Goed samenspel in de wereld van vandaag Dit zijn de spelregels voor U... voor PTT PTT Nieuw Poly Lock 4,95. JO FIBBE 't REVENOL VERFHUIS HEUGAFELT E. J. SINKE-DE GRAAG FILMPROGRAMMA'S ONZE KLEINTJES 12 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT MAANDAG 26 JUNI 1961 Op 1 juli a.s. hopen wij D.V. het feit te herdenken dat onze geliefde oudera A. ARENDSE en L. M. AREND SEHU SON 25 jaar geleden in het hu welijk traden. Hun dankbare kinderen, Adri. Johan en Nelleke. Piet en Wil. Ria. Wim. Receptie op 1 juli in „Reho- both", Schoolstraat van 3-305.00 uur. O.- en W.-Souburg, Koopmansvoetpad 33. KRUIDENKRACHT! y. Natuurvolken en dieren geven ons een wijze les: (V de bron van genezing en ■n gezondheid ligt bij de natuur zelf I J Klachten over hoofdpijn, ■f moeheid, puistjes, vale J teint, verstopping, aam- 1 beien enz. zijn slechts het t gevolg van een onnatuur- lijke leefwijze, (Verkeerd I, voedsel, zittend leven X HERBESAN Kruidenthee bevat 44 verschillende 3 Kruiden met elk een eigen 2 heilzame werking en her- stelt de natuurlijke func- ties van het lichaam. Bij y apotheker of drogist a Pïjf. 1.80 per groot pak. De natuurlijke schuim- wave permanent, ge makkelijk en snel aan te brengen. Geeft het haar natuurlijke en glanzende golven en krullen voor maanden. Poly Lock is een Poly- color produkt. Poly Lock is ruim voldoende voor twee behandelingen. ZELF SCHILDEREN Dan 3 bussen halen en maar 3 betalen Ook spe ciale aanbieding ln groot verpakking 5 kg afwas- bare plasticmuurverf 12,-; 5 kg lijnoliegrondverf 5,50 en 7,50, 5 kg plas- ticgrondlak 7,- en 9,-; 5 kg glanslak 9,-en 11,-; 5 kg japanlak voor binnen en buiten 13,- en 16,-; 5 kg synth. lak 13,- en 16,-; 5 kg zijdeglans- en matlak 17,50. Bij grotere afname hoge korting. .Ook zeer mooi en voordelig behang bij Groenewoud 68, Vlissingen Heeft U al kennis gemaakt met het Heugafelt-tapijt Heugafelt brengt warmte, rust en schoon heid in uw huis. Er zijn voor ieder inte rieur geschikte kleuren. Het is vlekvrij, brandvrij en motvrij. Heeft zijn duurzaamheid bewezen. Is ge luiddempend. Gemakkelijk te leggen op iedere vloer. Alle kleuren uit voorraad leverbaar. Verder zuiver wollen Desso-vloerbedekking, in vele mooie kleuren, a 13.90 per m2. Jabo, sterk, vele nieuwe kleuren, keerbaar, gro te voorraad. Linoleum vanaf 5.95 per m2, grote voorraad. Balatum in effen, gedessineerd en geblokt, 1.53 per m2. Complete woninginrichting Klokstraat 7, L. Vorststraat 8, tel. 7103. tel. 6851. GRAND GOES - TEL. 5165 Dinsdag en woensdag, 8 uur, CLAUS HOLM - ANNE MARIE DÜRINGER in 'S NACHTS KWAM DE DUIVEL 'n Onschuldige werd veroordeeld ten nutte van het staatsbelang. 18 jaar. Donderdag 29 juni om 8 uur ANN BLYTH en HOWARD KEEL in ROSE MARIE De grootste operettefilm met de onvergetelijke muziek. LUXOR - VLISSINGEN Dinsdag tot en met donderdag, 8 uur, HET TEKEN VAN DON MARCOS met RICARDO MONTALBAN en CYD CHARISSE. Zij vochten om goud, om macht en om liefde, in een land vol avontuur. 14 jaar. ALHAMBRA, VLISSINGEN, Tel. 2260 Dinsdag tot en met donderdag, 8 uur, MICHAEL CRAIG - VIRGINIA MASKELL - JAMEA ROBERTSON JUSTICE en CAROLE LESLIE ln DOCTOR IN LOVE Uitbundiger dan ooit zult U lachen bij iedere be handeling. 18 jaar. CITY THEATER - MIDDELBURG Telefoon 2281 het theater waar U „uit" bent Dinsdag tot en met donderdag ORSON WELLES - CURD JÜRGENS AVONTUUR IN HONGKONG 8 uur 14 jaar. ELECTRO BIOSCOOP, MIDDELBURG Dinsdag tot en met donderdag HENRY FONDA - VERA MILES in Alfred Hitchcock's DE VERKEERDE MAN 7.30 uur 14 jaar. 25 cent per regel met een minimum van ƒ1,25. Max. 8 regels. „Brieven bur. v. d. blad" 25 cent meer. Giro no. 359300 P.Z.C„ Middelburg. „KLEINTJES" vóör 9 uur vjtl opgegeven aan onze kantoren verschijnen in het volgend ochtendnummer. Plaatsing uitsluitend bfj vooruitbetaling. Te koop eeö ln g. st. zijnde meisjesfiets met lamp, f 30. Te bevr. L. Torenvliet, Boul. Ban- kert 40II. Vlissingen. Te koop: Judopak, als nieuw t 10.—. Schuitvaartgracht 281, Vlissingen. Te koop: i.g.stz. grijze kinder wagen en box. Badhuisstr. 72, ben., Vlissingen. Te koop vrije woning met tuin, ln prima staat, gelegen aan de Nieuwe Vlissingseweg 128 te Oost-Souburg. Bezichtigen en schriftelijk aanbod op basis Iv. v K. op 1 juli a.s. van 11 tot 16 uur op bovenvermeld adres- Te koop: 3 ton geperst weide- hooi. Koestraat 45. Westkapelle. Te koop: kinderwagen en da- mesfiets. PIETERS. Singel 24 C. Vlissingen. Na 7 uur. Te koop: z.g.a.n. divan. De Dekkerestraat 56. Souburg. Te koop: Goggo scooter. Ban- kerstraat 10. Middelburg. Tc koop: meisjesfiets i.p.r.st. leeft. 8-12 jaar. Ravesteynplein 43. Vlissingen. Te koop: snelbrommer, N.S.U., i.g.st. Breltnerlaan 15. Vlissin gen. Te koop prima ameubl., 2 clubB 4 stoelen, prima bekl. en dres soir. alles eiken, samen f 79,— zonder dressoir f 45.—. VAN LOO. Bngnrdstraat 19. M'hurg Te koop jonge Bohèjes,ras Groenendalen). Wilhelminastr. 6. Nlsse, tel. Te koop lichte Koelstra kin derwagen (koopje). Br. no. 550 bevr. P.Z.C., Middelburg. Te koop: 10.000 spruitenplan- tcn. J. WONDERGEM Hz., „Schoonoord", Oostkapelle. Te koop: motorboot met inge bouwde 8 pk Briggs Statton- motor ook genegen te ruilen tegen zeilboot, tevens te koop kl. zeilbootje. Te bezichtigen: J. J. MINET, café-restaurant .Veerse Meer", Veere. Te koop: accordeon 120 bas (pianoklavier), 2-pers. Engels ledik., met 3 dig. bed f 45, ta fels, kinderledikant, 1- en 2- pers. opklapbed. uitneemb. lin nenkast. autoped, stapelledik., stofzuiger 127 V. Tel. 3513, Vlis- singse singel 34. Middelburg. WATERSPORT Te koop: 2-persoons tourkano, 5.20x72 cm. A. POLFLIET, Bur gemeester Lewestr. 8, Lewe- dorp, telefoon 434. AUTO'S EN MOTOREN Te koop: diverse gebruikte VAV.'s Garage „DE BALJUW" N.V., Vlissingen, Tel. 01134— 2133. Met off. VW-garantie. Maarl zeer goede motoren van aangereden auto's vindt U bij Zeelands grootste autosloperij. Wij kopen ook sloop en aanrij- schade. Tel. 4602—1782- J. v. d. IJSSEL, Middelburg. Koopjel Goed lopende motor (Sparta), 200 cc, met valbeugel, duo, kofferrek, enz. f 125. zo H-fl.Tv, 2-peis. spiraal f lp, p. St.-JacobSBtraat 86, Vlissingen. TE KOOP GEVRAAGD Te koop gevr.: antieke en ou- derw. meub., kristal, porselein, koperw., tin, enz. tegels (ook in de muur)- Noordweg 45, St.- Laurens, tel. 0 1180-4394. Let op! Wij betalen de hoog ste prijzen voor lompen, 30 ct. p. kg. C. MAASMANS, West- havendijk 953. Goes. VAKANTIEVERBLIJVEN Te huur: 4-pers. caravan staan de te Valkenisse (Wal.) in juli. A. M. FOLDERMAN, Rijksweg 59. Rilland-Bath. tel- 0 1135-305. Hilversum. Te huur voor de mnd. juli of aug. huis voor 4 of 5 pers. Br. lelt. Z 60. bur. P.Z. C., Vlissingen, of tel. 43591, Hilversum. Tegen billijke prijzen, enkele weken caravans te huur te Big- gekerke. Te bevr. Schenge- straat 34, Goes. Te huur gevraagd deel van wo ning op.Walcheren voor echtp. en 3 kinderen met gebruik van keuken, voor de periode 22-7 12-8. Offerte p.a. foto DERT. Markt, Domburg. WONINGRUIL Hilversum. Wie ruilt ons huls (5 pers.) tegen huis nabij zee van 1 tot 16 aug. Br. lett. X 59. bur. P.Z.C., Vlisa., of tel. 12493, Hilversum- KAMERS EN PENSION Te huur bij part. ztt-slaapk. v. wastafel, vrije keuken, voor 4 k 9 personen, van 13 t/m 27 au gustus. Br. lett- V 58, bur. P. Z.C.. Vlissingen. Gevraagd ongemeubileerde ka mers met gebruik van keuken, voor gezin met 2 kinderen. Per half juli tot jan. 1962, Middel burg of omgeving._Br. m. ljrijs- opg no. del&urg. Ouders gaat U met vakantie Laat uw kinderen logeren bij een goed gezin, nog enkele we ken beschikbaar. Tnl. Middel- burgsestraat 76, Oost-Souburg. Dag en nacht staan zij klaar: de mensen van PTT. Ook op de stations, waar zelfs, in het holst van de nacht duizenden zakken post door hun handen gaan. Hun aanwezigheid, ieder uur, is de garantie dat op werkdagen alle brieven, van daag gepost, morgen bezorgd zullen worden: overal in Ne derland Goed samenspel tussen PTT en u maakte de communicatie in Nederland tot een der best functionerende ter wereld. Goed samenspel tussen u en PTT zal maken dat daaraan, ondanks het bestaande perso neelsgebrek en de werktijd verkorting, zo min mogelijk afbreuk wordt gedaan. Goed samenspel vraagt spor tiviteit en... spelregels. Wan neer u op sportieve wijze de nieuwe spelregels hanteert, helpt u PTT ook na 30juni a.s. zijn taak voor u op de beste wijze te vervullen. m 1 Belast PTT niet op zaterdagGa alleen in dringende gevallen naar het postkantoor: zorg zélf voor een kleine voorraad postzegels. 2 Denk op vrijdag al aan zaterdag! Post uw brieven vrijdag bij voor keur vóór 12 uur. Ver zend altijd uw brieven zodra zij klaar zijn en wacht niet tot het laat ste moment: dan voor komt u overbelasting. Let ook vooral op de ge wijzigde buslichtings- tijden op zaterdag. 3 Telegrafeer op zater dag alléén in dringende gevallen en dan zo vroeg mogelijk! Geef gelukstelegrammen,die op zaterdag bezorgd moeten worden, reeds vrijdag of eerder op. Bedenk dat u overal - dag en nacht - tele grammen per telefoon kunt aanbieden op 009. 4 Vraag niet aan de telefoniste wat u zelf in uw telefoongids kunt vinden! De telefoon gids vertelt u alles over tarieven, netnummers en abonneenummers. 5 Vraag geen telefoon gesprekken aan die u zélf tot stand kunt brengen! Bijna heel Nederland is automa tisch bereikbaar. Be paal zélf de gesprek- kosten met behulp van de tarieven in uw tele foongids. Post Op zaterdag zullerl - alleen voor spoedgevallen - de hoofdpostkantoren en een be perkt aantal bijkantoren en postagentschappen lot 12.00 uur geopend blijvende hulpkanto ren en poststations tot 10.30 uur. Daartegenover zal men thans iedere vrijdag ook na 15.00 uur op elk postkantoor en post agentschap geldzaken kunnen afdoen. De post zal op zaterdag in één keer worden bezorgd. Telegraaf De telegraafkan toren in AmsterdamRotterdam ens-Gravenhage blijven dag en nacht voor de aanbieding en aflevering van telegrammen ge opend. Voorts nemen alle op zaterdag opengestelde postin- richtingen telegrammen aan zo lang de loketten voor de post dienst geopend zijn. In een aan tal grote plaatsen worden de telegrammen tot 21.00 uur be steld; in de overige plaatsen slechts gedurende de openstel ling en tussen 17.30 en 18.30 uur. Telefoon De telefoniste kan in het algemeen slechts worden ingeschakeld voor: gesprekken met het buitenland, gesprekken vanuit telefooncellengesprek ken met nog niet geautomati seerde netten. De inlichtingen dienst zal alleen in bijzondere gevallen informaties verstrek ken betreffende tarieven, net nummers en abonneenummers: Bakkers-halfwas of flinke jon gen gevraagd. HENDER1KX bakkerij. Oranjeplein 29, Sou- burg. Fabriek van inschuifbare vlie- ringtrappen vraagt voor de prov. Zeeland agenten die re gelmatig contact hebben met architecten en/of aannemers.' Br. lett. S 56, bur. P-Z.C., Vliss. Fabriek voor klimmateriaal zoekt voor de prov. Zeeland agenten voor de verkoop van ladders, steigers enz. aan schil dersbedrijven! Er. lett. P 55, bur. P.Z.C., Vlissingen. Gevraagd: meisje voor hele of halve dagen, voor hulp in de huishouding. Mevr. RADT, B. Bankert 50, Vliss., tel. 3984. BIEDT ZICH AAN Naaister vraagt, thuiswerk ook verstel L. VISgER, B4U»edijk 18, Oud-'Voiwemeer. Serveerster voor eenvoudig ca- féwerk en meisje of flinke vrouw voor patatesiritcs zaak gevraagd. Café „ROODE LEEUW". Domburg. Meisje of werkster gevraagd voor keuken en huishoudelijke werkzaamheden. J- J. MINET, café-restaurant „Veerse Meer". Veere. LESSEN Naaien en knippen voor eigen gebruik. Aangifte: dag. (beh. zaterdags) van 10-12 en 2-4 u. Patroontekencn en knippen v. gevorderden in het naaien, opl. costumière, coupeuse, lerares. Aang- dagel. (beh. zaterd.) 10- 2-4 uur. Maandag- en VAN DE VELDE UW DRUKKER I Voor het vrachtauto- en bus- rijbewijs hebben wij een Che vrolet vrachtauto als leswagen. Autorijschool JASPERSE. Mid delburg, telefoon 01180-3337. Charmant katertje gezond door Felix, wenst huisvesting. Paul Krugerstraat 299, Vlissingen. DIVERSEN Moderne blokdekcns ln de nieuwste dessins. 1-pers f 14.95, 2-pers. i 19.95. SIES' TEXTIEL. Vlasmarkt 43. Middelburg. Zes! uitgaven van beroemde oorlogsromans in een speciale aanbieding van f 4,90 per ge bonden deel. Een prachtkans voor een stel boeiende boeken bij de „BOEKHANDEL 'T ZOEKLICHT" op de Nieuwe Burg - Middelburg. Kinderrijwielen in alel maten, veel voordeliger bij KEES IN Kinderrijwielen in alle maten, gen. Al zijn uw gevels zo lek als eep zeef, we maken ze pot dicht. U kunt het ook zelf. CORN. v. d. VELDE, Abdij-, straat 19. Biezelinge,# telefoon 0 1102—337. Elektr. koffernaaimachines v.a. f 265, compleet. Volledige ga rantie. gratis les. G. J. WIL BRINK. Walstr. 30, tel. 3694. Vlissingen. Korte St.-Janstr. 4. tel. 2923. Zlerikzee. Unieke aanbieding 150 lt. com pressor koelkasten met diep vriesvak 18 lt.. styropor isolatie 1 458. C- W. VAN OEVEREN. Scheldestraat 84. telefoon 2890. Vlissingen. Zenith, liet uurwerk van de hoogste klasse, met, de meeste onderscheidingen, en op de se conde gelijk. Horlogerie wed. D. LIEVENSE, L. Vorststraat 87, Goes. Extra aanbieding sterke jon gens- en meisjessokken, in leu ke dessins, ln Btevige crépp mousse en sterke wol mousse. Prima Noorse geitewollen he rensokken, ideaal voor wandel sport. van f 2.99 nu f 1,98 in Modehuis, VIOLALange Vorst - 'straat 47, Goes. De grootste sortering sporlrii- wïelen vindt U nog steeds bjj de specialist KEES I.N HET BELLAMYPARK. Vlissingen. Extra aanbieding prima crêpe mousse herensokken van f 1.95 nu 98 ct., van f 2,95 nu f 1,95. Prima Noorse heren geitensok ken, Ideaal voor wandelsport, van f 2,95 nu f 1,98 in Modehuis VIOLA, Lange Vorststraat 47. Goes. Kies zelf uit honderden mo derne non-iron heren weeken ders. in alle mogelijke mode dessins. de beste fabrikaten, ep 10 korting in Modehuis VI OLA. Lange Vorststraat 47, Leuke sportieve damesblouse*, ook in donkere dessins, ideaal voor vakantie, nu f 4.95 en ll)r; korting. Speciale aanbieding rekbare stretsnylons t 1,98: prachtige nylons, met en zon der naad. f 1.98 in Modehuis VIOLA, Lange Vorststraat 47, Goes. Vanat heden verkrijgbaar Vis- aas (leeglopers), tevens roei en visboten te huur. J. .7 MI NET. café-restaurant „Veerse Meer", Veere-

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1961 | | pagina 10