,'jf W i Jt ^jÈÊÊÊjl^È riockheér f M-, f 220,-, Wij doorbreken deze kartelprijzen M4MÉ€& MORGENAVOND OPENBARE AANBESTEDING Poly clair 2,85. J0 FIBBE Fa. F. Maljers Zoon Vlissingsestraat 35 MONTEUR BANKWERKER Scheldestroom-sportrijwiel „DE CONCURRENT" FLINKE VERKOOPSTER. zijn de kenmerken van de GARAGE „DE KOEPOORT" VOORLICHTINGSAVOND Zeeland door de eeuwèn heen en a"e an^ere Van de Velde uw drukker PROVIN Cl ALE ZEEUWSE COURANT DINSDAG 29 MAART 1960 Met blijdschap geven wij kennis van de geboorte van onze dochter MARIAN ISABELLA. S. J. de Regt. L. J. de Regt van Maldegem. Wissenkerke, 28 maart 1960. „Anna Maria-hoeve". Hiermede geven wij met blijdschap kennis van de ge boorte van onze dochter JEANETTE CAROLINE W. A. de Kraker J. A. de Kraker- Huibregtse Hollandia, 28 maart 1960. H.A.P.-D.B.Z. doek 2, Ned. Nieuw-Guinea. 30 maart, 8. uur, uitvoering van de chr. mandolinever. „Con Amore", o.l.v. mej. J. P. Kuijpers, met de. volks dansgroep Hinky Dinky Toys, in het Concertgèb. Komt U ook Een Berends meisjesjumper, waarbij U keuze hebt uit 10 verschillende kleurenl Daaronder een Berends plooirok, die U kunt krijgen In 5 verschillende kleurenl Van zuiver wol! En sterk! Een Ideale combinatie voor Jonge meisjes! <T en fleurig als een v^jAbloemetje j vj - S': Sï: - zuiver wollen melsjesjumper vanaf f 6.S5 c™, 2> zuiver wollen melsjesploolrok met bretets (t/m maat 5) vanaf f 7.40 zuiver wollen melsjesploolrok zonder bretels vanaf f 7.G5 voor de leeftijd van 11 Jaar (maat 9) jumper f 10.30 flt plooirok f 9.35 TRIC0TAGEFABR1EK N.V. - RHENEN De directeur van Gemeente werken te Middelburg, zal In opdracht van het bestuur van de Stichting „Werk plaatsen Walcheren" in het openbaar aanbesteden over eenkomstig het aanbeste dingsreglement W.B. het bouwen van een werkplaats voor minder- validen op het Klein In dustrieterrein te Middel burg volgens het daar van opgemaakte bestek met 8 tekeningen. De aanbesteding zal plaats vinden op vrijdag 22 april a.s. om 11.00 uur in de zaal van de Dienst Maatschap pelijke Zorg, Stadhuisstraat 5 te Middelburg. Aanwij zing zal worden gehouden op woensdag 13 april a.s. om 11.00 uur op het bouw terrein. Da rijksgoedkeuring, voor dit werk is reeds verleend. Bestek en tekeningen zijn verkrijgbaar aan het kan toor van Gemeentewerken, Stadsschuur 1 te Middel burg, tegen betaling van 50,Restitutie 25, per stel bij onbeschadigde inlevering op de dag van aanbesteding. yVOORU BIJPASSENDE BRIL, VAKOPTICIEN geeft uw haar een LICHTERE TINT. De behandeling met Poly clair is net zo eenvoudig als een normale haar- wassing. Een ideaal mid del, wanneer U uw haar enkele tinten lichter van kleur wilt maken. Per tube HOUDT TT VAN AFWISSELEND WERK IN EEN PRETTIGE OMGEVING Dan is dit wat voor U! Wij vragen voor direct a) JONGEDAME voor eenvoudige kantoorwerkzaamheden. Leeftijd circa 18 jaar b) JONGEMAN voor lichte magazijnwerkzaamheden. Salariëring volgens C.A.O. Leeftijd tot 19 jaar. Aanm.schrift, of mondeling (tijdens de kantooruren). Het Gasthuis Oostwal te Goes vraagt voor spoedige indienst treding bekend met loodgieters- en elek tricienswerkzaamheden. Brieven met opgave van leeftijd, opleiding en tegenwoordige werkkring aan de economisch directeur van het Gasthuis. Koop nu een EEN TOPKWALITEIT. Compleet met luchtdichte banden, roestvrije Weijman- velgen en remmen, met luxe verlichting, bel, pomp, jas- beschermer, slot en bagagedrager met originele Stur mey Archer 3-specd naaf of originele Torpedo speed- remnaaf. Vol sport met origineel torpedonaaf 152,50 Vol sport met Weyman remmen102,50 Vol sport, met Sturmey Archer 3-speed naaf 175, Vol sport met Torpedo 3-speed remnaaf f 182,50 Seini-sporfc met remnaaf135, Semï-sport met Weyman remmen.f 145, Semi-sport met 3-speed Sturmey Archer 167,50 Tour de Luxe TorpedoJ" 150, Met volledige garantie en gratis service. GROENEWOUD 70 - VIJSSINGEN De slanke schoen met onverbrekelijk aangevulkaniseerde dus waterdichte! - oersterke rubberzooi I 25 JAAR ERVARING stelt Bata tot uw beschik king! Marco Polo... de schoen met nieuwe leest: slanken modieus van buiten, ruim en comfortabel van binnen. Bovenwerk van soepel Siliflex water afstotend leder. Met speciale loopzooi die 5x sterker is als lederen zool. Deze rubberzooi van speciale samenstelling - maakt geen strepen op de vloer! is onverbrekelijk aangevulkaniseerd. In diverse uitvoeringen. Zwart of bruin. Voor de verrassend lage prijs van f. 19.95 Jongensmaten v.a. f. 14.95 ER IS EEN BATA FILIAAL VLAKBIJ Voor direct gevraagd Hoog loon. SLAGERIJ TE ROLLER Lange Delft 57 - Middelburg - Telefoon 2106 VAKANTHDWONTN" GRUIL Echtpaar met 2 kinderen (5 en 7 jaar), in bezit woning met modern comfort te Harderwijk, overweegt voor de maand juli of deel daar van, vakantiewoningruil m. woning in Zeeland, niet te ver van strand. Geïnteres seerden gaarne contact met L. P. VAN OPPEN, Wilhel- minalaan 6 te Harderwijk. Börgward Isabella - een wagen die opvalt door de slanke, elegante lijn. Maar die eveneens door zijn capaciteiten bewijst van bijzondere klasse te zijn. Want niet alleen het gracieuze uiterlijk, ook de soepele wendbaarheid en de technische perfectie zijn n.l. kenmerkend voor de Borgward Isabella - de wagen voor modern, stijlvol autorijden. Importeur: ,1 OSIER'S AUTOMOBIELBEDRIJVEN N.V., Adres: Binckhorstlaan 255, Den Haag. Tel. 851703 Spanjaardslaan 162, Leeuwarden. Tel. 26070/26080 Over deze gedistingeerde uiterst betrouwbare Borg ward Isabella verschaffen wij u gaarne alle gege vens. Ook voor een wel verzorgde proefrit bent u bij ons en onze dealers van harte welkom. E. A. SPELIER, GOES - Tel. 01100-2484 op WOENSDAG, 30 MAART A.S. van 7.00 tot 9.00 uur In Café-Restaurant „Prins van Oranje", Nleuwstraat 14 te GOES PLAATSINGSMOGELIJKHEID o.a. als STATIONSASSISTENT (met Volledig Lager Onderwijs) WEGWERKER (met Volledig Lager Onderwijs of LTS) LEERLING STATIONSAMBTENAAR (MULO-dlploma) Leeftijd: in het algemeen 19 tot 31 jaar. GELEGENHEID TOT PERSOONLIJK GESPREK EN TOT SOLLICITEREN. Ook Uw vrouw of verloofde Is welkom. N.V. NEDERLANDSCHE SPOORWEGEN Van het eerste deel van door M. VAN EMPEL en H. PIETERS, is nog een beperkt aantal exemplaren lever baar. Dit deel vormt een "afgerond geheel, n.l. de complete wordingsgeschiedenis van Zee land vanaf de oudste tijden tot het jaar van verschijning (1935), met een overzicht van wat over de geschiedenis van Zeeland geschreven werd, een lijst van de bestaande polders, afstamming en opvolging van de Graven van Holland en Vlaanderen en vele bijzondere illustraties. Het is gebonden in een fraaie linnen stempelband naar een ont werp van Frits Lensvelt. Prijs 25. Verkrijgbaar bij de Boekhandel en bij de uitgevers Firma G. W. DEN BOER Middelburg Het tweede deel, bevattende de politieke, en kerkelijke geschiedenis," is bij de uitgevers niet meer verkrijgbaar. sempra-pfastic matlak de moderne mallak voor fraaie kleur ig.vlakken op deu- f ren, meubelen houtwerk.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1960 | | pagina 8