Frans Haarsma uit Vlissingen Zeeuws tafettenniskampioen De avonturen van Stikkeltje en Bruunke N.C.R.V.-HOORSPEL WIJWONDERKINDEREN VANDAAG Waar zijn onze schepen? KLMKM meisje, ter opleiding in drogisterij, WINTERBLOEMKOOLTELERS. „De Teelt van tie Winterbloemkool". 2de werkmeisje werkvrouw 8 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT MAANDAG 9 MEI 1960 RADIO- EN T.V.-RUBRIEK <^oren, yew en.... scArijven De N.C.R.V. zendt vanavond een hoorspel uit, dat wel een bijzonder cachet krijgt aan de vooravond van de dag, waarop twintig jaar geleden do Duitsers ons land binnenvielen. Het is namelijk een hoorspelbewer king van de film „Wij, wonderkinde ren". Men zou het hoorspel een satiri sche komedie kunnen noemen, maar dan een, waarachter de bittere ernst van het opkomend Xationaal-socialiS' me grijnst; Het schetst Duitsland in de gevoelige bewogen jaren van na 1913 niet van bovenaf, maar vanuit het leven van gewone burgers, die zelden held haftig zijn, vaak overdreven gewich tig doen en meestal typisch Duits reageren. De hoofdpersoon, Hans Boeckel, is een student, die later als journalist het Nazibewind aan de macht ziet komen. Het gaat vooral om de tijd, waarin vele Duitsers zo genaamd neutraal, ongelofelijk onno zel en grenzeloos brutaal zijn ge weest. De verteller in dit hoorspel Paul Deen, heeft een bijzondere taak, omdat hij tussen de gesproken teksten iets laat herleven van het oude Duitse cabaret met kritische liedjes vol spot en satire op het opko mend NazLdom. In het rumoerige München van 1932 zingt ook een stu- Zwitserland- Nederland op T.V. Het is vrijwel zeker dat de voetbal interlandwedstrijd tussen Zwitseiv land en Nederland, die op woensdag IS mei gespeeld wordt op het tele visiescherm zal komen. Voor de twee de helft van de uitzending is reeds overeenstemming bereikt tussen de voetbalbonden van beide landen. Voor de eerste helft heet de K.N.V.B. geen bezwaren geopperd, zodat men mag aannemen dat het en volledige uitzending zal worden. Deze uitzen ding zal dan beginnen om kwart over acht. Het is echter jammer, dat daar door de finale van het toernooi om de Europa beker, de wedstrijd tussen Real Madrid en Eintracht Franfurt niet op het scherm zal komen, daar deze wedstrijd dezelfde avond wordt gespeeld. i denten-trio een spotliedje op Hitier, maar de Fülirer zelf is op dat mo ment al lang geen grap meer. De hoofdrol van Hans Boeckel wordt in tegenstelling met de aankondiging in de programmabladen gespeeld door Dick van 't Sant. De regie heeft Johan Bodegraven. Voor de muzikale medewerking zorgt Ru van Veen. De hoorspelbêwerking is van Rob Ge- raerds. T elevisie Vandaag zijn de kijkers weer wezen'op het buitenland. Da Vlaamse televisie laat kijken naar een film, ge titeld „Oog om oog" (Oeil pour oeil), een drama van Andre Cayatte met Curd Jurgens en Folco Luli. Daarna wordt een balletprogramma op het scherm gebracht. Radio In het Radioscoopprogramma kan men luisteren naar „Een Nederlands kwartiertje" door het ensemble Van Krevelen^ gevolgd door een drie minu ten mijmering over mei door Eva Janssen. Vervolgens zingt de Engelse componist en tekstdichter Paddy Ro berts eigen liedjes, waarbij hij wordt begeleid door Peter Kellenbacn, piano, Wim Sanders, gitaar en Tom Disse- velt, bas. Wim Ruth presenteert on der de titel „Miljoenen mensen lijden honger" een documentaire over de grootste wereldramp, de hongersnood, die jaarlijks miljoenen slachtoffers vraagt, Jos Cleber en zijn Cosmopóli- tain orkest zorgen vervolgens voor een geeft andermaal tips voor „Vroegtij- muzikaal onderhoud. Tom Hoogland dige vakantie-vreugde, waarna opna men volgen van het beroemde Nor man Lüboff Choir. De „radioscoop" wordt besloten met „Houtspiritus", een door Dogi Rugani vertaald radio- Giuseppe Negretti. De regie heeft Bert drama van Giovanni Panzacchi.en Dijkstra. De N.C.R.V. zendt om 20.15 tot 21.30 het hoorspel „Wij wonder kindéren" uit. 13. „Hebben we nu alles"?" vraagt i„Gauw, we gaan" zegt Stikkeltje ge- ihardst. Maar het clowntje kijkt boven .Nu gaan ze vlug terug naar de rho- Stikkeltie. „Nee, nog touw en lijm; haast. door hét raamen steekt zijn tong dondendrons van de Plantekwantjes. we moeten de_bloemen toch kunnen |De poppen gaan mee tot de deur. uit. „Dag paars potlood" roept Stik- „Hoe zou Jaspers struik er nu uit- om hetkeltje plagend! lzien?" vragen ze zich, al hollend af... vastmaken". Bruunke heeft het al. VOOR DE DERDE MAAL.. Hoge temperaturen drukten stempel op het spelpeil FRANS HAARSMA van de Vlissingse tafeltennisvereniging „Sorry", heeft zich zaterdag in het „Scheldekwartier" te Vlissingen voor de derde maal' het Zeeuwse kampioenschap bezorgd. Na een game, die in een 21He eindstand resulteerde, tegen zijn clubgenoot P. de Waal, ging hij met deze titel naar huis. Ook in 1955 en 1957 kon Haarsma zich kam pioen van Zeeland noemen. Voor een verrassing ia de strijd om het kam pioenschap zorgde de Middelburgse kampioen Bram van Gilst door een fraaie derde plaats te bezetten en daarmee spelers als Hofman, Poppe, Van Breen en Koene achter zich te laten. Bij de dames was het mevrouw Hermanides, die voor de zesde maal de hoogste eer voor zich opeiste. Deze speelster, die al jarenlang een dames- klas apart in Zeeland laat zien, beschikt over een felle aanval, waarte gen de andere speelsters geen verweer hebben. Als gevolg van de voor tafeltennis wat te hoge temperaturen stonden de partijen zaterdag niet op het peil, dat men in Zeeland de laatste tijd gewend is te zien. De belangrijkste wedstrijd van de dag was ongetwij feld de finale heren enkel overgangs klas tussen de clubgenoten P. de UT I)E ETHER DINSDAG 10 MEI. kc/s. 7.00—24.00 HILVERSUM I. 402 KRO. KRO: 7.00 Nws. 7.13 Gram. 7.30 Voor de Jeugd. 7.40 Gram. 7.45 Morgengebed en overweging. 8.00 Nws. 8.18 Gram. 8.50 Voor de huisvrouw. 9.35 Waterst. 9.40 Schoolradio. 10 00 Voor de kleuters. 10.15 Mensen in nood. vlak naast ons, klankb. 10.25 Gram. 11.00 Voor de vrouw. 11.30 Gr. 13.50 Volaanvooruit, lezing. 12.00 Middagklok noodklok.. 12.03 Gram. 12.30 Land- en tuinbouwmeded. 12.33 Gr. 12.50 Act. 13.00 Nws. 13.15 15 jaar geleden, praatje. 13.20 Platennieuws. 13.35 Lichte muz. 13.55 Gram. 14.15 Instr. trio en so list. 14.35 Voor de- plattelandsvrouwen. 14,45 Gevar. progr. 15.50 Gram. 16.00 Voor de zieken. 16.30 Ziekenlof. 17.OO Voor de jeugd. 17.40 Eeursber. 17.45 Regeringsuit zending: toneel en dans in Suriname en de Nederlandse Antillen, door M. D. Thjjs. 18.00 Amateursprogr. 18.20 Kaarten op tafel, act. gesprek. 18.30 Metropole- orfe. én soliste. 19.00 Nws. 19.10 Act. 19.25 Memojandum. 19.30 Gram. 20.30 Strijk- kwart. 21.00 Voorspel van een revolutie, klankbeeld, (deel 2). 22.00 Klein koor, kamerork.en sol. 22.25 Boekbespreking. 22.30 Nws. 22.40 Gezin en huwelijk, le zing. 22.50 Filmmuz. 23.15 Gelders ork. en solist 23.55—24.00 Nieuws. HILVERSUM II. 298 m 1007 kc/S. 7.00 AVRO. 7.50 VPRO. 8.00—24.00 AVRO. AVRO: 7.00 Nws. 7.10 Gym. 7.20 Gram. VPRO: 7.50 Dagopening. AVRO: 8.00 Nws. 8.15 Pianospel. 8.30 Gram. 9.00 Gym. voor de vrouw. 9.10 De groenteman. 9.15 Gram. 9.40 Morgenwijding. 10.00 Gram, 10.50 Voor de kleuters. 11.00 Hammond orgelspel. 11.15 Voor de zieken. 12.00 Jazz- muz. 12.20 Regeringsuitz.: Progr. v. d. landb. 12.30 Land- en tuinbouwmeded. 12.33 Lichte muz. 13.00 Nws. 13.15 Mede delingen of gram. 13.20 Metropole-ork. 13.55 Beursber. 14.00 Gram. 14.40 School radio. 15.00 Voor de vrouw. 15.30 Klarinet en piano. 16.00 Snauwen en slaan, lezing. 16.15 Gram. 16.30 Voor de jeugd. 17.30 Gram! 17.40 Ronde van Nederland. 17,50 Gram. 18.00 Nws. 18.15 Pianospel. 18.30 Amateursprogr. 19.00 Voor de kinderen. 19.05 Gesproken brief uit Parijs. 19.10 Operafragm. 19.45 Journ. 20.00 Nws. 20.05 Gevar. progr. 21.45 Gram. 22.00 Klave- cimbel-recitaL 22.30 Nws. en beursber. van New York. 22.45 Twee violen. 23.05 Diaconaat in beweging, lezing. 23.20 Jazz- muz. 23.5524.00 Nieuws. TELEVISIEPROGRAMMA. NTS: 20.00 Journaal en weeroverz.. 20.20 Filmdocumentaire. 20.35—22.15 Gevar. progr. 22.1522.25 Ronde van Nederland. VLAAMS-BELG. T.V.-PROGRAMMA. 19.00 Voor de jeugd. 19.30 Nieuws. 20.00 Muzikale komedie. 20.30 Filmprogr. 21.20 Voetbalwedstrijd. 22.05 Documentair pro gramma. 22.35 Nieuws. FRANS-BELG. T.V.-PROGRAMMA. 19.00 Filmprogr. 19.30 Latitude zéro. 2Q.OO Nieuws. 20,35 T.V.-spel. 22.35 Grote ver tolkers. 23.05 Nieuws. ALCA 7 v. Lag u air* NAESS 7 v. N«w 1 KELLKTIA ft V. Point LEKHAVEN ft v Antwerpen, 7 DORDRECHT ft U MCRWEDK 7 t HILVERSUM 3 t IVOORKUST 7 t NASSAU ft v. C Waal en F. Haarsma. De Zeeuwse kampioen van vorig jaar, Piet Mar- tijn, was reeds In zijn poule door J. Koene en J. Bouff voor verdere deel name uitgeschakeld. Haarsma had zich zonder game-ver- lies in de finale gespeeld, terwijl P. de Waal eveneens met vier overwin ningen de eindstrijd bereikte. Direct in de eerste game nam De Waal het initiatief door met felle slagen en direct daarop kort geplaatste balle tjes te proberen zijn tegenstander te „verschalken". Haarsma bleek echter weer „muur vast" te zijn en mede door liet onze kere spel van De Waal ging de eer ste game met 2114 naar Haarsma. De tweede game gaf vrijwel hetzelf de speelbeeld. Het element van ver rassing, dat men tegen een speler als Haarsma absoluut nodig heeft, ontbrak bij De Waal volkomen, waardoor ook deze tweede game weer voor Haarsma kon worden ge noteerd, nu met 2117. Finale dames In de fihale .dames, waarbij mevrouw Hermanides tegen mevrouw Hummel achter de tafel moest verschijnen, kwam ook het verschil in kracht dui delijk tot uiting. Met tweemaal een eindstand van 2112 zegevierde de speelster van het Middelburgse „Sla Raak". De titel in de eerste klas was even als verleden jaar voor H. Hofman, die in de finale zijn clubgenoot W. Minaar met 2117 en 2116 naar de tweede plaats verwees. W. Minnaar deed het overigens best, want in de tweede klas werd hij kampioen na een spannend gevecht met de „Sor- ry"-speler H. Kuiper. In de derde klas was het N. van Giezen, die de titel voor zich opeiste, terwijl L. de Graaf van „Wilno" dit deed.in de vierde klas heren enkel. De dubbelspelen waren bij de dames niet erg bezet, daar slechts twee com binaties ingeschreven hadden. Hier door betekende de wedstrijd tussen deze twee paren tevens de finale In de heren-dubbel overgangs eer ste klas werd het een bijzonder spannende strijd, waaruit het kampioensubbel van verleden jaar HaarsmaVau Praet «egevie- rend te voorschijn kwam. Een tweede titel dus voor Haarsma. Bij het heren dubbel tweede-derde klas was het de P.Z.E.M.-combi- natïe WoutersDe Vos, die zich in de finale de meerdere toonde van mevrouw EngelseN". van Giezen. Ook de scholierenklas was niet zo druk bezet als vorig jaar. Vier scho len met leder drie spelers namen aan dit toernooi deel. De wisselbeker voor de beste school ging naar de „De Ruyterschool" te Vlissingen, terwijl de eerste prijs in deze klas voor de beste persoonlijke prestatie naar de heer Jansen van de „De Ruyter school" ging. De heer H. de Vries, voorzitter van de afdeling Zeeland van de N. T.T.B., reikte na afloop van de wedstrijden de prijzen uit en zegde de directie van de Kon. Mij. „De Schelde" dank voor de beschikbaar gestelde zaal. Uitslagen Do uitslagen zijn Heren overgangsklas: 1. Fr. Haars ma, Sorry; 2. P. de Waal, Sorry; 3. A. van Gilst, W.v.Z.; 4. J. van Praet, Sorry. Heren eerste klas: 1. M. Hofman, W. v.Z.; 2. W. Minnaar, W.v.Z.; 3. J. Poppe, W.v.Z.4. J. Koene, Goes. Heren tweede klas: 1. W. Minnaar, W.v.Z.; 2. H. Kuiper, Sorry, 3. C. Zwijnenburg, Sorry; 4. J. de Koek, Spirit. Heten derde klas: 1. N. van Giezen, W.v.Z.; 2. G. Sarink, Spirit; 3. J. Donker, W.V.Z.; 4. R. Verhage, Spi rit. Heren vierde klas 1. L. de Graaf, Wilno; 2. mevr. S. de Waal, Sorry; 3. R. Rennig, Wilno; 4. C. de Visser, W.v.Z Dames enkel derde-vierde klas: 1. mevr. Hermanides, Sla Raak; 2. mevr. Hummel, Wilno; 3. mej. Fran se, W.v.Z.; 4. mej. De Groot, P.T.T. Heren dubbel overgangs-eerste klas: 1. Fr. HaarsmaJ. van Praet, Sor ry; 2. P. MartijnP. de Waal, Sor ry- Heden dubbel tweede-derde klas: 1. A. WoutersC. de Vos, P.Z.E.M.; 2. mevr. EngelseN. van Giezen, W.v. Z. Dames dubbel derde-vierde klas: 1. Dames HermanidesWijnen; 2. me vrouw Hummel—C. van der Hoeven. Scholierenklas: 1. Jansen, De Ruyter school, Vlissingen; 2. Boogaard, tech nische school, Middelburg; 3. Hoyer, De Ruyterschool, Vlissingen; 4. Rijn- ders. Dc Ruyterschool, Vlissingen. Piet Rentmeester tweede in Beverwijk Piet Rentmeester is in het afgelopen weekeinde als tweede geëindigd in de. bevrijdingsronde van Beverwijk. Cóen Niesten, die voor eigen publiek reed, werd de winnaar. Roosendaal II kampioen van de res. 2e klas B In de reserve tweede klas van het Zeeuws-Brabantse districtsvoetbal is de kampioenstitel terechtgekomen bij Roosendaal n. Door met 4-0 hun laat ste wedstrijd tegen Dosko II te win nen zijn de Roosendaalse reserves on bereikbaar geworden voor de enige overgebleven concurrent, Axel H. Middelburg Hl trok naar Hontenisse n waar een puntenverdeling het re sultaat was (2-2). De stand is nu Roosendaal H 22 15 4 3 34 83-26 Axel II 21 13 5 Zeeland Sport II 22 15 1 Vlissingen EU Dosko II Corn. Boys II Hulst II Alliance II Goes II Middelburg III Hontenisse H Goes HI 22 13 3 18 10 2 20 7 7 22 20 20 22 21 22 3 31 54-20 6 31 75-40 6 29 76-43 6 22 60-47 6 21 45-43 3 11 19 56-58 8 2 10 18 61-.53 7 4 9 18 36-51 5 4 13 14 34-83 4 4 13 12 37-62 1 1 20 3 25-116 Heden is, na een ge duldig gedragen lijden, van ons heengegaan, onze lieve man en zorgzame papa ADRIAAN VADER, op de leeftijd van 39 jaar. K. L. Vader— v. d. Wenden. Albert. Marjo. Sterke de Here ons in dit verlies. O.- en W.-Souburg, 7 mei 1960. Padweg 70. De teraardebestelling zal plaatsvinden heden 9 mei. Vertrek Padweg 70, des namiddags 2 uur. Tot onze diepe droef heid overleed te Ede (Gld.) onze lieve schoonzoon, zwager en oom ADRIANÜS VAN DEN EELAART, echtgenoot van A. v. d. Eelaart Uoose, op de leeftijd van 52 jaar. Middelburg: L. Roose. M. Roose Kesteloo. Delft: G. Leer. S. LeerRoose. Calgary: ueraa. Kingston upon Thames Lern jan. Middelburg: j. noose. Marjan. London: P. Roose. Middelburg, 5 mei '60. Heden overleed onze lieve broeder, zwager, oom en huisgenoot WILLEM FKEDERIK GNIRREP. rustend arts, ridder in de Orde van Oranje-Nassau, in de ouderdom van 72 jaar. Uit aller naam, S. Heynert Gnirrep. Wemeldinge, 8 mei 1960. Dorpsstraat 65. De begrafenis zal plaatsvinden op woens dag 11 mei 1960 op de algemene begraaf plaats te Wemeldinge. Vertrek sterfhuis 2 uur n.m. Heden overleed na een geduldig lijden, mijn lieve vrouw, moeder grootmoeder, zuster, behuwdzuster en tante MARIA GEERTRUIDA POTTER— HARMSEN, op de leeftijd van ruim 76 jaar. Goes: A. Potter. Bergen op Zoom: C. M. Brussen Potter. A. J. Brussen. Anton. Jopie. Goes, 7 mei 1960. Leliestraat 63. De begrafenis zal plaatsvinden op de algemene begraaf plaats te Goes op dins dag 10 mei a.s.. Ver trek sterfhuis des na middags 2 uur. Heden is tot onze diepe droefheid nog onver wacht van ons heengegaan, onze lieve onvergete lijke man, vader en behuwdvader, onze broeder, behuwdbroeder en oom, de heer NICOLAAS VERSLUIJS, echtgenoot van CORNELIA MARIA ROBERS, in de ouderdom van l jaar. Schiedam: C. M. VersluijsRobeis. Hoek van Holland: r. L. NoordhoekVersluijs. Schiedam: M. C. Noordhoek. J. J. Versluijs. J. Bakker. En verdere familie. Schiedam, 6 mei 1960. Nieuwe Haven 87. De overledene ligt opgebaard in het gemeente ziekenhuis te Schiedam. Bezoek aldaar 11 uur v.m. en 6 uur n.m. De teraardebestelling zal plaatshebben op de alge mene begraafplaats te Schiedam, dinsdag 10 mei a.s. circa 2 uur mm. Vertrek van het woonhuis 1.45 uur n.m. GEVRAAGD leeftijd 1618 jaar, met behoorlijke algemene ontwikkeling. Liefst met ulo-opleiding en enige talenkennis. Brieven no. 519, bureau P.Z.C., Middelburg. Op woensdag 11 mei a.s. houdt de Zeeuwse Groente telers Vereniging in café Koeman te Waarde een praatavond over het onderwerp SprekerM. WATTEL, hoofdassistent R.T.V.D. Komt allen. Aanvang 8 uur. Hiermede vervullen wij de treurige plicht, U kennis te geven van het plotseling overlij den van onze innig ge liefde moeder, be huwd-, groot- en over grootmoeder JOHANNA HUIJZEN, wed. van A. de Mol, in de ouderdom van 90 jaar en ruim 7 maan den. Badhoevedorp: Johs. de Mol. Th. W. de Mol— van Amerongen. Baarland: W. de Jonge de Mol. G. de Jonge. Terneuzen Wed. P. J. Hoek van Dijke de Mol. Baarland: P. J. de Mol. C. J. de Mol. A. de Mol Tramper. J. A. de Mol. Baarland, 6 mei 1960. De begrafenis zal plaatshebben op dins dag 10 mei a.s. om 12 uur te Baarland. Witte waslederen HANDSCHOENEN van LAIMBöCK in 3 lengtes, resp. 13,90, 14,90 en 15,90. Stukjes speciale zeep, 30 cent. Fa. J. DE DREU, Lange Delft 125, MIDDELBURG Telefoon 3605. Heden overleed tot on ze diepedroefheid, ge heel onverwacht onze geliefde vader, be huwd-, groot- en over grootvader JAKOB VERHULST, weduwnaar van Adrians Minderhoud, in de gezegende ouder dom van 96 jaar. A. Verhulst. P. Verhulst Lievense. Wed. K. Jobse Verhulst. J. Verhulst. P. Verhulst Minderhoud. Wed. L. K. Verhulst Cijsouvv. Wed. H. Verhulst- Minderhoud. Kleinkinderen en achterklein kinderen. Westkapelle, 7 mei 1960. De begrafenis zal plaatsvinden op dins dag 10 mei om 12 uur. gevraagd en voor 2 dagen of 2 morgens in de week. Café-rest. „ST.-JORIS", Markt 85, Middelburg, De P.Z.C. is het meest gelezen dagblad in Zeeland

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1960 | | pagina 8