I DE KLERKeZN druk een eigen stempel op Uw woning WPPi Grace i KLITWORTEL OP BRANDEWIJN 95 ct. JO FIBBE LANDBOUWERSINSPAN, PAARDEN: HOORNVEE LANDBOUWHALM HUWELIJK Landbouwersinspan Wemeldinge. 2 WERKPAARDEN, INVENTARIS, H.H. schilders een binnenwerkobject, A. GEESINK, NIEUW! CAMINETTO ventilatorkachel IMPOZA BUIZEN VAN LEEUWEN BUIZEN ZWIJNDRECHT Shetlsndse pony, I. C. Droogendijk, Automaatschappij .ZEELAND" N.V. U bent een j BG-huisH waard! 18 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT ZATERDAG 18 FEBRUARI 1961 Het is niet moeilijk. U heeft toch t^w lievelingskleuren, voor keur voor een bepaalde stoel of tafel die het persoonlijk cachet bepalen. De keuze biedt evenmin een moeilijkheid. Onze meubel afdeling is belangrijk vergroot en de collectie „meubelen van deze tijd" is zo rijk gesorteerd dat U altijd slagen zult. Schoonheid en degelijkheid, kleur en comfort Binnen huis-architecten van deze tijd zijn er in geslaagd meubelen te maken, die al deze eigenschappen Sn zich verenigen. Het Is een Inspirerend genoegen, op onze meubelafdeling rond te dwalen. Wanneer U dat wenst staan onze medewer kers klaar om U met vakkundig advies van dienst te zijn. Desgewenst speciale CREDIET -SERVICE Bij aankoop van f 500.— wor den reiskosten voor 2 personen vergoed. Een hoekje op één van onze meubel-etages aan de voet van de St. Jacob OUDE MARKT - VL1SSINGEN ROTTERDAM - DENHAAG - UTRECHT - VU SS IN GEN J Zie ook onze andere ontworpen voor de kritische zweedse vrouw - nu ook voor uyes met geperfectioneerde ruitversterking die uw figuur on-voel-baar corrigeert... een geheel nieuwe ervaring... deze volmaakte YES lijn - deze heerlijke bewegingsvrijheid 95 van tule elastigue-nylon en achterpcind.inzet van satin-lastex CO R S ET T E.N M AG A Z U N MARKT 17 MIDDELBURG Te koop woning met schuur en 2.7 a grond, rustig gel. in W.-Z.-Vl., 12 km van de kust; houten verplaatsb. dubbelw. gymnastieklokaal (100 m2 oppervlak), in goe de st.; partij zware eiken balken. Tevens gr. partij gele klinkers, handvorm, al les uit boerderij anno 1700. Alle srt. sloopmaterialen. J. de Koene, Pr. Bernhard- str. 17, Schoondijke. Telef. 01173—279. het probate middel tegen roos en haaruitval. Per flacon Notaris J. MIJS te Oostburg zal op vrijdag 24 februari 1961, des nam. 13 uur, ten verzoeke van- en op de hof stede bewoond door mevr. J. Boogaart-Blok, Terhof - stededijk 3 te Zuidzande, publiek om contant geld ver kopen: bestaande uit 12-jarige merrie; ruin (aftands); melkkoe 2 x gekalfd (rek. 18 febr.) drie 2-jarige runderen 7 jaarlingen. tractor (Fordson), 2 tractorploegen, 2 paarden- ploegen, aardappelrooier, bietenlichter, 2 auto wagens Spijkstaalkooiwielen, ijzeren wielen, eggen, 2 boerenwagens, zaaimachine (Danmark), wiedmachine, watertank, aardappelploeg, zaltken- lichter, aardappelsorteerder, sleper, hooirulters, kiembakjes, landrol, cultivator, combine (Alle- schalmer), zelfbinder, ladders, kunstmeststrooier, onkruideg, bietensnijder, bietennetten, graanzak ken. maaimachine, rugsproeier, kruiwagen, for nuis, slijpsteen, paardetuig, klein gereedschap enz. Qm iS iaur wa-dli teganaea mat kkto gerieft, De P.Z.C. is het meest gelezen dagblad in Zeeland. TROUWEN DOET U VIA BUR. „DE ELF PROVINCIËN". Grootste bureau van het continent, o.l.v. het detecti ve-echtpaar De Vries, be kende door radio en pers. De Elf Provinciën, Verspronck- weg 44, Haarlem. 50 bijkan toren. Telef. 51894. Spreek uur: uitsl. na afspr. Overal te ontbieden. Vrijbl. inl. in blanco couvert. Notaris J. C. KRAM te Ka- pelle is voornemens op woensdag 22 februari a.s. des namiddags 1 uur op „Keizersweel" a. d. Hoge- weg, t.v.v. de heren gebr. Domipicus, publiek te ver kopen als 1 bruin bles ruin en 1 vos merrie, beide aftands. als luchtbandenwagen, laad- verm. 4 ton, boerenwagen op ijzer met platte bak, driewielskar, rolsleper, Rud- sack-wentelploeg, moor- ploeg, aanaardploeg, hooi- hark, cultivator, watervat 500 liter, drinkbak 800 li ter, duizendpooteg, 3-velds zigzag-eg, 7-velds zigzag- eg, sleepborden, 3 bieten- netten, kortmolen, harna- chement, zwingen, draineer- gereedschap en hetgeen verder te voorschijn zal worden gebracht. U wordt aangeboden ca. 3 mnd. Voor goede werkkrachten hoog loon. Schr. aanm. schildersbedrijf Bolksbeekstraat 2 - Utrecht Verwarming Bijverwarming Vloerverwarming Luchtverwarming Directe verwarming 's-Zomers ventileren Dit alles kan met de Met thermostaat, schakelt automatisch uit en in op gewenste temperatuur, dus geen onnodig stroomverbruik Max. verbruik 2000 w., 7 schakelstanden, kleuren zwart en roodbruin. Afmeting 45 x 30 cm. - Ongevaarlijk voor kinderen GRATIS proberen, indien niet naar wens nemen wij de kachel terug. Prijs 89,75 Importeur voor Zeeland Groothandel HEINKENSZAND Telefoon (01106) 37 2 Levering uitsluitend via de erkende handel. Winkeliers neem er één of meer in voorraad 1 &V-" J TEL. 0-1850-7541 (47 LIJNEN) - TELEX ROTTERDAM 22176 TE KOOP 8 maanden oud. Te bevragen bij Buurtweg 3, Stavenisse. Erkend REISBUREAU voor alle toerwagen-, spoor-, zee en luchtrei zen. Grootste toerwagen- bedrijf in Zeeland met modernste wagens en vakkundig personeel. A. M. Z., Westsingel 1, Goes, tel. 7600 en 7202. Al 14.000 BG-deelnemers zijn eigen baas. Ze wonen in 't eigen huis dat ze zélf lieten bouwen, ,,op maat" voor 't hele gezin. Finan ciering en bouw met BG is veilig, 't Is: waar voor je geld krijgen. Wees óók baas In zo'n eigen huis. Laat u nu voor lichten over de veilige weg naar dit trotse bezit! Zend mij vrijblijvend inlichtingen over het verkrijgen van een eigen huis met BG-medewerking. Naam: Straat: Plaats: Zenden aan hoofdkantoor Bouw fonds Nederlandse Gemeenten, Javastraat 7. Assen. Bouwfonds Nederlandse Gemeenten de veilige weg mar hei eigen huis

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1961 | | pagina 8