PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT EERSTE ZOMERWEEKEINDE EIST VELE SLACHTOFFERS Tsjombe keerde terug in Elizabethstad Z.L.M. tevreden met bijna 30.000 bezoekers aan tentoonstelling Scooter reed tegen grenspaal: 2 doden Vandaag... 204e jaargang - no. 14S Dagblad uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant Directie: P. san de Velde en P. B. den Boer. Adjunct: W. de Pagter. Hoofdredacteuren W. Leertouwer en G. A. de Kok. ABONNEMENTSPRIJS 66 cent per week. 7.00 p. kw.; Ir. p. p. 7.25 per kw. Losse nummers 13 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Maandag 26 juni 1961 ADVEKTLNTlEPRtJS 27 cent per m.m. Mlrüm. p. advertentie ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max, 8 regel») 23 cent per regel met een minimum van 1.23. „Brieven bureau vao dit stad" 23 cent meer. Giro no. 359300 P.Z.O. Middelburg. Bureaus. Vllsslngen Walstr 68^0. tel 2358 (b.g.g red 3606/3546, Adv 3647/3643); Middelburg. Markt 61. tel 8841 (b.g.g red. adv 2378); Goes Gr. Markt 2. tel 6140 (bg.g red 7B53. adv 6213); Oostburg tel 2395; fer neuzen tel 2116; Zienkzee red tel 2423 adm tel 2024. IN WATERINGEN IN ZWEMBAD VERDRONKEN De eerste zomerzondag heeft de Nederlandse steden ontvolkt. Met grote drommen trok men er zaterdagmorgen op uit.. Nadat zaterdagavond de winkels waren gesloten, voegden zich duizenden middenstanders bij de grote stroom weekeind-mensen. De stranden zaten propvol, terwijl ook de Veluwe en het Gooi weer een ouderwetse toeristenstroom herbergden. Dit was eigenlijk het eerste weekeinde waarop men ook zaterdagmorgen, door de gestage invoering van de vijfdaagse werkweek van de zon kon profiteren. Tien personen verdronken. Vier personen kwamen in het ver keer om. Het aantal reddingen uit zee was vrij groot. De elfjarige P. de Waard en zijn vriendje Th. Tromp, beiden afkom stig' uit Bergen, zijn bij het zwem men in een mui terechtgekomen en verdronken. Bij de Maasbrug in Roosteren ver dronk de 23-jarige J. Pustjens. De vijftienjarige P. Perebooni uit Marken die bij de Afsluitdijk zwom niet enkele vriendjes, verdronk. De 29-jarige landarbeider N. Kool te Uithoorn, die pas twee maanden was gehuwd, verdronk in de Zuider- wegmeerpolder. - In het Veluwemeer kwam bij het zwemmen de 37-jarige P. Doeve uit 'Harderwijk om het leven. Tn het gemeentelijk zwembad aan de Dorpsweg te Wateringen is, terwijl bet bad overvol was, de heer A. Koene verdronken. Bij het sluiten van het bad misten de kinderen hun vader. Zyn kleding werd gevonden, waarna men het bad afzocht. Kunst matige ademhaling baatte niet. In het Wilhelminakanaal verdronk de 25-jarige J. Crombeen uit Eind hoven. In de haven van de Rijp kwam de vierjarige Gerard Kuiper om. Terwijl vader zaterdagavond aan het vissen was in de Schipbeek speel den de kinderen Steenberg uit Haaks- Venezolanen vluchtten naar of via Curacao Op Curasao Is aangekomen Andreas Rodriguez Urdaneta, een Venezolaan, die op 20 februari het Venezolaanse Radiostation Rumbos overviel en een militaire opstand proclameerde, aldus het Antilliaanse blad „Beurs- en Nieuwsberichten". Hij kwam verleden week aan met de inmiddels naar Jamaica vertrok ken Carlos Antonio Contreras Castro, die in Caracas kans heeft gezien te ontsnappen, toen hij met een patrouil le-auto van de politie .van de gevan genis naar een ziekenhuis werd ge bracht om te worden behandeld. Cas tro schijnt zijn ontvluchting te heb ben voorbereid, want toen hij uit de auto was ontsnapt, zou er een auto op hem hebben staan wachten, waar mee hij toen uit de voeten kon ko men. Hij is toen op legale wijze met een lijnvliegluïg op Curagao aangekomen en was in het bezit van een plaats bewijs voor Jamaica. Urdaneta werd in februari gevangen genomen en ook hij zag kans te ont snappen. Hij vond toevlucht op de ambassade van Nicaragua en na de zer dagen de nodige papieren te heb ben gekregen is hij, uitgeleide gedaan door dc ambassadeur, aan boord van het vliegtuig gezet. Ken van de attracties op de derde en Laatste dag van dc Z.L.M.-tentoon stelling te Kamperland, vormde za terdag het optreden van de landelijr ke i'uiters. (Foto P.Z.C.) bergen langs de waterkant. Bij dit spel in de buurt van de Lakmorsbrug viel de elfjarige Aleida Steenberg in een diepe beek. Zij kon niet zwem men. Haar vader die fervente pogin gen in het werk stelde om haar te redden, evenmin. Later schoot de heer Van Veen uit Enschede-te hulp. Hij bracht het meisje op het droge. Het kind was toen echter reeds over leden. V erkeersslachtoffers Zaterdagmiddag is onder Wouden burg op het kruispunt Quatre Bras bij de piramide van Austerlitz de 62- jarige A. F. B. Strehlow uit Keulen met zijn bromfiets verongelukt. De 60-jarige B. Pousema uit Haar lem is door een ongeluk met zijn bromfiets om het leven gekomen. Hij reed met zijn echtgenote door Wijde Wormer. waar hij een spijker in zijn achterband kreeg. Hij begon te slin geren en viel, waarbij hij zo ongeluk kig" terecht kwam dat hij kort na aankomst in een ziekenhuis is over leden. De 47-jarige Feiten uit Roermond en zyn 24-jarige duopassagier H. Cui- pers uit St. Odilienberg zijn met een scooter, komende, uit België, tegen de gesloten grenspaal té Ittervoort gereden. Beiden waren op slag dood. Op de Napoleons weg' te Thorn in Limburg is zondagmorgen half vier een auto, waarin 4 Britse militairen zaten, in volle vaart tegen een boom gereden. De vier inzittenden werden zwaar gewond. Negen personen werden gewond, waarvan één ernstig, bij een gecom pliceerde botsing die zondagnacht omstreeks één uur in de Steenstraat in Arnhem plaats had. In Rotterdam is de Nederlandse schermster Nina Kleyweg, die Ne derland heeft vertegenwoordigd op de Olympische Spelen in Romeza terdag in het huwelijk getreden met de heer Hugo Noordermeer. Het spreekt vanzelf, dat schermers en schermsters een erehaag vormden toen het jonge paar het stadhuis in Rotterdam verliet. Nederlandse regering steunt ramponderzoek (Van onze Haagse redactie). De Nederlandse regering heeft de Portugese rijksluchtvaartdienst, die een onderzoek naar de oorzaak tan de ramp met de K.L.M.-D.C.-8 Fridtjof Nansen leidt, financiële steun aangeboden teneinde de voortgang van het speurwerk te garanderen tot het punt waarop men met zekerheid de oorzaak zal kunnen vaststellen. Dr. De Kort kandidaat K.V.P.-fractievoorzitter (Van onze parlementaire redacteur) Dr. W. L. P. M. de Kort maakt een goede kans de opvolger te worden van prof. mr. C. P. M. Romme als voorzitter van de Tweede Kamerfrac tie van de K.V.P. Een beslissing is echter nog niet genomen. De vraag is trouwens of de heer De Kort, die naast zyn lidmaatschap van de Twee de Kamer burgemeester van Ginne- ken is, een eventuele benoeming tot fractieleider zal aanvaarden. Geen blijde gebeurtenis in Belgisch paleis Het koninklijk paleis in Brussel heeft officieel meegedeeld dat „In de naas te toekomst" geen blijde gebeurtenis in de Belgische koninklijke familie zal plaats hebben. De officiële verklaring uit paleiskrin gen heeft een einde gemaakt aan de speculatie dat koningin Fabiola in verwachting zou zijn. De officiële be vestiging van de zwangerschap van de koningin werd door de Belgen met spanning verbeid, nadat het Belgi sche vorstenpaar tegenover de paus over een blijde gebeurtenis had ge sproken. X-15 vloog 5938 km per uur Een X-lü vaketvlicgtuïg heeft vorige week 5938 kilometer per uur gevlo gen. Door de snelheid die dit Ameri kaanse experimentele vliegtuig be reikte, werd de metalen huid verhit tot 387 graden Celsius. Het toestel werd op deze record vlucht bestuurd door majoor Robert White van de Amerikaanse lueht-r macht. Hij zette de vlucht door, hoe wel reeds in het begin de luchtdruk in zijn stuurhut terugliep, waardoor zijn drukkostuum bol ging staan. Hierdoor werd het voor majoor Whi te moeilijk zijn armen te bewegen. Hij moest het toestel blijven besturen met de knuppel in het midden van de stuurhut in plaats van met een aan een kant aangebrachte stuurknuppel voor grote hoogten. De zwarte lak op het vliegtuig bleek na de vlucht gedeeltelijk te zijn ver schroeid. Drie doden in Oran In Oran verloren gisteren drie men sen het leven bij aanvallen door Al gerijnse rebellen.. Een van de slachtoffers, een Algerijn werd vermoord in een kapperszaak. Een Europeaan werd doodgeschoten, toen hij zich in de. Islamitische wyk begaf. De derde werd in een van de toegangswegen aangetroffen. Zijn stoffelijk overschot was verbrand. Nederlands schip in Kanaal gezonken Het 499 ton metende Nederlandse schip „Evertsen" is zaterdagnacht op 17 mijl ten zuidoosten van Portland- bill in het Kanaal gezonken na in aanvaring te zijn gekomen met het Nederlandse schip „Favoriet". De be manning van de „Evertsen" is aan boord van de „Favoriet" gegaan. MOBOETOE BEDANKT VOOR Z'N HULP BALANS OPGEMAAKT TIJDENS LJ.G.-FEEST Deelneming aan zitting parlement onzeker President Tsjombe heeft zondag een radiotoespraak tot het Katangeense volk gehouden, waarin hij onder meer verklaarde: „uw waardigheid, kalm te, discipline en getrouwheid hebben het land gered en gemaakt, dat ik weer vrij man ben geworden". Tsjombe heeft generaal Moboetoe, operbevelhebber van het Kongolese leger en de „sterke man" van de centrale Kongolese regering, een te legram gezonden, waarin hij hem dank brengt voor zijn hulp. De Katangaanse regering heeft be paald dat 26 juni en tien juli natio nale feestdagen zullen zijn, waarop de terogkeer van de president zal worden gevierd. Ondanks Tsjombes verzekering van samenwerking met Leopoldstad, is er nog geen teken dat erop wijst dat een Katangese delegatie zal gaan naar de bijeenkomst van het Kongolese Manifestatie Briels op de televisie De „grote mannen" van de Z.L. M.-tentoonstel ling zaten zater dagavond met een tevreden uit drukking op hun gezicht in de „Stadswijnkeider" te Kortgene, waar zij de balans opmaakten van drie landbouwdagen. Zij de den dit onder het genot van een welverdiend drankje tijdens het L.J.G.-feest ter afsluiting van de Z.L.M.-manifestatie te Kamper land. Tevreden waren de Z.L.M.- ers, omdat alle l'actoren hebben meegewerkt er een geslaagd landbomvfeest van te maken: drie dagen zonnig weer met een verkoeling' brengende zeewind, enorm veel bezoek in totaal bijna 30.000 belangstellenden en voor elk wat wils op de expo sitie, waren de positieve punten op de balans, waartegenover weinig negatiefs stond. „Tevreden?", herhaalde tenloon- stellingsvoorzitter S. J. van Lan- geraad, terwijl de pittige klanken van de Dixieland Pipers, die liet L.J.G.-feest opluisterden, langs hem heen gleden: „Wij zijn dik tevreden. Ket is niet overweldi- Eend geweest, maar toch goed. We ebben veel eer van ons werk ge- Ook kringvoorzitter G. M. P. Bom liep met een tevreden gezicht rond. Waarom ook niet? Hij had tientallen tevredenheidsbetuigingen ontvangen van tentoonstellingsbezoekers. Klach ten waren er niet. Dus reden te over om tevreden te zijn. Algemeen voorzitter ir. M. A. Geuze, die weliswaar niet op het L.J.G.-feest aanwezig was, had niets dan goeds over de tentoonstelling. Het bezoek met name zaterdag was hem meegevallen. Hij schreef vooral waar de toe aan deze tentoonstelling uit een oogpunt van voorlichting en con tacten. „Er zijn standhouders ge weest, die goede zaken hebben gedaan en andere, die het wat minder hebben gehad, maar allen hebben nuttige con tacten gelegd", zei hij ervan. Sfeervol Niet alleen de grote mannen van de Z.L.M.-tentoonsteiling voelden zich goed thuis op het slotfeest, maar ook de vele tientallen jonge boerendoch ters en -zonen amuseerden zich op perbest. Daar zorgden Eric Krans' Dixieland Pipers wel voor. die de vro lijke stemming er in hielden. De zaal van de „Stadswijnkeider" was voor deze bijzondere gelegenheid fraai versierd. Een suggestieve wanddeco ratie op het toneel was van Jan Brandsma, terwijl Rien Schuit zijn talenten had getoond bij de versiering van de zijwanden. Een peloton van L.J.G.-ers en Z.P.M.-ers had de ver dere versiering van dc zaal voor zijn rekening genomen. De „vreugde-uitbarsting" van de jonge Noordbevelanders kwam na een drukke dag op de Z.L.M.- tentoonstelling en manifestatie op het expositieterrein, waar de toe schouwers als speciale attracties naar het optreden Icon den kijken van de leden van de afdeling Zee- ...is het 50 jaar geleden, dat bij koninklijk besluit het Zeeuwse stromen visserij reglement n werd ingesteld. Ij ...beginnen vanaf de vliegba- sis Leeuwarden de N.A.V.O.- schietcompetities, die georga- niseerd worden door het lucht- H machthoofdkwartier van de N.A.V.O.: „Aircent". De wed- strijden duren tot 7 juli. ...is het 50 jaar geleden dat de Vlaamse toneelschrijver Frans |i Cittens te Antwerpen overleed. n lFlllllllllll!!llllllllllllllllllillllll!llllllll!llllllllllllllllllll!llllllll||||||||l!llii[ parlement bij de centrale hoofdstad. Katangese parlementsleden spraken er zich verleden week afkeurend over uit, en zeiden dat ze de zittin gen zouden negeren. Lunch President Tsjombe was zondag de gast aan een lunch die hem werd aan geboden door tien officieren van het centrale Kongolese leger, die met hem zijn meegekomen om het leger van Katanga „te reorganiseren". De officieren maakten van tevoren een autorit rondom Elizabethstad, hun leider gezeten in Tsjombes eigen wit gelakte Chevrolet. Men verwacht dat Tsjombe spoedig met zijn ministers zal confereren over zijn overeenkomsten met de centrale regering in Leopoldstad. Volgens Kongolese autoriteiten heeft Tsjombe reeds gesproken met zijn minister van binnenlandse zaken Go- defroid Moenongo, premier tijdens Tsjombes afwezigheid. land van de Kon. Fed. van Lande lijke Rij verenigingen en van Noordbevelandse muziekkorpsen. De manifestatie van Briels was za terdag beter verzorgd dan de dag te voren, toen enkele regiefoutjes aan het licht traden. Dc televisie gaf een Eurovisie-uitzending van dit voor Noord-Beveland grootse gebeuren, zodat niet alleen de duizenden toe schouwers op de asfaltglóoiing van de nieuwe Deltadijk van net spel geno ten, maar ook miljoenen anderen in West-Europa. Jammer was het, dat de militairen geen toestemming had den gekregen om in de duinkom te defileren. Dit gebeurde nu vrijwel on zichtbaar voor de meeste toeschou wers op de kruin van dc dijk. Tijdens dc manifestatie van Briels deed zich een ongeluk voor. Een van de deelnemers, de ruiter A, van Wes ten uit Tholen kreeg tijdens, het wach ten in de duinen, een trap van een paard, waardoor hij een hersen schudding opliep. Hij moest naar het ziekenhuis worden vervoerd. Tijdens de afvoer van de honderden auto's deden zich twee botsingen voor, die zich beperkten tot enige ■materiële schade. Premier Debré waarschuwt boeren voor betogingen Premier Debré van Frankrijk heelt voor de Franse radio en televisie ver klaard, dat de regering niet zal wij ken voor geweld of wanorde bij de uitvoering van haar landbouwpoli tiek. Betogingen op de wegen of voor openbare gebouwen zullen geen verandering kunnen aanbrengen in de plannen van de regering. Zij. die geweld willen, dienen te beseffen, dat geweld zich vaak keert tegen hen, die het hebben uitgelokt. De premier gaf toe, dat de toestand op landbouwgebied ernstig is. Er was inderdaad sprake van een overpro- duktie en het voornaamste probleem was het vinden van afzetgebieden. Onze positie is duidelijk, aldus De bré. Ook de landbouw moet worden opgenomen in de gemeenschappelijke markt. Debré zei, dat Frankrijk in 1959 52 miljard oude francs had besteed om de graan-, suiker-, vlees- en melk prijzen te stabiliseren. Dit jaar zal de regering hiervoor tussen de 170 en 200 miljoen oude francs uittrekken. Onderhandelingen over tractors afgebroken De Amerikaanse „tractors voor vre- de-c-ommlssie" heeft alle onderhan delingen niet premier Fidel Castro afgebroken en gezegd, dat de premier weer moest terugkeren naar zijn eer ste aanbod om gevangenen te ruilen tegen traetoren. De commissie merkte op, dat Castro zijn verplichtingen in dc onderhande lingen niet was nagekomen (omdal. hjj zijn eisen plotseling had veranderd en verhoogd en dat hij daarmee niet alleen de gevangenen van hun uit zicht op vrijheid beroofde, maar bo vendien de Cubaanse boeren de trac toren die zij zo dringend nodig heb ben om hun produktie op te kunnen voeren. JDe commissie zei het te be treuren, dat Castro.zijn eisen, plolse- ling-had veranderd.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1961 | | pagina 1