0 DEVEYMESTDAGH DE KLERK&ZN Se&ctam GROF BANKWERKERS VAN GEND LOOS EEN FLINKE KNECHT hulp in de huishouding, INBOEDELVEILING. school boeken nu bestellen EEN STRIP VOL TIPS VAN Per boot, bus of trein, laat de P.Z.C. uw reisgenoot zijn druk een eigen stempel op Uw woning Desgewenst speciale CREDIET-SERVICE Bij aankoop van f 500.— wor den reiskosten voor 2 personen vergoed. Een hoekje op één van onze meubel-etages Aan de voet van de St.-Jacob OUDE MARKT VLISSINGEN ROTTERDAM - DEN HAAG - UTRECHT - VLISSINGEN Bij de technische dienst van VAN GEND LOOS in GOES kunnen in een nieuw in te richten werkplaats enige worden tewerkgesteld. Geboden wordt een vaste betrekking en afwisselend werk. Goede loonregeling en sociale voorzieningen. 45-urige werkweek. Vrije dienstkleding. Aantrekkelijke mogelijkheden voor binnenlandse reizen. Vrije zaterdagregeling. Voor sollicitaties of nadere inlichtingen kunt U zich dinsdag 29 augustus 1961, van 18 tot 21 uur vervoegen op het kantoor Wilhelminastraat 41 in Goes. Coöp. VI. inkoop Ver. „De Combinatie" te VLISSINGEN vraagt voor spoedige indiensttreding voor het uitgiftelokaal. Aanmeldingen ten kantore Keldermansstraat 64. GEVRAAGD voor dag of dag en nacht, in gezin van 3 personen. Grote was buitenshuis. Centraal verwarmd (oliestook). J. KOSTER, Seijdlitzslraat 1, Post Axel, tel. 01110—2012. Notaris R. Batten te Mid delburg is voornemens woensdag 30 augustus 1961 des morgens 10 uur in liet Notarishuis aan de Koe poortstraat te Middelburg publiek te verkopen: antieke ladekasten, ameu blementen, dressoirs, buf fetten, beddegoed, ledikan ten, opklapbedden, kachels, haarden, divers glas- en aardewerk en al hetgeen verder ter tafel wordt ge bracht. Van de Velde uw drukker BELLAMYPARK 58 TEL 2186 - VLISSINGEN ADVERTEREN DOET VERKOPEN VRIJDAG 25 AUGUSTUS 1961 P R O V1N C1A L E Z E E W S E C O R A N T Bescherm de opschriften op weckpotten met Sellotape. Ruw de gladde plekken van Bevestig losse pagina's weer -h Gebruik Sellotape in de be- sucde ja sje op met de klevende uw boek met het soepele en Geef ze een stevige kaft. die schermende handofroller met zijde van Sellotape. onopvallende Sellotape. u bevestigt met Sellotape. rubber geleidewolsje. KLEEFBAND IS ALTIJD HETZELFDE: GOED VAN DE EERSTE TOT DE LAATSTE CENTIMETER Vroog uw kantoorboekhandelaar cm origineel SELLOTEEP. Wettig gedeponeerd handelsmerk Het Is niet moeilijk. U heeft toch Uw lievelingskleuren, voor keur voor een bepaalde stoet of tafef die het persoonlijk cachet bepalen. De keuze biedt evenmin een moeilijkheid. Onze meubei- afdeling Is belangrijk vergroot en de collectie „meubelen ven deze tijd" Is zo rijk gesorteerd dat U altijd slagen zult. Schoonheid en degelijkheid, kleur en comfort Binnen huis-architecten yan deze tijd zijn er In geslaagd meubelen te maken, die al deze eigenschappen In zich verentgen. Het Is een Inspirerend genoegen, op onze meubelafdeling rond te dwalen. Wanneer U dat wenst staan onze medewer kers klaar om U met vakkundig advies van dienst te zijn. Wm,

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1961 | | pagina 11