ACHTER ELKE ELECTROLUX 9 Electrolux WAT STAAT telegrafiste/telexiste Aanbieding gebruikte auto's. Louisse-Middelburg N.V. Heineken zorgt voor REEDS VOOR f 360.- EEN ORIGINELE ELECTROLUX PRO V I N C I A IjE ZEEUWSE COURANT MAANDAG 9 MEI 1960 Telegraafkantoor 's-Gravenhage vraagt vrouwelijk personeel voor opleiding tot waarvoor de cursus In september a.s. begint. EEN INTERESSANTE EN PRETTIGE WERKKRING. Indiensttreding vóór september is mogelijk. Leeftijd: niet boven 25 jaar. Vereiste: diploma M.U. L. O.-A of -B (met Frans, Duits en Engels), H. B. S. 5-j. cursus, dan wel een gelijkwaardige opleiding. Salaris t/m 20 jaar afhankelijk van leeftijd. Voor 21-jarigen en ouderen aanvangssalaris f 272,45 bruto per maand, ook reeds tijdens de opleiding. Personeel, wonende buiten 's-Gravenhage, dat ver plicht is zich te 's-Gravenhage te vestigen, ontvangt een pensiontoelage plus reiskostenvergoeding wegens gezinsbezoek. Ook zij, die dit jaar examen afleggen, kunnen zich nu reeds aanmelden en zich zonder enige verplichting omtrent de voorwaarden en vooruitzichten uitvoerig laten inlichten. Schriftelijke sollicitatie met vermel ding van geboortedatum en -plaats bij de directeur van het Telegraafkantoor 's-Gravenhage, Prinsestraat 2 te 's-Gra venhage. Mondeling van 9-12 en 14.30-17.00 uur. Telefonisch (070)-414061, toestel 1301. l~n-*-c< I GRAND/ GOES. Tel. 3689. Dinsd. en woensd. 8 uur De onvergetelijke roman van HECTOR MALOT ALLEEN OP DE WERELD met PIERRE BRASSEUR, GENO SERVI en BERNHARD BLIEK. Alle leeftijden. DONDERDAG 12 MEI om 8 uur DANIEL GÊLIN en FRANgOISE ARNOUL in GEEN LIEFDE DUURT EEUWIG. Hun liefde was groot, maar hun beider verleden weerhield hen. - 18 jaar. LUXOR, VLISSINGEN. Dinsdag t.m. donderdag. 8 uur DE METEOOR-MONSTERS met GRANT WILLIAMS en LOLA ALBRIGHT. Een verhaal vol angstige spanning en ongekende sensaties - 14 jaar. ALHAMBRA, VLISSINGEN. Tel. 2260 DINSDAG 10 en WOENSDAG 11 MEI om 8 uur DANIELLE DARIEUX en BERNHARD BLIER in AFSPRAAK MET MARIE OCTOBRE. Een waarlijk hallicunerend onderwerp door DUVIVIER strak en gaaf verfilmd. - 14 jaar. DONDERDAG 12 MEI om 8 uur in de traditie der grote franse films JEAN GABIN en MARINA VLADY in SCHULD EN BOETE. Een hoogtepunt van menselijkheid en realisme. - 18 jaar. Opel Rekord '58 kleur zwart, prachtige auto, 42.000 km gelopen. Opel Olympia '58 met schuifdak, in zeer góede staat. Opel Rekord '53 grijs met beige dak, 61.000 km gelopen, met ver warming, prima automobiel. Opel Rekord '55 kleur blauw, met radio en verwarming. Volkswagen '54 kleur zwart, mooie wagen, In prima staat. Vauxhall Cresta '56 grijs met wit dak, in prima staat. Ford Customline '55 kleur zwart, mooie ruime 6-persoons auto, in goe de staat. Al deze auto's worden met 3 maanden schriftelijke garantie verkocht. Deskundig onderzoek en proefrit gaarne toegestaan. Gortstraat 60-62 - MIDDELBURG - Tel. 01180-2146 Zo op het oog zijn alle koelkasten even mooi. Er is echter wel degelijk verschil: in koelaggregaat, in de toegepaste materialen, in verbruik, in hoeveel U er wérkelijk in kunt zetten. Om echt profijt van een koelkast te hebben, gaat het om de dingen die U niet kunt zien. Het is belangrijk te weten, wie die koelkast gemaakt heeft. Wat staat er achter? Achter Electrolux staat een wereld concern. Electrolux-technici in 18 fabrieken in 14 landen (met een ervaring van 4 miljoen koelkasten) hebben tientallen jaren het kwaliteitspeil van de Electrolux-koelkasten tot het haast niet meer mogelijke opgevoerd en het voor anderen onbereikbare bereikt. In 1959 werden in Nederland dan ook méér koelkasten van Electrolux verkocht dan van enig andpr merk. Nog 4 andere modellen van de 1960-serie Electrolux is de enige in Nederland, die U een com pleet programma kan bieden van wel 15 modellen van 45 tot 315 liter entegen verlaagde prijzen! Voor f360.- hebt U reeds de LB 16, een 45 liter koelkast waar Electrolux volkomen achter staat! Een uitkomst voor de kleine keuken! 50 cm breed, 53 cm diep, 55 cm hoog, maar met uitzonderlijk veel bergruimte: maar liefst 2 rekken in de kast en 2 in de deur! Een koelkast waar Electrolux volkomen achter staat! ELECTR0LUXL32 ELECTROLUX S 37 ELECTR0LUXS51 ELECTROLUX S 71 56 x 56 x 85 cm. Uit- zonderlijk veel berg ruimte door ratlönelD indclingl 50x57x102 cm. Al weer weinig vloerop-, pervlak tegenover een unieke bergruimte: een koelkast met alle com fort van een Electroluxl 56 x 67 x 85 cm. Een koelkast met een groot aantal technische snuf jes voor do vrouw die eisen stelt! 56 x 66 x 120 cm. Enorm van inhoud, enorm ook van comfort en uitvoeringeen glansstuk van Elec troluxl 95LITER f498.- 110LITER f595.- 150LITER f675.- 210LITER f985.- Bij de grootste fabrikant van koelkasten past het bier van de grootste Nederlandse brouwerij: Heineken I Bedenk, hoeveel méér U van Uw Heineken gaat genieten, als U een Electrolux hebt. Er- is geen lekkerder bier dan Heineken koel geserveerd. Uit enthousiasme geeft Heineken elke koper van een Electrolux koelkast een sur prise die de moeite waard is! Kopers van een Electrolux koelkast maken kans op een gratis reis naar Rome (Olympische Spelen!) met verblijf in een Ie klas hotel! Bovendien krijgen 10 kopers van een Electrolux de aanschafprijs van hun koelkast volledig terugl Vraagt Uw Electrolux-dealer! ELECTROLUX DIENT DE HUISVROUW OVER DE GEHELE WERELD - 18 FABRIEKEN IN 14 LANDEN ELECTROLUX KOELKASTEN - STOFZUIGERS - VLOERWRIJVERS - KEUKENMACHINES - WASMACHINES - CENTRIFUGES - ELECTRO MIDDELBURG Dinsdag tot en met donderdag, 8 uur. 18 jaar.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1960 | | pagina 10