Grote KLM avond DERT'Si concert VERSTELLE I Coöp. Boerenleenbank 0.- en W.-Souburg Spaarboekjes kunnen worden afgehaald. EEN WOONHUIS SMALFILM- EN DIA-PROJECTORS 79,50 Vlissingse Orkest Vereniging 1936 1961 VAN DE VELDE UW DRUKKER Machinaal planten van uien Fa. C. A. MOSSELMAN, Goes, 01100-7152 Fa. B. MULDER Zn., Lewedorp 01196-326 koksleerling en koffiejuffrouw serveerster en kamermeisjes. R0LLEI-PR0JECT0R een kantoorbediende (mnl. of vr.). Gebruikte automobielen. Louisse-Middelburg N.V. een eerste verkoopster. middenstandswoning Veiling te Westkapelle. cueofta cxfness 16 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT ZATERDAG 18 FEBRUARI 1961 Een bankstel KAN een wensdroom zijn, maar behoeft het NIET te zijn. Een bezoek aan onze zaak zal U overtuigen, dat onze collectie zo is samengesteld, dat prijs geen bezwaar meer is en wij staan er voor in, dat U iets goeds koopt. Gratis advies van onze woningadviseur. Franco levering door geheel Nederland. Lange Delft 103-105 Middelburg - Telefoon 2905 Nog enige niet aangeboden boekjes moeten alsnog voor controle en bijschrijving der rente worden ingeleverd op het kantoor der bank. HET BESTUUR. WIJ VRAGEN voor directe indiensttreding een caissière geroutineerde verkoopster en leerling-verkoopster Sollicitaties aan de afdeling per soneelszaken Glacisstraat te Vlissingen of Lange DelftMid delburg. MIDDELBURG VLISSINGEN De Inspecteur voor Zeeland van de Stichting Beheer Landbouwgronden, biedt aan gegadigden de gelegen heid om in te schrijven op met landbouwschuur, bijgebouwen en erf, staande en gelegen onder de gemeente Ovezande aan de Plataan- weg no. 11, kadastraal bekend gemeente Ovezande sec tie A nummer 1369 ged. ter grootte van 0.20.00 ha. Indien door opschuiving geen andere bedrijfsgebouwen hun agrarische bestemming kunnen verliezen, dient de schuur met bijgebouwen aan de agrarische bestemming te worden onttrokken. Inschrijvingen te zenden vóór 1 maart 1961 bij het Bureau van Uitvoering Herverkaveling Zuid-Beveland, Grote Markt 1 te Goes, alwaar op dinsdag 21 februari a.s. van half twee tot half vijf nadere inlichtingen wor den verstrekt. Waar gaal u de mooiste vakantie van uw li leven? Nu hebt u nog ruime keuze. Keuze uit meer dan 30 droomvakantie's - naar ieders wens, naar ieders beurs. Ziet u maar, kiest u mai G dg. de Rijn f87.50 6 dg. Harz-gcbergle 1130,— 6 dg Luxemburg i 125.— 6 dg. Denemarken f 120.- 7 dg. Zwarte Woud f 150.- 8 dg. Tirol 160.- 8 dg. de Rijn f 100.- 8 dg. Sauerland f 100.— 8 dg. Moezel f 100.— 8 dg. Westeiwald f 100.— REIZEN VOOR JONGEREN naar Oostenrijk en Italië MAGNEETVLIEGREIZEN 15 dg. Mallorca per K.L.M. f 429.. 15 dg. naar het Gardameer f 405.- TREINREIZEN (Bergland- en Rijnexpres) naar de Rijn, Oostenrijk, Zwitserland, Italië. 8 dg. Bretagne f 205.- 8 dg. Odenvvald f 100.- 10 dg. Zeil am Sec f 137.50 10 dg. Wenen f 250.- 10 dg. Tirol f 175.— 10 dg. Zwitserland f 220.- 10 dg. Gardameer f 165.- 12 dg. Gardameer f 210,- 12 dg ItaL Riviera f240- 14 dg Spanje £300.- Naam: Adres: Woonplans: Beisbureau „DE MAGNEET" N V. Amsterdam, Ceintuurbaan 410 I Haarlem, Koni^s^Mt^ PER BOOT, BUS OF TREIN, LAAT DE P.Z.C. UW REISGENOOT ZIJN op 1 maart a.s. in het City Theater, Lange Delft 12 te Middelburg. Aanvang 20.00 uur. Op deze avond brengt de KLM U belangrijk nieuws e voor emigranten-ouders over de goedkope, snelle vliegreizen naar hun kinderen overzee e voor a.s. emigranten over de vele voordelen van hun toekomstige reis per KLM e over de extra voordelige, alles inbegrepen KLM-ité vliegvakanties U zult de nieuwe KLM-emigrantenfilm en de geluidskleurenfilm „De wereld is kleiner dan U denkt" zien. Bovendien is er een prijsvraag met als inzet een aantal fraaie prijzen. Voorts maakt U het optreden mee van de bekende radio- en televisiezanger Martin Bomers. Zorg dat U aanwezig bent op deze interessante avond! Zolang de voorraad strekt zijn toegangsbewijzen a f. 1.- verkrijgbaar in Middelburg bij het KLM-agentschap Reisbureau Lissone-Lindeman N.V. Lange Delft 13 In Vlissingen bij het KLM-agentschap Wim H. Muller Co. N.V. Boulevard de Ruyter 14 FOTO- EN PROJECTIEHANDEL etaleert thans speciaal dirigent Jan Kuiler. ter gelegenheid van het 25-JARIG BESTAAN der vereniging op dinsdag 21 februari 1961 's avonds 8 uur in Britannia te Vlissingen. Solisten: WILLEM NOSKE concertmeester Rott. Phil. Orkest KEES v. d. BERG - hobo HENK DE WIT - fagot Uitgevoerd worden werken van Beethoven - Mozart - Haydn - Vogel. Medewerking door leden van het Rotterdams Philharmonisch Orkest. Toegangsprijs 2.(belasting inbegr.). Kaarten verkrijgbaar te Vlissingen bij Muziekhandel v. d. Burg; Van Damme en Boekhandel Bikker; te Mid delburg: Muziekhandel Wagenvoort en Van Damme, bij de leden en des avonds aan de zaal. Plaatsbespreken maandag 20 februari voor donateurs van 2.30 tot 3 uur, overige bezoekers van 3.00 tot 3.30 u. Moderne 5-rijige machine neemt U het werk uit handen. Voor snel en doelmatig uien planten wende men zich' tijdig tot „AMSTERDA", vakantie-oord van de Amsterdamsche Bank, Domburg, tel. 307, vraagt voor seizoen een Schriftelijke sollicitaties aan de directrice. Mondeling na telefonische afspraak. Kleinbeeldprojectors vanaf met lamp en koffertje. HALFautomatische en VOLautomatische 150 watt, 300 watt cn 500 watt PROJECTORS. Voorts de nieuwste kleinbeeld en 6 x 6 met afstandbediening en afstand-scherp- stelling. Wisselt desgewenst kleinbeeld- en 6x6 dia's door elkaar. NIEUWSTE MODELLEN. DESKUNDIG ADVIES EN GROTE I'EUZE. Dit alles vindt U bij De Coöp. Melkinrichting en Zuivelfabriek „Walcheren", Poelendaelesingel 6, Middelburg vraagt Schriftelijke sollicitaties te richten aan de directeur vóór 1 maart a.s. Trakteer uw echtgenote, want zij zit veilig in de ver warmde en schattige 3-per- soons Messerschmitt auto scooter. Belasting 30, per jaar, verbruik 23-33 km p. 1. Prijs v.a. ƒ2795, Rijbewijs A óf B óf zonder rijbewijs Overal parkeer ruimte. Vraag beslist even folderset P.Z. en/of MK vei- ligheidsbetalingssehema (24 mnd.) aan Messerschmitt Import N.V. MOTIM, Maassluis, tel. 2452/1899. Show room bij Station Vlaardingen Oost. RAI stand A 305. Te koop enige prima OPELS REKORD, bj. '55-'60, 2- en 4-deurs uitvoering, aantrekkelijke prijzen. FORD ZEPHIR, bj. i.z.g.st., koopje. '58, FORD TAUNUS 17M, bj. '60, als nieuw, ver beneden nieuwprijs. Vraag geheel vrijblijvend een proefrit of nadere bijzon derheden. Levering onder BOVAG-garantie-bepalingen. Gortstr. 60-62 - MIDDELBURG - Tel. 01180-2146-2147 Wij vragen voor onze verkoop in damesconfectie te Vlissingen Zij, die beschikken .over goede verkoopcapaciteiten en ervaring in de damesconfectie hebben, verzoeken wij nog te solliciteren. Schriftelijke sollicitaties letter E 93, bureau P.Z.C., Vlissingen. Te koop nieuwe aan de Bankertstraat, be vattende zit-eethoek, keu ken, w.c., 4 .slaapkamers, douche met lavet, grote berging en garage. C. MOL, makelaar, Middel burg. «JC? Reisbureau BUHOMA Nederland N.V. Jubileumreizen met f 10.000 Mn gratis reizen. Vraag ons fraai geïllustreerd programmaboek met reizen naar: GRIEKENLAND, ITALIË, SPANJE, FRANKRIJK. YOEGO-SLAVIË, ZWITSERLAND, OOSTENRIJK EN DUITSLAND vinaf f 125.-. Eigen touringcar-, trein-, en vliegdiemten. Alle Buhomi reizen gaan altijd door. 12,13,14, 23 en 24 d. vliegreizen naar Dolomieten, Gardameer, It. Rivièra, Rome en Capri vanaf f340.- 12,13, 23 en 24 d. vliegreizen naar Sitges, Calafell, Madrid en Malaga vanaf f 340.- \2 en 23 daagse gecombineerde vlieg-, boot-, trein reis naar Athene vanaf f 575.- Reisbureau BUHOMA Nederland N.V. Amsterdam: Reguliersgracht 142, tel. 62381. Rotterdam: Westblaak 1, tel. 125903. Den Haag: Laan van Meerdervoort 3, tel. 635769 Notaris VAN DEN BRIEL te Middelburg zal op zater dag 25 februari 1961, des n.m. om 2.30 uur, in café van Gez. Kaland te Westka pelle, ten verzoeke van de Erven van H. W. Minder- houd-Minderhoud, publiek verkopen: Perc. 1. Een WOONHUIS met schuurtje en erf aan het Noordkerkepad 18, groot ong. 2.30 are. Perc. 2. de SCHUUR staan de tegen perceel 1 en erf, groot ong. 2 are. Deze percelen zullen eerst afzonderlijk en daarna ge combineerd worden ver kocht. Lasten 45.52 p. j. Het huis kan direct worden aanvaard beh. toestemming B. en W. De schuur is ver huurd aan de heer R. Boo gaard voor ƒ3,p. w. Bezichtiging: zaterdag 18 febr. van 2- 4 uur en zater dag 25 febr. van 1012 uur. Nadere inlichtingen ten kan tore van genoemde notaris, Londensekaai 35, tel. 01180- 2710. (i\\M\w3uiocarreIzen mill HET BETERE GENRE VOORMARS- EN ZOMERREIZEN Onze reisgids 1961 is zo juist verschenen en bevat ruim 700 ideale reizen naar: VALKENBURG- ZUID LIMBURG: 8 dagen BELGIE-LUXEMBURG: 2-3-5 en 8 dagen DUITSLAND: 3-4-6-7 en 8 dagen ZWITSERLAND8 - 7 - 8-11 en 12 dagen OOSTENRIJK:... 8-10-11 en 12 dagen ITALIË: 10-12-13-14-17 en 20 dagen FRANKRIJK: 5 - 6 en 13 dagen TSJECHOSLOWAKIJE: 8 dagen SPANJE: 13-14 en 20 dagen JOEGOSLAVIË: 13 dagen PORTUGAL:20 dagen RUSLAND:18 dagen -< TURKIJE: 21 dagen GRIEKENLAND:25 dagen SKANDINAVIE: ....7en 13 dagen Alle reizen met eigen autocars, prima hotelverzorging en deskundige leiding. Wekelijks 8-daagse bootreis op de Rijn Vraagt onze reisgids en alle inlichtingen bij: Agentschappen VERKEERSBUREAU V.V.V. MIDDELBURG - Lange Delft 23 - Tel. 2112. VERKEERSBUREAU V.V.V. VLISSINGEN - Coosje Buskenstraat 57 - Tel. 2345. Wm. H. MÜLLER CO., N.V. PASSAGEBUREAU VLISSINGEN - Boul. de Ruyter 14 - Tel. 2171. Per 1 april a,s. te huur in centrum Middelburg FLINK KANTOOR (nieuwbouw). H. J. FLIERMAN, St.-Pieterstraat 7, Middelburg. Te bezichtigen 's avonds na 7 uur aan bovenstaand adres of na tel. afspraak, tel. nr. 3902.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1961 | | pagina 18