tl dagen PHILIPS H. J. van der Meer Zonen C.V. jongens-shirts en -shorts een pakket huishoudelijke apparaten Paul Vlaanderen en de kleptomaan verstopping 2,25 J0 FIBBE meisjes r AöqpAfótfiv PHILIPS PHILISHAVE L ELKE DAG EEN PAKKET GAZELLE-, RALEIGH- FIETSEN. ONGEHUWDE FABRIEKSARBEIDERS R0ZEM0ND mrdelen! PROV 1 N G I A LE ZEEUWSE COOLANT MAANDAG 9 MEI 1960 De heer en mevrouw VAN KOOTEN—- GROOTJEN, geven met vreugde kennis van de geboorte van hun zoon PAUL. Vlisslngen, 8 mei 1960. Kenau Hasselaarstraat 55. Dinsdag 10 mei a.s. ho- ij; pen onze geliefde ou- 4: ders f A. JAXSE L. JANSE— KLTJIJFHOÜT, hun 25-jarige echtver- eniging te herdenken, ij! Hun dankbare kinde- ren Evert 2 Anneke. S Gelegenheid tot felici- sjj teren van 16.30 uur tot 17.30 uur in hotel jj; „Walcheren". Koudekerke, S Weststraat 6. D.V. woensdag 11 mei ij! 4= hopen onze geliefde ouders, behuwd-, i£ groot- en overgroot- ouders L. GELDOF 5fc en J. GELDOF— WILLEBOORDSE, 4: him 50-jarige echtver- 4= eniging te herdenken. Hun dankbare kinde- ren, behuwd-, klein- kinderen en achter- kleinkind. Middelburg. Noordweg 26. 4= Op donderdag 12 mei ij; 4c a.s. hopen wij met onze 4= ouders, groot- en over- grootouders ij! J. M. TRAAS E. C. TRAAS— DUININCK, hun 50-jarig huwelijk 4c te herdenken. Hun dankbare kinde- 4c ren, kleinkinderen en 4c achterkleinkind. 's-H.-Arendskerke, 4c Kerkring. 19, Gelegenheid tot felici- teren van vier tot half •Ar. zes in het Verenigings- gebouw. U kunt nu zonder moeite afkomen van Zó kunt u deze lastige en on gezonde kwaal op eenvoudige wijze kwijtraken: Neem eerst een week elke avond twee CARTERS pilletjes -2e week elke avond één - 3e week: om de andere avond één. Daarna niets meer. Want GARTERS Leverpille- tjee zorgen voor de gal toe voer die nodig is om het voed sel beter te verteren en de darmen te ontlasten: ze maken bovendien dat de In gewanden daarna op eigen kracht regelmatig- blijven werken. Zó helpen CARTERS Leverpilletjes u helemaal van hardlijvigheid ai, u is een ander mens. En mo cht u later door zorgen door te veel eten. overver moeidheid of gebrek aan be weging toch nog eens ver- stoptraken, dan zijn een paar CARTERSpilletjesvoldoende om n vlug weer op gang te helpen. Per flacon f 1.35. wordt elke dag wat mooier met COMPROMIS dag- en nachtcrème Hollandia „CEMA"-sandalen ijzersterk. E6 maanden garan tie. Maten 28-43. Alleen verkoop voor Middelburg. OVERS SCHOENEN WtfltlpM-KiJMWri Hotel „KAMPERDUIN" Kamperland, vraagt nog voor de bediening en voor de keuken. Aanmelding de „Korenbeurs", Kortgene. Voor de zeer vele blijken van belangstelling, die we bij de viering van onze 50- jarige echtvereniging, zo wel van hier als elders mochten ontvangen, zeggen we allen hartelijk dank. P. J. Noom. J. T. Noom Polderman. Scherpenisse, Malland. woonhuis met tuin en schuur, groot 3 are. Direct te aanvaarden. Voorstraat 61, Colijnsplaat. Gegadigden dienen zich te wenden tot de heer G. Frangoys, Val- kenboskade 492, Den Haag. aambeien: k SCHROMPELEN WEG Pijn en jeuk wèg 5j Bloeden houdt op vDa wetenschap heeft thans <3 W een helende substantie ont- g •J dekt met de verbazlngwek- p kende eigenschap de aam- 'A beien eenvoudig te doen weg- fe drogen - pijn verdwijnt, bloe- J» den houdt op. Toegepast r in SPERTI. doet dit weefsel- 5 afdoend dat ze thans geen h probleem meer zijn. fc S Sperti Zalf en Zetpillen SPERTI is zacht en deslnfec- S i> terend - bevat géén verdo-5 V vende middelen. Voor veill- S «ge. rechtstreekse behande- Kling van aambeien, SPERTI '4 Zalf f 3.30, Zetpillen f 4.90. g Adverteren doet verkopen. PHILIPS 1 PHILISHAVE 120 met gegolfde l scheerslcuven. I In etui 44»*® SLECHTS De shirts zijn blousons - je kunt ze leuk over d« broek dragenMet lange mouwen, open-en-dlcht kraag... No-lron in allerlei (ingeweven!) ruitdessins. De shorts, dat zijn die echte Ijzersterke Jeans broeken! Onberispelijk model in grijs, khakl en marine, met verstelbaar taille-elastiek. Blousons of shorts - normaal 6.90 - 8.90 - slechts 2 dagen, met kleine stijging (5-16 jaar) vanaf PHILIPS PHILISHAVE 800 met verende I schecrhoofdcn. In cassette 75.- win Bij aankoop van een „Pliilishave" ontvangt u een enquête-formulier. Door dit in te vullen kunt u de prijs winnen, die elke dag opnieuw wordt uit geloofd: een pakket Philips huishoudelijke apparaten. Voor de kopers van een „Philishave 120" bevat dit pakket een Philips handmixer, koffiemolen, snel- strijker en ventilator-kachel, voor de kopers van een „Pliilishave 800" wordt in dit pakket de snelstrijker vervangen door een stoomstrijker en komt cr nog een tafelventilator bij. Philips huishoud-enquête I960: Uw leverancier geeft u gaarne verdere inlichtingen. OOK VOOR GRAMMOFOONPLATEN NAAR DE RADIO- EN TELEVISIESPECIALIST Wolstraat 62 - Vlissingen - Telefoon 01184-2177 uw Modehui» ROTTERDAM KORTE HOOGSTRAAT 30 RIJWIEL-CENTRALE en vele andere voor delige merken Doet uw voordeel. WESSANEN'S KONINKLIJKE FABRIEKEN N.V. WWORMERVEER vraagt voor de drie-ploegendienst (van maandag tot en met zater dag). Leeftijd.20 tot 50 jaar. Goed loon en gunstige verblijfs vergoeding. Men wordt ondergebracht In nette particuliere kosthuizen. Als U deze advertentie uitknipt, uw naam en adres invult en daarna verzendt aan onze Personeelsafdeling, Zaanweg 51 te Wormerveer ontvangt U alle gewenste inlichtingen. NAAM ADRES WOONPLAATS GEBOORTEDATUM P.Z.C. LAAT UW HAARD of KACHEL SCHOONMAKEN EN NAZIEN. Levering van alle onderdelen, mica, glas ln haarddeuren, vuurstenen, enz. Specialiteit in het onderhoud en repareren van alle kolen- en oliestookhaarden. Juist ontvangen de nieuwe modellen kolenhaarden en convectors voor seizoen 1960-1961. De betaling is zeer gemakkelijk. GRAVENSTRAAT - TELEFOON" 2739 MIDDELBURG OPENBARE AANBESTEDING. Namens zijn opdrachtgever, liet gemeentebestuur te Zaamslag. zal ondergetekende in het openbaar aanbe steden, overeenkomstig het Aanbestedingreglement W.B. het bouwen van 2 woningwetwoningen op een terrein, gelegen aan de G. v. d. Nissestraat te Zaamslag, kadastraal bekend sectie F no. 3307, Bestek en voorwaarden met tekening zijn vanaf heden verkrijgbaar bij L. de Visser, Polderstraat 37, Zaam slag, tegen betaling van ƒ7,50 per stel, of zij worden door laatstgenoemde toegezonden na ontvangst van een postwissel, dan wel een overschrijving op post girorekening No. 207177, ten bedrage van 8, Restitutie bij ongeschonden inlevering ƒ2,50. De aanbesteding vindt plaats op maandag 23 mei 1960 des voormiddags 10 uur op het gemeentehuis te Zaam- 'slag. Zaamslag, 6 mei 1960. De architect, L. DE VISSER, Tel. 01153440. OPENBARE AANBESTEDING. De directeur van Gemeentewerken zal in opdracht van het gemeentebestuur van Middelburg in het openbaar aanbesteden overeenkomstig het aanbestedingsregle ment WH. de bouw van een t'weeklassige kleuterschool op een terrein gelegen in de Stromenwïjk te Mid delburg, volgens bestek no. 133, dienstjaar 1960 met bijbehorende tekeningen. De aanbesteding zal geschieden in één perceel. De aanbesteding zal plaatsvinden op dinsdag 24 mei aanstaande om .11 uur in het „Nederlands Koffiehuis", Markt 49, Middelburg. Bestek en tekeningen zijn verkrijgbaar aan het kan toor Gemeentewerken. Stadsschuur 1 te Middelburg, tegen betaling van ƒ25,na ontvangst van een post wissel van 26,zal bestek met tekeningen franco worden toegezonden. Restitutie 10,per stel bij onbeschadigde inlevering op de dag van aanbesteding. GROSCO 1 fles DUIKERLIMONADE van 1.29 voor met 20 DUIKERTJES, bij aankoop van 1 fles BLACK CURRANTS 3.55 3 CHOCOLADEREPEN voor slechts bij aankoop van 1 busje DUIKERTOPCOFFEE 2.- met 40 DUIKERTJES GRATIS 1 REGENKAPJE bij aankoop van 2 stukjes SERINGENZEEP 1 blikje ANANAS voor slechts bij aankoop van f. 5.- boodschappen VOOR „TOP" VOEDING

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1960 | | pagina 4