudekerk- seweg 11, Vlissingen. Aanw. 10—12 u. en 6—8 u. Te koop z.g.a.n. studieboeken v. prakt. dipl. boekhouden en Berkel snelweger. Na 6 uur. B. Ewoutstr. 15. Vlissingen. Te koop: patates friteskraam, groot 2.40 m bij 1.50 m, staan de op terrein van gebr. De Witte. Westkapelle. Te koop: jonge hennen. Pre- laatweg E 8, Westkapelle, tel. 01187—294. Te koop boekenkast (hout), afm. 2 m. 1.80 m. 0.32 m diep. Noordsingel 162, 's avonds tus sen 6 en 7 uur. Middelburg. Te koop: grote Belgische ka chel, met oven, geschikt voor pension. D'arke 12, Westkapel- Stierkalf te koop. W. v. d. SLUIS, tel. 01196—388, Quarles- polder 4. Lewedorp. Te koop: elektrische wasma chine ..Velo". Spoorstraat 62. Souburg. Te koop: 300 oude metselste nen. deuren en kozijnen, vloer hout geschikt voor schuur oi slrandhokje. Wilhelminastraat Oost-Souburg. Te koop: meisjesrijwiel, v. 1. 9 j i 65: jongensrijwiel, v. 1. 7 j. f' 60; damesrijwiel (geen sport) 1 65; Locornoiief 2 versn. f 250: Victoria 2 versn. 1 375. Rijwiel en hromiietshandel JOI1. VA DER. Noordpoortstraat 5. Mid delburg. H t.s.'er zoekt gemeubileerde kamer to Vlissingen niet pen sion. Centraal verwarmd Br. lett. A 47, bur. P.Z.C., Vliss. VAKANTIEVERBLIJVEN Te koop: kampeerwagen. Te bevr. R. A. H Smith, Lange- viele 6668, Middelburg, tel 011SO—3497. WATERSPORT Te koop speedboot m. of z. aanhangmotor. Zomerhuisje- 3.20 x 2.70. slaande o/h kamp. terrein van C de Visser te Vrouwenpolder To bevragen: Veerweg 12, Hoedekenskcrkr. Tel. (01193)236. PERSONEEL Nette meisjes kunnen op ver schillende afdelingen geplaatst worden bij Wasserij ANTOINE (naast St.-Josephziekenhuis), v. Dishoeckstraat 12—14. Vlis singen. Gevraagd werkster voor één morgen per weelc. Adres: J. J. de I<ok, Elzénlaan 1, Middel burg. Zo spoedig mogelijk gevraagd een werkster voor enige mor gens per weck. Aanbiedingen: Wielingenlaan 2. Vlissingen, lel 2081. De begrafenisonderneming ..De Voorzorg" vraagt voor Vlissin gen. Middelburg cn Souburg enige dragers. U -kunt zich melden bij: K. C.-RIETBER GEN. Hobeinstraat 79. telefoon 2760, Vlissingen. BIEDT ZICH AAN Dame z.z.g.g. als huish. in kV. moedert., liefst zakengezin, be slist g millieu. Br. no. 801, bur. P.Z.C., Middelburg. ..Donti" voor reparaties kunst gebitten. terstond gereed, (be halve donderdags). Nieuwstraat 102 (boven herenzaak Bischoff) Vlissingen. Tel. 4333. AUTO'S EN MOTOREN Te koop gevraagd: Dafje van eerste eigenaar. Brieven no. 305, bur. P.Z.C., Middelburg. Te koop goed onderhouden V.W. de Luxe. Banden als nieuw. Aldegondestraat 5. West-Souburg. Te koop: Batavus 2 versn. f 100: Berini 2 versn. f 260: Transistor 'radio (3 weken oud) 1' 95: Transistor radio f 90; Transistor radio f 105. Rijwiel en bromfietshandel JOH. VA DER. Noordpi'ortstraat 5. Mid delburg. Te koop V.W.-onderdelen, w.o. motoren en gedeelten van mo toren. banden, diverse maten, accu's enz. Zandweg 4. Schort» Telefoon 643. Te koop personen- en bestel auto's. Ruime keus. Inruil mo5 gelijk.' Lambrechtstr. 17, Mid delburg. Telefoon 3029. Te koop gebruikte automobie len. Financ. en inruil, eventu eel m. garantie. Winkelmanstr. 13, Vlissingen. Te koop tegen elk aannemelijk bod. B.M.W. Sport 1948, in goe de staat. F. A. BRON. Water landkerkje. tel. 2633, Oostburg Dansschool \Y. M. J MEKUSE, Nieuwstraat 19, Middelburg, tel. 2265. Begin sept. hopen we te beginnen met gevorder de en vergevorderde lessen. U kunt zich hiervoor laten In schrijven. A.s. zaterdag op de markt te Vlissingen en Middelburg een prachtige bos dahlia's van 10 stuks voor 50 et. Kwekerij M H. DEKKER. Middelburg. Middenstandsopleiding (1-jari- ge cursus) aanm. vrijdagav. 7— 9 uur, zaterdagmiddag 24. Aanv. week 10—16 sept. Insti tuut ..KUYPERS-DE GROOT", Souburg, Kanaalstr. 101, tel. 01133^-537. Typen, steno. Aanmelden vrij dagavond 7—9. z.aterdagmiddag 24, aanv. weck 1016 sept. Instituut ..KUYPERS-DE GROOT". Souubrg. Het insti tuut met de meeste geslaagden Kanaalstr. 101, tel. 01183537. Dansschool „JOLANDA", 4 5 lessen in privé en ook U danst overal mee. Dag. inschr. Bella- mypark 31, Vlissingen. Té koop prachtige cocker spa niels. JAC. DUVEKOT. café- rest. ..DUINOORD". Vrouwen polder. Tel. 01189—346. Verloren vanaf Middelburg naar boot Katseveer: jongens colbertjasje. Op 26 aug 1.1. Gaarne bericht, P. TANIS, Mo lenstraat 2. Brouwershaven. De haru-wens van uw dochlei wordt bij 'T JANTJE VAN AL LES vervulo met zo n echte Wildebras-pop. nu ook mei stem en slaupogon! Met kom baar haar reeds vanaf f 2.95! Korte Noordst r. 11—15, Mid delburg. Tel. 3733. Durft U aan te bellen, waar een baby geboren is? Prima bij verdienste door de verkoop van onze pracht, geglazuurde ge boortetegels. Ook tegels voor huw., jubilea, enz. Vraag vrijbl inl. sierkunstatelier „BEKU". Wilhelminaptonts. 27. Diemen MOEDER! wMjeij Ec S - Idtn Ll NESTOSYL. Ma-aA. YJtcL LC 'oiod di'c ZaJll ook. ontn iddtC&jLEleÉpfAcj UmJc. 2 "Bij motCiijlc. h 4eMEke*.f}&uU&t U NESTOSYL OUE dan. !Jeaa£L NESTOSYL SN'Et-j&otfc. NESTOSYL ZALF NESTOSYL ZALF Pfaff elektr. koffermachine, f 298. Pfaff elektr. koffer zig zag f 498 en alle andere Pfal'f- typen. BASTIAANSE. Goes, Papegaaistraat 4. tel. 7476. zaterdag op de markt te Vlissingen en Middelburg een prachtige bos dahlia's van 10 9tuks voor 50 ct. Kwekerij M H. DEKKER. Middelburg. Een Pfaff is af. prettige uit leg en plezierige service en passende betaling. BASTIAAN SE. Goes. Papégaaistr. 4, tel. 7176. t uw rijbewijs verlengen via dc ZEEUWSE RIJBEWIJZEN- CENTRALE. Zusterstr. 4, Mid delburg, tel. .3276. Iedereen in liet bezit van een rijbewijs ont- ngl tijdig bericht. Betaal niet meer dan nodig is De beste nieuwe autom. zig- zag-naaimach. ter wereld in koffer, let wel: met 15 jaar schrift, fabrieksgar. f 375.—. Overal vrijbl. bij U thuis op zicht. J. CIJSOUW, Zuidstraat 103, Westkapelle. Tel. 287. zaterdag op de markt te Vlissingen en Middelburg een prachtige bos duhlia'3 van 10 stuks voor 50 et. Kwekerij M H. DEKKER. Middelburg. 'T JANTJE VAN ALLES heeft alle maten bruine inmaakpot- ten, Vegla-wcckflessen, thermo meters. ringen cn klemmen. Korte Noordstr. 1115, Mid delburg. Tel. 3733. Zig-zag naaimachines vanaf f 395.—, elektr. compleet, gra tis les. volledige garantie. G. J. WILBRINK. Walstraat 30, tel. 3694, Vlissingen Korte St. Jan straat 4, Zierikzee, 'tel. 2923. Eethoeken in -versolt. uitvoerin gen, stoelen waarvan rug cn zitting gestoffeerd, f 152, f 163 enz. Bergmeubelen f 173, f 195 enz Woninginrichting DE VLIEGER vc ZN, Stenenbeer 57, Vlissingen. Betaal niet meer dan nodig is. De beste nieuwe elektr. naai- maeh. in koffer, letr wel: met 15 Jr. schrift, fabrieksgarantie f 250.—. Overal vrijbl. by U thuis op zicht. J. CIJSOUW, Zuidstr. 103, Westkapelle, tel. Overhemdenreparaties (ook postorders), japonnen, man tels, rokken, onderjurken kor ter maken, pantalons repare ren. smaller maken. c-nz. pa. HOEK. Stenenbeer 11. Vlissin gen, telefoon 4560,

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1961 | | pagina 14