Henk Nijdam wereldkampioen bij de achtervolging amateurs Baron Bluff GEEN STAYERSWERELDTITEL VOOR MARTIN WIERSTRA uw zuivere vleesbouillon! Waar zijn onze schepen DONDERDAG 31 AUGUSTUS 1961 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT MARCEL DELATTRE ONTTROOND Dubbele Nederlandse overwinning Jaap Oudkerk werd tweede Met trots in het hart luisterde iedere Nederlander gisteravond op de Oeri- kon-baan naar de stem van de speaker. Met ontroering zagen zij allen Henk Nijdam op de hoogste trede van" het erepodium plaatsnemen en naast hem Jaap Oudkerk uit Landsmeer, want het was bij de wereldkam pioenschappen amateurs achtervolging een dubbele Nederlandse overwin ning geworden. Eén Henk Nijdam, twee Jaap Oudkerk en dan pas op de derde plaats de onttroonde wereldkampioen Marcel Delattre, die in de strijd om de derde en vierde plaats de Argentijn Contreras had verslagen en zo toch nog iets had gered van zijn in Leipzig gegrondveste faam. Henk Nijdam en Jaap Oudkerk heb ben wereldtijden moeten rijden om zo ver te komen. Tijden die beneden de magische vijf minuten grens over de 4 kilometer lagen. De twee vertegenwoordigers die Ne derland naar Zurich had gestuurd toonden geen enkel moment tekenen van zwakheid. Ze beten zich door de moeilijkheden heen en toen rond tien uur gisteravond de starter het twee tal op hun plaatsen commandeerde voor de finale-, stonden daar inder daad de twee beste amateur-achter volgers van de gehele wereld. En nie mand wist wie het zou winnen Jaap Oudkerk, 23 jaar, of Henk Nij dam, de 26-jarige noorderling. Vorig jaar was Nijdam in die dra matische eindstrijd te Leipzich in elkaar gestort. Dat zou hem nu niet meer gebeuren. Jaap Oudkerk, de huidige Nederlandse kampioen, zou een „zware" krijgen aan zijn con current, die op revanche zinde. Het werd een onvergetelijk duel. Steeds opnieuw flitsten de lampjes prak tisch gelijktijdig aan en de knal waarmee de achterband van de fiets van Nijdam het vijf ronden voor het einde begaf, verbrak de betovering die over de baan lag ruw. Nijdam werd opnieuw voor de reste rende afstand gestart en wederom brandde de strijd los. Meedogenloos werd die gevoerd. De beide Neder landers zetten alles op alles en toen de pistolen knalden bleek het één schot Maar Henk Nijdam had het bij intuï tie gevoeld dat de zege, de revanche en de wereldtitel hem was. Met de linkerhand juichend omhoog reed hij voor de tribune heen en weer tot de speaker zijn vermoeden bevestigde en de voorzitter van de U.C.I., Adria- no Rodoni hem de regenboogtrui kwam aantrekken. De mooiste gelukwens kwam echter van Jaap Oudkerk zelf, die spontaan op Nijdam toekwam, zeggende: „Welgefeliciteerd Henk. Nu nog op de weg zaterdag in Bern. En jij Ger- rit Schulte ook. Aan jouw heeft Henk heel wat te danken". Het schone feest begon al vroeg op de wederom uitverkochte Oer- likon-baan. Mocht er nog onzeker heid hebben geheerst over de over winning die Jaap Oudkerk moest behalen op de Franse ex-wereld kampioen Marcel Delattre, de bliksemsnelle wijze, waarop de boerenzoon uit Landsmeer van start ging, deed een kreet van be wondering door het stadion gaan. Marcel Delattre verdedigde zich kra nig. De Fransman die in Leipzig een toen totaal ontredderde Nijdam van de wereldtitel had afgehouden, zette al zijn kunnen in, en dat was niet ge ring, maar als een wielcrkomeet van de eerste orde, rees Jaap Oudkerk boven hem uit. Hij nam vijftien, twintig meter en bij het ingaan van de laatste ronde, stond de Nederland se kolonie op de tribune reeds als één man op om Jaap Oudkerk toe te jui- Centrale training Oranje maand uitgesteld Elek Schwartz: „Ik blijf optimistisch De centrale training van het Ne derlands elftal is voor bijna een maand uitgesteld. Bondscoach Elek Schwartz heeft dit besluit noodge dwongen moeten nemen, omdat Ajax, Feyenoord en Sparta de komende weken hun wedstrijden voor de inter- totocompetitie en de toernooien om do Europabekers zullen spelen. Hier door heeft de bondscoach de eerste helft van september niet de beschik king over de spelers van deze clubs. Het aantal kandidaten voor het Oranjeteam dat wel naar De Vliert in Den Bosch zou kunnen komen, is te gering om de training ook maar enig nut te geven. Schwartz zal de trainingen van de clubs, die gewoonlijk spelers afstaan voor het Nederlands elftal zoveel mogelijk gaan bezoeken, en de be trokken oefenmeesters vragen tijdens hun training een enkele prominente speler voor een tiental minuten af te staan, zodat Schwartz de betrokken speler kan testen. Ook zal de bonds coach in de komende weken een groot aantal wedstrijden, waarin kandidaten voor het Nederlands elf tal uitkomen, gaan zien. Voor de oefenwedstrijd tegen Saar land op woensdag 20 september in Rotterdam, zal geen centrale trai ning meer worden gehouden. In de week voor de eerste interland van dit seizoen NederlandOost- Duitsland op zondag 1 oktober wil Schwartz de spelers driemaal la ten trainen en wel zo mogelijk op dinsdag 26, donderdag 28 en zater dag 30 september. „Een vervelend besluit", aldus de bondscoach, „maar ik moest het wel nemen, want een centrale training met een paar spelers heeft geen en kel nut. Desondanks blijf ik optimist voor de wedstrijd tegen Oost-Duits- land". chen. Met zeker een kwartbaan ach terstand finishte Delattre, die zijn wereldtitel was kwijtgeraakt op dat moment (4.58.8 tegen 5.03.8). Toen was het voor iedereen op de strijd gezorgd. Oerlikonbaan reeds duidelijk, dat het bij deze amateurachtervolging een Nederlandse finale zou worden. Henk Nijdam heeft het heel wat moeilijker gehad tegen de Argentijn Contreras die ook gisteravond toonde dat zijn doordringen tot de laatste vier geen uitschieter was geweest. Nijdam behield een voorsprong van ongeveer 15 meter tot het einde. En toen de Argentijn niet meer in staat bleek er een eindsprint uit te per sen, was het pleit beslecht (4.59.4 te gen 5.01.1). En zo ontstond die glorieuze Neder landse wielerfinale, de tweede in de geschiedenis van de wereldkampioen schappen. Voor hen hadden slechts Arie van Vliet en Jan Derksen in 1957 te Luik voor de onvergetelijke sprinteind- BELGISCH DRAMA IN ZÜRICH..... Karlheinz Marsell heeft de stayers-erfenis van de Spanjaard Timoner overgenomen. Hij was gisteravond op de Oerlikon-baan te Zurich inder daad de beste. Hij reed een bijzonder tactische race in samenwerking met zijn landgenoot Petry en was op het beslissende ogenblik in staat de Belg Paul Depaepe, die 88 km lang op kop had gelegen, in een korte, maar felle sprint van die ereposïtie te verjagen. De rol van onze Nederlandse verte genwoordigers In deze prof-finale, Wierstra en Van Houwelingen was dit maal zeer bescheiden, in tegenstelling met vorig jaar in Karl Marxstadt toen Martin Wierstra alleen had moeten buigen voor de ongenaakbare Timoner. Geen enkele maal hebben beide in de strijd kunnen ingrijpen, al hebben ze in de aanvang dapper meegedaan in de pogingen om de Belgi sche leiderspositie van Depaepe te verzwakken, maar later, toen het erop aan kwam, moesten en Wierstra en Van Houwelingen wijken voor de gro tere kunde van Marsell, Depaepe en de Zwitser Meier. achter Raynal eindigden Wierstra en Mrineuiz ItIRTSCII van Houwelingen als vijfde en zes de. Een teleurstellend resultaat van urac ftp cnplcfp onze stayers. We hadden echt wel YYao UC ollCiolv iets beters verwacht, Paul Depaepe en Adolplie Verschue- ren hadaen zulk een gunstige start- nummers getrokken dat het Belgi sche plan ae campagne spoedig zicht baar werd. Terwijl Depaepe van de kop vertrokken rustig in een niet te hoog tempo zijn rondjes reed, nestel de ae populaire Dolfke zich al spoe dig met een nijdig spurtje op de tweede plaats. Het was echter duidelijk dat zelfs de sterkste stayer dit niet kon volhouden. Er moest een einde komen aan het uithoudingsvermo gen van de Belg, die schier het onmogelijke deed in het belang van zijn landgenoot Depaepe. Na 35 km woedde de slijtageslag fel ler dan ooit. En op dat moment liet Verschueren de eerste steek vallen. Hij kon een felle aanval van Marsell niet meer pareren, zakte ver terug, maar kon toch nog de kracht opbrengen binnen enkele kilometers in een enorme rush naar de derde plaats terug te spurten en vandaar uit Marsell te attaqueren. Het was op de baan al duidelijk ge worden dat onze Nederlandse stay ers, Wierstra en Van Houwelingen, geen rol van betekenis meer zouden spelen. Ze kwamen niet meer 'naar voren, dreven steeda verder terug en vijftien km voor het einde werd het vonnis over het tweetal definitief ge veld. Depaepe, opgejaagd door een onbarmhartige Marsell, zette eerst Van Houwelingen en daarna Wier stra op één ronde. Maar Depaepe schoot er niets mee op. Als een drei gende schim was Marsell meegegaan en de Zwitser Meier was zijn opmars eveneens begonnen, die hem langs Raynal naar een eervolle derde plaats zou brengen. Tot dertien km voor het slot van dit dramatische stayersduel wachtte Karlheinz Mar sell. Toen kwam de Westduitser on stuitbaar naar voren. Zo onstuitbaar, dat geen twee Depaepes hem meer hadden kunnen tegenhouden. In twee ronden was het pleit be slecht. Depaepe, die bijna 90 km voorop had gelegen, was door Marsell van de ereplaats verdre ven. En plotseling had iedereen in het veld van zeven overgebleven stayers vrede met de einduitslag. Zo werd Marsell wereldkampioen en opvolger van Timoner, De Paepe tweede en Meier tot onbedaarlijke vreugde van de Zwitsers, derde. Pas (Advertentie) EAD DE COLOGNE 01 -UÏ0' ;Éau de Cöfogoc Barcelona beboet spelers bij verlies op eigen veld De beroemde Spaanse voetbal- club Barcelona gaat met in- ij gang van dit seizoen zijn spe- Iers beboeten als zij een thuis- wedstrijd verliezen! Jose Ra- mon, lid van het bestuur heeft bekendgemaakt dat de club dit seizoen op volgende wijze de spelers wil „stimuleren": een premie van 400 gulden voor net winnen van een uitwed- strijd en een van 300. gulden voor het winnen van een thuis- wedstrijd. Het verlies van een thuiswedstrijd wordt gehono- n reerd met een boete van 200 s gulden. Als een uitwedstrijd wordt verloren, wordt geen boete opgelegd. Evenmin wordt n s dan een premie betaald. |f liiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiür Vijf minuten rusten bij voetbalwedstrijd Tijdens de oefenwedstrijden die de laatste weken door vele voetbalclubs werden gespeeld is gebleken, dat bij na alle scheidsrechters nog steeds re gel 7 van de spelregels niet juist toe passen. Ook bij hen bestaat dus blijkbaar nog steeds het wijdvertak te misverstand als zou de rust bij een voetbalwedstrijd een kwartier moeten duren. Dit is ten enenmale onjuist want de desbetreffende regel zegt duidelijk, dat dc rust na de eerste speelhelft niet langer dan 5 minuten mag bedragen. Hoewel dit ook voor het publiek aan genamer lijkt, is dit niet doorslagge vend, maar op een onlangs gehouden conferentie op Woudschoten heeft bondsoefenmeester Kaufman hiervoor terecht nog eens nadrukkelijk aan dacht gevraagd. Het is in het belang van de spelers kort te rusten, omdat de vermoeidheid anders meer invloed op de spieren krijgt. Ter gelegenheid van „Harl proklama- si", de dag van de (onafhankelijkheids) proclamatie van Indonesië, hebben 27.311 gevangenen verlichting van hun straf ge kregen. Eenendertig tot levenslang veroor deelden kregen mededeling dat hun straf was veranderd in 15 Jaar. Er zijn gevan genen die dank zij de Hari proklamasi nog maar een maand behoeven uit te zit ten. Advertentie 0 De V.S.. zullen hun bemande maanra- ketten en 'alle andere ruimteprojecten waarbij zware raketten nodig zijn lance ren van de basis bij Cape Canaveral, zo heeft het bureau voor lucht- en ruimte vaart (NASA) bekendgemaakt. De basis zal met een gebied van 32.000 ha worden uitgebreid, hetgeen naar schatting onge veer zestig miljoen dollar zal kosten, l&lCVl MINS FREDERIK (t) 30 te Abadan mr Plymoutl CALTEX ARNHEM »0 V «Idon «e MARIAN CALTEX MADRID 29 OaleU CALTEX ROTTERDAM at ni Ra» Farlak CALTEX UTRECHT O»» V CRADLE OF LIBERTY 3 W M« «I Ahmadl te Stanlow NAEREBOUT 28 i MAASSLLOYD MELISKERK 3C i 30 Pantollarla i Buenos Alree ESSO NEDERLAND 19 Oe Van Puerto Rico ESSO ROTTERDAM 2» w van FEDALA 1 aept to Lao Palmao FINA NEDERLAND 29 v Durban OMMENKERK 30 to Molbo' PAPENORECHT 29 a Oporto PENDRECHT 31 te New Yorl CELE ZEE 29 V H OROTE BEER 30 V t IVOORKUST 3 BOVENKERK JOSEPH FRERINQ 3E nilo Val La. Pflma. KABYLIA 6 aapt te Curacao 29 pass Eonghaz Sold 9 wnw Trinidad t» to Ornskoldoïek LUTTERKCRK 30 WICKENBURG HOOG EN LAAG WATER 1 september Vlissingen Terneuzen Hansweert Zierikzee Wemeldinge nap uur meter 6.15 6.45 7.19 7.39 8.02 2.14 2.25 1.53 18.35 19.03 19.33 19.54 20.18 1.92 2.10 2.21 1.52 1.75 2.05 2.22 2.35 1.11 1.32 12.39 13.10 13.43 13.23 13.39 RADIO- EN T.V.-RUBRIEK ^\orew, 310* cn.... sclwijvew VANDAAG T elevisie Duitsland heeft in zijn geschiedenis al heel wat tragedies meegemaakt en heeft ze bijna alle aan zich zelf te wijten gehad. Twee Duitslanden staan nu fel tegenover elkaar met een vij andigheid die het vroeger eenheids- Duitsland alleen voor landen als Frankrijk en Polen reserveerde. Deze merkwaardige tweespalt heeft Milo Anstadt geïnspireerd tot een tweetal documentaires, die onder de titel „Duitsland tegen Duitsland" via de VARA op het scherm zullen worden gebracht. De eerste wordt vanavond om half negen uitgezonden. De Vlaamse televisie zendt om half negen een concert uit, dat in het stadhuis te Gent wordt gegeven in het kader van het internationaal fes tival van Vlaanderen door Het ensem ble Pro Musica Antiqua o.l.v. Safford Cape. Er wordt muziek uit de mid deleeuwen uitgevoerd. Om kwart over negen komt de politiefilm „Partners in crime" naar de novelle „The man who knew" van Edgar Wallace op het scherm. Het gaat over een moord op een manager, op aandringen van een compagnon door diens bediende gepleegd. Toch loopt alles anders af dkn men aanvankelijk denkt. Radio Anders dan de NTS zendt de NRU vanavond wel een nationaal program ma uit ter gelegenheid van de 81e verjaardag van prinses Wilhelmina. Voor de tweede keer heeft men enigs zins getracht een „licht" en een „ern stig" programma te brengen, zodat de luisteraar enige keus heeft tussen de zenders Hilversum I en II. De lich te kant is Hilversum I, die o.a. de Xerxes niet naar het betaald voetbal Het bondsbestuur van de K.N.V.B. heeft ook het tweede verzoek van Xerxes, kampioen van Nederland der amateurs 1961, om tot het be taald voetbal te worden toegelaten afgewezen. Het bondsbestuur nam deze beslis sing, omdat er geen nieuwe gezichts punten aan het licht zijn gekomen. Eind juli wees het K.N.V.B.-bestuur het eerste verzoek van Xerxes af, op grond van het feit dat zich in en rond Rotterdam al te veel semi-prof- clubs zijn. De toelating van Xerxes zou niet in het belang zijn van de spreiding van de betaalde clubs. HEI ms OOK MET T4CÏVOI WJoftVN .OM DE EARPN Alr \LWN TE ZATEN Marinierskapel om tien over acht, „De Victorians" om tien uur en „De Zaaiers" om tien over elf 's avonds voor de microfoon brengt. Over de andere zender kan men om tien over acht naar het radiokamer orkest, om tien uur naar een orgel concert door Albert de Klerk en om tien over half elf naar een symfo nisch avondconcert door het Concert- Eebouworkest luisteren, iver beide zenders wordt om kwart voor negen het hoorspel „Gezegend verbond" door Nina Bergsma uitge zonden, waarin episodes worden weergegeven uit het leven van stad houder Willem III en Mary Stuart. UT DE ETHER VRIJDAG I SEPTEMBER. HILVERSUM I. 402 m. 746 kc/s. 7.00 VA RA. 10.00 VPRO. 10.20 VARA. 12.00 AV RO. 16.00 VARA. 19.30 VPRO. 21.00 VA RA. 22.40 VPRO. 23.00—24.00 VARA. VARA: 7.00 Nws. 7.10 Gym. 7.20 Gram. 8.00 Nws. 8.18 Gram. 9.00 Gym. v. cl. vrouw. 9.10 Gram. (9.35—9.40 Waterst.). VPRO: 10.00 Inzicht en uitzicht, lezing. 10.05 Morgenwijding. VARA: 10.20 Gram. 10.30 Das Dreimaderlhaus, operette. 11.00 V. d. kleuters. 11.15 Klavecimbel recital. 11.40 Orgelspel. AVRO: 12.00 Draaiorgei- muz. 12.20 Regeringsuitz.: V. d. landb. 12.30 Land- en tuinb.meded. 12.33 Sport en prognose. 12.50 Pianospel. 13.00 Nws. 13.15 Meded. en gram. 13.25 Beursber. 13.30 Theaterork. en zang. 14.00 Blazer- sens. 14.30 Voordr. 14.50 Gram. 13.05 Ge- var. progr. VARA: 16.00 Gram. 16.30 V. cl. zieken. 17.00 Vragenbeantw. 17.25 Mari nierskapel. 18.00 Nws. 13.15 Vlaamse noti ties. 18.20 Lichte muz. 18.50 Act. 19.00 V. d. kind. VPRO: 19.30 Het platteland, nu. klankb. 19.45 VPRO-nws. 20.00 Nws. 20.05 Dichterbespreking. 20.15 Dichters van de ze tijd. 20.30 Voordr. 20.45 Gram. 20.50 Europa één, gesprek. VARA: 21.00 Gram. 21.55 Op zoek naar chimpansees in Afri ka, lezing. 22.15 Buiten!, weekoverz. 22.30 Nws. VPRO: 22.40 Paspoort perikelen, klankb. 22.50 Dagsluiting. VARA: 23.00 Soc. nws. in Esperanto. 23.10 Muziek-re- vue. 23.55—24.00 Nws. HILVERSUM II. 298 ni. 1007 kc/S. 7.00— 24.00 KRO. KRO: 7.00 Nws. 7.15 Gram. 7.45 Morgen gebed en overweging. 8.00 Nws. 8.18 Gram. 8.50 V. d. vrouw. 9.40 Viool en pi ano. 10.40 Gram. 11.00 V. d. zieken. 11.40 Gram. 11.50 Als de Ziele luistert, lezing. 12.00 Middagklok noodklok. 12.04 Gram. 12.30 Land- en tuinb.meded. 12.33 Lichte muz. 12.50 Act. 13.00 Nws. 13.15 Zonnewijzer. 13.20 Dansmuz. 13.45 Gram. 14.00 Gram. 14.30 Kamermuz. 15.20 Gram. 15.30 V. d. zieken 16.30 Gram. 17.00 Boekbespr. 17.15 Lichte muz. 17.40 Beurs ber. 17.45 Contrabasrecital. 18.05 Gram. 18.50 Regeringsuitz.: Het emigratiepraat je van H. A. van Luyk. 19.00 Nws. 19.10 Act. 19.25 Gram. 19.30 PoL lezing. 19.40 Gram. 20.20 Metropole ork. en solist. 21.00 Lichte muz. 21.40 Jong-oud-eeuwig: godsd. gedachtenwisseling. 21.55 Kamer- ork. 22.25 Boekbespr. 22.30 Nws. 22.40 Avoridconc. i. d. pauze plm. 23.10—23.20 Helpers in nood, lezing. 23.55—24.00 Nws. TELEVISIEPROGRAMMA'S. NTS: 20.00 Weekoverz. journ. en weer- overz. KRO: 2U.30 Documentaire. 26.50 Sportuitz. 21.00 Magazine de Paris. 21.45 Epiloog. 21.50 Avondcollege. FRANS BELGISCHE T.V.-PROGR. 19.30 Agrarisch nws. 20.00 Journ. 20.30 T.V.-spel. 21.43 Nwe. films. 22.30 Journ. VLAAMS BELGISCHE T.V.-PROGR. 19.30 Gevar. progr. 20.00 Nws. 20.30 T.V.- spel. 21.15 Filmnws. en nieuwe films. 22.00 Hitchcock-film. 22.25 Nwi.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1961 | | pagina 13