SPERZIEBONEN SNIJWORST LIMONADE SIROOP 1 PALING WORST 5 REPEN KIPPE SOEP GEHAKT BALLEN APPEL STROOP KOKO- BATONS IgSg EIER- "KR BESCHUIT CHOCO LAATJES HAZELNOOT KROKANT KNABBEL KOEKEN JAN HAGEL PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT DONDERDAG 31 3 AUGUSTUS 1961 WERKELIJK VOORDEEL - 10°J„ KORTING -100°/0 KWALITEIT gevitamineerd Geef uw kat dagelijks Felix (met vlees o( vis) JfltDit gezonde en voor- delige voedsel geeft hem een prachtig glanzende Per pak van W 275 gram 40 ct. ONZE KLEINTJES TE KOOP GEVRAAGD Te koop gevraagd elektrische trein. Aanbiedingen: VAN NEK. Jan Vermeerjaan 34, Vlissingen. Te koop gevraagd een roei bootje voor ongev. 3 pers. TONNY CAROL, Dam 26. Mid delburg Te koop gevraagd: nette ge bruikte meubelen, ook antiek, enz. VAN HALEN. Gravenstr. 94. tel. 3976, Middelburg. TE HUUR GEVRAAGD Te huur gevraagd in Vlissin gen een kleine werkplaats of garage. Br. letter P 19, bureau P.Z.C., Vlissingen. WONINGEN GEVRAAGD Te koop gevr. een woning,, in Middelburg of naaste omg. Br. no. 776, bureau P.Z.C., Mid delburg. WIN DEZE WEEK UW EERSTE AUTO! Win een spiksplinternieuwe DAF Ó00 in de grote Spar Sepfember-Competitie. Wat u moet doen? Ga naar de Sparwinke! in de buurt en haal daar een gratis deel nemingsformulier. Vraag de komende vijf weken iedere week zo'n gratis formulier met het gratis deelnemersbewijs. WONINGEN AANGEB. Uit de hand te koop goed onderhouden woning, gelegen in de Dorpsstraat 62, Schoon- dijke, direct te aanvaarden. Te bevr. by OD. DE JAEGER. I 17a. ÏJzendtfke. telef. Oost burg 01170—2202. KAMERS EN PENSION Gevr. zo spoedig mogelijk ge stoffeerde zit-slaapkamer of etaee met kookgelegenheid. Br. onder nr. X 204, bur. P.Z.C., Goes. geldig van 31 augustus t/m 6 september Te huur aangeb. ged. de win termaanden gom. zit.-slaapk. met stook- en kookgel. Veerse- weg B 1, Veere. KOST EN INWONING Te Middelburg aangeb. net kostlitiis voor scholieren. Br. no. 778, bur. P.Z.C.. Middel burg. blikken van 172 voor 200 grain Yan 104 yoor VAKANTIEVERBLIJVEN T" huur ln Vrouwenpolder (W.) gem. zomerwoningen en bungalow*. Vnnr 5 tot 10 pers. A. OVEPBEEKE- Voorstad 33. Rn»s. Telefoon 5618. Te huur zomerhuis te Vrou wenpolder. voor 7 pers., voor zie van alle cnmf. v.a. 2 sept. Ril'iik» prils, T» hevr. Lange Delft 84. tel. 2415. Middelburg. (bij 4 pakjes margarine) van 50 voor 200 gram van 92 voor WATERSPORT Te koop nieuwe toerkano's, ion» 5 20 bii 72 cm. A. POL- FTJET. Burgemeester Lewe- ptTnot s. Lewedorp. telefoon 0119643* PERSONEEL bük van 105 voor grote beker van 62 voor Werkvrouw gevraagd voor 2 morgens per week. NOPT'S nrfntaria. Bellamypark 8, Vlls- N«t meisie gevraagd voor win- t-el en huishouding. MERCY. TTnoew. 87. Vüssineen. Tegen- n>'»r de .Tohanneskerk. kapsters gevraagd. goed t-nnnende wate-»n1 vep en rw. -nnten T.anTKC' T^U tTT- pr TTFJ. Middei- koekje, zak van 68 voor rollen van 60 voor blik 5 stuks, van 120 voor BIEDT ZICH AAN pakje 100 gram van 75 voor '»eman. 17 jaar. met ulo- tnroa r..7..".s. als leerlin»- Utf>ihorfi«nr1o ln herenmode V M'ddethpr» O* GOO. Pr t"r no X 212. bur. P.Z.C renaratlep ku< SPARWINKELIER een snoepje, 200 gram van 70 voor voor LESSEN elk blik SPARSOEP 25 tl goedkoper Kies uit ErwtensoepTomatensoep Bouillonsoep en Kippesoep Dansles. Nieuwe lessen aan vangende begin september. Aanmelden dagelijks Zonne-, bloemstr. 13. tel. 7664. Dans school JANVIER, Goes. ledereen kan meedoen! Formulieren met serie- letter A (eerste ronde moeten dinsdag 5 sep tember vóór 's middags 12 uur in het bezit zijn van De Spar. Adres: Spar-September-Com- petitie, Postbus S, Amsterdam-C. koekje, 250 gram van 59 voor 10 rijlessen 60 min. v. f 65, ln Peugeot, Opel of DAF door erk. en gedipl. B.E.A.-instruct. Gratis geh. en gebr. Autorijsch. „ADRI HAMEETEMAN", Rave- stevnplein 19. Vlissingen. tel. 3558 Adr. v. JVI'burg: sig.mag. J. D. Koets. Seg.str. 21. tel. 4772 Leer goed en veilig autorijden bii auto- cn motorrijschool PA- RENT. Vrijburgstraat 14. Sou burg. tel. 01183—461. Erk. en gediplomeerd F.N.O.P. U kent mij toch? Autorijschool HENDERIKSE. instructeur met larenlange erv. Erk. en eedipl F.N.O.P. Seisslngel 72, Middel burg. telefoon 3077. Voor het vrachtauto- en bus rijbewijs hebben wij een Che vrolet vrachtauto als leswaeen. Autorijschool JASPERSE. Mid delburg. telefoon 011803387. Te koop Renault C 4. Koopje. Te bevragen: 's-H. IJ Kindc- renslraat 26. Goes. Verloren tussen Lammerenburg 1 fietssleutcls. Tcge Ie hez. Vlissiugscv dckcrkc. Rittliem cn pak brtim- ii bel. terug zeg 84, Kou- Bico wasmachines. Langzaam- wasser met olieaandrijving, geheel email uitvoering. 53 I inhoud, t 278. Levering uitslui tend aan de winkelier. Op l sept. as. rijden wfl mei verhuiswagen naar Groningen Hebt U iets mee te geven? Ka. Oostlarid. Inl. J. WILLEM- SE N. Molenstr. 2. Vlissingen. Een dagelijs weerkerende er gernis is een onbetrouwbaar uurwerk, laat het daarom re pareren bij Horlogerie wedè D LIEVENSE, L. Vorststr. 87. Goes. Radio-amateurs. Doe uw voor deel en koop by ons uw gebruik te onderdelen, luidsprekers, ra- diolanipen enz. Gebr. grammo foonplaten 78- en 45 t.. v.a. 10 st. v. f 5. Radio BARKMAN, West wal 79, Goes. Tclctoon 01100—6732. AUTO'S EN MOTOREN KENNISMAKING ONTSPANNING Maarl zoor goede motoren van aangereden auto's vindt U bij Zeelands grootste autosloperij Wij kopen ook sloop en aan- rijsehade. Tel. 4602-4782. J. V. d. IJSSEL, Middelburg. Te koop personen- cn bestel auto's. Ruime keus. Inruil mo gelijk Lambrechtstr. 17, Mid delburg. Telefoon 3029. Nette werkman, weduwnaar, zoekt kennismaking met nette weduwe of jonre vrouw, 35- 45 jaar. Brieven no. X 213, bur. P.Z.C., Goes. Puzzel-oriöntatierit M.A.C. ..De Zeeuwen". Zaterdag 2 sept. a.s, Insehr. tussen 18.00 en 19.30 uur. Start vanaf 18.31 u. hotel „Walcheren", Koudeker- ke. U hoeft geen verdere moeite meer tc doen als U ons het abt. op dat nieuwe weekblad „PRINSES" laat verzorgen. Het komt dan tijdig en regelmatig bij U thuis. „BOEKHANDEL •T ZOEKLICHT". Middelburg DIVERSEN Bico-Novum 40 1. met klok f 149.—. Levering via uw wl- '-p'ier. Vraag folder. OVER BEEKE. Ellewoutsdijk VERLOREN Na de prettige vakantie vooral even denken om de schoolagenda, want die gaal nu In stationsbus laten hangen vlug weg. Ryam. Schenner en zwarte jongenscoat. Gelieve tr- A.N.S. (1.95). Bij de „BOEK- rug te bez. VAN HOKYDONK. HANDEL 'T ZOEKLICHT", Bellamypark 31, Vlissingen. Nieuwe Burg Middelburg. HUISDIEREN Te koop B.M.W., 250. prima, f 850; Scooter, cornpl. goed. f 350; diverse brommers v a. f 200; diverse auto's, luxe bestel v.a t 2.50—f 6000. Gar. SOMMEIJER, Ovezande, tele foon 223. BIJEENKOMSTEN Van de oogarts met uw hril- voorschrift naar OPTIEK R1P- SON. Een mod. bril voor iede re beurs. Alle ziekenfondslcve- ranties, Walstr. 52 maast Heijn), Vlissingen. ADVERTEER IN DE PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Bico wascombinatie v.a f 420. die „5 in 1" wast. pompt, spoelt in de centrifuge, droogt en ver warmt. Snelwasser 555. Olie- bad langzaamwasser f 645. Te koop zwarte dwergpoedels, 8 weken oud met stamboom, kampioenafstammlng. Brouwe- rijweg Domburg. Leger des Heil» te Goes. Zon dagavond 7.45,uur opwekkings- samenkomst. Leider comman dant PALSTRA.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1961 | | pagina 4