Vlissingse schaakclub won steden-toernooi Ajax liep door zege op Feijenoord verder uit Middelburg bewees tegen leider TSC te kunnen voetballen: 5-2 STAND K.N.V.B.-toto MATADOR WON VLISSINGS VOLLEYBALTOERNOOI MAANDAG 21 DECEMBER 1959 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT 8 Dramatisch slot voor Vlissingen; zege voor Hulst; nederlaag voor Terneuzen MIDDELBURG HEEFT IX de uitwedstrijd tegen TSC andermaal bewe zen, dat er door de groen-witten „gewerkt" en gevoetbald kan worden: de leidende ploeg van 2B bleef met een 52 nederlaag in eigen huis achter. Waarmee de spanning weer is teruggekeerd, want vooral Hulst, dat met 50 van Rood Wit won, spon zijde bij de hoofdstedelijke zege. Vlissingen profiteerde er slechts ten dele van, want in Etten kwamen de Scheldestede- lingen niet verder dan 22,. Dosko schaarde ook steviger in de groep der volgers door Terneuzen een stevig pak slaag toe te dienen (5—1). Goes kon het in Rijen tegen RAC niet klaren (20) en gelukkig voor de Beve landers eindigde de Roosendaalse derby in een 20 zege voor Roosendaal, waardoor de BSC-positie zeer slecht geworden is. Toch zullen de Goesena- ren, met slechts 3 verliespunten minder, danig moeten oppassen. Hulst-Rood Wit 5-0 ONDANKS HET FEIT, dat Hulst met drie invallers de strijd tegen Rood Wit moesten aanbinden en bo vendien na de rust doelman De Smit wegens een blessure moest worden vervangen door Vêrbraeken, mogen zij niettemin terugzien op een goede en zoals de 50 uitslag aangeeft, op een produktieve wedstrijd. Hulst speelde met invallers voor stopper Van de Poel, midvoor De Blok (bei den wegens militaire dienst) en Van Dorselaer (wegens blessure). Er kan onmiddellijk aan worden toegevoegd, dat het tempo in de voorhoede aan merkelijk hoger lag dan tijdens de laatste wedstrijden, terwijl spil Hoek zich een zeer goede vervanger toon de. Rood Wit startte bijzonder snel en de Hulsterse defensie moest alle zeilen bijzetten. Dit duurde echter niet lang; het was al spoedig aan te zien, dat het de nog jeugdige Bra bantse ploeg veelal ontbrak aan de „finishing touch", ofschoon de rood- witten in het veld dikwijls t.ot aardi ge combinaties kwamen. Reeds in de 6e minuut kon Hulst de score ope nen: Rob Moens kreeg de bal keurig toegespeeld en omspeelde de Bra bantse doelman De Bruijn. Hulst verhoogde de druk en na enkele ge- TSC 14 11 0 3 22 49-17 Hulst 14 8 4 2 20 40-21 Middelburg 14 7 4 3 18 28-22 Dosko 14 8 2 4 IS 31-23 Missingen 12 7 2 3 16 17-14 Rood Wit 14 6 1 7 13 25-25 Terneuzen 14 6 1 7 13 21-24 RAC 13 5 2 6 12 20-27 Internos 14 3 4 7 10 22-29 Roosendaal 12 4 1 7 9 18-22 Goes 14 3 2 9 8 19-31 BSC 13 1 1 11 3 15-50 Internos-Vlissingen 2-2 ONDANKS EEN KRACHTIGE wind en een sterke regenval was de wed strijd door goed spel het aanzien ze ker waard. Vlissingen nam reeds voor rust een 20 voorsprong, maar juist in de tweede helft speelden de Zeeuwen met de wind tegen voortreffelijk. Voor de Vlissingers kreeg de strijd dan ook een drama tisch slot: in de laatste tien minuten scoorden de Brabanders hun beide doelpunten: 22 Doordat de scheidsrechter een kwar tier te Iaat arriveerde, moesten de toeschouwers aanvankelijk nogal fi duid hebben. Direct al toonde Vlissi gen zich de gevaarlijkste ploeg, maar de actieve en snelle midvoor Jan van Huizen lanceerde zijn eerste kogels onzuiver. In de 35e minuut ontdeed hij zich echter keurig van twee te genstanders en via de onderkant van de lat sloeg uit zijn schot de bal in de netten: 01. Ondertussen toonde de stugge Internos-ploeg zich af en toe ook we1 gevaarlijk, maar de Vlis- singse defensie was weer hecht als graniet. Dankzij de snelle rechtsbui ten Lillipaly kon Vlissingen zelfs met een veilige 2O-voorsprong gaan rusten. Niettemin vreesden de Vlissingers, dat Internos na de hervatting met de sterke wind in de rug zou overheer sen. Het tegendeel bleek waar en al binnen enkele minuten had Vlissin gen gemakkelijk met -30 kunnen leiden, toen linksbuiten Wijgman en kele meters voor doel volkomen vrij kwam met de bal vlak voor zijn voe tenIn het ruim zeven meter bre de doelvlak raakte hij echter juist de doelman! Vlissingen kreeg daar na nog vele kansen, terwijl de ge vaarlijke momenten "oor het Vlis- singse doel slechts zeer sporadisch voorkwamen. Bij één van die spora dische momenten echter maakte 'n teruggekomen Kees Stroo tien minu ten voor het einde hands binnen de beruchte lijnen, aldus de mening van scheidsrechter Van Klaveren. Rechts binnen J. Sprenkels schoot via de binnenkant van de paal raak uit de penalty: 12. In de laatste minuten kreeg Internos nog een vrije schop op zéker 35 meter afstand van het Vlissingse doel. Doelmr- Baart kwam iets naar voren en rechtshalf C. Bindels profiteerde daarvan door met een hard schot de bal over de Vlissingse keeper in het net te plaatsen: 22. RAC-Goes 2-0 DE GOESENAREN hebben weer 2 kostbare punten aan hun tegenstan ders moeten laten. En dit volkomen verdiend, in een wedstrijd, die de slechtste genoemd mag worden, die we do laatste weken van de rood- witten hebben gezien. Dit houdt niet in, dat de gastheren wél goed spel vertoonden, maar iets sneller, iets ef fectiever was het wel, vandaar de verdiende zege. Maar ook was het spel hard, op het grove af. De Rijena- ren vonden de met rust verkregen 10 voorsprong blijkbaar niet vei lig genoeg en trachtten direct na de thee meer doelpunten te forceren: bij vlagen leek het een gooi- en smijt partij. Dat het uiteindelijk nog zon der ongelukken is afgelopen is ten slotte meer te danken aan de spelers zelf, dan aan scheidsrechter I.uijken, die de wedstrijd absoluut niet in handen had. Doelman Platteeuw komt de eer toe. de Goese nederlaag binnen dra gelijke proporties te hebben gehou den. De wijze, waarop hij door blik semsnelle reacties op flitsende scho ten zeker 4 a 5 maal een zeker doel punt voorkwam, was uitnemend. De strijd begon met een licht RAC-over- wicht, waarna de strijd zich ontwik kelde tot vlug op en neergaande aan vallen. Goes evenwel hield het spel te kort, het plaatsen was vaak on zuiver, terwijl men steeds met een 3-mansvoorhoede opereerde. In de 33e min. kwam uit de 9e corner van de 12 vóór rust tegen Goes 2 de openingstreffer, gescoord door mid voor Peters. De tweede helft werd zoals al op gemerkt gekenmerkt door ruw spel, hoofdzakelijk van RAC-zijde. De Goes-dcfcnsie met Platteeuw aan het hoofd wist evenwel stand te houden, zodat het nog tot de 23e min. duurde eer de Rijense voor sprong tot 2O werd vergroot. Meer treffers zaten er echter voor de Bra banders niet in, terwijl het nïetszeg- i gende aanvalsspel der Goesenaren ontoereikend was om de kansen te doen keren. De saterdagelftallen van Yerseke en Kats waren twee van de nog talrij ke Zeeuwse voetbalteams, die dit weekeinde ondanks het slechte weer binnen de lijnen kwamen, Hier een aanval op. het doel van Yerseke in beeld gebracht. Foto P.Z.C miste kansen kwam Moens na 22 min. via Voet en Jensen voor de door Voet ingeschoten terugspringende bal te staan en schoot beheerst de 2e treffer in. Na de thee snelde Van de Kerckho- ve van de middenlijn op het doel af en vanuit een kleine hoek loste hij een schot, waarop De Bruijn het juiste antwoord weer schuldig bleef: 30. Even later kwamen de Hulste naren weer terug over rechts, maar het door Jansen gescoorde doelpunt werd wegens buitenspel afgekeurd. De thuisploeg bleef eenter sterker en na 20 min. drukten de Zeeuwen dat ook uit in een doelpunt: Naesssens voorzag de op de midvoorplaats ope rerende Moens van een fraaie pass, waarop deze nogmaals de Brabantse doelman omspeelde (40). Toch kreeg de wedstrijd geen eenzijdig ka rakter. want Rood Wit gaf de moed niet op; steeds probeerde men het verdiende tegenpunt te scoren, maar de juiste afwerking ontbrak nu een maal. Hulst daarentegen voerde de score nog op: 5 min. voor tijd zorg de Neefs daarvoor na een handig passje van Moens te hebben gekre gen. (Zie slot pag. 4 kol5) Eerste klas B: Quick '20—ESCA 54; Hengelo—VDZ 6—2; Quick (Nijmegen)— WW 2—1; Alcides—DOS '19 2—3; Borne Sncek 1—0. De stand: Quick N 12 22; WW 13 16; Hengelo 13 16; Sneek 13 15; WVC 11 14; DOS '19 12 14; Oosterparkers 12 14: ESCA 12 11: Quick '20 13 9; Be Quick Z. 12 8; Alcides 12 8; Borne 13 7; VDZ 12 6. Eerste klas C: Roermond—Alliance 3—3; Heer—Wilhelmina '08 2—2; De stand luidt: Wilhelmina '03 12 19: Sp. Irene 12 18; sp. Emma 12 15; De Spechten 13 15; TOP 13 14; Brabantia 12 12; Alliance 13 11; Heer 12 10: Boxtel 13 10; Hoensbroek 12 9; Moe '17 12 8: Roermond 12 7. Belgische competitie De uitslagen van de zondag voor de eredivisie van de Belgische competi tie gespeelde -wedstrijden luiden: Da ring CB-CS Verviers 11, Union St Gillis-La Gantoise 52, Antwerp FC- Waterschei Thor 31, Lierse SK- Beerschot 23, Beringen FC-FC Luik 13, Standard Luik-OC Charleroi 3 0, FC Bmgge-Anderlecht 10, St. Truiden-Berchem 12. Na 15 wedstrijden gaan Lierse SK en Union St Gillis met elk 22 punten aan de kop, gevolgd door Beerschot met I 20 pt. DANK ZIJ TWEE SOUBURGERS Viertallenstrijd bleef onbeslist TWEE SOUBURGSE SCHAKERS liebben Vlissingen de overwinning be zorgd in het Zeeuwse steden-schaak toernooi..,. In de finalestrijd tussen Vlissingen en Zierilczee bleken de re sultaten van de Souburgse ds. Bolil- meijer en Niemarkt namelijk door slaggevend. Do Vlissinge schaakclub had deze twee Souburgse leden aan de eerste twee borden van het zegevie rende viertal gezet en dank zij het volle winstpunt, dat Bohlmeljer be haalde en het „remise-halfje" van Niemarkt won Vlissingen! In feite eindigde deze strijd tussen het Vlissinge viertal en het Zerik- zeeso kwartet onbeslist: 2-2. Deze to taal-uitslag was bereikt door een zege van ds. Bohlmeijer op ir. Elzerman, een remise tussen Niemarkt en Wes tendorp Boerma, een overwinning van Enzlin op de Vlissinger Jansen en nogmaals een remise tussen Vijn. en Hendrikse. Door toepassing van een speciaal systeem werd echter een beslissing bereikt. Volgens dit systeem moest eerst het vierde bord afvallen. Aan dit bord was echter een remise be reikt, zodat dc totaalsom van de eerste drie borden nog gelijk was: I j-l V>. Vervolgens werd bekeken hoé de stand was na weglaten van liet resultaat, dat bereikt werd aan het derde bord. Met andere woor den: toen telden alleen de resulta ten van de beide eerste borden. En dat leverde Vlissingen een „Sou burgse zege" (l'/z-%j) op.... Toen de beide viertallen in de boven zaal van café Kievit te Vlissingen zaterdagmiddag aan de finale be gonnen, hadden beide clubs een inval ler moeten opstellen: bij Zierikzee A. J. Hendriks voor notaris J. J. van de Ende en bij Vlissingen P. Vijn voor F. H. J. Dieperink. Ds. Bohlmeijer (wit) cn ïr. J. J. El zerman speelden nu al voor de vierde keer tegen elkaar binnen korte tijd. Do Souburgse schaker had de drie vorige ontmoetingen gewonnen en ook nu weer capituleerde Elzerman voor zijn „angst-tegenstander". Als opening kozen de spelers het wei nig gebruikelijke „fiancetto del re": 1. e4, g6; 2. d4, Lg7; 3. f4, waarna Elzerman vervolgde met d6 en ds. Bohlmeijer met 4. Lc4. In de slotfase veroverde Bohlmeijer de zwarte dame tegen een toren en een loper. Tenslot te hapte Elzerman bij een scliijnoffer in tijdnood toe, waarna zijn koning op h7 in het „stikmat" verzeild raak te A. Niemarkt (zwart) speelde tegen EVVC buiten mededinging onbedreigd poulewinnaar In twee zalen te Missingen werd za terdag een volleybaltoernooi gehou den, georganiseerd door de afdeling Walcheren van de NeVoBo. De finale werd gespeeld tussen Matador en E.V.V.C. IT, een Vlissingse aangele genheid dus. Matador won deze strijd slechts met gering verschil. De eerste set werd met 1614 ge wonnen, de tweede met 1513. Hier bij dient te worden opgemerkt, dat de voorronde voor E.V.V.C. II heel wat zwaarder was dan voor Matador. De strijd om de derde en vierde plaats ging tussen A.M.V.J. en Ber- mï, beide uit Roosendaal. Bermi moest tenslotte het onderspit del ven en werd vierde. In poule 1 werd E.V.V.C. I onbe dreigd winnaar. Daar dit team ech ter buiten mededinging meespeelde, kon het niet in de finale uitkomen. J. J. Westendorp Boerma Caro-Kann. De Zierikzeese speler behandelde de partij voortreffelijk, waardoor Nie markt onder zware druk kwam. De Souburger hield echter het hoofd koel en na de tïjdcontrole wist hij in een toreneindspel met een pion minder de zaak in evenwicht te houden. Remise dus. De Vlissinger J. Jansen (wit) maakte in een Sieiliaanse opening een klein foutje door in een soort pen-variant de loper naar e3 te spelen. Zwart-spe- ler M. Enzlin speelde zeer scherp en stond tenslotte overwegend. Winst dus voor Zierikzee. Tegen Hendrikse (wit) koos ook de Vlissinger Vijn de Caro-Kann. Vanaf het begin bleef de partij volkomen in evenwicht en na vier uur spelen werd remise overeengekomen. Na afloop reikte de secretaris van de organiserende Vlissingse schaakclub, de heer A. Smit, de P.Z.C.-wisselbeker uit aan liet zegevierende viertal. Zie. zikzee kreeg een door de Missingse schaakclub beschikbaar gestelde be ker. SC Enschede en Fortuna nu onderaan VOOR EIGEN PUBLIEK heeft Ajax een bijzonder kostbare overwinning bevochten: een 4-1 zegeop Feijenoord. De voorsprong van de Ajaxcieden is daardoor aanmerkelijk veiliger ge worden, al bleef P.S.V. via een zege op Elinkwijk de Amsterdam mers uitstekend volgen. Tijdens deze middag, waarop het spel vaak even slecht was als de weersomstandighe den, kwam cr één daverende verras sing voor een zege voor DYVS-A in de uitwedstrijd tegen Rapid JC. On deraan de ranglijst staan nu twee teams, die met veel hoop de competi tie begonnen: Fortuna en Enschede. AJAX—FEIJENOORD 4—1 Voortreffelijk voetbal met Feijenoord als de technisch zuiverste ploeg. Het spel van Ajax was echter veel ge varieerder en daardoor gevaarlijker. Reeds na t»wee minuten trok Moulijn in een schitterende rush langs een tegenstander, zette haarscherp voor en zag hoe Cor van der Gijp gemak kelijk scoorde: 0-1. Binnen vier mi nuten was het echter weer gelijk, toen Pieters Graafland een schuiver van Henk Groot niet onder controle kreeg en Swart scoorde. Temming knalde vervolgens tegen de paal van het Ajax-doel. In de eerste 20 minu ten domineerden de Rotterdammers sterk. Daarna kwam Ajax echter aan bod cn toen bleek, dat de Feïjen- oord-defensie niet het sterkste deel van de ploeg was. Swart scoorde van ver: 2-1. Daarna maakte Henk Groot gebruik van een misser van Walhout: 3-1. Na rust hield liet duo Van Ham-Van Mourik de ge vaarlijkste Feijenoordman Moulijn in bedwang. Aan de andere kant stelde Henk Groot de Ajax-zegc veilig. RAPID JC— DWS-A 0-1 DWS-A heeft de zege voornamelijk te danken aan zijn jonge keeper Jongbloed. Rapid was het grootste deel van de wedstrijd in de meerder heid, maar Jongbloed stopte miracu leus de moeilijkste schoten. Na een combinatie van Vonhoff en Den Ouden scoorde Van Doorneveld het winnende doelpunt. V.V.V.-SITTAKDIA 3-2 V.V.V. had veel minder moeite met Sittardia dan de uitslag doet vermoe den. Sittardia kwam pas aan scoren toe. toen het door Sleeven al 3-0 ge worden was BLAUW WIT-D.O.S. 0-5 Een troosteloze wedstrijd, waarin D. O.S. duidelijk sterker was, met uit zondering van het eerste kwartier. Niettemin maalcte Van der Linden reeds in do 3e minunt een doelpunt. Nadat do rust met 0-2 was ingegaan, scoorden Van der Linden en Krom mer t (2x) nog. ELINKWIJK—P.S.V. 0-2 P.S.V. liet geen beste indruk achter en lange tijd was Elinkwijk zelfs sterkerScoren bleek echter niet de beste zijde van de Utrechters. Piet Kruiver scoorde beide doelpunten. A.D.O.-M.V.V. 3-2 Pas in de allerlaatste minuut won A.D.O., toen keeper Vrijhof de bal bij een vrije schop uit zijn handen liet glippen en zo een zeer kostbare fout maakte.... M.V.V. speelde overi gens verrassend goed en nam twee maal een voorsprong: Rutten 0-1, Clavan 1-1, Rutten 1-2, Den Engelse 2-2. Daarna viel de voor M.V.V. dra matische beslissing. VOLENDAM-WILLEM II 2-2 Vooral Willem II kan met het ge lijke spel tevreden zijn. want vooral in de tweede helft hadden de Lim burgers ht zwaar te verduren. Koo- pal 0-1, Bond 1-1, Koopal 1-2, rust, Tol 2-2. Tien minuten voor tijd staak te scheidsrechter Leo Horn de wed strijd wegens erge regenval. Na de tweede hervatting kwam geen ver andering meer in de stand. FOKTÜNA-N.A.C. 1-1 Fortuna had de oudjes Appel, An- genent, Ravenstein en Schmidt weer van stal gehaald. Zij kregen talrijke kansen, maar alléén Ange- nent benutte er één. Eerder reeds had N.A.C. door Van Dongen ge scoord. Vooral na rust kreeg N.A.C. het zwaar. SPAKTA-EN SCHEDE 2-1. Abc Lenstra deed niet mee. Hij speel de met de Enschedc-reserves^, Enschedes aanval was slecht, de ver dediging echter uitstekend. Sparta had een groot overwicht. Fitzgerald 1-0, Brouzek 1-1, De Vries 2-1. Ajax P.S.V. Feijenoord V.V.V. D.O.S. A.D.O. N.A.C. Willem II Sparta Elinkwijk Blauw Wit Rapid J.C. Volendam D.W.S.-A. M.V.V. Sittardia Fortuna '54 S.C. Enschede 16 12 2 17 9 7 17 7 7 17 S 5 17 9 2 17 9 2 17 7 6 17 7 6 36 7 2 17 5 6 16 6 2 17 4 6 2 26 48—18 1 25 35—15 3 21 39—20 4 21 28—28 6 20 45—28 6 20 36—29 4 20 29—24 4 20 34—29 7 16 20—21 6 16 35—17 8 14 25—36 7 14 19—22 9 14 30—37 10 12 28—38 10 12 33—50 10 11 23—43 9 10 2241 11 10 32—43 Totale inleg 662.658. Aantal deel nemers 445.047. Eerste prijs van 162.350. Tweede prijs van 69.580. 1 melding van 15 punten. 40 meldin gen van 14 punten. De ene melding is van de heer J. Ro- zenboom. Bruisbeek 20, Loenen op de Veluwe. Lid van Loenermark. Caritas-pool Totale inleg 34.925. Aantal deel nemers 31.953. Eerste prijs 6810. Tweede prijs 3767. 19 meldingen met 11 punten. 25 meldingen met 10 punten. Opvallend was, dat zowel Marathon als M.V.C., de Vlissingse overgangs- klassers, weinig opvallend speelden. Ook Astra uit Goes wist geen enkele wedstrijd te winnen. De volledige uitslagen waren Poule 1Jong AmbonMatador 0 2; Zuidwesters—M.V.C. 1—1; E.V.V. C. IJong Ambon 11; Matador Zuidwesters 20: A.M.V.J.M.V.C. 1—1; E.V.V.C. T—Matador 1—1; ZuidwestersJong Ambon 02; A. M.V.J.—E.V.V.C. I 0—2; M.V.C.— Matador 02; ZuidwestersA.M.V. J. 0—2; Jong Ambon—M.V.C. 1—1; E.V.V.C. I—Zuidwesters 2—0; A.M. V.J.—Matador 2—0; E.V.V.C. I—M. V.C. 2—0; A.M.V.J.—Jong Ambon 2 0. Poule 2 MarathonE.V.V.C. II 1— 1; AstraM. de Ruyter 11; Mara thonM. de Ruvter 20; Bermi E.V.V.C. H 1—l;*Rapid—Astra 3—1; MarathonBermi 11: M. de Ruy ter—E.V.V.C. II 0—2; Rapid—Mara thon 11; AstraEer mi 11; E.V. V.C. HRapid 20; M. de Ruyter Bermi 02; MarathonAstra 02; Rapid—Bermi 0—2; E.V.V.C. II— Astra 11; RapidM. de Ruyter 1 1. Op de foto een spelmoment uit de wedstrijd tussen Zuidwesters en E.V. V.C. De Vlissinger Bert van den Berg smasht de bal over het net, ter wijl twee Souburgse spelers blokke ren. (Foto P.Z.C.) Turnsters behaalden grote overwinning op België In de zaterdag te Oostende gehouden landenwedstrijd turnen tussen de da- mesploegen van België en Nederland, hebben de Nederlandse kenrturnsters met 187,15 tegen 176,30 op overtui gende wijze gezegevierd. Deze overwinning krijgt nog meer re- lief door het feit dat op alle vier on derdelen, vrije oefeningen, brug, balk en paardspringen, de Nederlandse meisjes, zowel in ploegverband als individueel de overwinning wegdroe gen. De Nederlandse overmacht kwam nog meer tot uiting door het feit dat onze landgenoten in het indi viduele klassement de zes eerste Êlaatsen bezetten. >e rangschikking ziet er als volgt uit: 1. Bep Hlpenburg (N.) 37.85 pnt; 2. Ria van Velsen (N.) 37.50: 3. Lie- neke Majolee (N.) 37.40: 4. Ria Mey- burg (N.) 37.10; 5. Nel Wambach (N) 36.90: 6. Nel Fritz (N.) 36.75; 7. Rita van der Velde (B.) 36.50; 8. Godelieve Briz (B.) 35.95; 9. Janine de Leener (B.) 35.05; 10. Francisea van Poelvoorde (B.) 35.35; 11. Geor gette Veriaeken (B.) 34.15; 12. Lies Claes (B.) 33.55. Het hoogste cijfer was voor Bep Ipen- burg, die aan de brug 9.65 behaalde. Ria van Velsen was aan dit toestel ook buitengewoon op dreef en ver kreeg 9.60 pnt. De uitslagen van de wedstrij- den, die in de K.N.V.B.-toto van gisteren waren opgeno men luiden: Ajax-Feijenoord 4-1 (1) Fortuna '54-N.A.C, 1-1 (3) Elinkwijk-P.S.V0-2 (2) AJD.O.-M.V.V3-2 (1) Volendam-Willem II... 2-2 (3) Rapid J.C.-D.W.S.-A. 0-1 (2) Blauw Wit-D.O.S0-5 (2) V.V.V.-Sittardia 3-2 (1) Sparta-S.C. Enschede 2-1 (l) N.O.A.-Stormvogels 4-2 (1) Excelsior-Vitesse 1-2 (2) Go Ahead-Heraeles 0-2 (2) D.H.C.-R.B.C3-0 (1) Baronie-E.D.02-4 (2) P.E.C.-Zwolse Boys 1-1 (3) iinainniinininnniinuiiinnniiiimniininiiimnninnumunnniniiniuii GOES ANGSTIG DICHT BIJ LAATSTE PLAATS Uitslagen en standen van het amateurvoetbal De uitslagen van de wedstrijden, die in de eerste klas A van het amateurvoetbal werden gespeeld luiden: De Spartaan— Emma 0—0; Unitas—UW 1—l; Laak kwartier—Quick 1—0; DWV-SVW 0—1: HFC—DCG 3—0. De stand: Laakkwartier 14 18; Gouda 13 17; DCG 14 17; UW 14 17; Unitas 14 14; Quick HG 14 14; HKC 13 13; Spartaan 14 13; SVW 14 13: Emma 14 12; DWV 13 10; OSV 13 6.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1959 | | pagina 9