i i ONZE KLEINTJES 6 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT VRIJDAG 25 AUGUSTUS 1961 VERLAAGDE PRIJZEN! Pfaff heeft de prijzen van verschillende typen ma chines onlangs aanzien lijk verlaagd. Profiteer van deze uit zonderlijke kans om Uw liartewens in vervulling te laten gaan. Wat een plezier, wat een voordeel zult U hebben van Uw Pfaff.Gun U zelf zo'n Pfaff! 198.. (PFAFF)is handnaaimachine Prijs compleet met koffer 23&T (PFAFF),6 in elektrische Vvr uitvoering Prijs compleet met koner MT (PFAFF> Prijs compleet met koffer De Pfaff 8 heeft de vermaarde zélf-corrigcrende dubbsl-TOtcTcadc Pfaff-grijper. Ingebouwde verlichting. Ingebouwde motor. PFAFF NAAIMACHINEHUIS W. RIKKEN N.V. Kortemeestraat 17, BERGEN OP ZOOM Tel. 016405878 BON Uitknippen en inzenden in open envelop, ge- I frankeerd met postzegel van 4 cent, aan Pfaff, Den Bosch. Verzoeke gratis toezending van de folder met de af- beeldingen van de Pfaff-naaimachines. 1 Woonplaats: bJ GOES HULST VLISSINGEN A. C. BAST1AANSE H. A. DE BREUCK G. HEMELAAR Papegaaistraat 4 B. F. v. Waesberghestraat 78, Nieuwendijk 29 Tel. 011007476 Tel. 011402215 Tel. 011843729 Te koop: fusten van 120 en 400 ltr., vanaf f 20.—. Fa. M. W. HILDERNISSE, Plein 1940, Middelburg. AUTO'S EN MOTOREN Te. koop: gereviseerde sn.el- bromiiier m. 2 versn., Solex en Kaptein Mob.vlette, motorac- eu's 6 volt. autokachel 12 volt, Jongensfietsje lit. 4 a 5 jaar. w.o. Havendorp K 17, Vlissin gen. Te koop: z.g.a.n. Rud Sack 2 schar wendploeg. Smederij L. CI-JVAT. Koudekerke. Te koop i.g.st.z. haard zelf- vuller (merk Brandaris). Ka naalstraat 61, Souburg. Paul- Krugerstraat146, Vlissin gen. Tc koop: Ford Am. 6-eil.inder 1957, overdrive, powersteering, keurig onderhouden, zeer goe de staat f 3750,PIK'S Gara gebedrijf, Goes, tel. 011006588. Te koop: z.g.a.n. 1. grijze half hoge kinderwagen f 75.Ti ger haard f 50,Keldermans straat 66j tel. 4189, Vlissingen. Te koop: Renault gesloten be- Te koop twee-persoons grenen- ledikant met Aupingspiraal; eiken ovaal tafeltje en twintig weckflessen. 1 1. v. Teijlingcn- straat 14, Oost-Souburg. mechaniseh prima f 2250, PIK'S Garagebedrijf, Goes, tel. 01100—6538.. Te koop: Gpel Rpkord 1954/55,- netjes en solide 2230.PIK'S Garagebedrijf, Goes, tel. 01100- —6583. Te koop winterbloemkoolplan- tén. C. STURM, Krommenhóé- ke, Biggekerke. Te koop: Peugeot 203. 1955, met schuifdak. zeer goede con ditie. van le eigenaar, f 2250,—. PIK'S Garagebedrijf, Goes, tel. 01100-6583 Te koop lange bruidsjapon, m. 42 en een nieuw verpleegster- uniform. A. DE MAN, Riet landstraat 2,'j, Rillarid-Bath. Te koop z.g.a.n. blank, eiken eetkamer, bestaande uil dres soir. ronde uittrektaieJ en 4 stoelen. Valckenisseweg 61. Rilland. Te koop: Opel Rekord „1700", 1960. 4-deurs, 25.000 km. van le eigenaar. catalogusprijs f 8350,—. nu f 6350.—. PIK'S Garagebedrijf, Goes. tel. 01100 —6583. Te koop wegens aanschaf olie- haard, een kolenhaard, in pr. staat, grote capaciteit, merk Davo. Ooststraat 4. Domburg. Te koop: Volvo 444, 1953. met radio. Prima staat t 3750.—. PIK'S Garagebedrijf. Goes, tel. 01100—6588. Te koop: z.g.a.n. racefiets m. versnelling. Vlïssingsestr. 5b. Middelburg. Te koop: Peugeot 403, '57/58, met schuifdak, zeer goede staat f 3750.—. PIK'S Garagebedrijf. Goes. Tel. 01100—65'38." TE KOOP GEVRAAGD Heeft U'iels op te ruimen in lompen en metalen, oud ijzer, oude zakken, oude accu's en papier? Bel dan 3910 cn het wordt bij U weggehaald. M. VAN WIJNGEN. Vlissings Wa genplein 3. Middelburg, Te koop van partic.: Opel Ka pitein '56, prima conditie, loopt 1-10. Spuiplein 21. Breskcns tel. K 0 1172-868. Te koop personen- en bestel auto's. Ruime keus. Inruil mo gelijk. Lambreehtstr 17. Mid delburg Teiefoon 3029 Tc koop gevraagd: tlubbel- loopsjachtgewopr. kaliber 12. zonder lianen (moei in goede staat zijn). Br. lett K 95, bur P.Z.C.. Vlissingen. Te koop: een zeer goed onder houden Morris Minor 1935 Burg. Elenbausslraat 14. Krui dingen. Te koop gevraagd: jongens- sportfiets. (leeft, 12—16 j.), J v. d. Capellelaan 3, Vlissingen Ik heb een goede scooter te koop, i. pr. st. Te bevragen tussen 8 en 9 uur, Molstr. 8 a. Middelburg. 1e Delft, een gezellige ouder- welse plattcbuisknehel. S KORTENBOUT, Oude Delft 77. Delft. lel. 01730-24659 Te koop: Ford Tauntis; goslo- len bestelauto, verplaatsbare houten loods, 10,5 x 4.60 m„ be tonmolen op luchtbanden, kruiwagonmodcl. klein type zomerhuisje en speedboot 3 pers. Te bcvr Veer weg 12. Hnerlekenskerke. tel. 01193-286 Te koop of Ie huur gevr, sa- lomvacn Br no. 763. bur. P Z.C.. Middelburg. Té koop gevraagd: step op luchtbanden. Zcewijksingcl 33. Oost-Souliurg. Te kO"p: V.W de» Luxe 1955. onberispelijke staat, onder ga rantie. M. A. de Ruyterlaan 29. Goes. tel. 6235. TE HUUR Te koop z.g.a.n. buddyseat. Te huur: nieuwe Solexen en snelbrommers. All risks verze kerd. Leeftijd .18 jaar. CE- VAAL, Molenweg 15, Nleuw- land. Te koop: Renault C 4, bouw jaar 1959 in prima staat. Van Dusseldorpstraat 27, Goes, na 6 uur. tel. 01100—5961. Te huur: personenauto's, V.W.- busjes, hestehvagens. C. JON KER. Zonnebjoemstraat, 17, Góes. Tel.' 7721, b.gig. 6918.' Tc koop: Opel Caravan 1996, in onberispelijke staat, offici eel garantie "rapport,-M.' A.' De- Ruyterlaan. 29. Goes, .tel.. 6235. 25 cent per regel met een minimum van 1,25. Max. 8 regels. „Brieven bur. v. d. blad" 25 cent meer. Giro no 359300 P.Z.C., Middelburg. „KLEINTJKS" vóór 9 uur van. opgegeven aan onze kantoren verschijnen in hot volgend ochtendniinuner. Plaatsing uitsluitend bij vooruitbetaling. Te koop: lange1 bruidsjapon, (lil- 33), smal in de taille- Na 7 uur. KLOET, Scheldestraat 34, Vlissiiigen. Te koop als nieuw, witte Koel- stra kinderwagen. Half! Engels. Dijltstraaf 36, 0;-Souburg, Te koop: ln prima staat zijnde haard. (Na G uur). Bohedjjlce- straat 222, Vlissingen. Te koop: kinderwagen. Te be vragen café-restaurant DE SCHOUWBURG, Molenwater 99,-Middelburg. PERSONEEL Zelfbedienings- levensmïdde- lenbedrijf H. KAMPHUIS, P Krugerslraat 194, Vliss. vraagt net 2e meisje. Gevraagd in gezin met 2 kin deren (3 en 3 )aar), net meis je, liet' voor kinderen, zelfstan dig kunnende werken, .werk ster aanwezig. Aanrh. mevr. RAVEN. Homeruslaan 55a, Zeist, tel. 03404-74G2. Chauffeur gevraagd. Tran sportbedrijf L. V. HOUTE, te lefoon .01134—293,, Waarde. Gevr. wegens huw. v. h. huidi ge meisje, net meisje v. d. en n. in prettig gezin: Eigen, ka mer, c v. Hoog loon. Meerdere hulp aanw. Voor ser. gegadig den reïsk. verg." Aanm. mevr. MELKMAN. Ol.vmpiaplein 35 hs. A'dam. tel. 020-711919. Mevr. KOPER, P. Krugerstr. 284, Vlissingen, vraagt hulp in de huishouding voor morgen uren. Aanmelden na 19.00 uur. KOST EN INWONING H.t.s.'er zoekt kosthuis te Vlis singen voor komend studie jaar. Weekends afwezig. Brie ven: Ridderstr. 42. Sluis. KAMERS EN PENSION Gevraagd te Middelburg- 2 ka mers met keuken voor Jong echtpaar. Brieven onder letter Z. aan de Boekliandel 't Zoek licht, Middelburg. BIEDT ZICH AAN Schoonheidsspecialiste (gedi- pl.) met 3 jaar ervaring zoekt betrekking, event, als verkoop ster in parfumeriezaak. Br. on der nr X 203. bur. P.Z.C.. Goes WONINGEN AANGEB Uit de hand te koop goed onderhouden woning, gele gen iu de Dorpsstraat 62. Schoont!ijke. direel ie annvaar-i den.-Te hevr. bij OD. DE JAE-\ GER. i 17a. IJzeridijke, tolef Ooslbing 1170—2202. VAKANTIEVERBLIJVEN Tc buur ol te koop gevraagd: grond voor een zomerhuisje, omgeving Haamstede. Burgh óf Westerschouwen. Br. letter N 7, bur. P.Z C„ Vlissingen. LESSEN Dansschool W. M. J. MEEUSE, Nieuwatraat 19, Middelburg, tel. 2265. Inschrijving, nieuwe clans/essen dagelijks 'aan-de school. HOEVER'. 3Af wöndjetj \idin ÓK.l.yebHEkJ-U.NESTOSYL. Ma-aA, Wie* CC 'da* die 2a£l Ook. onMÏdolte&cjU.-fle£f>l-£ij LCOA. 7 Bij lyoei&jlc Xa. ■êeJitCkin t U NESTOSYL OLIE dan. cdiaadl H£IroSYL JfiCf'fiijli in VClOl NESTOSYL ZALF NESTOSYL ZALF Middenstandscursus Vlissingen Dansles. Nieüwe lessen aan vangende begin september. Aanmelden dagelijks Zonne- bloemstr. 13. tel. 7604, Dans school JANVIER, Goes. Iu september begint de opler ding voor akte K. Nuttige handwerken. Inlichtingen Na schooltijd. In september beginnen de handwerklessen voor meisjes tot 12 jaar weer. Inlichtingen en aanmelden bij DE SCHIETSPOEL. Langevie- le 79, tel. 4402, Middelburg. KENNISMAKING Nette jongeman van 31 Jaar zoekt kennismaking met oen serieus meisje. Br. mei loto op voord retour no. 762 bur. Grote, sortering kronen 5-6-8-9- liehta, vanaf f 31,75, Kronen rnel snoerpendels 3- en 5-lichts va li si f I' 19,75. C, W. VAN OE- VEUEN. Scheldestraat 64. tel. 2390. Denli" voor reparaties kunsi- gebitlen. terstond gereed, t be halve donderdags) vanaf l sepi. Nieuwslraal 102. Vlissin gen. Tel. 4533. voorh. Zievikzee Overhemdenreparalies (ook postorders), japonnen, man tels, rokken, onderjurken kor ter maken, pantalons repare ren, smalle-r maken, enz,, p.a HOEK, Stenenbeer 11, Vlissin gen, telefoon 4560. Zlg-zag naaimachines vanal f 395.elektr. compleet, gra tis les, volledige garantie. G. J. WILBRINK, Walstraat 30. tel. 3694, Vlissingen. Koi'te St. .Tan straat 4, Zierikzee. tei: 2923. Betaal niet meer dan nodig is. De beste nieuwe autom. zig- zag-naaimach. ter wereld in koffer, let wel: met 15 jaar schrift, fnbrieksgar. f 375. Overal vrijbl. bij U thuis op zicht. J .CIJSOUW, Zuidstraat 103, Weatkapelie. Tel. 287. Met 'n rijksdaalder doet U wonderen in onze spec. afd. pocketboekjes en goedk. uitg. Prettig vak.leet. voor minder geld. In de zaak waar U wei- komt bent: ook al koopt U niets. ..BOEKHANDEL 'T ZOEKLICHT". Nieuwe Burg, Middelburg. Een Pfaff is af, prettige uit leg en plezierige service en passende betaling. BASTIAAN- SE, öoes, Papegaaistr. 4, tel. 7476. Laat; uw rijbewijs verlengen vla de ZEEUWSE RIJBEWIJZEN- CENTRALE. Zusterstr. 4, Mid delburg. tel. 3276. Iedereen in hel bezit van een rijbewijs ont vangt t jjdig bericht. Pfaff elektr. kofiermachine, f 298. Pfaff elektr. kofter zig zag f 493 en alle andere Pfaff- typen. BASTIAANSE. Goes, Papegaaistraat 4, tel. 7476. Bankstellen f 225, T 286. enz. Dressoirs t 119, f 130, if 149. Bergmeubel f 119. f 149, f 162. Ronde eelhoektafel f 39. 4 haardstoeltjes f 129. Engels 2- pers. slaapk. f 110, f 130. Go tisch slaapk. met, grote kast f 449 HAMEUNK'S Meubel- Iniis, Cljjverstraat y, Vlissingen. de prettige vakantie vooral even denken om de schoolagenda, want die gaat nu vlug weg. Ryam, Schermer en A.N.S. (1.93). Bij de „BOEK HANDEL T ZOEKLICHT". Burg Middelburg. U hoeft geen verdere moeite meer te doen als U ons het abt. op dat nieuwe weekblad „PRINSES" laat verzorgen. Het komt dan tijdig en regelmatig bij U thuis. „BOEKHANDEL 'T ZOEKLICHT". Middelburg. Met zo'n moderne omlijsting van "f JANTJE VAN ALLES wordt uw foto, plaat, tegel of schilderstuk een nieuwe wand versiering! Vraagt vrijblijvend prijsopgaaf! Korte Noordstr. 11 —15, Middelburg, tel. 3733.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1961 | | pagina 4