Matei Holle Pinkel en het jeugdpoeder GEORG POSTMA NEEM BH DE NIEUWE VERBETERDE 't Koopje van de week. afhaalwater 49 ct. 10 FIBBE BATA SCHOOLSCHOENEN VOOR JUNIOR J EN ZIJN ZUSJES... STERK, LEUK, GEZOND! NERVEUS OPLEIDING TOT BIBLIOTHEEKASSISTENT(E) IN ZEELAND. 552ste STAATSLOTERIJ 4e ki« 4e ii,-st MACHINEZETTER De Berlijnse kwestie DANSEN Ds. mr. A. Luteyn a.s. zaterdag 70 jaar 6 maanden garantie DANSEN MINIATUUR WALCHEREN 4 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT VRIJDAG 25 AUGUSTUS 1961 A.s. ZATERDAG en ZONDAG aan de piano NU EXTRA ZACHT VOOR DE HANDEN Deze week brengen wij een flinke flacon voor slechts Met deze prima Polish remover zijn slechts een paar streekjes voldoen de om de lak van de nagels te verwijderen en voorkomt het splijten en breken van de nagels. Maar U weet het... alleen bij Heden ovei-leed, na een geduldig gedragen lij den/ onze lieve zorg zame man, vader, be huwd-, groot- en over grootvader HEXDRIKUS GERARDUS VAN PUTTEN, in de ouderdom van 79 jaar. Uit aller naam, C. van Putten Beckers Vlissingen, 24 aug.-'61. Verk. Quakk.str. 44. De teraardebestelling zal plaatsvinden op zaterdag 26 augustus a.s., des namiddags 2 uur, vanaf Verkuijl Quakkelaarstraat 44. Verzoeke geen bloemen. 7 ADVERTEREN DOET VERKOPEN LEUK OM ER BIJ TE NEMEN! Sterke halfwollen ankiets in moderne strepen.v.a. 1.35 Nylon ankiets In frisse effen tinten. 2 paar. voor2.25' De kniekous is weer helemaal modern! Wol, in diverse kleuren v.a. 1.55 Heden overleed onver wacht, onze lieve man, vader en grootvader ADRIAAX KUZEE, op de leeftijd van 68 jaar. Goes: M. Kuzee Smallegange Vlissingen: T. van Gorp N. van Gorp Nieuwdorp: J. Speijkers Kuzee P. Speijkers En kleinkinderen. Goes, 23 aug. 1961. Wijngaai-dstraat 12. De begrafenis zal plaatshebben op zater dag 26 augustus a.s. om 14 uur. Stappen, springen, rennen? De sterke Marco Polo kan er tegen! Mooi glad bovenleer, aangevulka* niseerde rubber zool-en-hak (half jaar garantie!), -nas model 59v.a. 1 I Moderne half hoge schoen (vervangt de hoge schoen van vroeger). Soepel leer in modern bronsgroen. Veilige steun voor jonge, groeiende voetjes. *n Schoen die ertegen kan. Q- model 33v.a. lO. WEGENS VAKANTIE GESLOTEN van 28 aug. tot 4 sept. DEKKER' S NAAIMACHINE- EN RIJWIELHANDEL, Lange Giststraat 14-28, MIDDELBURG. Niets lakt als u gejaasd en. opgewonden is. Let eens op hoe kalme, evenwichtige mensen altijd méér herei ken met minder drukte. Zorg dat u uw zenuwen da baas bljjft met VALO- BROOM - kalmerend en zenuwsterkend door extra vitamine BI. Eén dragée bij het opstaan en één voor het slapen geven u de rust die u nodig hebt. 40 dra- gées VALOBROOM f3.30. Mode op kleine voet... een BATA filiaal vlakbij! betuigen wij onze oprechte dank. Namens de famillo, C. Meulpolder. Borssele, Zuidsingel 16. De zuinige en verstandige huisvrouw koopt bij VéGé Voor de vele bewijzen van deelneming betoond na het overlijden van onze gelief de vrouw, moeder, groot- en overgrootmoeder A. MEULPOLDER— POLDERDIJK, Bij voldoende deelname zal getracht worden in Zeeland de mogelijkheid van een opleiding aan de openbare leeszalen en bibliotheken voor het cursusjaar 1961-1962 te regelen. Een tegemoetkoming in de studiekosten uit het Zeeuws Studiefonds is mogelijk. Degenen, die belangstelling voor deze (tweejarige) cursus hebben, gelieven zich vóór 1 september a.s. te melden bij de Provinciale Griffie van Zeeland, Abdij 6 te Middelburg (kamer 41). Wat vinden meisjes mooi? Dieieuké nopjes van het geprente voorblad! En wat vinden moeders veilig? Ste vige steurt voor 't voetje in de groei! Prima bruin leer, sterke zool. g5 mode! 89.v.a. HOGE PRIJZEN 2000 2713 17416 ƒ1000 12658 13454 20854 ƒ400 1324 1237 1696 2670 3548 5701 5744 6812 10458 11042 17597 17888 18797 18971 20197 21860 200 4113 4706 4913 5147 5386 5501 5683 5834 6699 7450 7700 7938 8581 9443 10244 14000 14993 17072 17968 19394 19937 20089 20444 PRIJZEN VAN 80.— 1010 040 093 168 282 553 562 570 583 669 748 840 2088 118 191 241 353 461 492 511 634 703 3241 269 373 403 435 614 643 810 874 956 4010 350 390 4S0 500 585 697 736 785 863 889 906 5443 451 494 543 711 718 845 972 990 6103 207 258 312 400 431 447 524 635 667 689 779 956 965 984 7098 229 279 312 341 372 388 565 623 703 739 891 8165 176 271 305 416 447 579 625 701 743 941 8050 106 129 146 160 173 205 263 512 542 629 711 804 10066 078 099 147 159 253 301 438 441 449 451 455 618 619 811 967 1002 042 048 054 060 080 092 104 123 222 231 277 290 314 318 323 367 399 402 456 468 475 492 546 572 582 633 673 712 716 766 767 791 872 912 926 966 972 992 2003 018 082 101 113 141 148 150 155 186 188 194 233 238 250 340 344 354 369 377 393 410 426 442 466 495 499 516 535 545 555 567 569 600 677 680 733 767 779 817 853 858 863 876 892 910 946 949 979 «007 027 040 042 089 094 095 108 134 142 152 189 229 232 250 263 291 296 307 314 345 362 363 389 392 472 479 496 545 642 653 656 670 714 720 731 754 755 796 808 815 852 877 879 887 892 946 957 4036 033 086 093 120 127 135 148 202 214 240 241 272 30i 340 345 352 372 385 390 395 420 422 426 436 482 523 552 610 632 «33 653 66S 669 673 693 699 712 718 732 750 781 888 S99 918 936 947 950 988 8003 076 078 084 108 124 169 176 180 194 203 283 292 300 332 375 404 468 493 498 559 564 565 5S8 619 621 629 651 707 730 749 816 S19 829 837 853 860 S65 942 958 963 985 «051 071 084 126 168 ISO 181 211 272 274 310 340 343 372 435 445 458 478 569 573 639 685 718 776 806 819 879 896 915 948 962 7003 021 026 085 091 093 105 133 148 169 205 233 239 255 257 277 289 309 332 340 350 427 442 444 463 464 470 480 484 496 526 610 624 625 640 645 664 727 759 767 791 799 837 841 872 873 915 956 057 999 8005 023 132 150 205 312 339 433 446 460 518 536 609 612 631 632 647 690 696 710 714 723 887 908 920 921 929 960 SOOS 047 088 104 156 158 177 221 273 279 351 391 423 425 430 465 510 521 578 «01 608 626 689 692 737 803 814 861 862 958 957 990 10038 («5 093 107 139 188 212 223 280 306 323 363 374 401 403 412 422 436 555 564' 60,3 614 680 747 752 770 784 862 903 90-4 909 919 950 953 960 980 11031 142 183 185 208 211 246 256 278 321 490 497 542 620 636 641 689 707 732 773 786 797 802 952 972 12015 046 118 136 180 201 229 292 33S 346 348 378 434 492 581 606 607 609 619 649 653 683 688 691 745 768 775 782 792 803 836 853 865 883 987 13003 018 036 059 067 106 110 328 129 155 297 313 369 422 434 443 458 461 466 475 512 519 592 616 664 673 674 725 728 737 764 769 802 849 853 862 998 11004 006 038 088 096 106 142 170 226 232 £34 298 395 527 531 552 577 585 621 632 675 867 903 905 910 930 931 939 13041 078 093 098 138 163 175 227.235 246 252 307 348 362 366 371 434 469 492 508 622 691 704 731 856 867 887 912 960 967 16042 075 111 152 166 175 227 232 242 277 472 526 550 552 591 598 618 629 660 669 691 769 778 797 801 803 S30 867 904 959 961 969 973 990 17029 033 036 059 071 075 098 111 167 191 197 208 217 228 235 258 264 273 309 405 406 419 425 440 443 506 514 529 542 563 677 704 720 772 782 789 837 877 89S 923 947 999 18078 079 099 118 137 147 153 169 236 251 272 276 331 349 353 372 381 384 387 407 416 432 440 488 501 557 573 599 606 609 661 776 870 898 910 917 923 957 9Ö3 982 964 19025 041 0G4 065 115 130 147 155 177 191 220 226 229 330 331 438 450 481 558 599 600 604 606 611 621 633 655 770 771 810 813 835 839 866- 906 932 942 960 999 J50060 073 093 10S 155 164 183 224 228 288 316 388 391 394 406 449 480 484 495 562 628 678 715 716 737 742 743 769 809 823 869 872 925 927 074 982 21010 033 042 058 084 122 135 178 198 210 213 219 30S 345 351 370 371 423 477 483 497 503 526 529 577 587 624 749 759 762 771 785. 810 SI 3 879 898 946 955 Fa. G. W. DEN BOERMarkt, Middelburg. Bij ons ls plaats voor een actief per soon, min. leeftijd 23 jaar, de militaire dienstplicht vervuld hebbende, ter op leiding tot Mondelinge of schriftelijke sollicitaties worden gaarne ingewacht. INDUSTRIE- EN HUISHOUDSCHOOL MOLENWATER 125 - MIDDELBURG CURSUSSEN KOKEN (gewone en fijne keuken) KOSTUUMNAAIEN (middag- en avondcursussen) ZONNEBLOEMCURSUS (voor werkende meisjes). Aanmeldingen voor deze cursussen aan het schoolge bouw des donderdags van 24 uur. De directrice, J. M. STOLK. LEZERS SCHRIJVEN Wie tegenwoordig dekrant leest, komt op de voorpagina bijna altijd de woorden: „Berlijn" of „Duitsland" te gen, iedereen weet waarom, het is een vraagstuk, dat als een zwaard van Damocles boven de vrije wereld hangt. Wat ik echter niet begrijp is, dat de Berlijners en de Duitsers zelf nog zulke grote monden durven open zetten in de trant van „wij eisen te genmaatregelen van het westen" e.d. Wat hebben ze eigenlijk te eisen? Het valt niet te ontkennen, dat de Oostduitse regering en de Russen on gelijk hebben. Het communisme mag het westen niet veroveren, omdat het een verderfelijk, verwerpelijk en een huichelachtig systeem is. Maar heb ben de Duitsers de scheuring van hun land, en de onderdrukking van hot oostelijke deel niet aan zichzelf te danken? Ik denk dat het achter het IJzeren Gordijn niet aangenaam is om te leven, maar ze zijn er toch nog niet zo erg aan toe als de 6 miljoen joden, die in de gaskamers en con centratiekampen een vreselijke dood A.s. zaterdag In het verenigingsgebouw ,/Westkapelle Herrijst". Entree ƒ1,—. Muziek Theo Sohicr. Aanvang half 8. ADVERTEER IN DE PROVINCIALE zijn gestorven. En de Duitse krijgsge vangenen zijn bij lange na niet zo be handeld als de honderdduizenden Russische krijgsgevangenen, die uitgeteerd van de honger, tyfus en mishandelingen in massagraven wer den gesmeten en daarna overdekt met ongebluste kalk. (Volstrekt in tegenstelling met de conventie van Genève). Daarom: Wanneer er een 3e wereld oorlog mocht uitbreken, laat dan niet dit volk van „Übermenschen" de oor zaak zijn. Ze hebben al 2 keer Europa op de rand van de afgrond gebracht, laat ze nu niet de hele wereld in het verderf storten. Wanneer er tóch een wereldoorlog mocht uitbreken, laat het dan zijn om een volk dat het waard is, bijvoor beeld de Hongaren. Goes. Een lezer. KERKNIEUWS DOOPSGEZ. BROEDERSCHAP Beroepen te Koudum dr. J. S. Post- ma te Warns die dit beroep ook aan nam en predikant wordt van de com binatie Koudum-Warns. GEREF. KERK Beroepen te Almelo 4de predikants- plaats tweede maal J. Goumaren te Hilversum die dit beroep ook aan nam. Ds. mr. A. Luteijn uit De Bilt, eme ritus predikant van de Nederlands hervormde kerk. viert zaterdag 26 augustus a.s. zijn 70-jarige verjaar dag. Ds. mr. Luteijn werd op 26 augustus 1891 uit een landbouwersgezin te Nisse geboren. Hij was eerst vele ja ren werkzaam bij het onderwijs, deed in J918 staatsexamen gymnasium a. en studeerde vervolgens eerst theolo gie aan de rijksuniversiteit te Utrecht en naderhand nog rechten aan die te Groningen. De jubilaris diende ach tereenvolgens de hervormde gemeen ten van Genemuiden, Huizen, Onst- wedde. Loenen a/d Vecht en tenslot te die van Giessen-Nieuwkerk, waar hem met ingang van 1 januari 1957 op ruim vijfenzestigjarige leef tijd emeritaat werd verleend. TE KOOP WOONHUIS met ruime bergplaats, gelegen op Walcheren, op enige afstand van zee. Zeer geschikt voor b.v. cafetaria. Bevr. A. Sinke zn„ Ko- ninginnelaan 15, Middel burg, tel. 01180-3754, b.g.g. tel. 4544. MODERNE AKTENTASSEN voor vele jaren prettig gebruik, In prijzen die iedereen tevreden stellen. GER. GEMEENTE, De Lannoystraat, Vlissingen ZONDAG 27 AUG. 9.30, 2.30 en 6.30 dhr. A. W. VERHOEF. Heden vrijdagmiddag 2 uur vers paardevlees lappen 1.60'p. kg stukken 2,p. kg. Abattoir Selsweg, op de IJzersterke Cowboy-kinderschoenen. ZATERDAGAVOND vanaf 8 uur op met het Clavioline kwartet. Normale entreeprijzen. Ook moderne Italiaanse leesten. OOVERS SCHOENEN YfeLlga1«5'Hi<IMkTi Te koop bij inschrijving, ruime vrijstaande EENGEZINS WONING met garage eri tuin, Vliss. straat 122, Koudekerke, Lammerenburg). Binnen kort leeg te aanv. Te be zichtigen a.s. zaterdag. Br. lett. P 8, bur. P.Z.C., Vliss. Nu prettiger afwassen nu vlugger klaar met wat schóón moet

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1961 | | pagina 6