Piet Kraak opnieuw in Nederlands elftal P.S.V. bewees terecht de lijst aan te voeren Middelburg-zege op Goes (1-0) juist iets meer dan verdiend ZLD. SPORT VI DWONG LEIDER BEVELANDERS OP DE KNIEËN MAANDAG 2 NOVEMBER. 1959 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT 3 Terneuzen greep volle buit dan zij Sandrini; Hulst-Internos 5-3 LEIDER TSC HEEFT in de 2e klas B van het ZeeuwsBrabantse ama teurvoetbal Vlissingen wel heel duidelijk gemaakt, dat het ernst is om ditmaal de titel te behalen, want op eigen veld met liefst 61 de vlag moeten strijken, is wel een heel duidelijke vingerwijzing voor de kracht van TSC en de zwakte van het huidige Vlissingen. Hulst en Middelburg zorgden gelukkig voor wat optimistischer geluid, want Hulst stuurde Internos met een 5—3 nederlaag naar Etten terug, terwijl Middelburg d© Immer lastige Goes-klip zonder averij omzeilde (01). Gelukkig voor Goes maakte BSC er helemaal niets van, getuige de 24 nederlaag tegen RAC, zodat de Goesenaren zich nog niet al te veel zorgen hoeven te maken. Dat hoeft Terneuzen in geen geval meer te doen, want via een 21 over winning op Rood Wit kwamen de rood-zwarten in de bovenste helft van de ranglijst. Daarin treffen we ook Dosko nog steeds aan al zijn de cijfers, waarmee Roosendaal werd verslagen (34) niet bepaald indrukwekkend. overden, kregen ze na rust een hevig offensief van de Brabanders te ver werken, dat de partijen al vrij spoe dig op gelijke voet bracht. Daarna kreeg de Temeuzen-defensie handen vol werk. De vervanging van J. Koch door Sandrini tien min. voor tijd bracht de hoognodige vaart in de Zeeuwse voorhoede en het resul- terde 2 min. voor tijd zelfs in het winnende Terneuzen-doelpunt, dat Sandrini zelf fraai inschoot. Direct na de aftrap begonnen de Ter- neuzen-voorwaartsen de Rood-Wit defensie aan de tand te voelen, maai de afwerking van de aanvallen bleef te peuterig. In de 20e min. kon de Willibrordse rechtsachter een sco ringskans van Wissel slechts voor komen door de bal met de hand weg Goes-Middelburg Ï-C METENDE MET de maten, die we in deze contreien nu eenmaal dienen te hanteren mag gezegd worden, dat de twee oudo Zeeuwse rivalen Goes en Middelburg het vrij talrijke publiek een interessante voetbalmiddag heb ben geboden. Interessant voor zover het spel betreft tussen de penalty- gebieden: daar zag men twee ploe gen aan het werk, die elkaar 90 min. geen vierkante meter cadeau gaven. Dat het uileindelijk op een Middel burg-zege is uitgedraaid, is juist iets meer dan de gasten hebben verdiend. Want hoogstens gedurende het eerste half uur speelde Middelburg beter; daarna, en zeker in de 2e helft, is Goes de betere partij geweest. Een gelijkspel zou daarom de verhoudin gen boter hebben weergegeven. Bij de gastheren was kennelijk het consigne uitgegeven het Middelburg se kanthalfduo VogelLindenberg in toom te houden en zodoende het be zoekende aanvalsquintet het nodige „voedsel" te onthouden. En al mogen do beide groen-witten op een goede wedstrijd terugzien, van een domi nerende rol kan niet worden gespro ken en meer middenveld-duels resul teerden in een Goes-aanval dan omgekeerd. En vooral na rust had den de hoofdstedelingen het zwaar to verduren. Kees Janse had de grootste moeite om de snelle links buiten Slnke af te remmen. De Goose vleugelman bracht twee maal het Middelburg-doel in groot gevaar, maar de eerste maal schoot Debbaut uit de voorzet naast en de 2e maal suisde de bal via Versluis' vingertop pen over de lat. Een fout van de Goesenaren was overigens, dat zij na rust te veel over links speelden. De Goes-defensie speelde een so- liede partij. Zij maakte maar één dekkingsfoutje, maar dat was voor de Middelburgse midvoor Wim Vos voldoende om daarvan te profiteren en van dichtbij in te schieten (1—0). Dat gebeurde in de 19e minuut en het duurde heel lang eer Zwartepoortes heiligdom bij een hard vleugelschot van De Bruin weer in werkelijk gevaar kwam. De stootkracht van de Middelburgse aanval kwam er dan ook deze middag niet uit. Rest nog te vermelden, dat kort na de thee Wim Groenewegen wegens een enkelblessure vervangen moest worden door Houtepen. Rood Wit-Terneuzen 1-2 HET HEEFT ER lange tijd naar uit gezien, dat Rood Wit en Terneuzen Se beide punten zouden delen na rust zaten er zelfs winstkansen voor de thuisclub in dit duel. Na een ver diende voorsprong, die de Zeeuws- Vlamingen in de eerste helft vcr- Zld. Sport VI is er zaterdagmiddag in geslaagd om de leidende ploeg in de 2e klas A van de zaterdagvoetbal competitie, Bevelanders, de eerste nederlaag toe te brengen. Het werd een S1 zege voor de Vlissingers, die hier liet Bevelandse doel belagen. (Foto P.Z.C.). te slaan. Van der Peijl zette de bal hoog voor de Brabantse doelmond, waar de keeper het leer nog wel wegwerkte, maar voor het hoofd van Wissel. En dat betekende 10. De thuisclub gooide er een schepje bo venop, maar door goede safes van Dooms en tijdig wegwerken van Francken bleef de stand tot rust ongewijzigd. De Brabanders liepen na de thee hard van stapel, hetgeen reeds in de 6e min. de gelijkmaker opleverde. Het was midvoor Heren, die langs een haag van spelers de bgl onhoudbaar achter Dooms joeg. De mannen van 't Heike roken winst, maar Terneu zen gaf zich niet gewonnen. Kort voor tijd moest Koch zich na een botsing laten vervangen door San drini, die net een voorzet gaf, die Wissel inschoot. Scheidsrechter We ber keurde dit doelpunt echter af. Het was echter uitstel van executie, want Sandrini gleed vlak voor tijd door de Brabantse defensie en scoor de het winnende doelpunt. Hulst-Internos 5-3 EEN TYPISCHE ontknoping heeft HulstInternos gehad. Nadat de Brabanders na een half uur een schijnbaar veilige 20 voorsprong hadden verkregen, moesten zij na 90 min. toch met 53 het onderspit delven, tegen een in de laatste perio de met 10 man spelend Hulst. Het eerste deel van de strijd was Internos duidelijk de beste ploeg. De combi naties vlotten goed, omdat Internos het middenveld bezette. Bovendien speelde de Hulster-aanval met 4 man, omdat Neefs te g'oed in de gaten ge- OPZIENBARENDE VERRASSING: Op 19 oktober 1952 te Antwerpen verdedigde Kraak voor de laatste maal het doel van ons nationale elf- tal. De Elinkwijk-doelman de BÉtof. minst gepasseerde keeper in de ere divisie heeft reeds 32 interland wedstrijden achter de rug. Reeds in 1939-1940 behoorde hij tot de emi- nentste keepers van Nederland. Pas na de oorlog werd hij echter de vos te doelman van het Nederlands elf tal. Bondscoach Elek Schwartz greep terug op Piet Kraak, „omdat", zo hij verklaarde, „Kraak mo- PIET KRAAK ..come-back als 39-jarige.. menteel de beste doelman is, die beschikbaar is". Pieters Graaf land van Feijenoord is namelijk niet in staat te spelen wegens een blessure aan de heup, opgelopen op zondag 25 oktober in de wed strijd tegen Volendani. Door zijn De Goes-aanvallen op het Middel burg-doel waren zeker niet talrijk, maar de hoofdstedelijke achterhoede had er de handen aan vol. Beschermd door vier verdedigers slaagt doelman Henk, Versluis er bij deze aanval in de bal hoog opspringend te onder scheppen. (Foto P.Z.C.) houden werd. Het Internos-overwieht werd in de 18e min. tot uiting ge bracht in een treffer van Sprenkels. Internos bleef domineren en met nog 10 min. te spelen vergrootte van Nij- natten dc voorsprong tot 20. Gelukkig gafDe Block Hulst het vertrouwen weer enigszins terug, toen hij een min. later de achterstand tot 21 verkleinde. En dit had tot gevolg, dat de Zeeuwen na de thee de zaken resoluut aanpakten. Reeds na 5 min. liep Rob Moens goed door op een zuivere voorzet van de actieve Voet (2—2). Internos ging ruwer spelen en keer op keer moest scheids rechter Mos waarschuwingen aan de Brabanders uitdelen. Toch moest linkshalf Naessens geblesseerd het veld verlaten, maar nog erger was, dat ook invaller Esseling na amper 5 Zie slot pag. 4 kol5) moeilijkheden bij DOS kan ook Frans do Munck nog steeds niet voor Nederland uitkomen. Ondertussen zal Elek Schwartz het Nederlands elftal in de defensie nog op een andere plaats moeten wijzi gen in vergelijking met het team, dat met 91 van België won. Kees Kuys zal namelijk niet kunnen spe len- ©eze linksback van het Neder landse elftal liep gisteren in de com petitiewedstrijd NACSparta een hoofdwonde op. De moeilijkheden voor de bondscoach zijn bovendien nog vergroot doordat reserve Hans Kraay ook nog altijd geblesseerd is. Waarschijnlijk zal Schwartz reeds vandaag een beslis sing over de bezetting van de lïnks- backplaats nemen. Verder zal het elftal tegen Noor wegen in dezelfde opstelling aantre den als tegen België. Rechtachter: Wiersma (PSV); mid den: Notermans (Fortuna), Van dei- Hart (Fortuna) en Klaassens (Feijenoord); voor: Van der Kuil (PSV), Wilkes (Fortuna). Van der Linden (DOS), Rijvers (Feijenoord) en Moulijn (Feijenoord). Reserves: Bekkering (PSV), Br uil (Rapid JC), Van Wissen (PSV) en Van der Gijp (Feijenoord). ZATERDAGVOETBAL VOOR DE EERSTE maal is de regen spelbreker geweest in de zaterdag- voetbalcompetitie, waarin 12 wedstrijden afgelast moesten worden. Hoek bleef in de le klas aan de leiding door een stevige 60 overwinning op Wemeldinge, dat daardoor weer op de laatste plaats terechtkwam. Spui bleef de Hoekse ploeg op de voet volgen, want het bezoekende Serooskerke legde de Zeeuws-Vlamingen niet veel moeilijkheden in de weg (51). Tenslotte miste Kapelle de aansluiting, want het liet Tern. Boys met de volle buit vertrekken (34). Hoek en Spui namen - dank zij regen - kleine voorsprong 9 6 1 2 13 33—22 9 6 0 3 12 38—22 8 4 2 2 10 14—11 9 5 0 4 10 26—27 9 4 1 4 9 29—27 8 4- 0 4 S 19—26 8 3 1 4 7 26—28 9 3 1 5 7 16—27 8 2 1 5 5 17—23 9 2 1 6 5 20—25 eens komen: de ne- Hoek Spui Krabbendijke Kapelle Tern. Boys Veere Mevo Serooskerke Wolph'dijlc Wemeldinge derlaag van Bevelanders. En zater dag was het dan zo ver- In Vlissin gen liepen de leiders bij Zld. Sport VI een 31 nederlaag op. Dat bracht de spanning vlot terug, want Arne- muideri II maakte tegen Oosfckapelle geen fout. hoewel het op 't nippertje was (21). Meeuwen zette zijn goede reeks voort met een 3;0 zege op V.C.K. 9-7 1 1 15 29—11 9 6 2 1 14 20— 9 9 5 1 3 11 20—14 8 4 1 3 9 25—16 Bevelanders Arnemuiden II VCK Middelburg V Nieuwland Zld. Sport VI Kloetinge Meeuwen Oostkapelle RCS IV 8 4 13 9 4 14 8 3 2 3 9 3 2 4 9 10 8 8 0 17 9 19—12 9 26—16 8 14—14 8 18—19 2 11—51 1 12—31 Zaanislag verloor in de 2e Idas B weer een punt op SVD, omdat het zicli door Driewegen liet verras sen (22), terwijl de leiders met 21 de baas bleven over Beren. Kats verdrong Zaamslag zelfs met enkele wedstrijden meer ge speeld van de 2e plaats, nu met 31 van Yerseke IH gewon nen werd. Rillandia II won met 5—4 van AZW II. Eerste zege voor M.V.V. ER WERDEN nogal wat treffers geplaatst in de eredivisie: 86 in 8 wedstrijden: PSV nam er 5 van voor zijn rekening en gaf Enschede een zware les. Ajax wees VVV terug met- forse cijfers (5—2), waarmee de sterke broeders zich aan de kop handhaafden. Feijenoord speelde ook weer, getuige de 62 tegen DWS/A en voorts doen Willem II, 41 zege op DOS, en NAC, 30 zege op Sparta (zonder wedstrijd- vorm tegen Götheborg) van zich spreken. Feest was het in Maas tricht, waar de eerste volle buit kon worden genoteerd. Elinkwijk schijnt wat liet scoren betreft maar moeilijk mee te kunnen, maar dut blijkt niet zo erg, als je over een doelman van de klasse Kraak beschikt. PSV—ENSCHEDE 5—0. Bijna een half uur heeft Enschede tegen PSV hoop mogen koesteren op een gunstig resultaat. Toen vlotte het wonderwel. Maar Coen Dillen flinilachte er maar wat om en scoor de nog voor rust driemaal. Na rust was het weer het „kanon" van PSV: 40. Trevor Ford zorgde voor 50. PSV speelde fraai voetbal. WILLEM II—DOS Dos zonder Kraay, Voges en Nagtegaal had niét veel in de melk te brokkelen. Willem II speelde fris en kon doelpunten maken, vooral na rust. In 28e min. nam Willem II door De Jong de leiding, maar Brooymans kopte in eigen doel: gelijk. Na rust sloeg Willem II toe: Koopal 21, De Jong SI en Timmer mans 41, MVVSITTARDIA 3—0 De eerste MW-zege was meer een gevolg van het slechte werk van de tegenstanders, dan dat van eigen capaciteiten. Maar goed, de eerste punten zijn dan toch binnen. Een solo van Coenen en een kopbal van Bergholtz leverden voor MV\' een 20 ruststand op. Hierna kwani Sittardia er niet meer aan te pas. Rondagh bracht de eindstand op 3—0. AJAX—VVV 5—2. De Meerclub trok 3 kwartier lang aan de touwtjes en Kees Groot schoot in de 11e en 24e min. raak. Na de thee leek VVV roemloos ten onder te gaan, toen Prins 30 aan tekende. De Amsterdammers vonden het toen welletjes, waardoor VVV de bakens kon verzetten. De Meule- meester en Schattorjé maakten 32 waarna Ajax het gevaar inzag. Kees Groot en Prins brachten de stand tenslotte op 52. A DO—VOLEXD AM Voor rust speelde Volendani pittiger en sloot dankzij Veerman de le helft met een 10 voorsprong af. Na rust speelde ADO aanvallend aanmerkelijk beter, vooral dankzij 't stuwende werk van Theo Timmer^ mans. Rijnvis, Timmermans, Schuur man en nogmaals Rijnvis zorgden tenslotte zelfs voor een 41 Haagse zege. ELINKWIJK—RAPID JC 0—0 Piet Kraak was weer de grote man in de ELinkwijk-defensie. En aan de andere kant imiteerde de 37-jarige Jacobs twee Jaar jonger dan Kraak zijn collega aardig... Bovendien waren de stoppers MijnhaJs en Smeets do minerende figure**. Vandaar* 0—0 FEIJENOORD—DWS/A 6—2 Moulijn was de man, die in nauwe samenwerking met Rijvers, de DWS/A.defensie volkomen aan flar den speelde. Doelpunten van Rijvers, Moulijn, Schouten. Bennaars, nog maals Schouten en nogmaals Ben- naars waren er het gevolg van. Schenkel (11) en Bons (52) zorgden voor de Amsterdamse te- genpunten. NAC—SPARTA 3—0 Met 20 min. hogeschoolvoetbal, snel en geïnspireerd, heeft NAC het duel tegen een nerveus en zonder zelfver trouwen spelend Sparta gewonnen. Na die 20 min. zakte het spelpeil ineen. Vooral in de 2e helft was het saai en afbraakvoetbal, dat in de eredivisie toch niet meer vertoond zou mogen worden. Na nauwelijks 5 min. bracht Van Gastel de 1 op het scorebord en na 13 min. zorgde Lazeronis die Canjels verving voor 20. De Bredanaars bleven heer en meester; zij speelden toen technisch uitstekend voetbal. Luy- ten bracht met een strafschop de eindstand op 30. STAND PSV 10 6 4 0 16 23— 6 Ajax 9 6 2 1 14 26—11 NAC 10 6 2 2 14 21—14 Feijenoord 10 3 6 1 12 23—10 Elinkwijk 10 4 4 2.12 9— 6 Willem II 10 4 4 2 12 25—19 DOS 10 5 1 4 11 2515 Volendam 10 5 1 4 11 20—18 WV 10 3 4 3 10 12—19 Blauw Wit 9 4 1 4 9 ADO 10 4 1 5 9 21—21 Sparta 9 4 0 5 S 13—14 Sc. Enschede 10 4 0 6 8 23—25 Rapid JC 10 2 4 4 8 S—11 Fortuna '54 9 2 2 5 6 14—25 Sittardia 10 2 2 6 6 11—27 DWS/A 10 2 1 7 5 16—25 MVV. 10 2 1 7 O 13—34 SVD Kats Zaamslag Rillandia II Driewegen Yerseke III Beren AZW II 's-H. H.'kïnd. Kloetinge H 8 7 1 0 15 26—10 9 6 0 3 12 34—16 7 4 3 0 11 20- Leiders gelijk Serooskerke II en VCK II speel den puntloos gelijk, waardoor Heinkenszand. dat Wolphaarts- dijk II met 21 voorlopig terug wees, een punt kon inlopen. Bors- sele II won het duel om de laatste plaats van Nieuwdorp III met 20, terwijl VCK IH het net niet houden kon tégen Bevelanders II (2—3). Serooskerke II Heinkenszand Veere II Wolph'dijk II Beveland. II Zld. Sport VTI VCK II VCK III Borssele II Nieuwdorp in 9 6 2 1 34 21—12 8 6 1 1 13 27—17 8 5 0 3 10 20—11 9 5 0 4 10 27—18 9 5 0 4 10 23—24 7 4 1 2 9 21—18 8 3 2 3 8 23—11 S 3 0 5 6 19—20 9 1 1 7 3 7—30 9 0 18 1 12—39 In 3B klom Krabbendijke II na een 101 zege op Rillandia III naar de 2e plaats, terwijl Waarde met 31 van Beren H won en daardoor een plaatsje hoger klom. Wemeldinge II 8 6 1 1 13 3612 Krabbendijke II 8 6 1 1 13 3233 Nieuwdorp II 8 6 0 2 12 3612 Borssele 7 5 1 1 11 368 Col. Boys n 8 4 3 1 11 2615 Waarde 7 3 1 3 7 20—18 Kapelle TI 7 3 0 4 6 18—26 Rillandia HI S 2 0 6 4 18—27 Beren 7 0 16 1 3—42 Wissekerke x) 6 1 0 6 0 2334 SVD H 6 0 0 6 0 1—32 In de 3e klas D tenslotte nam Ter- neuzense Boys II de leiding weer over, daar met i wonnen werd. Tern. Boys II Driewegen II Zaamslag n Hoek II Spui II van Spui II gc- 6 4 1 1 9 24—17 6 3 2 1 8 2612 4 2 0 2 4 7—14 6 1 2 3 4 13—20 6 114 3 S—15 x) twee verliespunten in mindering. K.N.V.B.-ioto De uitslagen van de wedstrij den opgenomen in de K.N.V. B.-toto van gisteren luiden: ADOVolendam 41 (1) ElinkwijkRapid 00 (3) AjaxVW 52 1 NACSparta 30 (1) PSVSC Enschede 50 (1) FeijenoordDWS/A 62 1 HVCKFC 0—0 (3) De VolewijckersBW 1—3 (2) 't GooiVitesse 13 (2) GVAVStormvogels 20 tl) De GraafschapEindhoven 2—2 (3) RCHAlkmaar 33 (3) HDVSAGOW 1—1 (3) HeraclesSHS 61 1 VeloxHilversum 11 <3) De bruto-inleg bedroeg 576.612.Het aantal deel nemers 395.020. Een eerste prijs van 141.270.Een tweede prijs van 60.545,—. Er kwamen twee meldingen met vijftien punten en tien met veertien punten binnen. Belgische competitie De uitslagen van de Belgische com- oetitie luiden: BeerschotBerchen sport 2—1; Antwerpen—Verviers j» 1; Union St. GilloiseDaring 21; Lierse S.K.Waterschei Thor 3—1; Beringen FC—St. Truiden 1—1 FC LuikSC Anderlecht 22; FC Brugge—Standard 0—2; La Gantoise Olympic Charleroi 30. Union St. Gilloise heeft de leiding- met 13 punten. Lierse S.K. staat met 12 punten op de tweede en SC Andei- lecht met 11 punten op de derde i plaats, DAVERENDE VLISSINGSE NEDERLAAG TEGEN T.S.C.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1959 | | pagina 5