DERT'S FORD A. J. M. JACOBS - GOES GELD zachte zeep PHILIPS NU 100 GULDEN GOEDKOPER De Nederlaadsche Spoorwegen - Uw Spoorwegen - kennen een begrip dat enig is in Europa... llÖDE NEDERLANDSCHE SPOORWEGEN - UW SPOORWEGEN BIJ RADIO- EN TELEVISIEHANDEL NU ƒ1245,- M. DE DREU CO'S N.V. moor FAVR0-C0L0R METALEN WANDCOMBINATIE BADMAN. nette huishoudster ZINSER V E R NI A A T—TECHN BUR. „WALCHEREN" SOLA UNIQUE bijverdienste Veiling van inboedel. diverse Gevraag!1 KAPSTER. Kapsalon Postma, PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT ZATERDAG 18 FEBRUARI 1961' DE SPOORWEGEN SPREKEN... De „starre" dienstregeling. Het klinkt wat onbuig zaam en onvriendelijk. Echt geen karaktertrekje om extra naar voren te schuiven. Toch duidt het een systeem aan waar de treinreiziger veel plezier aan beleeft. Het be tekent dat de dienstregeling zich van uur tot uur herhaalt. Een innemende „starheid" In 1837 schreef Hildebrand in zijn „Camera Obscura" komt, komt, heerlijke spoorwegenDaalt als een tralie net neder op onze provinciënDan eerst als de Neder- landsche natie, langs Uw gladde banen, dagelijks door elkander zal geschoten worden'als een partij weversspoelen, zal er welvaart en bloei en leven en snelheid in ons dierbaar vaderland heerschen Het „tralienet" is neergedaald en het „dierbaar vaderland" mag over welvaart, bloei, leven en snelheid niet mopperen. t. DE „STARRE" DIENSTREGELING We zijn er aan gewend. We vinden het normaal. Maar het is een unicum in Europa. Grote en plaatsen worden met de regelmaat van een bediend. Star! Betrouwbaar. Dag in dag uit. Weer of'geen weer. Zeker niet over de snelheid en veelvuldigheid waarmee de treinen „als een partij weversspoelen" over het ijzeren net heen en weer schieten. In de vaste cadans van de „starre" dienst. Om 11.28 uur van Leeuwarden naar Utrecht. Maar ook om 12.28, om 13.28, om 14.28. Ook de overstapmogelijkheden her halen zich volgens een vast patroon. Minstens éénmaal per uur van Uw station naar elk ander station. Op tal van baan vakken twéémaal per uur. En in de spits? Amsterdam-Haarlem 12 treinen in één uur. TPl EV|C|C 53 cm universeel van ƒ1065,— NU 945, 59 cm universeel van ƒ1145,Nil 1045,- Zowel tafelapparaten als T.V.-meubels uit voorraad leverbaar. Universeel volautoma tisch 59 cm; van 1345,- Eigen erkende Philips-service. Solide antenne-aanleg. Betaling desgewenst In overleg. Kom verder... Kom beter voor de dag... Kom voordeliger uit! met de moderne en economische THAMES 800 BESTELWAGEN laadvermogen 1000 kg. Ga met uw tijd mee!. U vergroot uw klantenkring, u bezorgt véél sneller... n maakt meer winstl Informeer naar de fantastische moge lijkheden van deze fronts tuorbestel- vragea met de beproefde PK Consol-motoc Bijzonder gunstig laadvermogen vso 1000 kg, laadvolume, 4.8 MIDDELBURG Zusterstraat 34 - Tel. 2972 en 4261. MEER AUTO VOOR UW GELD Er zijn wandrekken en wandrekken voert de boventoon. Voor zo 'n lage prijs zo'n mooi stuk werk Alles stootvast gemoffeld en van oerdegelijke constructie. Combinatie-D compleet 259,80 zijn vele Alle onderdelen zijn afzonderlijk verkrijgbaar, maten en 7 kleuren. ALLEENVERKOOP voor Goes en omstreken WONINGINRICHTING LANGE KERKSTRAAT 11—17 TELEFOON 5855 De V.V.V. Westkapelle roept gegadigden op voor de functie van badman, pe riode half junieind augustus. Gepensioneerden genieten de voorkeur. In lichtingen en schriftelijke sollicitaties V.V.V. West kapelle, Kloosterstraat 4, telefoon 247. Wegens omstandigheden di rect een gevraagd bij jong landbou wer, Ned. herv. M. S. HAN- SE, Provinciale weg 16, Gem. Midden-Schouwen bij Zierlkzee. lastransformatoren tot 600 amp. Zowel aansluiting op 380 volt als op het lichtnet. Levering uit voorraad. St.-Pieterstraat 45-47 - tVIIddelbnrg - Tel. 01180-3192 LEES DE PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT een nieuw aantrekkelijk model in vlekvrij tafelgerei. Kredieten uitsluitend groot 1600.- a 3 zonder borg verkrijgbaar voor eik doel en voor iedereen. Gemakkelijke voorwaarden. Wisselende wachttijd. Vraag inlichtingen „SAMENWERKING" Verstolkstr. 31. Leeuwarden Wegens uitbreiding van haar organisatie zoekt be kende Verz. Mij. contact met actieve personen op Walcheren en Zuid-Beve land, die over veel vrije tijd beschikken, om voorlopig op basis van te gaan werken. Hulp van inspecteur aanwezig. Bij gebleken geschiktheid is aanstelling in vaste dienst mogelijk. Uitv. br. onder no. X 32, bur. P.Z.C., Goes. Notaris Van Dissel te Goes zal op vrijdag 3 maart a.s. des nam. om 13.30 uur te Goes in de zaal „Juliana" aan de Beestenmarkt 10 a, ten verzoeke van verschil lende principalen a contant publiek verkopen Nette goederen kunnen wor den bijgebracht. Zich daar toe te vervoegen bij de vei lingmeester A. P. Munck, Beestenmarkt 15. Kijkdag daags te voren van 14-17 uur. Noordstraat 6, DOMBURG. 9*eTèfoön «04, dan helpt alléén maar Dringende HULP gevraagd voor dag eu nacht, voor de verzorging en opvoeding van mijn 4 jonge kinderen, alsmede een HULP voor de lag voor de huishouding, -eeftijd met ouder dan 45 aar. P.G. K. C. Rietbergen, Hobeinstraat 79. tel. 01184 - 2760, Vlissingen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1961 | | pagina 10