DK3 DBEI1IS K1MD DE €Cht& PIJNSTILLER TABLETTEN POEDERS CACHETS ONZE KLEINTJES RAAMVENTILATOREN B PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT ZATERDAG 18 FEBRUARI 1961 TE KOOP Te koop: elektronische flits. Mecablits f 90. Badhuisstraat 45, Vlissingen. Te koop: vele soorten metsel steen. steenpuin enz., betonnen rioolbuizen en aanrechten. Ver schillende afin. schuurtjes, strandtenten, schuilhokjes. Al les thuisbezorgd. GEBR. DE WITTE. Wostkapelle, tel. 0 1187 —340 en 372. Te koop: nieuwe binnen- en buitendeuren, nwe eterniet- en gegalvaniseerde golfplaten. Nieuw hard- en zachtboard, nieuwe closetpotten. Lage prijs, thuis bezorgd. GEBR. DE WIT TE, Westkapelle, tel. 0 1187- 340 en 372. Te koop alle soorten sloopma- terialen, als deuren, ramen, planken, balken, dakpannen, enz. GEBR. DE WITTE, West kapelle, tel. 0 1187—340 en 372. Auto's zonder chauffeur. In- verkoop gebruikte wagens. Te huur: luxe wagens 49 pers. V.W.-busjes en bestelwagens. C. JONKER. Garage M. A. de Ruyterlaan. tel. 6918. Privé .adr. Zonnebloemstr. 17, tel. 7721, Goes, Autoverhuur zonder chauf feur. DE KLERK, Verlorenland- straat 7, Vlissingen, tel. 4186. Te koop mooie partij schel pen en kippegrit, liggend aan verharde weg: C. SCHOONEN- BOOM. Markt 12. Domburg, te lefoon 577. Te koon: twee vaarskalveren geen tweeling. L. WISSE, Ma- riekerke 16. Meliskerke. Te koop: handzaaimachine. a.n.. 150 goede baalzakken, fietskar met nwe banden, eiken spekkuip. handwiedmach. met verschillende messen. Te bevr.: Oranjeboomstr. 26. Wemeldinge. Te koop: heren- en dnmessport- xijwiel. in pr. st. Te bevra gen: Vlasmarkt 33, Middelburg. Te koop: mangels. JAC. VER MEULEN, Middelburgsestr. 122, Koudekerke. Te koop: 2 mankanaries en 4 popkanaries. KI. Vlaanderen 59. Middelburg. Te koop: pr. kinderw, gas- panelen radiator en butagas- verwarmingspaneel. Te bevr.: P. Krugerstr. 190, Vlissingen. Te koop: vloerkleed. 2 clubs en 1 kloostertafel. J. BRUGGE, KI. Kerkstraat 9b, Vlissingen. Te koop: Vicon, 3-rijige lialf- autom. pootmaehine. OS cm: 100 poterbakjes. J. J. HOSTE, Met- tenijedjjk 23, Nieuwvliet. Tel. 01171—205. Wij maken sleepborden in iede re breedte en hebben te koop een 2-wielig karretje, draag vermogen 500 kg. geschikt vooi frais. C. LANSEN, tel. 373,. Bie- zelinge. Te koop i.g.st.z. 4 stoelen en 2 armstoelen. 3-dlg. kapokmatras tegen bill, prijs. Br. no. 130. bur. P.Z.C.. Middelburg. Te koop: kalfvaars. rek. febr. P. J. POPPE, Groeneweg 1. Souburg. Tel. 4279. Te koop: t.v.-toestel, zo goed als nieuw bij II BURG.*"" Breestraat 59. Middelburg. Te koop: z.g.a.n. grote zinken waskuip. Voorstraat 5, West- Souburg. Te koop: mahoniehouten eet kamerameublement, compl. Be heerder P. G. v. d. PORT. woonoord vliegveld. Souburg. Te koop antieke linnenpers, de kenkist en ameublement Louis XVI, tafel, 2 canapés. 6 stoelen (notenhouten). Tel. 4270. Mid delburg. Te koop: pr. gebr. brandkast. Prijs f 150. Garage CARELS, Heinkenszand. Tel, 01106227. TE KOOP GEVRAAGD Te koop gevraagd: nette ge bruikte meubelen, ook antiek, enz. VAN HALEN. Gravenetr. 94. tel. 3976, Middelburg. Te koop gevr alle soorten meu bels. inboedels, antiek, enz. M. DE NOOIJER, Noordstraai 50. Vliss. Tel. 2953. IVij geven de hoogste prijzen voor lompen, papier en meta len. SMITS. Here. Seghersl. 146. lel. 3027, Vlissingen. Te koop gevr. oude boeken en prenten van Zeeland. Boekhan del VAN BENTHEM JUT TING, Lange Delft 64, Middel burg. TE «UUR ECS' kledingmagazijn verhuurt gelegenheidski. o.a. jacquets, rolberts. fantasiepantalons, ho ge hoeden en schoenen. Alles als njettw, Lange Vorststraat M*. Utafoo© 6106, Te huur: luxe-, vracht-, bestel auto's en gezeischapsbusjes, V.W., Taunus Ford per dag, p. week en langer. Speciale tarie- j N vpn voor wppkvnkrmtips. TTpn- K, Vakantiewoning. Gevr. door gezin met 3 kind. (4-15 j.), ge- nieub. kamers met gebr. van keuken, te Vlissingen of omg., voor 2 tot 3 w. in juli-aug. Evt. genegen tot. woningr. G. KOR- TUS, Achillesstr. 106, Breda. Tel. 31938. AUTO'S en MOTOREN Auto's te huur. Opeis '61, Arianes '61. Volkswagens '60 en Daf '60. v.a. f7 p. dag en 6 d. km. Speciale contractta rieven. DE MUIJNCK, Paul- Krugerstraat 183, tel. 01184— 4018, Vlissingen. Te koop door inruil: 1 Re- nault-Dauphine, 1 Renault C 4, 1 Fiat 1100, 2 Volkswagens, 1 Taunus 12 M, 1 NSU-scooter c.c. Boxengarage 'T CEN TRUM. ia. A. A. Dees en Zn. Axelseslr. 59, Terneuzen, teL 2321. Te koop: B.M.W., 250 c.c., R 26, Nagelenburgsingel 12, Oost- weekvakanties. Her.-Souburg. drikstraat 15, Gerard Doul. 17. telefoon 3442. Vlissingen. Onderdelen van plm. 150 auto's BIEDT ZICH AAN Trouwauto's. Tel. 32001 Bruids auto versierd met levende bloe men' Taxi Centrale WALCHE REN. Turfkaai 11, M'burg. All round etaleur heeft nog en kele avonden per week be- schikb. v. h. maken v. etalages in Vliss., M'burg en Goes. Br. lett. S 86, bur. P.Z.C., Vüss. Betaal niet meer dan nodig Nieuwe naaimachines! Hand naaimachine f 198; elektr. f 250; met zig-zag f 275. CIJSOUW. Zuidstr. 103, Westkapelle, tel. 287. banketbakker in bezit van dipl. en getuigschr., bak kerszoon. Br. lett. V 88, bur. P.Z.C.. Vlissingen. |W.o. Zephyr '55 en '57. Vaux- JSS-TKSSK: SSSt ÏS2! M enz. Banden, bekleding, radio s, kachels. Zeelands grootste au- zonder chauffeur naar garage GEBR. VAN FRAASSEN ZONEN, Scheldestraat 96—109. Vlissingen. Auto's zonder chauffeur huur. J. PARENT. Vrijburgstr. 14, Souburg, telef. 01183—461. Luxe wagens en V.W.-busjes te huur. KOPPEJAN, Dom- g. Telefoon 01188—487. Voor luxe auto's zonder chauf feur naar taxi- en garagebe drijf Gebr. BLANKER. Klein Vlaanderen 97, Middelburg, te lefoon 2865. Voor een luxe wagen of V.W.-busje zonder chauffeur moet U bij De Pree zijn. DE PREE, Middelburg, Zusterstraat 8—10, tel. 2344 en 2350. Vlissin gen, Scheldestraat 45. tel. 2578. Te huur: garage a/d Margrie tenlaan. Inl. Boekhandel C. A. BIKKER, Badhuisstr. 15, Vliss. TE HUUR GEVRAAGD Te huur gevraagd: bouwland oogst 1961, ligging Walcheren. Brieven no. 48. Boekhandel Fanoy, N. Burg 26-28, M'burg. WONINGEN GEVR. Hebt U een woning te hu. Wij zorgen voor huurders. Even opgeven bij: Verhuurbedrijf ..ZEELAND". Kantoor Adelaar- straat 68, Middelburg, tel. 3623. Te koop gevraagd: arbeiders woning te Vlissingen of West- Souburg. Moet binnenkort te aanv. zijn. Br. no. 125, bur. P.Z.C., Middelburg. KOST EN INWONING Zoekt U kostgangers e.d.? Wij zorgen dat U ze krijgt. Even opgeven bij: Verhuurbedrijf „ZEELAND". Adelaarstraat 68, Middelburg, tel. 3623. Gepens. heer 63 j. zoekt net kosthuis te Vlissingen of omtr. Liefst bij vrouw alleen, zonder kinderen. Br. lelt. X 89, bur. P.Z.C., Vlissingen. Als U iets te vervoeren hebt, b.v. een naaimachine, kachel, meubilair, enz. bel dan Besteldienst CRUCQ. Sottegem str. 86. Vliss. Ook kunt U bi. ons terecht voor verhuizingen en transporten door geheel Ne derland, voor billijke prijzen. Taxi? Bel 32001 Taxi Centrale WALCHEREN. Turfkaai Middelburg. tosloperij, tel. opend 8.30—5,30 u. J. V. d. IJS- SEL. Middelburg. Te koop: Ford Versailles 1956, zeer mooi en mech. prima, benz.verbr, 1 10. Ruilen en fi nancieren. Dijkstr. 13, Lewe- dorp, tel. 01196—313. Te koop: Renault 4 m. motor. K.S.U.-scooter 150 '57-'58, motor m. zijspan Horex Regina, 350 c.c., '55-'56, (als nieuw). Ook ruilen. Kloet, weg 30, Goes. Tel. 6577. Te koop: motor, 250 c.c. J.L.O. Twin, met v. en a. vering, i.g. st,, t.e.a.b.. Irislaan 160, Vlissin- Te koop: Renault 4 1955, i.pr.st. Te bevr.: zaterdag na 6 uur. Lambrechtsenstr. 5 ben., Vlis singen. Te koop aangeb. 1 Morris Ve- det 12 p.k. scheepsmotor met keerkoppelïng. Moet opgeknapt worden f 300. 1 Fiat automotor 22 p.k. Geschikt voor visboot (met bijpassende schroef), geh. gereviseerd f 120. Beatrixlaan 10, Goes. Tel. 01100—7413. Te koop: Borgward vrachtauto, open laadbak, V.W.-bestel, ge sloten, Morris bestel, 250 kg. imbrechtstr. 17, Middelburg, Te koop: Vauxhall Cresta '57, 2 Opeis '56 en '55, 2 Consuls, Aus tin, prachtige wagens. Lam- brechtstr. 17, Middelburg. Voor eerste klas bindwerk „Boekbinderij v. d. WOESTXJ- NE", Herenstraat 36, Middel burg, tel. 01180-4066, giro 654990. Damesconfectie-etaleur heeft nog enkele avonden beschikb. Br. lett. T 87, bur. P.Z.C., Vliss. Voor uw verhuizingen binnen en buiten de stad tegen billijke prijs, is uw adres: A. KOPPE JAN, Glacisstraat 123, Vliss. te lefoon 3700. B.z.a. meisje voor halve dage in Koudekerke of omg. Br. m 129. bur. P.Z.C., Middelburg. Gepens., in bez. rijbewijs, wo nende te Middelburg, zoekt middagen. Admin., Leer goed en veilig autorijden bij auto- en motorrijschool PA- RENT, Vrijburgstraat 14, Sou burg, tel. 01183—461. Erk. en gediplomeerd F.N.O.P. Autorijschool KOETSENRUIJ- TER. Reeds jaren een ver trouwde klank in Vlissingen. Si.-Jacobsstr. 6, Vliss., tel. 3680. Te koop: V.W.-de Luxe '60 30.000 km. V.W. '54, V.W. *52 inruil mogelijk. Ook van brom fietsen en motoren. Lambrecht- str. 17, Middelburg. Tel. f" Te koop: open laadbak voor vrachtauto, onderstellen, assen, wielen enz. Austinmotor voor vrachtwagen. Lambrechtstr. 17, Middelburg, tel. 3029. koop: Chevrolet dump, kroon en pionwielen 39 x 6. Ford dump 43 x 6. Lambrecht str. 17, Middelburg, tel. 3029. PERSONEEL KAMERS EN PENSION Heeft U kamers te huur? Gem. ot ongem. Wij zorgen voor huurders. Even opgeven bij: Verhuurbedrijf „ZEELAND", Adelaarstraat 68. Middelburg. VAKANTIE VERBLIJVEN WÓODY-WONDER mod. |ioü- len vakantie-bungalows en tuinhuisjes v. zelfb. v.a. f 625. Plak f 1 extra op' briefk. en U ontv. dc nwe catalogus 1961. Bez. dagelijks op ons sliowlerr. Bovenstr. 218-228. R'dam-IJsel- monde, telef. 177567. (Over 4 eken is het voorjaar! 1). „Vliss. Caravan Centr." Voor het huren van een caravan of campingcar naar H. TA VE NIER, Paul Krugerstr. 32, Vlis singen, tel. 4183. Bespr. tijdig! Te huur gevr.: achtpersoons zo merhuisje voor een week, omg. Dishoek-Zoutelande, in periode 29-7—26-8. G. RUI9SEN, Oude BOK&U1 K8p»tl« <Z.). Goede huishoudelijke hulp ge vraagd bij werkend echtpaar zonder kinderen. Aanmelden ns 19 uur, Arnelaan 19, Middel burg^ Gevr. dames voor de verkoop van korsetten en beha's n. maat aan part. Prettig en zelfstandig werk. Hoge verdienste. U kunt het vak bij ons ook leren. Br. onder nr. Z.B. 1792 aan Ricardo adv.bur. Frederiksplein 6, Am sterdam. Gevraagd voor Middelburg in zakengezin r,-k, huishoudster, leeftijd tussen 35 en 45 jaar bij weduvvn. met dochtertje. Brie ven no. 134. bur. P.Z.C., M'burg. Weg. toleursl. gevr. net meisje voor winkel en lichte huish. bezigheden. Brood- en banket bakkerij SCHOENMAKERS. Kerkstraat 11, Vlissingen. Gevr.: een aank. elektricien v. onderhoudswerkz.heden. Vast werk. Opleiding mog. C. DE LEUW. Walstraat 70, Vlissingen. Een prettige werkomgeving, goed loon en een waardevolle vakopleiding bieden U de Z.C. F.-ateliers. Kom eens praten: Noordbolwerk 5, M'burg, Coos- je Buskenstraat 1, Vliss. en Petusenssta. 3L Aardmburg. U kent mij toch. Autorijschool HENDERIKSE, instructeur met jarenlange erv. Erk. en gedipl. F.N.O.P. Lambreehtstraat Middelburg, telefoon 3077. 10 rijlessen 60 min. v. f 55. in Peugeot, Opel of Daf door erk. en gedipl. B.E.A.-instruet. Gratis geh. en gebr. Autorijsch. „ADRI HAMEETEMAN". Rave- steynplein 19, Vlissingen, tel. 3558. Adr. v. M'burg. sig.mag. J. D. Koets. Seg.str. 21. t. 4772. De enige rijschool die met Ford lest. Erk. en gedipl. F. N.O.P. Thuis geh. en gebr. Autorijschool VAN ZWEEDEN, telefoon 370, Domburg. Onze instructeur geeft le8 in Morris 1000. De wagens met sportieve capaciteiten. Autorij school MULLIÉ, tel. 01180-2906. Seissingel 1820, Middelburg. modern lesmateriaal. waar borgt U autorijschool D. DE GRAAUW. Duinstr. 2. Koude kerke, telef. 0 1185412. Dansschool W. M. J. MEEUSE, Nieuwstraat 19. Middelburg, tel. 2265. Voor de te beginnen les voor vergevorderden vrij dagsavonds kunt U zich nog la ten inschrijven. Aanvang der les vrijdag 24 februari a.s. Dansschool W. M. J. MEEUSE. Nieuwstraat 19, Middelburg, tel. 2265. Voor onze gevorderde les sen willen wij U nog gaarne in schrijven. Komt U hierover eens praten. Wij geven een technische cur sus van 3 lessen in het ophef fen van eenvoudige storingen Gaarne geven wij hierover na dere inlichtingen. Autorijschool JASPERSE, Middelburg, tele foon 01180—3387. ONTSPANNING Café-rest. „De Schouwburg", expl. C. A. L. VAN HESE. Mid delburg. Na afloop wedstrijd Middelburg-Goes, gezellig stuk je muziek. Vochtige dampen tasten het keurige verfwerkaan. Kook- en bakluchtjes bederven Uw coiffure en Uw eet lust, Een onaangename etensiucht hangt in het hele huis HIER MOET EEN ITHO KOMEN! duist: de ITHO RAAMVENTILATOR brengt de oplossing! Door de op klapbare waaier bereikt U - al naar wens -: 1. afzuigen van bedorven lucht 2. inblazen van frisse lucht 3. circuleren van aanwezige lucht géén kostbaar breek- en metselwerk ruit en ventilator gemakkelijk schoon te houden Ga'ns praten met Uw electro-instal- lateur. Reeds voor f. 59.SO koopt U een :.">4 originele ITHO RAAMVENTILATOR met 3 jaar schriftelijke garantie. publicatie: ITHO - SCHIEDAM Muziekver. „Voorwaarts", Kou dekerke organiseert een solis tenavond in het gem. ver.ge- bóuw op 25 febr. a.s., 7.30 uur. Toegang vrij. Eén bezoek aan de solisten avond van „Voorwaarts" is ge nieten van de muzikale presta ties op alle verschillende instru menten. Zaterdag 25 febr. ïur. Toegang vrij. Hollandse, Duitse, Zwitserse dames, heren wensen briefwis seling met Hollandse vriend, (innen). Inl. gratis. WERELD KOERIER. Box 6037, Rotter dam. telefoon 33300. HUWELIJK JAC SCHELDEGOUWEN. Za terdag 18 febr. oriënteringsrit or auto's, motoren, scooters brommers. Inschr. Ned. Kof fiehuis, Middelburg, 7 Start 7.30. Oostkapelle. Jaarlijkse uitvoe ring te geven door de gym.ver. „D.O.K." op heden 13 en 25 fe bruari 1961 in het ver.geb. te Oostkapelle. Aanv. 7.30 u. n.m. De solistenavond van „Voor waarts", Koudekerke met pianobegeleiding van de heer P. de Rooy uit Vlissingen op zaterdag 25 febr. a.s., 7.30 uur. Toegang vrij. Bezoek de L.J.G.-ontspannings avond op zat. 25 febr. in hotel „Walcheren", Koudekerke. Aan vang 7.15 u„ entree f 1.25. Do- nat. op vert. v. kaart reductie. Kaartverk. van 2-3 u. a.d. zaal en 's av. aan de ingang^ Op deze L.J.G.-av. wordt U e« boeiend en leerzaam toneelspel in 3 bedr. aangeb. Dit toneel spel wordt opgeluisterd door het voltallig orkestje van de „Ricardo's", die ditmaal met niet minder dan 3 pers. optred. Bezoek paviljoen „Water- vreugd" bij de Keersluis te Vlissingen. Intiem zitje. Goede muziek. Prima consumptie. Be leefd aanbevelend. J. WON- DERGEM. HUISDIEREN Ned, Ver. tot. Besch. v. Dieren. Tel. 2010. Vliss. Zoekt U een hond of poes, komt U eens kij ken in 't asyl. Honden lft. l'/2 j„ nog 2 kl. hondjes v. 8 w. oud. CORRESPONDENTIE Café-rest. „De Schouwburg", expl. C. A. L. VAN HESE. Mid delburg. Zaterdag 18 februari lÖMajebal van 1 uur. Per brief maakt U kennis met uw toekomstige vriend of vriendin, d.ni.v. uw corr.-club met aparte aid. v, geloofsrich ting en milieu. Br. aan de G.C. K. te Lichtenvoorde. (Nader adrea overbodig). Voor goede betrouwb. huw.be- midd. geheïmh., serieus, cou lant, ook de boerenst., uw kan toor „METROPA", Mathenes- ser). 453 B, tel. 50163, Rotter dam. Gr. inl. in blanco couvert. Serieuze huwelijksbemiddel. kantoren onder vrouwel. lei ding. Nederlands Bemiddelings centrum. Hoofdadministratie postbus 6037. Amsterdam. Ont vangkantoor Tilburg. Nw. Bos- seweg 9, dag., ook zat. en zond. van 2—8. Verbond van Oud-Apostoli- schen Adm. postbus 1555, Am sterdam. Wenst U woningruil? Door het hele land. Even opgeven bij: Verhuurbedrijf „ZEELAND7', Adelaarstraat 68, Middelburg, tel. 3623. Gaarne bestellen wij voor U: gras- en klaverzaad, voederbie tenzaad, zaaigranen en poot- aardappelen. Aanbev. L. KOO- LE, Noordweg 102, St-Laurens. Tel. 0 1180—2296. Donderdags café „De Eendracht", Markt, Middelburg. Lettertjes om te merken. Let ters. cijfers en namen. C. J. TILROE, Goes. Ganzepoortstr. 23, telefoon 5413. Autom. zlg-zag naaimach. f 375 compl. in kofier ni. 15 j. schr. gar. Stopt, maakt knoopsgaten enz. Zie ook etaL Vlasmarkt. Ook vanaf f 4 p. w. ,T. CIJ- SOUW, Zuidstr. 103, Westka pelle, tel. 287. RUVLI accuprijzen voor Opel t/m 1957, Taunus, Renault, D.K. W„ f 54. DE RUVLI accu's worden gele verd voor lage prijzen, door normale winstmarges. RUVLI accu's worden niet met woe kerwinsten verkocht, daarom deze prijzen. Lederen kleding Gelmolc-kwali- teit. Voorlopig bij ST. AN- TOINE, telef. 4318—3516, Roo sendaal. Accubedrijf „RUVLI" waar borgt de kwaliteit van RUVLI accu's. 1 jaar garantie. Spui straat 25, tel. 0 1184—2572, Vlis singen. 1 jaar garantie op de „Mar- velette"-vulpen. slechts f 3,95 „Marvel", f 4.90. Boekhandel gEIJSEN, Walstraat 101, Vliss. Voor het kopen en verkopen van uw onroerende goederen is uw adres: WILLEMSE'S make laarskantoor, telef. 0 11843526, Vlissingen of 01180—3294, Mid delburg. Geen verpl. eigen risico. Auto- verz. dekking f 250.000 eat. waarde tot f 900. Premie per jaar f 71,No-claimkorting n. 1 j. reeds 20 pet. Ass. kant, WESTERWEEL. Zusterstraat 4. Middelburg, telefoon 3276. DE RUVLI accu's zijn voordel) ger. Ook voor uw auto in ori ginele afmeting en capaciteit leverbaar. Levering via de er kende handel. H.H. tuinders en landbouwers. Wij garanderen U goed zuiver water, 10 m3 per uur, kosten f 800 per bron, l m3 per uur, kosten f 500 per bron. Geen goed drinkbaar water, geen kosten! Bel 0 1182—272. Octrooi aangevraagd. Vraag hel. ons - geef boeken- bonsl Geschenken waar U door het hele land mee terecht kunt. Verzorging door de „BOEK HANDEL *T ZOEKLICHT", Middelburg. Het bekende adres voor uw meubelen is IIAMÈLINK'S Meubelhuis, Clijverstraat 8. Vlissingen. Zichtzendingen. Pontiac-horlo- ges vanaf f 49,50. Tel. 0 1150— 3284. VAN DE REE, Nieuwstr. 14. Terneuzen. Nu iedereen een schrijfmachine reeds vanuf f 198, met tas f 20 extra. Ook in huurkoop voor f3 p. week. LIJ NB ACH, Wal straat 117, Vlissingen, teL 3307. Verhuur- en reparatie-inrich ting. Kantoormacli inehande 1 LI JN - BACH. Walstr. 117. Vlissingen, tel. 3307. Schrijf-telmachines en kassa's. Gebruikte machines. Alles met volledige garantie. Verhuur- en reparatie-inrich ting. „Osmia" vulpennen. De voor delige merkpen rn. wereldfaam. Vanaf f 6,90. Met ingebouwde pen f 12,50. Boekhandel GEIJ- SEN, Walstraat 101, Vlissingen. Wasmachinefabriek heeft enige liehtbeschadigde wasmachines, gloednieuw m. garantie f 125.— en f 145,Centrifuges v.a. f 145.Vraag demonstratie. Postbus 24, Zwijndrecht. Charmeuse onderjurken met breed kant £5,45, jupons f3,43. nylononderjurken met 20 cm breed kant f 5,95. SIES' textiel, Vlasmarkt 43. Middelburg. Deno no-iron overhemden in wit. grijs en fantasiestreepjes vanaf f 12,90. f 14.95, f 16.90. Ook overhemden met 2 losse boorden. SIES' textiel, Vlas- markt 43, Middelburg. Loop niet met pijnl. voelen. Vergroten t 1.—. verbreden, knobbels inzetten f0,75. Schoenrep. kl. in 36 u. L. DE PAGTER, Walstr. 105. Vliss. BALSEMP1LLEN VAN AKEN. Nemen hoest en bronchitis snel weg. By apoth. en drogisten. JOHANNA BOER zoekt een pi- anist(e) beroeps of bekwaam amateur om in vrije tijd samen te musiceren. Nadorstweg 21, Middelburg. Voor de schoonmaak! Prima naadloze zemen f 1.98: plastic tafellakens f 1.49; tafelzeil van af f 1.50 p. m.; glash. plastic vanaf f 0,85 per m. 'T JANTJE VAN ALLES, Korte Nourdstr. 11-15. Middelburg, tel. 3733. Wildebras-poppen! Sterke pop pen! Bij 'T JANTJE VAN AL LES vindt U de complete sor tering vanaf f 0,95 tot f 14,75. Met paardestaart f 4,25. Korte Noordstr. 11-15, Middelburg. Tel 3733. Onze Technos horloges zijn 100 pet. Zwitsers, en nog steeds onze primeur, vraag het onze klanten. Horlogerie wed. D. LIEVENSE. L. Vorststraat 87. Sleutels. Wij maken alles op leütélgebied. DE VHIES. Lan- gcviele 65. Middelburg. Dames ook uw kousenreparatie wordt bij ons prima verzorgd. Eethoeken f 152, f 168, enz. Ook opnieuw overtrekken van uw stoelen. Ruime keuze in bekle- dingstoften Woninginrichting DE VLIEGER ZN, Stenen- beer 5-7. Vlissingen. Belijdenisgesehenken uit de grootste sortering bijbeltjes. dagboeken en kerkboekjes van RUVLI accuprijzen voor Fiat de „BOEKHANDEL 'T ZOEK- 500 t/m 1400 £69, Austin, Mor- I LICHT". Nwe Burg. Middel- Vauxhall «n Ford Anglia four?. De zaak waar U welkom Prefect £72. bent. reumatische piinen, '""^'^e^voordelen, 7. Snelle en afdoende werl"n9' gee„ moogs,oornissen 2e Door j^ntegendeel het stimuleert en wekt 3e Versuft of verdoo ni want wordt „ervaor- 4e;P;.e nemen noor persoon,ükevoorke digd in drie vormen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1961 | | pagina 12